Browse our new books, ebooks, serials, audio, video, and more...

Location: Language: Type: Classification: Keywords:
e.g. DG, N*, QK+SB
e.g. canada, garden*

June 2019

location=Asia
1,320 itemsRSS

AC. Collections. Series. Collected works (1 item)RSS

Geijutsu jinruigaku
芸術人類学 / 中沢新一.
Geijutsu jinruigaku / Nakazawa Shin'ichi.
Misuzu Shobō, 2006. -- xi, 374 pages : illustrations ; 20 cm
AC146 .N218 2006 -- Kroch Library Asia

AM. Museums. Collectors and collecting (1 item)RSS

Thông báo khoa học 2018
Thông báo khoa học 2018 / chủ biên: ThS. Phạm Dương Mỹ Thu Huyền ; thực hiện ThS. Hồ Thị Ngọc Bích [and three others]
Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2018. -- 189 pages : illustrations, maps ; 26 cm
Oversize AM79 .V53 T56 2018 + -- Kroch Library Asia

AS. Academies and learned societies (1 item)RSS

Rāshṭrasanta Tukaḍojī Mahārāja Nāgapūra Vidyāpīṭha sãśodhana patrikā. (serial)
Rāshṭrasanta Tukaḍojī Mahārāja Nāgapūra Vidyāpīṭha sãśodhana patrikā. Mānavyaśāstra = Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University research journal. Humanities.
Rāshṭrasanta Tukaḍojī Mahārāja Nāgapūra Vidyāpīṭha, 200u-. -- volumes : illustrations ; 26-29 cm
Oversize AS472 .N33 + -- Kroch Library Asia

B. Philosophy. Psychology. Religion (16 items)RSS

Pratyā chīwit ngǣkhit læ khamplō̜pyōn
ปรัชญาชีวิตแง่คิดและคำปลอบโยน / วิทยากร เชียงกูล.
Pratyā chīwit ngǣkhit læ khamplō̜pyōn / Witthayākō̜n Chīangkūn.
Samnakphim Sǣngdāo, 2019. -- 8, 239 pages : illustrations ; 21 cm
B53 .W57 2019 -- Kroch Library Asia
"Matsu" to iu koto
「待つ」ということ / 鷲田清一.
"Matsu" to iu koto / Washida Kiyokazu.
Kadokawa Gakugei Shuppan, 2006. -- 198 pages ; 19 cm.
B105 .W24 W37 2006 -- Kroch Library Asia
Chinese surplus
Chinese surplus : biopolitical aesthetics and the medically commodified body / Ari Larissa Heinrich.
Duke University Press, 2018. -- xi, 246 pages : illustrations ; 24 cm.
B105 .B64 H456 2018 -- Kroch Library Asia
Mind and body in early China
Mind and body in early China : beyond Orientalism and the myth of Holism / Edward Slingerland.
Oxford University Press, 2019. -- xi, 385 pages : illustrations ; 25 cm
B105 .M53 S58 2019 -- Kroch Library Asia
Kyŏng iran muŏt in'ga
경 이란 무엇 인가 : 내면 의 깨달음 을 위한 유학적 열망 / 신 창호 지음.
Kyŏng iran muŏt in'ga : naemyŏn ŭi kkaedarŭm ŭl wihan Yuhakchŏk yŏlmang / Sin Ch'ang-ho chiŭm.
Kŭl Hangari, 2018. -- 231 pages ; 22 cm.
B127 .C65 S58 2018 -- Kroch Library Asia
Śabda reader
A śabda reader : language in classical Indian thought / translated and edited by Johannes Bronkhorst.
Columbia University Press, 2019. -- ix, 360 pages ; 27 cm.
Oversize B132 .S4 S228 2019 + -- Kroch Library Asia
Thinking with the Yoga Sūtra of Patañjali
Thinking with the Yoga Sūtra of Patañjali : translation and interpretation / edited by Christopher Key Chapple and Ana Laura Funes Maderey.
Lexington Books, 2019. -- xvii, 214 pages ; 24 cm.
B132 .Y6 T525 2019 -- Kroch Library Asia
Lịch sử tư tưởng Nhật Bản
Lịch sử tư tưởng Nhật Bản = (History of Japanese thoughts) / Thích Thiện Ân (M.A., LITT.).
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018. -- 387 pages ; 20 cm
B136 .T43 2018 -- Kroch Library Asia
Cánh cửa trí tuệ của người do Thái
Cánh cửa trí tuệ của người do Thái / Lý Quế Đông ; biên dịch Trí Thức Việt.
Nhà xuất bản Thanh Hóa, 2015. -- 192 pages ; 21 cm
B159 .L85 2015 -- Kroch Library Asia
Fortune de la philosophie cartésienne au Japon
Fortune de la philosophie cartésienne au Japon / sous la direction de Pierre Bonneels et Jaime Derenne.
Classiques Garnier, 2017. -- 195 pages ; 22 cm.
B1875 .F66 2017 -- Kroch Library Asia
Michel Foucault, arkeologi pengetahuan dan pengetahuan arkeologi
Michel Foucault, arkeologi pengetahuan dan pengetahuan arkeologi / oleh Ketut Wiradnyana.
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018. -- xiii, 105 pages ; 21 cm
B2430 .F724 W57 2018 -- Kroch Library Asia
Ảnh hưởng Khỏ̂ng giáo ở nước ta
Ảnh hưởng Khỏ̂ng giáo ở nước ta / Phan Khôi, Lại Nguyên Ân sưu tầm, biên soạn, giới thiệu.
Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ, 2018. -- 411 pages ; 24 cm
B5233 .C6 P475 2018 -- Kroch Library Asia
Naze watakushi wa koko ni iru noka
なぜ私はここに「いる」のか : 結婚・家族・国家の意味 / 小浜逸郎.
Naze watakushi wa koko ni iru noka : kekkon, kazoku, kokka no imi / Kohama Itsuo.
PHP Kenkyūjo, 2003. -- 225 pages : illustrations ; 18 cm.
B5241 .K64 2003 -- Kroch Library Asia
Kakehashi Akihide no busshitsu tetsugaku
梯明秀の物質哲学 : 全自然史の思想と戦時下抵抗の研究 / 中島吉弘.
Kakehashi Akihide no busshitsu tetsugaku : zenshizenshi no shisō to senjika teikō no kenkyū / Nakajima Yoshihiro.
Miraisha, 2017. -- 269, 14 pages, [2] pages of plates : portraits ; 22 cm
B5244 .K2724 N352 2017 -- Kroch Library Asia
Kimura Motomori chosakushū
木村素衛著作集 / 木村素衛著.
Kimura Motomori chosakushū / Kimura Motomori cho.
Gakujutsu Shuppankai, 2014. -- 6 volumes : illustrations ; 22 cm.
B5244 .K525 A6 2014 -- Kroch Library Asia
Sosan Yi Kwang-jŏng ŭi sam kwa hangmun.
소산 이 광정 의 삶 과 학문.
Sosan Yi Kwang-jŏng ŭi sam kwa hangmun.
Han'guk Kukhak Chinhŭngwŏn, 2018. -- 251 pages : 1 illustration ; 23 cm.
B5254 .Y496 S67 2018 -- Kroch Library Asia

BD. Speculative philosophy (2 items)RSS

Mind, soul and consciousness
Mind, soul and consciousness : religion, science and the psy-disciplines in modern South Asia / edited by Soumen Mukherjee and Christopher Harding ; with a forward by J.N. Mohanty.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- vii, 130 pages : illustrations ; 26 cm
Oversize BD418.3 .M56 2019 + -- [asia]
Quan niệm về con người trong một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại
Quan niệm về con người trong một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại : sách chuyên khảo / Nguyễn Vũ Hảo.
Nhà xuất bản Thế giới, 2016. -- 186 pages ; 21 cm
BD450 .N48 2016 -- Kroch Library Asia

BF. Psychology (10 items)RSS

Tư duy tích cực thay đỏ̂i cuộc sống
Tư duy tích cực thay đỏ̂i cuộc sống / Trà̂n Đình Hoành.
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2018. -- 361 pages ; 23 cm
BF204.6 .T74 2018 -- Kroch Library Asia
Art of creative research
The art of creative research / editor, Adelina Asmawi.
University of Malaya Press, 2017. -- x, 106 pages ; 24 cm
BF408 .A79 2017 -- Kroch Library Asia
Mệt quá à? quả̆ng hết đi!
Mệt quá à? quả̆ng hết đi! / Hideho Arita ; Đặng Lê Minh dịch.
Nhà xuất bản Thé̂ giới, 2018. -- 242 pages ; 20 cm
BF575 .S75 A75 2018 -- Kroch Library Asia
Mỗi ngày một bài học cảm ơn
Mỗi ngày một bài học cảm ơn / Hoàng Nguyên (biên soạn).
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2018. -- 311 pages ; 21 cm
BF575 .G68 M65 2018 -- Kroch Library Asia
Nghệ thuật xin lỗi trong văn hóa của người Nhật
Nghệ thuật xin lỗi trong văn hóa của người Nhật / Noro Eishirō ; dịch giả: Trình Thị Phương Thảo.
Nhà xuất bản Hò̂ng Đức, 2018. -- 153 pages : illustrations ; 18 cm
BF575 .A75 N67 2017 -- Kroch Library Asia
Chìa khóa mở cánh cửa tâm hò̂n
Chìa khóa mở cánh cửa tâm hò̂n / Hoài Thương biên soạn.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019. -- 154 pages : illustrations ; 20 cm
BF576 .C45 2019 -- Kroch Library Asia
Dare to win klā phō̜ mai pen nāi tūaʻēng
Dare to win กล้าพอไหมเป็นนายตัวเอง / เมษ พิชญพล.
Dare to win klā phō̜ mai pen nāi tūaʻēng / Mēt Phitchayaphon.
Samnakphim Yū Rīt, 2019. -- 140 pages : color illustrations ; 19 cm
BF637 .S8 M475 2019 -- Kroch Library Asia
Never give up khwāmfan mai mī wan yut
Never give up ความฝันไม่มีวันหยุด / เมษ พิชญพล.
Never give up khwāmfan mai mī wan yut / Mēt Phitchayaphon.
Samnakphim Yū Rīt, 2019. -- 160 pages : color illustrations ; 19 cm
BF637 .S8 M476 2019 -- Kroch Library Asia
Dreaming mind and the end of the Ming world
The dreaming mind and the end of the Ming world / Lynn A. Struve.
University of Hawai'i Press, 2019. -- x, 319 pages ; illustrations ; 24 cm
BF1078 .S783 2019 -- Kroch Library Asia
Shintō to fūsui
神道と風水 / 戶矢学.
Shintō to fūsui / Toya Manabu.
Kawade Shobō Shinsha, 2013. -- 227 pages : illustrations ; 20 cm
BF1779 .F4 T59 2013 -- Kroch Library Asia

BJ. Ethics (4 items)RSS

Kong ch'ŏnha ŭi kijun i toeda
공 천하 의 기준 이 되다 : 왕조 실록 을 통해 본 조선 시대 공 담론 / 이 근호 지음.
Kong ch'ŏnha ŭi kijun i toeda : wangjo sillok ŭl t'onghae pon Chosŏn sidae kong tamnon / Yi Kŭn-ho chiŭm.
Kŭl Hangari, 2018. -- 223 pages ; 22 cm.
BJ974 .Y55 2018 -- Kroch Library Asia
Đạo lý người xưa
Đạo lý người xưa / Dương Thu Ái, Nguyễn Kim Hanh (biên soạn).
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 275 pages ; 21 cm
BJ1597 .D26 2018 -- Kroch Library Asia
Rèn luyện thói quen ứng xử lễ phép văn minh dành cho học sinh tiểu học
Rèn luyện thói quen ứng xử lễ phép văn minh dành cho học sinh tiểu học / Diệp Văn (biên soạn).
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2018. -- 191 pages : illustrations ; 21 cm
BJ1857 .C5 R46 2018 -- Kroch Library Asia
123 anti bego 2
123 anti bego 2 / @Alienstartrek.
PlotPoint, 2012. -- viii, 121 pages : illustrations ; 18 cm.
BJ2007 .I53 A45 2012 -- Kroch Library Asia

BL. Religions. Mythology. Rationalism (21 items)RSS

Religious culture and violence in traditional China
Religious culture and violence in traditional China / Barend ter Haar.
Cambridge University Press, 2019. -- 78 pages ; 18 cm.
BL65 .V55 H325 2019 -- Kroch Library Asia
Regulating religion in Asia
Regulating religion in Asia : norms, modes, and challenges / edited by Jaclyn L. Neo (National University of Singapore), Arif A. Jamal (National University of Singapore), Daniel P.S. Goh (National University of Singapore).
Cambridge University Press, 2019. -- xv, 325 pages ; 24 cm
BL1035 .R35 2019 -- [asia]
In dialogue with classical Indian traditions
In dialogue with classical Indian traditions : encounter, transformation, and interpretation / edited by Brian Black and Chakravarthi Ram-Prasad.
Routledge, 2019. -- xii, 281 pages ; 24 cm.
BL1111.4 .I5 2019 -- Kroch Library Asia
Śrīgopālacandrārccanam
Śrīgopālacandrārccanam : Paṇḍitaśrīgopālacandrapaṇḍāsmr̥tyarghyam / pradhānasampādakaḥ Pro. Nārāyaṇa Ācāryaḥ ; sampādakaḥ Ḍô. Nr̥siṃhanāthaguruḥ; sampādakamaṇḍalam Ḍô. Vijayaketanapratihārī, Ḍô. Nr̥siṃhacaraṇasāhuḥ, Ḍô. Durgācaraṇa Ṣaḍaṅgī, Ḍô. Sīmācalapaṇḍā, Ḍô. Durgāprasādadāśamahāpātraḥ, Ḍô. Nandighoṣamahāpātraḥ, Ḍô. Ajayakumāradāśaḥ, Ḍô. Vasantakumāramudrā, Ḍô. Manojakumārasāhuḥ.
Vyākaraṇavibhāgaḥ, Rāṣṭriyasaṃskr̥tasaṃsthānam : Paṇḍitaśrīgopālacandrapaṇḍāsmr̥tigranthasamitiḥ, 2016. -- 478 pages, 18 unnumbered pages of plates : illustrations (black and white and color) ; 22 cm
BL1112.26 .S683 2016 -- Kroch Library Asia
Dimensi tradisional dan spiritual agama Hindu
Dimensi tradisional dan spiritual agama Hindu / penulis: Achmad Rosidi [and nine others] ; editor: I Nyoman Yoga Segara.
Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017. -- xxx, 282 pages : illustrations ; 21 cm.
BL1163.3 .D55 2017 -- Kroch Library Asia
Bhakti and power
Bhakti and power : debating India's religion of the heart / edited by John Stratton Hawley, Christian Lee Novetzke, and Swapna Sharma.
University of Washington Press, 2019. -- xi, 255 pages : illustrations ; 24 cm.
BL1214.32 .B53 B424 2019 -- Kroch Library Asia
Genealogy of devotion
A genealogy of devotion : Bhakti, Tantra, Yoga, and Sufism in North India / Patton E. Burchett.
Columbia University Press, 2019. -- xiii, 433 pages : illustrations ; 25 cm
BL1214.32 .B53 B87 2019 -- Kroch Library Asia
Pratimā lakshaṇa
Pratimā lakshaṇa / Ḍā. Sandhyā Khanāla Parājulī.
Ratna Pustaka Bhaṇḍāra, 2018. -- 288 pages : illustrations ; 22 cm
BL1216.6 .N35 K43 2018 -- Kroch Library Asia
Śrī Mun̲n̲ēsvaram Tirukkōyil paṇpāṭṭuk kōlaṅkaḷ
Śrī Mun̲n̲ēsvaram Tirukkōyil paṇpāṭṭuk kōlaṅkaḷ / Pā. Civarāmakiruṣṇa Carmā.
Śrī Caṅkar Veḷiyīṭṭakam, 2017. -- xvii, 204 pages : illustrations ; 22 cm
BL1243.78 .S722 M868 2016 -- Kroch Library Asia
Tantrapuṣpāñjali
Tantrapuṣpāñjali : tantric traditions and philosophy of Kashmir : studies in memory of Pandit H.N. Chakravarty / edited by Bettina Sharada Bäumer and Hamsa Stainton.
Indira Gandhi National Centre for the Arts : Aryan Books International, 2018. -- xxxiii, 380 pages, 16 unnumbered pages of plates : illustrations (black and white, and color) ; 25 cm
BL1281.154 .T36 2018 -- Kroch Library Asia
Shinran Shōnin senjutsu no kenkyū
親鸞聖人選述の研究 / 生桑完明著.
Shinran Shōnin senjutsu no kenkyū / Ikuwa Kanmyō cho.
Hōzōkan, 1970. -- 357 pages : illustrations ; 22 cm
BL1442 .S53 I4 -- Kroch Library Asia
Confucian ren and feminist ethics of care
Confucian ren and feminist ethics of care : integrating relational self, power, and democracy / Lijun Yuan.
Lexington Books, 2019. -- ix, 171 pages ; 24 cm
BL1853 .Y83 2019 -- Kroch Library Asia
Rōshi dōtokukyō
老子道徳経 / 河上公注.
Rōshi dōtokukyō / Kajōkō chū.
Hatsubai Yūshōdō Shoten, 1978. -- 2 volumes ; 26 cm. + 1 supplement (38 pages ; 21 cm.)
Oversize BL1900 .L25 1978 + -- Kroch Library Asia
Sakvayā gathāmmugaḥ
Sakvayā gathāmmugaḥ / Lasatā Siṃ (Maharjana).
Sosāyaṭī Phara Nevāra Sṭaḍija, 2014. -- ka-cha, 78 pages : illustrations, maps ; 22 cm
BL2034.3 .S34 S574 2014 -- Kroch Library Asia
Phủ Dầy và tín ngưỡng Mẫu Liẽ̂u Hạnh
Phủ Dầy và tín ngưỡng Mẫu Liẽ̂u Hạnh / Bùi văn Tam khảo cứu, biên soạn.
NXB Văn hoá dân tộc, 2007. -- 132 pages, [12] pages of color plates : illustrations ; 19 cm
BL2057 .G63 P58 2007 -- Kroch Library Asia
Agama dialogis
Agama dialogis : misi profetik mencegah konflik / Dr. H. Arifinsyah, M.Ag.
Perdana Publishing, 2016. -- xvi, 274 pages ; 24 cm
BL2112 .A756 2016 -- Kroch Library Asia
Menolak narasi tunggal
Menolak narasi tunggal : diskursus agama, pluralisme dan demokrasi / Izak Y.M. Lattu.
Satya Wacana University Press, 2018. -- xii, 196 pages ; 21 cm
BL2112 .L38 2018 -- Kroch Library Asia
Bali pulau banten
Bali pulau banten : perspektif sosiologi komodifikasi agama / Nengah Bawa Atmadja, Anantawikrama Tungga Atmadja, Tuty Maryati.
Pustaka Larasan, 2017. -- xxiv, 380 pages ; 24 cm
BL2120 .B2 A85 2017 -- Kroch Library Asia
Sairei bunkashi no kenkyū
祭礼文化史の研究 / 福原敏男著.
Sairei bunkashi no kenkyū / Fukuhara Toshio cho.
Hōsei Daigaku Shuppankyoku, 1995. -- xiv, 739 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), maps ; 22 cm
BL2203 .F86 1995 -- Kroch Library Asia
Chūsei no kami to hotoke
中世の神と仏 / 末木文美士.
Chūsei no kami to hotoke / Sueki Fumihiko.
Yamakawa Shuppansha, 2003. -- 94 pages : illustrations ; 21 cm.
BL2206 .S84 2003 -- Kroch Library Asia
Kojiki.
古事記. 道果本. 播磨国風土記 / 編集天理大学附属天理図書館.
Kojiki. Dōka-bon. Harima no Kuni fudoki / henshū Tenri Daigaku Fuzoku Tenri Toshokan.
(Gaku) Tenri Daigaku Shuppanbu, 2016. -- 156, 36 pages : illustrations ; 32 cm.
Oversize BL2217.3 .K496 2016 ++ -- Kroch Library Asia

BP. Islam. Bahaism. Theosophy, etc. (32 items)RSS

Al-Ittihadiyah
Al-Ittihadiyah : delapan dasawarsa menerangi Nusantara / Prof. Dr. Dja'far Siddik, M.A., Dr. Ja'far, M.A.
Perdana Publishing, 2017. -- 122 pages ; 21 cm
BP10 .I9 S55 2017 -- Kroch Library Asia
Dinamika pergerakan al Washliyah dari zaman ke zaman
Dinamika pergerakan al Washliyah dari zaman ke zaman / Ismed Batubara, S.H., M.H. ; Dr. Ja'far, M.A. (ed.).
Perdana Publishing, 2015. -- 134 pages ; 21 cm.
BP10 .J424 B38 2015 -- Kroch Library Asia
Memoles wajah Islam
Memoles wajah Islam : konstruk Islam dalam dialektika orientalisme, post-orientalisme, dan oksidentalisme / Dr. Badarussyamsi, MA; pengantar oleh Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor, MA.
LKiS, 2017. -- xix, 395 pages ; 22 cm
BP42 .B33 2017 -- Kroch Library Asia
Biografi seorang guru madrasah
Biografi seorang guru madrasah : kisah perjalanan hidup H. M. Arfan / Mieke Nurhayati, S.Pd., M.Pd.I.
Deepublish, 2014. -- xx, 53 pages : illustrations ; 20 cm
BP43 .I5 N67 2014 -- Kroch Library Asia
Guru menembus koran
Guru menembus koran : inspirasi gerakan literasi Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY / editor, Bramma Aji Putra ; epilog, Eko Triyanto.
Subbagian Informasi dan Humas, Kantor Wilayah, Kementerian Agama, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018. -- vi, 208 pages ; 20 cm
BP43 .I5 G87 2018 -- Kroch Library Asia
Pendidikan pesantren dan perkembangan sosial-kemasyarakatan
Pendidikan pesantren dan perkembangan sosial-kemasyarakatan : studi atas pemikiran K.H. Abdullah Syafi'ie / Hasbi Indra.
Deepublish, 2018. -- xii, 251 pages ; 25 cm
BP43 .I5 I53 2018 -- Kroch Library Asia
Pesantren
Pesantren : akar pendidikan Islam Nusantara / A. Helmy Faishal Zaini ; editor ahli, Didik Suyuthi ; prolog, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A.
P3M, 2015. -- xiv, 135 pages : illustrations ; 23 cm
BP43 .I5 Z35 2015 -- Kroch Library Asia
Santri milenial
Santri milenial : cerita santri memaknai era digital, entreprenur, dan nasionalisme / Muhammad Khozin.
Bhuana Ilmu Populer, 2018. -- xvii, 184 pages ; 19 cm
BP43 .I5 K499 2018 -- Kroch Library Asia
Santri dan pendidikan politik
Santri dan pendidikan politik / Muflihudin [and others] ; editor, Ila Fadilasari.
Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) PWNU Lampung, 2017. -- xiii, 317 pages ; 22 cm.
BP44 .S267 2017 -- Kroch Library Asia
Agama dan masalah-masalah sosial
Agama dan masalah-masalah sosial / Dr. Sahrul, M.Ag.
Perdana Publishing, 2017. -- x, 146 pages ; 25 cm
BP63 .I5 S13 2017 -- Kroch Library Asia
Berebut Indonesia
Berebut Indonesia : pergumulan kultural misi Kristen dan dakwah Islam di Indonesia / penulis, Arif Wibowo.
Afairus Media, 2018. -- xx, 280 pages : illustrations, maps ; 21 cm
BP63 .I5 W536 2018 -- Kroch Library Asia
Islam berdialog dengan zaman
Islam berdialog dengan zaman / Ardiyansyah.
PT Elex Media Komputindo, 2018. -- xxiv, 236 pages ; 22 cm
BP63 .I5 A748 2018 -- Kroch Library Asia
Lingkar politik pesantren
Lingkar politik pesantren : membaca perubahan situasi dan perilaku politik kiai, tahun 1971-2014 / Vanni M.T.
Mafia Press, 2017. -- xxii, 241 pages ; 21 cm
BP63 .I5 V36 2017 -- Kroch Library Asia
Menaksir khazanah intelektual Islam Indonesia dalam menjawab persoalan bangsa
Menaksir khazanah intelektual Islam Indonesia dalam menjawab persoalan bangsa / Giovano Bhakti Meizhar, dkk.
Sulur, 2018. -- iv, 308 pages ; 21 cm
BP63 .I5 M459 2018 -- Kroch Library Asia
Mengambil peran
Mengambil peran / Muhammad Akbar Buana Tafsili.
Pustaka Saga, 2018. -- x, 162 pages ; 21 cm
BP63 .I5 T332 2018 -- Kroch Library Asia
Menjaga harmoni menuai damai
Menjaga harmoni menuai damai : Islam, pendidikan, dan kebangsaan / Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.
Kencana, 2018. -- ix, 292 pages ; 21 cm
BP63 .I5 S935 2018 -- Kroch Library Asia
Piety, politics, and everyday ethics in Southeast Asian Islam
Piety, politics, and everyday ethics in Southeast Asian Islam : beautiful behavior / edited by Robert Rozehnal.
Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc, 2019. -- xiii, 237 pages : illustrations ; 24 cm
BP63 .I5 P54 2019 -- Kroch Library Asia
Muslim Melayu penemu Australia
Muslim Melayu penemu Australia : potret Muslim Indonesia di Benua Kangguru / Dr. Teuku Chalidin Yacob, M.A., J.P.
Mi'raj News Agency Foundation, 2016. -- x, 252 pages : illustration, photographs (chiefly colour), map ; 21 cm.
BP66 .Y33 2016 -- Kroch Library Asia
Anregurutta
Anregurutta : literasi ulama Sulselbar / Dr. Firdaus Muhammad, M.A.
Nala Cipta Litera, 2017. -- xv, 222 pages ; 21 cm
BP70 .M84 2017 -- Kroch Library Asia
Hamka
Hamka : retorika sang Buya / Emhaf.
Sociality, 2017. -- 304 pages : illustrations ; 20 cm
BP80 .H2785 E45 2017 -- Kroch Library Asia
K.H. Ma'ruf Amin
K.H. Ma'ruf Amin : penggerak umat, pengayom bangsa / Anif Punto Utomo.
Sinergi Aksara, 2018. -- xiv, 302 pages ; 23 cm
BP80 .A584637 U86 2018 -- Kroch Library Asia
Inilah kitab Bad-u khalqi as-samawat wa al-ardh, artinya, Kejadian tujuh petala langit dan bumi
Inilah kitab Bad-u khalqi as-samawat wa al-ardh, artinya, Kejadian tujuh petala langit dan bumi / terjemah oleh Sheikh Nuruddin ar-Raniri.
Khazanah Fathaniyah, 2018. -- 7, 48 pages ; 29 cm
Oversize BP166.23 .R36 2018 + -- Kroch Library Asia
Dakwah milenial
Dakwah milenial : dari kajian doktrinal menuju transformasi sosial / editor, Ahmad Izudin, Bayu Mitra A. Kusuma.
Samudra Biru, 2017. -- xiv, 241 pages ; 25 cm.
BP170.85 .D365 2017 -- Kroch Library Asia
Memoir dakwah dan tarbiah
Memoir dakwah dan tarbiah / Sidek Baba.
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2017. -- xii, 433 pages : colour illustrations ; 22 cm
BP170.85 .S564 2017 -- Kroch Library Asia
Politik Islam
Politik Islam : study tentang azas, pemikiran, dan praktik dalam sejarah politik umat Islam / Prof. Dr. H. Katimin, M.Ag.
Perdana Publishing, 2017. -- x, 252 pages ; 25 cm
BP173.7 .K38 2017 -- Kroch Library Asia
Khazanah Islam
Khazanah Islam : perjumpaan kajian dengan ilmu sosial / Ahmad Rajafi, dkk.
Deepublish, 2018. -- xvi, 279 pages ; 24 cm
BP173.25 .K48 2018 -- Kroch Library Asia
Al-Muzara'ah (serial)
Al-Muzara'ah : jurnal ekonomi syariah.
Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 2013-. -- volumes ; 30 cm
Oversize BP173.75 .A42 + -- Kroch Library Asia
Islam yang saya anut
Islam yang saya anut : dasar-dasar ajaran Islam / M. Quraish Shihab.
Lentera Hati, 2018. -- 346 pages ; 19 cm
BP174 .S44 2018 -- Kroch Library Asia
Munajat suara hati
Munajat suara hati / Ary Ginanjar Agustian.
Arga Publishing, 2009. -- vii, 85 pages ; 17 cm.
BP183.3 .A35 2009 -- Kroch Library Asia
Ensiklopedia haji & umrah
Ensiklopedia haji & umrah / KH. Ahmad Chodri Romli.
Diva Press, 2018. -- 664 pages ; 25 cm
BP187.3 .R66 2018 -- Kroch Library Asia
50 years National Mosque, 1965-2015
50 years National Mosque, 1965-2015 = 50 tahun Masjid Negara, 1965-2015 / authored and compiled by Ar. Azim A. Aziz.
ATSA Architects Sdn. Bhd., 2015. -- 214 pages, 3 unnumbered pages : illustrations (some color) ; 31 cm
Oversize BP187.65 .M4 M372 2015 ++ -- Kroch Library Asia
Who killed Osho?
Who killed Osho? / Abhay Vaidya.
Om Books International, 2017. -- 272 pages, 16 unnumbered pages of plates : illustrations (black and white, and color) ; 20 cm
BP605 .R342 V35 2017 -- Kroch Library Asia

BQ. Buddhism (25 items)RSS

Bauddha saṃskr̥ti. (serial)
Bauddha saṃskr̥ti.
Ratna Poth Prakāśakayō, 1965-19uu. -- volumes ; 22 cm
BQ8 .S5 B38 -- Kroch Library Asia
Vesak kalāpaya (serial)
Vesak kalāpaya : Laṅkādīpa.
Ṭayims ōfp Silōn, 19uu-. -- volumes : illustrations ; 28 cm
Oversize BQ8 .S5 V47 + -- Kroch Library Asia
Buddha varṣa nirṇaya
Buddha varṣa nirṇaya / Ăs. Ḍī. da Lănarōl.
Meṭrō Prinṭars, 1965. -- xxiii, 88 pages 22 cm
BQ274 .D45 1965 -- Kroch Library Asia
[Buddhist imprints from Sri Lanka
[Buddhist imprints from Sri Lanka : five printouts from the microfilmed holdings of the British Library].
[unknown publisher], 1869-1911. -- 5 v. ; 30 cm.
Oversize BQ374 .B835 1850 + -- Kroch Library Asia
[Buddhist manuscripts from Sri Lanka
[Buddhist manuscripts from Sri Lanka : printouts from the microfilmed holdings of the British Library].
[unknown publisher], 1850-1890. -- 3 v. ; 30 x 42 cm.
Oversize BQ374 .B834 1850 ++ -- Kroch Library Asia
Bajrayāni caryā gīta tathā nr̥tya
Bajrayāni caryā gīta tathā nr̥tya / lekhaka tathā sampādaka Nānī Herā Śākya.
Mahilā tathā Bālabālikā Kalyāṇa Sevā Samāja, 2017. -- 68 p. : ill. (chiefly col.) ; 22 cm
BQ384 .S25 2017 -- Kroch Library Asia
Kodai, chūsei no josei to Bukkyō
古代・中世の女性と仏教 / 勝浦令子.
Kodai, chūsei no josei to Bukkyō / Katsuura Noriko.
Yamakawa Shuppansha, 2003. -- 93, [7] pages : illustrations ; 21 cm.
BQ680 .W65 K38 2003 -- Kroch Library Asia
Seeking Śākyamuni
Seeking Śākyamuni : South Asia in the formation of modern Japanese Buddhism / Richard M. Jaffe.
The University of Chicago Press, 2019. -- xi, 309 pages : illustrations ; 23 cm.
BQ691 .J34 2019 -- Kroch Library Asia
Yasōthārā Phimphā nāng kǣo khū bāramī
ยโสธราพิมพานางแก้วคู่บารมี / ศิริวรรต์, เรียบเรียง ; ลูกจันทร์, วาดภาพประกอบ.
Yasōthārā Phimphā nāng kǣo khū bāramī / Siriwat, rīaprīang ; Lūkčhan, wāt phāp prakō̜p.
Samnakphim ʻAmmarin Thamma, 2018. -- 291 pages : color illustrations ; 21 cm
BQ933 .S57 2018 -- Kroch Library Asia
Long discourses of the Buddha
The long discourses of the Buddha : a translation of the Dīgha Nikāya / translated from the Pali by Maurice Walshe.
Wisdom Publications, 1995. -- 648 pages : illustrations, map ; 23 cm.
BQ1292 .E53 W35 1995 -- Kroch Library Asia
Ārya Nāmasaṅgīti
Ārya Nāmasaṅgīti : stotra va dhāraṇī munā.
Kvāthabahāḥ Nāmasaṅgitī Khalaḥ, 2017. -- 58 p. : ill. ; 22 cm.
BQ2240 .M353 A8 2017 -- Kroch Library Asia
Introducing Buddha
Introducing Buddha / Jane Hope & Borin Van Loon.
Icon Books Ltd., 2013. -- 175 pages : illustrations ; 17 cm
BQ4022 .H67 2013 -- Kroch Library Asia
Rūam botkhwām Phutthasātsanā kap pratchayā
รวมบทความพุทธศาสนากับปรัชญา / วินัย ผลเจริญ.
Rūam botkhwām Phutthasātsanā kap pratchayā / Winai Phončharœ̄n.
Winai Phončharœ̄n, 2019. -- 541 pages ; 21 cm
BQ4040 .W56 2019 -- Kroch Library Asia
Hạnh phúc mộng và thực
Hạnh phúc mộng và thực / Thích Nhất Hạnh.
Nhà xuất bản Phương Đông, 2015. -- 293 pages ; 20 cm
BQ4308 .V5 N573 2015 -- Kroch Library Asia
Phra Kru Kamphǣng Phet
พระกรุกำแพงเพชร : พิพิธภัณฑ์ขุนโสภณโภไคย / เรียบเรียงโดย ชัยฤทธิ์ โสภณโภไคย.
Phra Kru Kamphǣng Phet : phiphitthaphan Khun Sōphonphōkhai / rīaprīang dōi Chairit Sōphonphōkhai.
Matichon, 2019. -- 2 volumes : color illustrations ; 30 cm
Oversize BQ4570 .A4 C417 2019 + -- Kroch Library Asia
Rūam botkhwām Phutthasātsanā kap sangkhom læ kānmư̄ang
รวมบทความพุทธศาสนากับสังคมและการเมือง / วินัย ผลเจริญ.
Rūam botkhwām Phutthasātsanā kap sangkhom læ kānmư̄ang / Winai Phončharœ̄n.
ʻAphichāt Kānphim, 2019. -- 17, 541 pages : illustrations ; 21 cm
BQ4570 .S6 W55 2019 -- Kroch Library Asia
Bukkyō shokuminchi fukyōshi shiryō shūsei.
仏教植民地布教史資料集成. 台湾編 / 編・解題中西直樹.
Bukkyō shokuminchi fukyōshi shiryō shūsei. Taiwan hen / hen, kaidai Nakanishi Naoki.
Sanninsha, 2016. -- 6 volumes : illustrations ; 22-27 cm
Oversize BQ5960 .T28 B85 2016 + -- Kroch Library Asia
Gender and the path to awakening
Gender and the path to awakening : hidden histories of nuns in modern Thai Buddhism / Martin Seeger.
NIAS Press, 2018. -- xvii, 341 pages : illustrations, map ; 23 cm.
BQ6160 .T4 S44 2018 -- Kroch Library Asia
Chùa Tây Phương
Chùa Tây Phương : một góc nhìn / chỉ đ̣ao: Tỳ Khiêu Ny Thích Đàm Thủy ; cố vấn nội dung: Đại Đức Thích Tiến Đạt ; biên soạn: Phật tử Phúc Hóa.
Nhà xuất bản Hải Phòng, 2018. -- 81 pages : illustrations (some color) ; 22 x 27 cm
Oversize BQ6339 .S662 C48 2011 + -- Kroch Library Asia
Kodai jiin no seiritsu to tenkai
古代寺院の成立と展開 / 岡本東三.
Kodai jiin no seiritsu to tenkai / Okamoto Tōzō.
Yamakawa Shuppansha, 2002. -- 104 pages : illustrations, maps ; 21 cm.
BQ6352 .O48 2002 -- Kroch Library Asia
Lumbinī kā mauna āhvāna
Lumbinī kā mauna āhvāna : Śākyamuni Buddha ke pāvana janmasthala, isakī guruyojanā, Aśoka stambha abhilekha aura Buddhajanma nideśaka akshata śilā kī jhalaka / Basanta Biḍārī ; anuvadaka Śaṅkara Prasāda Gautama.
Basanta Bidari, 2018. -- 109 p. : ill. (some col.), maps ; 22 cm.
BQ6470 .B53 2018 -- Kroch Library Asia
Essential Buddhist prayers
Essential Buddhist prayers : based on the FPMT prayer book, Vol. I.
Kopan Monastery, 2006. -- 121 p. ; 21 cm.
BQ7405 .E87 2006 -- Kroch Library Asia
Morality and monastic revival in post-Mao Tibet
Morality and monastic revival in post-Mao Tibet / Jane E. Caple.
University of Hawaiʻi Press, 2019. -- xi, 218 pages : illustrations ; 24 cm.
BQ7576 .C37 2019 -- Kroch Library Asia
Taisekiji hōmon to Nichiren Shōshū dentō hōgi
大石寺法門と日蓮正宗伝統法義 / [著者川澄勲].
Taisekiji hōmon to Nichiren Shōshū dentō hōgi / [chosha Kawasumi Isao].
Kinoshita Haruo : Masuda Shigeo, 1985. -- 4 volumes : illustrations ; 26 cm
Oversize BQ8418.3 .K39 1985 + -- Kroch Library Asia
Pure Lands in Asian texts and contexts
Pure Lands in Asian texts and contexts : an anthology / edited by Georgios T. Halkias and Richard K. Payne.
University of Hawaiʻi Press, 2019. -- x, 795 pages ; 24 cm.
BQ8514 .P87 2019 -- [asia]

BR. Christianity (1 item)RSS

Mengkristenkan Jawa
Mengkristenkan Jawa : dukungan pemerintah kolonial Belanda terhadap penetrasi misi Kristen / Muhammad Isa Anshory.
Pustaka Lir Ilir, 2013. -- x, 192 pages ; 21 cm.
BR1221 .J4 A67 2013 -- Kroch Library Asia

BT. Doctrinal Theology (2 items)RSS

Geng xin li mian de ren
更新裡面的人 / 桑得福夫婦著 ; 陳美津譯.
Geng xin li mian de ren / Sangdefu fu fu zhu ; Chen Meijin yi.
Jidu gan lan wen hua chu ban, 2004. -- 2 volumes : illustrations ; 21 cm.
BT732.5 .S2312 2004 -- Kroch Library Asia
Ling de zhuan yi
靈的轉移 : 透視靈界感染的奧秘 / 聶斯著 ; 磐石翻譯社譯.
Ling de zhuan yi : tou shi ling jie gan ran de ao mi / Niesi zhu ; Ban Shi Fan Yi She yi.
Cai tuan fa ren Jidu jiao gan lan wen hua shi ye ji jin hui, 1991. -- 193 pages : illustrations ; 21 cm.
BT962 .N4812 1991 -- Kroch Library Asia

BV. Practical Theology (3 items)RSS

Man of the word
Man of the word : Rahner and Asian priesthood / Norlan H. Julia.
Claretian Communications Foundation, Inc., 2016. -- xvi, 241 pages ; 22 cm.
BV660.2 .J942 2016 -- Kroch Library Asia
Hikayat bhakti pelayanan zending Tuan Guru Samuel Siregar, pelopor pelayanan ke-evangelisan mula-mula di tanah Batak, era 1867-1869 dan orang Batak Kristen satu-satunga menjalani pendidikan di Gereja Zending Ermelo, Negeri Belanda (1870-1871) dan Seminari Barmen, Jerman, 1872-1873 berikut aftermath pelayanan zending-R.M.G. di tanah Batak
Hikayat bhakti pelayanan zending Tuan Guru Samuel Siregar, pelopor pelayanan ke-evangelisan mula-mula di tanah Batak, era 1867-1869 dan orang Batak Kristen satu-satunga menjalani pendidikan di Gereja Zending Ermelo, Negeri Belanda (1870-1871) dan Seminari Barmen, Jerman, 1872-1873 berikut aftermath pelayanan zending-R.M.G. di tanah Batak / Pirmian Toe Dalam Sihombing.
CV Muara Citra Sejati, 2018. -- xxvi, 406 pages : photographs ; 24 cm.
BV3340 .S49 2018 -- Kroch Library Asia
Almost like in paradise
Almost like in paradise : Karl Sundermeier in Sri Lanka / Sieglinde Quick.
Sieglinde Quick, 2014. -- 178 pages : color illustrations, 1 color map ; 21 cm
BV3705 .S86 Q52 2014 -- Kroch Library Asia

BX. Christian Denominations (8 items)RSS

Thirty days with Lolo Kiko
Thirty days with Lolo Kiko : a deepening on Pope Francis' teachings and wisdom in his 2015 pastoral visit to the Philippines / Bro. Jess N. Matias, OFS.
Claretian Communications Foundation, Inc., 2016. -- xv, 122 pages ; 21 cm
BX1378.7 .M38 2016 -- Kroch Library Asia
Japanese Catholic intellectuals and Newman studies
Japanese Catholic intellectuals and Newman studies / Kei Uno.
Academica Press, 2017. -- ii, 214 pages ; 24 cm
BX1668 .U56 2017 -- Kroch Library Asia
Pananisia
Pananisia : heritage and legacy / Archbishop Socrates B Villegas, DD, executive editor; Rev. Fr. Jonathan Bitoy, CMF...[et.al.], writers.
Archdiocese of Lingayen-Dagupan, 2014. -- xvii, 258 pages : color illustrations ; 32 cm
Oversize BX1695 .P55 P36 2014 ++ -- Kroch Library Asia
Laudato si'
Laudato si' : ng banal na Papa Francisco ukol sa pangangalaga sa tahanan nating lahat / pagsasalin mula sa Espanyol ni Leo R. Ocampo.
Claretian Communications Foundation, Inc. : Claret Publishing Group, 2015. -- xx,180 pages ; 21 cm
BX1795 .H82 C38318 2015 -- Kroch Library Asia
Living LAUDATO SI'
Living LAUDATO SI' : the ecological challenge of Pope Francis : a 40-day reflection on the care for our common home / Manny Bautista.
Claretian Communications Foundations, Inc., 2016. -- xxiv, 197 pages : illustrations ; 22 cm
BX1795 .H82 B38 2016 -- Kroch Library Asia
Priesthood in a church renewed
The priesthood in a church renewed : priestly ministry & spirituality based on Vatican II & PCP II vision / Amado L. Picardal, CSsr.
Claretian Communications Foundation, Inc., 2016. -- viii, 192 pages ; 22 cm
BX1912.5 .P53 2016 -- Kroch Library Asia
Journeying towards a new way of being church
Journeying towards a new way of being church : basic ecclesial communities in the Philippines / Fr. Amado L. Picardal, CSsR, SThD.
Claretian Communications Foundation, 2016. -- xiv, 401 pages : charts ; 21 cm
BX2347.72 .P4 P53 2016 -- Kroch Library Asia
Luis Antonio Tagle
Luis Antonio Tagle : leading by listening / Cindy Wooden.
Claretian Communications Foundation, Inc., 2016. -- viii, 104 pages ; 21 cm
BX4705 .T29 W853 2016 -- Kroch Library Asia

CE. Technical Chronology. Calendar (1 item)RSS

Tenmonkata to on'yōdō
天文方と陰陽道 / 林淳.
Tenmonkata to on'yōdō / Hayashi Makoto.
Yamakawa Shuppansha, 2006. -- 90 pages : illustrations, 1 map ; 21 cm.
CE61 .J3 H393 2006 -- Kroch Library Asia

CT. Biography (2 items)RSS

Tan Sri Dato' Indera Dr Abdul Aziz Bin Abdul Rahman
Tan Sri Dato' Indera Dr Abdul Aziz Bin Abdul Rahman : on course from take-off to touch down / Sharifah Mariam Syed Mansor Al-Idrus.
Tun Suffian Foundation Incorporated, 2017. -- xxxiii, 281 pages : illustrations ; 25 cm.
Oversize CT1568 .A2138 M37 2017 + -- Kroch Library Asia
Turn Against the Modern
The Turn Against the Modern : the Critical Essays of Taoka Reiun (1870-1912) / Ronald P. Loftus.
Association for Asian Studies, Inc., 2017. -- xxii, 315 pages : illustrations ; 23 cm.
CT1838 .T33 L64 2017 -- Kroch Library Asia

D. History (10 items)RSS

Watashi to seiyōshi kenkyū
私と西洋史研究 : 歴史家の役割 / 川北稔著 ; 玉木俊明聞き手.
Watashi to seiyōshi kenkyū : rekishika no yakuwari / Kawakita Minoru cho ; Tamaki Toshiaki kikite.
Sōgensha, 2010. -- 271 pages : illustrations ; 20 cm
D15 .K39 A3 2010 -- Kroch Library Asia
World history teaching in Asia
World history teaching in Asia : a comparative survey of history of education and national trends / edited by MINAMIZUKA Shingo, Hosei University, Japan ; foreword by Patrick Manning, University of Pittsburgh, USA.
Berkshire Publishing, 2018. -- xviii, 207 pages ; 23 cm.
D21 .M636 2018 -- [asia]
Empires and exchanges in Eurasian late antiquity
Empires and exchanges in Eurasian late antiquity : Rome, China, Iran, and the steppe, ca. 250-750 / edited by Nicola Di Cosmo (Institute for Advanced Study, Princeton), Michael Maas (Rice University).
Cambridge University Press, 2018. -- xxxvii, 504 pages ; illustrations, maps ; 27 cm
Oversize D22 .E66 2018 + -- Kroch Library Asia
Chuyện nhỏ trong thế giới lớn
Chuyện nhỏ trong thế giới lớn / E.H. Gombrich ; Đoàn Thị Xuân Mai dịch.
Nhà xuất bản Tri Thức, 2015. -- 425 pages : illustrations, maps ; 21 cm
D23 .G64 2015 -- Kroch Library Asia
Senji gurafu zasshi shūsei
戦時グラフ雑誌集成 / 解說一ノ瀬俊也
Senji gurafu zasshi shūsei / kaisetsu Ichinose Shun'ya.
Kashiwa Shobō, 2019. -- 12 volumes : illustrations ; 37 cm. + 1 supplement (37 pages ; 26 cm)
Oversize D733 .J3 S465 2019 ++ -- Kroch Library Asia
Remembering Asia's World War Two
Remembering Asia's World War Two / edited by Mark R. Frost, Daniel Schumacher and Edward Vickers.
Routledge, 2019. -- xix, 288 pages : illustrations ; 22 cm.
D744.7 .E18 R46 2019 -- [asia]
Zui hou yi bai tian
最后一百天 : 希特勒第三帝国覆亡记 = The last 100 days / (美)约翰·托兰著 ; 刘永刚 译.
Zui hou yi bai tian : Xitele di san di guo fu wang ji = The last 100 days / (Mei) Yuehan Tuolan zhu ; Liu Yonggang yi.
Zhejiang Wen Yi chu ban she, 2018. -- 2, II, 666 pages ; 24 cm
D755.7 .T612 2018 -- Kroch Library Asia
American sutra
American sutra : a story of faith and freedom in the Second World War / Dūncan Ryuken Williams.
The Belknap Press of Harvard University Press, 2019. -- viii, 384 pages : illustrations ; 25 cm
D769.8 .A6 W55 2019 -- Kroch Library Asia
Storm on our shores
The storm on our shores : one island, two soldiers, and the forgotten battle of World War II / Mark Obmascik.
Atria Books, 2019. -- xvii, 236 pages, 16 unnumbered pages of plates : illustrations, maps ; 24 cm
D769.87 .A4 O26 2019 -- Kroch Library Asia
Midori no shihonron
緑の資本論 / 中沢新一.
Midori no shihonron / Nakazawa Shin'ichi.
Shūeisha, 2002. -- 204 pages : illustrations ; 20 cm
D2003 .N35 2002 -- Kroch Library Asia

DC. France - Andorra - Monaco (1 item)RSS

Sức mạnh mềm của Pháp những vấn đề lý luận và thực tiễn
Sức mạnh mềm của Pháp những vấn đề lý luận và thực tiễn : (sách tham khảo) / TS. Trần Nguyên Khang.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật, 2018. -- 223 pages ; 21 cm
DC369 .T73 2018 -- Kroch Library Asia

DJ. Netherlands (Holland) (1 item)RSS

Sasi's sketch book 28 days in Europe
Sasi's sketch book 28 days in Europe / ศศิ วีระเศรษฐกุล.
Sasi's sketch book 28 days in Europe / Sasi Wīrasētthakun.
Samnakphim Fūnsatō̜p, 2018. -- 2 volumes : chiefly color illustrations ; 22 cm
DJK19 .S27 2018 -- Kroch Library Asia

DK. Russia. Soviet Union. Former Soviet Republics - Poland (2 items)RSS

Buriyāto Mōko minzokushi
ブリヤート蒙古民族史 / クドリヤフツエフ著 ; 蒙古研究所訳.
Buriyāto Mōko minzokushi / Kudoriyafutsefu cho ; Mōko Kenkyūjo yaku.
Ōzorasha, 2015. -- 3, 1, 7, 424, 49 pages ; 22 cm.
DK759 .B8 K9163 2015 -- Kroch Library Asia
Rŏsia Yŏnhaeju K'ŭrasŭk'ino Parhaesŏng palgul pogosŏ. (serial)
러시아 연해주 크라스키노 발해성 발굴 보고서.
Rŏsia Yŏnhaeju K'ŭrasŭk'ino Parhaesŏng palgul pogosŏ.
Tongbuga Yŏn'gu Chaedan, 199u-. -- volumes : illustrations, some color ; 26-31 cm
Oversize DK771 .M3 Y662 ++ Earlier issues for 2011- 2013 cataloged as monographs. -- Kroch Library Asia

DR. Balkan Peninsula (1 item)RSS

Toruko sono minzoku to rekishi
トルコ・その民族と歴史 / レンギル著 ; 荒井武雄訳.
Toruko sono minzoku to rekishi / Rengiru cho ; Arai Takeo yaku.
Ōzorasha, 2015. -- 7, 489 pages ; 22 cm.
DR440 .L54163 2015 -- Kroch Library Asia

DS. Asia (233 items)RSS

Gaikaku Ajia no minzoku to bunka
外郭アジアの民族と文化 / A.ビーハン著 ; 本田弥太郎, 伊藤浩夫訳.
Gaikaku Ajia no minzoku to bunka / A. Bīhan cho ; Honda Yatarō, Itō Hiroo yaku.
Ōzorasha, 2015. -- 9, 10, 275 pages : illustrations ; 22 cm.
DS12 .B8163 2015 -- Kroch Library Asia
Sudden appearances
Sudden appearances : the Mongol turn in commerce, belief, and art / Roxann Prazniak.
University of Hawaiʻi Press, 2019. -- xi, 287 pages, 12 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), maps ; 24 cm.
DS19 .P63 2019 -- Kroch Library Asia
Bán đảo Ả Rập
Bán đảo Ả Rập : tinh thần Hồi giáo & thảm kịch dầu mỏ / Nguyễn Hiến Lê.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2018. -- 500 pages : illustrations ; 21 cm
DS44 .N453 2018 -- Kroch Library Asia
Identities in South Asia
Identities in South Asia : conflicts and assertions / Edited By Vivek Sachdeva, Queeny Pradhan And Anu Venugopalan.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xiii, 204 pages ; 24 cm
DS339.2 .I34 2019 -- Kroch Library Asia
South Asia conundrum
South Asia conundrum : the great power gambit / B.M. Jain.
Lexington Books, 2019. -- xv, 157 pages ; 24 cm
DS341 .J335 2019 -- Kroch Library Asia
South Asian governmentalities
South Asian governmentalities : Michel Foucault and the question of postcolonial orderings / edited by Stephen Legg, Deana Heath.
Cambridge University Press, 2018. -- vi, 269 pages ; 23 cm.
DS341 .S692 2018 -- Kroch Library Asia
Folk heritage of Pakistan
Folk heritage of Pakistan : glimpses into a diverse culture / Fouzia Saeed Ph.D., editor.
Lok Virsa, 2018. -- 234 pages : color illustrations ; 29 cm
Oversize DS379 .F65 2018 + -- Kroch Library Asia
Pakistan
Pakistan : the state of the union / Selig S. Harrison.
Center for International Policy, 2009. -- 76 pages : illustrations ; 26 cm.
Oversize DS380 .A1 H37 2009 + -- Kroch Library Asia
Reel on Karachi
A reel on Karachi : art installations in the city by Pakistan Cables : history of Karachi / history of Karachi narrated by Arif Hasan ; written by Raisa Vayani ; photography by Amna Zuberi.
Pakistan Cables, 2017. -- 127 pages : color illustrations ; 31 cm
Oversize DS392.2 .K3 H37 2017 ++ -- Kroch Library Asia
Bangabondhu daughter Sheikh Hasina's struggle for a prosperous Bangladesh
Bangabondhu daughter Sheikh Hasina's struggle for a prosperous Bangladesh = Baṅgabandhu knyā Śekha Hāsināra samr̥ddha Bāṃlādeśera janya saṃgrāma / editor Nizam Chowdhury.
Yeasin Kabir Joy, 2016. -- 76 pages : color illustrations, color maps, color portraits ; 35 cm
Oversize DS395.7 .H38 B35 2016 ++ -- Kroch Library Asia
English and Dalit identity
English and Dalit identity : a sociolinguistic study in Telangana / Boddu Chandrashekar & Hemanga Dutta.
LINCOM GmbH, 2018. -- xxiv, 234 pages : illustrations ; 21 cm
DS422 .C3 C53 2018 -- Kroch Library Asia
Murdahiyā aura samāja
Murdahiyā aura samāja / lekhaka, Dharmavīra Yādava Gagana.
Vaṅgmaya Buksa, 2016. -- 112 pages ; 23 cm
DS422 .C3 T8534 2016 -- Kroch Library Asia
Indo minzokushi
印度民族史 / 外務省調查局監修.
Indo minzokushi / Gaimushō Chōsakyoku kanshū.
Ōzorasha, 2015. -- 12, 418 pages ; 22 cm.
DS430 .I54 2015 -- Kroch Library Asia
22 years
22 years : a Kashmir story, one lakh pandit families may have one lakh stories / Bill K Koul.
Vitasta, 2018. -- 210 pages ; 22 cm
DS432 .K27 K68 2018 -- Kroch Library Asia
From home to house
From home to house : writings of Kashmiri Pandits in exile / edited by Arvind Gigoo, Adarsh Ajit, Shaleen Kumar Singh.
HarperCollins Publishers India, 2015. -- xix, 216 pages ; 22 cm
DS432 .K27 F76 2015 -- Kroch Library Asia
Struggle for equality
The struggle for equality : India's Muslims and rethinking the UPA experience / Heewon Kim.
Cambridge University Press, 2019. -- xvi, 247 pages : illustrations, maps ; 24 cm
DS432 .M84 K56 2019 -- Kroch Library Asia
Mapping migration
Mapping migration : culture and identity in the Indian diasporas of Southeast Asia and the UK / edited by Jerri Daboo and Jirayudh Sinthuphan.
Cambridge Scholars Publishing, 2018. -- xiv, 194 pages : illustrations ; 22 cm
DS432.5 .M29 2018 -- Kroch Library Asia
Notes of dissent
Notes of dissent : essays on Indian history / Kesavan Veluthat.
Primus Books, 2018. -- xix, 193 pages ; 25 cm
DS437 .V45 2018 -- Kroch Library Asia
India in the world
India in the world : trials of the republic / Kanti Bajpai ; foreword by Ramachandra Guha.
Times Group Books, 2017. -- 270 pages ; 21 cm
DS449 .B35 2017 -- Kroch Library Asia
New directions in India's foreign policy
New directions in India's foreign policy : theory and praxis / edited by Harsh V. Pant.
Cambridge University Press, 2019. -- 299 pages ; 23 cm
DS449 .N495 2019 -- Kroch Library Asia
Politicshock
Politicshock : Trump, Modi, Brexit & the prospect for liberal democracy / Meghnad Desai.
Rupa Publications India Pvt. Ltd., 2017. -- xiv, 200 pages ; 24 cm
DS450 .U6 D47 2017 -- Kroch Library Asia
Classical discovery of India
Classical discovery of India : contributions of the ancient Greeks and Romans to the discovery of history and civilization of India / G.P. Singh.
Gyan, 2018. -- 2 volumes (xxviii, 783 pages) ; 23 cm
DS451 .S56929 2018 -- Kroch Library Asia
Ahiṃsaka śrama-darśana
Ahiṃsaka śrama-darśana : Gāndhī vicāra ke sandarbha meṃ / Ḍô. Śambhū Jośī = Ahimsak shram-darshan : (Gandhinian thought) / by Dr. Shambhu Joshi.
Vāgdevī Prakāśana, 2017. -- 300 pages : illustrations ; 22 cm
DS481 .G3 J7538 2017 -- Kroch Library Asia
Emergency chronicles
Emergency chronicles : Indira Gandhi and democracy's turning point / Gyan Prakash.
Princeton University Press, 2019. -- viii, 439 pages : illustrations ; 23 cm
DS481 .G23 P73 2019 -- Kroch Library Asia
Gandhi's thought and liberal democracy
Gandhi's thought and liberal democracy / Sanjay Lal.
Lexington Books, 2019. -- xi, 121 pages ; 24 cm.
DS481 .G3 L2955 2019 -- Kroch Library Asia
Inquilab
Inquilab : Bhagat Singh on religion and revolution / edited by S. Irfan Habib.
SAGE Publications India Pvt ; SAGE Publications Inc, 2018. -- xxi, 192 pages ; 22 cm
DS481 .S55 A25 2018 -- Kroch Library Asia
Arya Samaj and congress politics in the Punjab, 1894-1908.
The Arya Samaj and congress politics in the Punjab, 1894-1908.
Duke University, 196u. -- 363-379 pages ; 25 cm.
DS485 .P87 B372 1960 -- Kroch Library Asia
Himālai chai čhai dœ̄n
หิมาลัยใช้ใจเดิน / มนทิรา จูฑะพุทธิ.
Himālai chai čhai dœ̄n / Monthirā Čhūthaphutthi.
Samnakphim Amarin Travel, 2015. -- 213 pages : color illustrations ; 19 cm.
DS485 .H6 M67 2015 -- Kroch Library Asia
Muslim politics in the Punjab, 1870-1890.
Muslim politics in the Punjab, 1870-1890.
Punjabi University, Dept. of Punjab Historical Studies, 1971. -- pages 84-127 ; 25 cm
DS485 .P87 B37 1971 -- Kroch Library Asia
Punjab government and communal politics, 1870-1908
The Punjab government and communal politics, 1870-1908 / N. Gerald Barrier.
Journal of Asian Studies, 1968. -- pages 523-539
DS485 .P87 B375 1968 -- Kroch Library Asia
Birth of a colonial city
Birth of a colonial city : Calcutta / Ranjit Sen.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xviii, 261 pages ; 23 cm
DS486 .C2 S387 2019 -- Kroch Library Asia
Calcutta in colonial transition
Calcutta in colonial transition / Ranjit Sen.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xiii, 284 pages ; 23 cm
DS486 .C2 S388 2019 -- Kroch Library Asia
Yā dā ʻIndīa
อย่าด่าอินเดีย : บันทึกชีวิตดิบเถื่อนที่เมืองปูเน่ / อินทรชัย พาณิชกุล.
Yā dā ʻIndīa : banthưk chīwit dip thư̄an thī mư̄ang Pūnē / ʻIntharachai Phānitchakun.
Samnakphim Mǣo Čhō̜n, 2019. -- 238 pages : color illustrations ; 21 cm
DS486 .P86 I67 2019 -- Kroch Library Asia
Kalā kalpanā. (serial)
Kalā kalpanā.
Kalāketa Saṃvidhānaya., 1966-1968. -- volumes ; 21 cm
DS488 .K35 -- Kroch Library Asia
Sri Lanka, a mystical journey
Sri Lanka, a mystical journey / inspiring landscapes by Cecil Perera.
Cecil Perera, 2015. -- 156 pages : chiefly color illustrations ; 24 x 35 cm
Oversize DS489 .P473 2015 ++ -- Kroch Library Asia
Pærakumbā sirita
Pærakumbā sirita / edited with an introduction, a Sinhalese commentary, and a Sinhalese-English vocabulary by Charles de Silva.
Guṇasēna, 1954. -- lxxxv, 452 pages ; 19 cm
DS489.63 .P37 S35 1954 -- Kroch Library Asia
Post-war dilemmas of Sri Lanka
Post-war dilemmas of Sri Lanka : democracy and reconciliation / S.I. Keethaponcalan.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xiv, 170 pages : illustrations ; 25 cm.
DS489.84 .K567 2019 -- Kroch Library Asia
Great royal artificer of the Kandyan Kingdom, Devendra Mulachari
Great royal artificer of the Kandyan Kingdom, Devendra Mulachari / D. D. M. Waidyasekera.
Stamford Lake (Pvt) Ltd, 2017. -- xiv, 134 pages : illustrations (chiefly back and white) ; 21 cm
DS490 .K3 W35 2017 -- Kroch Library Asia
Vana nadiya
Vana nadiya / Ăs. Ḍī. da Lănarōl.
Sīmāsahita swabhaṣā Prakāśakayō, 1957. -- 164 pages : illustrations, map ; 19 cm
DS490 .M33 D4 1957 -- Kroch Library Asia
Andhaviśvāsay likunācvaṅgu vijñāna
Andhaviśvāsay likunācvaṅgu vijñāna : jhīgu samājay chyalābulāy vayācvaṅgu vijñānay ādhārita andhaviśvāsaya duvālā = Andhawishwasay likunachwangu bigyan = Science hidden in supersitution [that is, superstition] / cvami Pannāratna Mahārjana.
Nevāḥ Midiyā Prā. Liṃ., 2016-. -- v. : ill. ; 22 cm.
DS493.9 .M346 2016 -- Kroch Library Asia
Jyāpu Bauddha khaḥ ki Hindū?
Jyāpu Bauddha khaḥ ki Hindū? / Basanta Maharjana.
Insāiṭa Pablikeśana, 2017. -- 13 p. : ill. ; 21 cm
DS493.9 .N4 M35 2017 -- Kroch Library Asia
Constructing the Chan tradition (ebook, book)
Constructing the Chan tradition : the two-way transmission between Jingshan temple and Kenchō-ji temple / by Mingxuan Wang.
ProQuest Information and Learning, 2018. -- 1 online resource (118 leaves) : illustrations (color)
No call number -- Networked Resource
Oversize Thesis DS503C81 2018 W364 + -- Kroch Library Asia
Chūka minzoku Nan'yō kaitakushi
中華民族南洋開拓史 / 劉繼宣著 ; 種村保三郎譯.
Chūka minzoku Nan'yō kaitakushi / Ryū Keisen cho ; Tanemura Yasusaburō yaku.
Ōzorasha, 2015. -- 3, 4, 401, 6, 19 pages : iilustrations ; 22 cm.
DS509.5 .C5 L5816 2015 -- Kroch Library Asia
Nan'yō kensetsu kōza
南洋建設講座 / 林銑十郎監修 ; 国防協会編.
Nan'yō kensetsu kōza / Hayashi Senjūrō kanshū ; Kokubō Kyōkai hen.
Ōzorasha, 2015. -- 6, 8, 868 pages ; 22 cm.
DS511 .N36 2015 -- Kroch Library Asia
Renzoku kōgi Higashi Ajia Nihon ga towareteiru koto
連続講義東アジア日本が問われていること / 松村高夫, 高草木光一編.
Renzoku kōgi Higashi Ajia Nihon ga towareteiru koto / Matsumura Takao, Takakusagi Kōichi hen.
Iwanami Shoten, 2007. -- xiv, 298 pages : illustrations ; 21 cm
DS518.45 .R36 2007 -- Kroch Library Asia
Ikat (serial)
Ikat : the Indonesian journal of Southeast Asian studies.
Center for Southeast Asian Social Studies, Universitas Gadjah Mada, 2017-. -- volumes ; 25 cm
DS520 .I35 -- Kroch Library Asia
Legislation on underwater cultural heritage in Southeast Asia
Legislation on underwater cultural heritage in Southeast Asia : evolution and outcomes / Michael Flecker.
ISEAS Yusof Ishak Institute, 2017. -- 35 pages : illustrations ; 21 cm.
DS523 .F54 2017 -- Kroch Library Asia
Tài liệu Hội thảo khoa học quốc tế Đông Nam Á học ở Việt Nam: triẻ̂n vọng và thách thức
Tài liệu Hội thảo khoa học quốc tế Đông Nam Á học ở Việt Nam: triẻ̂n vọng và thách thức = International conference proceedings Southeast Asian studies in Vietnam: prospects and challenges / Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn.
bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2018. -- 107 pages ; 30 cm
Oversize DS524.8 .V5 T35 2018 + -- Kroch Library Asia
Prawattisāt prathēt nai klum ʻĀsīan
ประวัติศาสตร์ประเทศในกลุ่มอาเซียน / ดวงธิดา ราเมศวร์, เรียบเรียง.
Prawattisāt prathēt nai klum ʻĀsīan / Dūangthidā Rāmēt, rīaprīang.
Phrǣtham Samnakphim, 2012. -- 2 volumes ; 21 cm
DS525 .P75 2012 -- Kroch Library Asia
ROK and ASEAN
ROK and ASEAN : partners for achieving peace and co-prosperity in East Asia / Moon Jae-in.
ISEAS Publishing, 2018. -- 36 pages ; 23 cm
DS525.8 .M66 2018 -- Kroch Library Asia
Histoire du Myanmar
Histoire du Myanmar / Dominique Causse.
L'Harmattan, 2018. -- 169 pages : maps ; 22 cm.
DS528.5 .C38 2018 -- Kroch Library Asia
Miandian Jiantou Aka ren wen hua diao cha yan jiu
缅甸尖头阿卡人文化调查研究 = Miandian Jiantou Akaren wenhua diaochayanjiu / 杨六金, 张海珍著.
Miandian Jiantou Aka ren wen hua diao cha yan jiu = Miandian Jiantou Akaren wenhua diaochayanjiu / Yang Liujin, Zhang Haizhen zhu.
Min zu chu ban she, 2016. -- 5, 2, 230 pages : illustrations ; 24 cm.
DS528.5 .Y364 2016 -- Kroch Library Asia
Miandian zheng zhi zhuan xing yi lai de dui wai guan xi (2011-2015)
缅甸政治转型以来的对外关系 (2011-2015) / 闫德华著.
Miandian zheng zhi zhuan xing yi lai de dui wai guan xi (2011-2015) / Yan Dehua zhu.
Shi jie tu shu chu ban gong si, 2016. -- [3], 8, 3, 374 pages : illustrations ; 24 cm.
DS530.65 .Y35 2016 -- Kroch Library Asia
Điện Biên Phủ
Điện Biên Phủ / Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.
Nhà xuá̂t bản Chính trị quó̂c gia Sự thật, 2018. -- 551 pages ; 21 cm
DS553.3 .D5 V87 2018 -- Kroch Library Asia
Engaging Asia
Engaging Asia : essays on Laos and beyond in honour of Martin Stuart-Fox / edited by Desley Goldston.
NIAS Press, 2019. -- xxiv, 478 pages ; 24 cm.
DS555.3 .E54 2019 -- Kroch Library Asia
Laotian pages
Laotian pages : a classic account of travel in upper, middle and lower Laos / Alfred Raquez ; edited and translated by William L. Gibson and Paul Bruthiaux.
NIAS Press, 2019. -- xxxiv, 553 pages ; 25 cm.
DS555.36 .R37 2019 -- Kroch Library Asia
Chiếu chỉ các đời vua Việt Nam
Chiếu chỉ các đời vua Việt Nam / Lê Thái Dũng.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2018. -- 254 pages : illustrations ; 21 cm
DS556.5 .L432 2018 -- Kroch Library Asia
Việt án
Việt án : lần theo trang sử cũ / Trần Đình Ba.
Nhà xuất bản Tổng hợp, 2018. -- 475 pages : illustrations ; 24 cm
DS556.5 .T67 V55 2018 -- Kroch Library Asia
Nhân dân Pháp đoàn kết với Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước 1954-1975
Nhân dân Pháp đoàn kết với Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước 1954-1975 / PGS. TS. Nguyễn Thị Hạnh.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 2018. -- 183 pages ; 21 cm
DS556.9 .N5525 2018 -- Kroch Library Asia
Việt Nam đất nước con Rồng cháu Tiên
Việt Nam đất nước con Rồng cháu Tiên / Daria Mishukova.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 2018. -- 251 pages ; 21 cm
DS556.39 .M69 2018 -- Kroch Library Asia
Văn hóa hội nhập
Văn hóa hội nhập / Nguyễn Thị Quỳnh Phương (biên soạn).
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2016. -- 202 pages ; 21 cm
DS556.42 .V21613 2016 -- Kroch Library Asia
Bất chấp định mệnh
Bất chấp định mệnh : văn hóa và phong tục tập quán người Bru-Vân Kiều / Vargyas Gábor ; Giáp Thị Minh Trang dịch; Đinh Hồng Hải, Vũ Tuyết Lan hiệu đính.
Nhà xuất bản Dân trí : Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary, 2018. -- 434 pages, [8] leaves of plates ; illustrations (some color), map ; 23 cm
DS556.45 .B78 V37 2018 -- Kroch Library Asia
Người Hoa Việt Nam và Đông Nam Á
Người Hoa Việt Nam và Đông Nam Á : hình ảnh hôm qua và vị thế hôm nay / Châu Thị Hải.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, 2018. -- 430 pages : illustrations ; 21 cm
DS556.45 .C55 C438 2018 -- Kroch Library Asia
Quá trình đổi mới chính sách đối ngoại của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 1986-2016
Quá trình đổi mới chính sách đối ngoại của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 1986-2016 : sách chuyên khảo / TS. Lê Viết Duyên.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, 2017. -- 227 pages ; 21 cm
DS556.57 .L46 2017 -- Kroch Library Asia
Về chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt Nam
Về chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt Nam / GS. TS. Vũ Dương Huân.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 2018. -- 371 pages ; 21 cm
DS556.57 .V78 2018 -- Kroch Library Asia
Sổ tay sử liệu Việt Nam
Sổ tay sử liệu Việt Nam / Trần Hồng Đức.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2018. -- 302 pages ; 21 cm
DS556.487 .T75 2018 -- Kroch Library Asia
Ngồi tù khám lớn
Ngồi tù khám lớn : ký sự / Phan Văn Hùm.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2018. -- 255 pages : illustrations ; 21 cm
DS557 .A5 P64 2018 -- Kroch Library Asia
Fly until you die
Fly until you die : an oral history of Hmong pilots in the Vietnam War / Chia Youyee Vang.
Oxford University Press, 2019. -- xii, 218 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
DS557.8 .L3 V36 2019 -- Kroch Library Asia
"I made mistakes"
"I made mistakes" : Robert McNamara's Vietnam War policy, 1960-1964 / Aurélie Basha i Novosejt.
Cambridge University Press, 2019. -- xvii, 324 pages : illustrations ; 24 cm.
DS558.2 .M36 B37 2019 -- Kroch Library Asia
Chung một con đường Quân Tiền Phong
Chung một con đường Quân Tiền Phong / Nhiều tác giả.
Nhà xuất bản Lao Động, 2018. -- 177 pages ; 20 cm
DS558.5 .C58 2018 -- Kroch Library Asia
Nơi ấy là chiến trường
Nơi ấy là chiến trường : nhật ký và ghi chép những năm tháng đi B / Phạm Quang Nghị.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2019. -- 509 pages : illustrations ; 24 cm
DS559.5 .P512 2019 -- Kroch Library Asia
Curating and re-curating the American wars in Vietnam and Iraq
Curating and re-curating the American wars in Vietnam and Iraq / Christine Sylvester.
Oxford University Press, 2019. -- ix, 222 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 25 cm
DS559.8 .S6 S95 2019 -- Kroch Library Asia
Contested Territory
Contested Territory : Điện Biên Phu̓ and the making of northwest Vietnam / Christian C. Lentz.
Yale University Press, 2019. -- xvi, 331 pages : illustrations, maps ; 25 cm.
DS559.9 .D5 L458 2019 -- Kroch Library Asia
Những di tích thời đại đá ở Thái Nguyên
Những di tích thời đại đá ở Thái Nguyên / TS. Nguyễn Đức Thắng.
Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, 2018. -- 303 pages: illustrations ; 21 cm
DS559.92 .T453 N48 2017 -- Kroch Library Asia
Thành nhà Hồ Thanh Hóa
Thành nhà Hồ Thanh Hóa / Tống Trung Tín, chủ biên = Hồ citadel Thanh Hóa / Tống Trung Tín, compilation.
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2011. -- 172 pages : illustrations (chiefly color), maps (some color) ; 28 cm
Oversize DS559.92 .T46 T425 2011 + -- Kroch Library Asia
Cao sơn lưu thủy ngộ tri âm
Cao sơn lưu thủy ngộ tri âm : Tản mạn Phú Xuân 2 / Trần Đình Sơn.
Nhà xuất bản Văn hóa-văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2017. -- 226 pages ; illustrations (some color) ; 24 cm
DS559.93 .H36 T6575 2017 -- Kroch Library Asia
Hà Nội trong cơn lốc
Hà Nội trong cơn lốc : tác phẩm trên báo Mới, Sài Gòn, 1953-1954 / Vũ Bằng ; Tiến sĩ Võ Văn Nhơn sưu tầm, tuyển chọn.
Nhà xuất bản Phụ Nữ, 2019. -- 253 pages ; 21 cm.
DS559.93 .H36 V72 2019 -- Kroch Library Asia
Hội An ngày ấy
Hội An ngày ấy = Hội An last moments / [ban biên tập:ThS. Nguyễn Chí Trung [and three others] ; biên dịch: CN. Lê Thị Thu thủy.
Trung tâm quản lý bảo tò̂n di sản văn hóa Hội An, 2014. -- 115 pages : illustrations (some color) ; 25 x 25 cm
DS559.93 .H65 H65 2014 -- Kroch Library Asia
Một thời Hà Nội hát
Một thời Hà Nội hát : tim cũng không ngờ làm nên lời ca : du khảo / Nguyễn Trương Quý.
Nhà xuất bản Trẻ, 2019. -- 397 pages : illustrations ; 20 cm
DS559.93 .H36 N57288 2019 -- Kroch Library Asia
Đảng bộ huyện Thường Tín 70 năm xây dựng và phát triẻ̂n (16/11/1947-16/11/2017)
Đảng bộ huyện Thường Tín 70 năm xây dựng và phát triẻ̂n (16/11/1947-16/11/2017) / Ban biên soạn : Nguyễn Tiến Minh [and eight others].
Huyện ủy Thường Tín, 2018. -- 106 pages : llustrations (some color) ; 27 cm
Oversize DS559.93 .T48 D36 2017 + -- Kroch Library Asia
Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019:
Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân" / Tăng Bình, Áp Phương (tuyển chọn).
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019. -- 383 pages ; 28 cm
Oversize DS560.72 .H67 H83 2019 + -- Kroch Library Asia
Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc với dân chủ và hạnh phúc của nhân dân trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh
Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc với dân chủ và hạnh phúc của nhân dân trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh : sách chuyên khảo / TS. Nguyễn Văn Nguyên.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 2018. -- 230 pages ; 21 cm
DS560.72 .H67 N5556 2018 -- Kroch Library Asia
Thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh / Khánh Linh (tuyển chọn).
Nhà xuất bản Lao Động, 2018. -- 195 pages ; 21 cm
DS560.72 .H67 T6143 2018 -- Kroch Library Asia
Tỏ̂ng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng
Tỏ̂ng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng : hồi ức / Đại Tướng Võ Nguyên Giáp ; Phạm Chí Nhân thể hiện.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 2018. -- 366 pages : illustrations, maps ; 21 cm
DS560.72 .V6 A34 2018 -- Kroch Library Asia
Võ Nguyên Giáp Đại Tướng của nhân dân
Võ Nguyên Giáp Đại Tướng của nhân dân / đồng chủ biên: Ts. Nguyễn Hoàng Điệp & Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải.
Nhà xuất bản Văn hóa thông tin, 2015. -- 132 pages : illustrations (some color) ; 27 cm
Oversize DS560.72 .V6 V65 2015 + -- Kroch Library Asia
Taiguo
泰国 : 海丝路的战略支点 = The Kingdom of Thailand / 宋歌, 姜子钒编著.
Taiguo : hai si lu de zhan lüe zhi dian = The Kingdom of Thailand / Song Ge, Jiang Zifan bian zhu.
Beijing lian he chu ban gong si, 2016. -- 191 pages : color illustrations ; 24 cm.
DS566.2 .S664 2016 -- Kroch Library Asia
Thalœ̄ng kasattrāthirāt bō̜rommarāchāphisēk
เถลิงกษัตราธิราช บรมราชาภิเษก : พระราชพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดิน / โรม บุนนาค.
Thalœ̄ng kasattrāthirāt bō̜rommarāchāphisēk : phrarātchaphithī saksit khō̜ng phǣndin / Rōm Bunnāk.
Samnakphim Bān Phraʻāthit, 2018. -- 199 pages : illustrations ; 21 cm
DS568 .R67 2018 -- Kroch Library Asia
Taiguo Luomi Aka ren wen hua diao cha yan jiu
泰国罗米阿卡人文化调查研究 / 杨六金, 王建华, 俄多著.
Taiguo Luomi Aka ren wen hua diao cha yan jiu / Yang Liujin, Wang Jianhua, Eduo zhu.
Min zu chu ban she, 2016. -- 5, 2, 274 pages : illustrations ; 24 cm.
DS570 .A35 Y366 2016 -- Kroch Library Asia
Čhāk sưk Bāng Kung thưng sưk ʻAsµ̄ Wun Kī
จากศึกบางกุ้งถึงศึกอะแซหวุ่นกี้ : เผยโฉมยุทธสาสตร์พม่ารบไทยยุคธนบุรี / ศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์.
Čhāk sưk Bāng Kung thưng sưk ʻAsµ̄ Wun Kī : phœ̄i chom yutthasāt Phamā rop Thai yuk Thon Burī / Sātsatrāčhān Dō̜rō̜. Sunēt Chutintharānon.
Samnakphim Mư̄ang Bōrān, 2019. -- 127 pages illustrations ; 24 cm
DS575.5 .B8 S864 2019 -- Kroch Library Asia
Phra Suphankanlayā čhāk tamnān sū nā prawattisāt
พระสุพรรณกัลยา จากตำนานสู่หน้าประวัติศาสตร์ : การเมืองในประวัติศาสตร์ราชสำนักหงสาวดี-ศรีอยุธยา / ศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์.
Phra Suphankanlayā čhāk tamnān sū nā prawattisāt : kānmư̄ang nai prawattisāt rātchasamnak Hongsāwadī-Sī ʻAyutthayā / Sātsatrāčhān Dō̜rō̜. Sunēt Chutintharānon.
Samnakphim Mư̄ang Bōrān, 2019. -- 166 pages : illustrations ; 25 cm
DS577.22 .S87 S86 2019 -- Kroch Library Asia
First generation kāndœ̄nthāng khō̜ng khon run sư̄a phưn mō̜n bai
First generation การเดินทางของคนรุ่นเสื่อผืนหมอนใบ / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
First generation kāndœ̄nthāng khō̜ng khon run sư̄a phưn mō̜n bai / Wanchai Tantiwitthayāphithak.
Sǣnmō̜n, 2019. -- 140 pages, 10 unnumbered pages ; 19 cm
DS578.32 .W26 A3 2019 -- Kroch Library Asia
Kamnot kānchāpanakit sop Khunyāi Bunkœ̄ng Phawaphūtānon
กำหนดการฌาปนกิจศพ คุณยายบุญเกิง ภวภูตานนท์ : ณ เมรุวัดชัยสุนทร อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พ. ศ. ๒๕๔๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ประชุมเพลิง.
Kamnot kānchāpanakit sop Khunyāi Bunkœ̄ng Phawaphūtānon : na mēru Wat Chaiyasunthō̜n ʻAmphœ̄ Mư̄ang Čhangwat Kālasin, Wansuk thī 22 Mēsāyon Phō̜. Sō̜. 2548 wēlā 16.00 Nō̜. prachum phlœ̄ng.
publisher not identified, 2005. -- 32 pages : color illustrations ; 21 cm
DS578.32 .B97 K26 2005 -- Kroch Library Asia
Kamnot kānchāpanakit sop Nāi Phithak Wutthisān
กำหนดการฌาปนกิจศพ นายพิทักษ์ วุฒิสาร : ณ เมรุวัดเกษมาคม ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. ประชุมเพลิง.
Kamnot kānchāpanakit sop Nāi Phithak Wutthisān : na mēru Wat Kētsamāhom Tambon Lak Mư̄ang ʻAmphœ̄ Kamalāsai Čhangwat Kālasin, Wansao thī 22 Phrưtsaphāhom Phō̜. Sō̜. 2553 wēlā 16.00 Nō̜. prachum phlœ̄ng.
publisher not identified, 2010. -- 16 pages : color illustrations ; 21 cm
DS578.32 .P45322 K26 2010 -- Kroch Library Asia
Nāi ʻAtsawin Wongkœ̄t (ʻadīt khrū chamnānkān phanǣk chang kō̜sāng Witthayālai Thēknik Kālasin)
นายอัศวิน วงษ์เกิด (อดีต ครูชำนาญการแผนกช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์) : ชาตะ ๑๖ มีนาคม ๒๔๙๓ มรณะ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓.
Nāi ʻAtsawin Wongkœ̄t (ʻadīt khrū chamnānkān phanǣk chang kō̜sāng Witthayālai Thēknik Kālasin) : chāta 16 Mīākhom 2493, mō̜rana 1 Mithunāyon 2553.
publisher not identified, 2010. -- 48 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
DS578.32 .A97 N25 2010 -- Kroch Library Asia
Thīralưk ngān chāpanakit sop Khuntā Kamnan Chāi ʻUbonwēt
ที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ คุณตากำนันชาย อุบลเวช : ณ เมรุวัดป่าสามัคคีธรรม ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2552.
Thīralưk ngān chāpanakit sop Khuntā Kamnan Chāi ʻUbonwēt : na mēu Wat Pā Sāmakkhītham Tambon Lamphān ʻAmphœ̄ Mư̄ang Čhangwat Kālasin, Wanʻāhit thī 27 Thanwākhom 2552.
publisher not identified, 2009. -- 19 pages : color illustrations ; 22 cm
DS578.32 .C40124 T45 2009 -- Kroch Library Asia
Wān malet phan nai sūan
หว่านเมล็ดพันธุ์ในสวน : ปาฐกถา บทความ กิจกรรม / สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย, บรรณาธิการ
Wān malet phan nai sūan : pāhakathā botkhwām kitčhakam / Sinsawat Yō̜tbāngtœ̄i, bannāthikān.
Mūnithi Chaiwanā, 2019. -- 154 pages : illustrations ; 21 cm
DS578.32 .A66 W26 2019 -- Kroch Library Asia
ʻAnusō̜n ngān chāpanakit sop Khunkhrū Ninlarat Bamrung khrū chamnānkān Rōngrīan Bān Nōnsī
อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ คุณครูนิลรัตน์ บำรุง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโนนศรี : ณ ฌาปนสถานวัดป่าศิลาวิเวก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือน ตุลาคม พ. ศ. 2551.
ʻAnusō̜n ngān chāpanakit sop Khunkhrū Ninlarat Bamrung khrū chamnānkān Rōngrīan Bān Nōnsī : na chāpahasathān Wat Pā Silāwiwēk ʻAmphœ̄ Mư̄ang Čhangwat Mukdāhān, Wanpharưhatsabō̜dī thī 23 dư̄an Tiulākhom Phō̜. Sō̜. 2551.
publisher not identified, 2008. -- 1 volume (unpaged) : illustrations ; 21 cm
DS578.32 .N55 A68 2008 -- Kroch Library Asia
ʻAnusō̜n ngān chāpanakit sop Khunphō̜ ʻAphichai Phānitdī
อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ คุณพ่ออภิชัย พานิชย์ดี : ณ เมรุวัดป่าประชาสามัคคึ ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ. ศ. ๒๕๔๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ʻAnusō̜n ngān chāpanakit sop Khunphō̜ ʻAphichai Phānitdī : na mēru Wat Pā Prachāsāmakkhī Tambon Phōnthō̜ng ʻAmphœ̄ Mư̄ang Čhangwat Kālasin, Wansuk thī 19 Mīnākhom Phō̜. Sō̜. 2547 wēlā 15.00 Nō̜.
publisher not identified, 2004. -- 1 volume (unpaged) : illustrations ; 21 cm
DS578.32 .A745 A68 2004 -- Kroch Library Asia
ʻAnusō̜n ngān chāpanakit sop Khunyāi ʻUthaiwan Phimphasālī
อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ คุณยายอุทัยวรรณ พิมพะสาลี : วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ ณ เมรุวัดสว่างคงคา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธิ์.
ʻAnusō̜n ngān chāpanakit sop Khunyāi ʻUthaiwan Phimphasālī : Wanpharưhatsabō̜dī thī 26 Singhāhom 2547 na mēru Wat Sawāngkhongkhā ʻAmphœ̄ Mư̄ang Čhangwat Kālasin.
publisher not identified, 2004. -- 27 pages : illustrations ; 21 cm
DS578.32 .U74 A68 2004 -- Kroch Library Asia
ʻAnusō̜n ngān chāpanakit sop Phō̜ Khrū...Khunkhrū Nakhō̜n Buraphākā
อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ พ่อครู...คุณครูนคร บุระผากา : ณ เมรุวัดป่าทิพย์วัลย์วราราม บ้านแก ต. ธัญญา อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์ 4 มกราคม 2549.
ʻAnusō̜n ngān chāpanakit sop Phō̜ Khrū...Khunkhrū Nakhō̜n Buraphākā : na Wat Pā Thipphawanwarārām Bān Kǣ Tō̜. Thanyā ʻŌ̜. Kamalāsai Čhō̜. Kālasin, 4 Makkarāhom 2549.
publisher not identified, 2006. -- 24 pages : color illustrations ; 21 cm
DS578.32 .N27 A68 2006 -- Kroch Library Asia
ʻAnusō̜n ngān chāpanakit sop Rō̜. Tō̜. Thō̜. Phisan ʻŌ̜nsamʻāng
อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ ร. ต. ท. พิสันต์ อ่อนสำอางค์ : ณ เมรุวัดสว่างคงคา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ. ศ. 2553.
ʻAnusō̜n ngān chāpanakit sop Rō̜. Tō̜. Thō̜. Phisan ʻŌ̜nsamʻāng : na mēru Wat Sawāngkhongkhā Tambon Kālasin ʻAmphœ̄ Mư̄ang Čhangwat Kālasin, Wanphut thī 12 Phrưtsaphākhom Phō̜. Sō̜. 2553.
publisher not identified, 2010. -- 16 pages : color illustrations ; 21 cm
DS578.32 .P4538 A68 2010 -- Kroch Library Asia
ʻAnusō̜n ngān chāpanakit sop ʻĀčhān Prawat Čhamrœ̄nphat
อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ อาจารย์ประวัติ จำเริญพัฒน์ : ณ เมรุวัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่ ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ วันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๘.
ʻAnusō̜n ngān chāpanakit sop ʻĀčhān Prawat Čhamrœ̄nphat : na mēru Wat Phōchai Khōkyai Tambon Būabān ʻAmphœ̄ Yāngtalāt Čhangwat Kālasin, Wanphut thī 3 Singhākhom 2548.
publisher not identified, 2005. -- 24 pages : color illustrations ; 21 cm
DS578.32 .P7387 A68 2005 -- Kroch Library Asia
ʻAnusō̜n ngān chāpanakit sop ʻĀčhān Santi Kinarī
อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ อาจารย์สันติ กินะรี : ณ ฌาปนสถานวัดป่าโคกดอนก่ำ ต. หนองสรวง อ. หนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑.
ʻAnusō̜n ngān chāpanakit sop ʻĀčhān Santi Kinarī : na chāpanasathān Wat Pā Khōk Dō̜nkam Tō̜. Nō̜ngsūang ʻŌ̜. Nō̜ng Kungsī Čhō̜ Kālasin Wanpharưhatsabō̜dī thī 14 Singhāhom 2551.
publisher not identified, 2008. -- 15 pages : illustrations ; 21 cm
DS578.32 .S2446 A68 2008 -- Kroch Library Asia
ʻAnusō̜n ngān chāpanakit sop ʻĀčhān Sǣng Sukbarom (Thō̜chō̜.)
อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ อาจารย์แสง สุขบรม (ทช.) : วันเสาร์ ที่ ๑ ตุลาคม พ. ศ. ๒๕๔๘ ณ เมรุวัดสระบัวราษฏร์ประดิษฐ์ ตำบลกมลาไสย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์.
ʻAnusō̜n ngān chāpanakit sop ʻĀčhān Sǣng Sukbarom (Thō̜chō̜.) : na mēru Wat Sabūarātpradit Tambon Kamalāsai ʻAmphœ̄ Mư̄ang Čhangwat Kālasin.
publisher not identified, 2005. -- 16 pages : illustrations ; 21 cm
DS578.32 .S1164 A68 2005 -- Kroch Library Asia
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khunphō̜ Kasikit Sirikun
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อกสิกิจ ศิริกุล : ณ เมรุวัด ประชานิยม ต. กาฬสินธุ์ อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์ วันพุธที่ 2 มิุถุนายน พ. ศ. 2553.
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khunphō̜ Kasikit Sirikun : na mēru Wat Prachāniyom Tō̜. Kālasin ʻŌ̜. Mư̄ang Čhō̜. Kāasin, Wanphut thī 2 Mithunāyon Phō̜. Sō̜. 2553.
publisher not identified, 2010. -- 15 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
DS578.32 .K378 A68 2010 -- Kroch Library Asia
ʻAnusō̜n Khunyāi Pui Siridēt
อนุสรณ์คุณยายปุ้ย ศิริเดช : วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม พ. ศ. ๒๕๕๓.
ʻAnusō̜n Khunyāi Pui Siridēt : Wančhan thī 10 Makkarākhom Phō̜. Sō̜. 2553.
publisher not identified, 2010. -- 32 pages ; 21 cm
DS578.32 .P84 A86 2010 -- Kroch Library Asia
ʻAnusō̜n nai ngān chāpanakit sop Khuntā Sawat Rotčhanākō̜n
อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ คุณตา สวัสดิ์ โรจนกร : ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓.
ʻAnusō̜n nai ngān chāpanakit sop Khuntā Sawat Rotčhanākō̜n : 17 Kanyāyon 2553.
Suwit Rōtčhanāō̜n, 2010. -- 32 pages : color illustrations ; 21 cm
DS578.32 .S297 A68 2010 -- Kroch Library Asia
ʻAnusō̜n ngān chāpanakit sop Khunphō̜ Būa Riuthō̜ng
อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อบัว ริ้วทอง : ชาตะ ๑๓ กันยายน พ. ศ. ๒๔๕๗ มรณะ ๒๕ สิงหาคม พ. ศ. ๒๕๔๒ สิริรวมอายุ ๘๕ ปี ณ ฌาปนสถานวัดศาลาลอย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ วันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๒.
ʻAnusō̜n ngān chāpanakit sop Khunphō̜ Būa Riuthō̜ng : chāta 13 Kanyāyon Phō̜. Sō̜. 2457, mo̜,erana 25 Singhāhom Phō̜. Sō̜. 2542 sirirūm ʻāyu 85 pī, na chāpanasathān Wat Sālālō̜i (Phraʻārām Lūang) ʻAmphœ̄ Mư̄ang Surin Čhangwat Surin, Wančhan thī 30 Singhākhom Phō̜. Sō̜. 2542.
publisher not identified, 1999. -- 20 pages ; 21 cm
DS578.32 .B82 A68 1999 -- Kroch Library Asia
ʻAnusō̜n ngān chāpanakit sop Khuntā ʻŌphāt Kǣosīkhāo
อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ คุณตา โอภาส แก้วสีขาว : ณ เมรุวัดมหาชัย (พระอารามหลวง) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. ประชุมเพลิง.
ʻAnusō̜n ngān chāpanakit sop Khuntā ʻŌphāt Kǣosīkhāo : na mēru Wat Mahāchai (Phraʻārām Lūang) Tambon Talāt ʻAmphœ̄ Mư̄ang Čhangwat Mahā Sārakhām, Wančhan thī 17 Phrưtsaphākhom Phō̜. Sō̜. 2553, wēlā 16.00 nō̜. prachum phlœ̄ng.
publisher not identified, 2010. -- 24 pages ; 21 cm
DS578.32 .O72 A68 2010 -- Kroch Library Asia
ʻAnusō̜n ngān chāpanakit sop Nāng Kusumā Sahanāwin (ʻadīt khrū Khō̜sō̜. 3 Rōngrīan Mư̄ang Kālasin)
อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ นางกุสุมา สหนาวิน (อดีตครู คศ. ๓ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์) : ณ เมรุวัดสว่างคงคา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๙ เมษายน ๒๕๕๓.
ʻAnusō̜n ngān chāpanakit sop Nāng Kusumā Sahanāwin (ʻadīt khrū Khō̜sō̜. 3 Rōngrīan Mư̄ang Kālasin) : na mēu Wat Sawāngkhongkhā ʻAmphœ̄ Mư̄ang Čhangwat Kālasin, 9 Mēsāyon 2553.
publisher not identified, 2010. -- 32 pages : color illustrations ; 21 cm
DS578.32 .K87 A68 2010 -- Kroch Library Asia
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khunmǣ Thammanūn Phonbūnsī
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ธรรมนูญ พลบูรณ์ศรี : ณ เมรุวัดพรหมสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ วันอาทิตย์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ. ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khunmǣ Thammanūn Phonbūnsī : na mēru Wat Phromsurin Tambon Naimư̄ang ʻAmphœ̄ Mư̄ang Čangwat Surin Wanʻāthit thī 17 Singhākhom Phō̜. Sō̜. 2551 wēlā 16.00 Nō̜.
publisher not identified, 2008. -- 48 pages : color illustrations ; 21 cm
DS578.32 .T3416 A68 2008 -- Kroch Library Asia
Phrabō̜rommarāchāphisēk chattharāt Mahā Čhakkrīwong
พระบรมราชาภิเษก ฉัฐราชมหาจักรีวงศ์ / เชื้อพร รังควร, บรรณาธิการ.
Phrabō̜rommarāchāphisēk chattharāt Mahā Čhakkrīwong / Chư̄aphō̜n Rangkhūan, bannāthikān.
Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Pha Mongkutklao Čhaoyūhūa nai Phrabō̜rommarāchūpatham : Wachirāwut Witthayālai, 2018. -- 2 volumes (423, 591 pages) : illustrations (some color) ; 27 x 27 cm
Oversize DS583 .P47 2018 + -- Kroch Library Asia
Why I travel
Why I travel : the journal of a "blind' hiker / Aziff Azuddin.
MPH Publishing, 2017. -- ix, 134 pages : color illustrations ; 20 cm
DS592.6 .A95 2017 -- Kroch Library Asia
2011 nian jiu yi zhong hun jie ji nian te kan
2011年九一忠魂节纪念特刊 = 2011 remembrance of anti Japanese heros 9.1 commemoration periodical / 编马来西亚爱国和平基金会.
2011 nian jiu yi zhong hun jie ji nian te kan = 2011 remembrance of anti Japanese heros 9.1 commemoration periodical / bian Malaixiya ai guo he ping ji jin hui.
Malaixiya ai guo he ping ji jin hui, 2011. -- 24 pages : illustrations (some color), portraits ; 30 cm
Oversize DS596.6 .M36 2011 + -- Kroch Library Asia
Japanese occupation of Malaya and Singapore, 1941-45
The Japanese occupation of Malaya and Singapore, 1941-45 : a social and economic history / Paul H. Kratoska.
NUS Press, 2018. -- xxvii, 407 pages : illustrations, maps ; 23 cm
DS596.6 .K738 2018 -- Kroch Library Asia
Arkeologi Bukit Tengkorak, Sabah
Arkeologi Bukit Tengkorak, Sabah / Stephen Chia.
Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2016. -- xiv, 110 pages : illustrations (chiefly color) ; 29 cm
Oversize DS597.34 .T46 C45 2016 + -- Kroch Library Asia
Pensejarahan Kedah Tua
Pensejarahan Kedah Tua : satu kritikan sumber dan tafsiran / editor, Nasha Rodziadi Khaw, Nazarudin Zainun, Mohd Mukhtar Saidin.
Penerbit UTHM, 2015. -- ix, 141 pages : illustrations, maps ; 23 cm
DS598 .K28 P46 2015 -- Kroch Library Asia
Singapour
Singapour : l'odyssée du Merlion / Alain Labat.
MA éditions, 2019. -- 233 pages ; 24 cm.
DS610.4 .L33 2019 -- Kroch Library Asia
Always a Commando
Always a Commando : the life of Singapore army pioneer Clarence Tan / Thomas A. Squire.
Marshall Cavendish Editions, 2019. -- 286 pages : illustrations ; 23 cm
DS610.63 .T36 S68 2019 -- Kroch Library Asia
Indonesia wo ai ni
Indonesia wo ai ni / Yunyun Dou.
Penerbit Buku Kompas, 2018. -- xxi, 258 pages : illustrations ; 21 cm
DS620.2 .D68 2018 -- Kroch Library Asia
Benteng dulu, kini, dan esok
Benteng dulu, kini, dan esok / editor, Prof. Dr. Inajati Adrisijanti.
Kepel Press, 2014. -- xii, 230 pages ; 21 cm
DS621 .B46 2014 -- Kroch Library Asia
Belajar dari sejarah dan lingkungan
Belajar dari sejarah dan lingkungan : sebuah renungan mengenai wawasan kebangsaan dan dampak globalisasi / Primadi Tabrani.
ITB Press, 2018. -- xvi, 92 pages ; 21 cm
DS625 .T12 2018 -- Kroch Library Asia
Melacak jejak Direktur Jenderal Kebudayaan
Melacak jejak Direktur Jenderal Kebudayaan : setengah abad Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1966-2016 / Nunus Supardi.
Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016. -- xv, 320 pages ; 22 cm
DS625 .S874 2016 -- Kroch Library Asia
Melihat Indonesia
Melihat Indonesia = Perceiving Indonesia / Ekspedisi Sabang-Merauke.
Kompas, 2014. -- xxii, 215 pages : color illustrations ; 23 x 29 cm
Oversize DS625 E57 2014 + -- Kroch Library Asia
Adab Sunda
Adab Sunda : buah pemikiran Dedi Mulyadi (Bupati Purwakarta) tentang adab-adab yang berlaku di Sunda / penulis, Dr. Endang Kasupardi, M.Pd., H. Undang Sudrajat, M.Si.
Bagian Humas dan Protokol, Setda Kabupaten Purwakarta, 2016. -- ix, 260 pages ; 21 cm
DS632 .S9 K37 2016 -- Kroch Library Asia
Laut, manusia, dan kebudayaan
Laut, manusia, dan kebudayaan / Prof. Dr. Hamka Naping, MA.
Kaukaba, 2017. -- xxi, 313 pages ; 23 cm
DS632 .B85 N37 2017 -- Kroch Library Asia
Old stereotypes, new convictions
Old stereotypes, new convictions : Pribumi perceptions of ethnic Chinese in Indonesia today / Johanes Herlijanto.
ISEAS Publishing, 2017. -- 26 pages ; 21 cm
DS632.3 .C5 H465 2017 -- Kroch Library Asia
Woman: human
Woman: human : refleksi 23 tahun perempuan setengah Tionghoa / Anastasia Satriyo.
Nulisbuku.com, 2015. -- 297 pages ; 19 cm
DS632.3 .C5 S29 2015 -- Kroch Library Asia
Bara perlawanan di Teluk Tomini
Bara perlawanan di Teluk Tomini : perjuangan melawan Belanda / Lukman Nadjamuddin [and 5 others].
Penerbit Ombak, 2017. -- xx, 256 pages : illustrations ; 21 cm.
DS633.5 .N34 2017 -- Kroch Library Asia
Membaca Indonesia
Membaca Indonesia : #menyatukankepingan / editor, M. Hernowo.
Penerbit Buku Kompas, 2018. -- xii, 252 pages : illustrations ; 26 cm
Oversize DS634 .M46 2018 + -- Kroch Library Asia
Nasib rakyat di tanah jajahan
Nasib rakyat di tanah jajahan : kumpulan karangan di koran Fajar Asia / karya S.M. Kartosuwirjo.
Sega Arsy, 2018. -- 136 pages ; 21 cm
DS643 .K36 2018 -- Kroch Library Asia
Fatmawati dan Soekarno
Fatmawati dan Soekarno : kisah cinta penuh pengorbanan / Burhan Fanani ; editor: Atma Sasmita.
Araska Publisher, 2017. -- ix, 202 pages : illustrations ; 21 cm
DS643.2 F36 2017 -- Kroch Library Asia
Soetardjo Kartohadikoesoemo
Soetardjo Kartohadikoesoemo / Djoko Marihandono, Dr. Yuda B. Tangkilisan, Jaka Perbawa.
Museum Kebangkitan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016. -- 288 pages ; 21 cm
DS643.22 .K36 D55 2016 -- Kroch Library Asia
Komik "Merebut kota perjuangan" sebagai instrumen politik pencitraan Soeharto
Komik "Merebut kota perjuangan" sebagai instrumen politik pencitraan Soeharto / penulis, Aldino Widiyarta Putra ; kata pengantar, Joash Tapiheru, M.A.
PolGov UGM, 2017. -- xxiv, 140 pages : illustrations ; 22 cm
DS644 .P88 2017 -- Kroch Library Asia
50 + sahabat bicara Yuddy Chrisnandi
50 + sahabat bicara Yuddy Chrisnandi / editor: Safrizal Rambe ; kata pengantar: Jusuf Kalla.
Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), Universitas Nasional, 2018. -- xviii, 276 pages ; 21 cm
DS644.1 .C47 R35 2018 -- Kroch Library Asia
Demokrasi sebagai siasat
Demokrasi sebagai siasat : tapak politik Sultan Hamengku Buwono IX / Bastian Widyatama ; kata pengantar, Bayu Dardias Kurniadi.
PolGov UGM, 2017. -- xxxii, 201 pages ; 22 cm
DS644.1 .H27 W53 2017 -- Kroch Library Asia
Ensiklopedia keislaman Bung Karno
Ensiklopedia keislaman Bung Karno / Rahmat Sahid.
Exposé, 2018. -- xix, 352 pages : illustrations ; 23 cm
DS644.1 .S8 S25 2018 -- Kroch Library Asia
H.O.S. Tjokroaminoto
H.O.S. Tjokroaminoto : guru agama dan bangsa / penulis, Sayyidah Mawani.
Sociality, 2017. -- 190 pages, 2 unnumbered pages ; 20 cm
DS644.1 .T5 M39 2017 -- Kroch Library Asia
Kenangan peralihan masa
Kenangan peralihan masa : Prof. Sutan Muhammad Zain : Sungai Pasak, 1886 - Tokyo, 1962 / penyunting, Linda Djalil.
Kakilangit Kencana, 2017. -- xvi, 166 pages : illustrations ; 20 cm
DS644.1 .Z35 A3 2017 -- Kroch Library Asia
Olly Dondokambey
Olly Dondokambey : mengawal Indonesia di gerbang Pasifik / pengantar: J. Osdar ; tim penyusun & penyunting : @Jong Elisabeth Silaban [and three others].
Bianglala Publishing, 2018. -- 256 pages : illustrations ; 21 cm
DS644.1 .D66 S55 2018 -- Kroch Library Asia
Soedirman
Soedirman : riwayat hidup, perjuangan, dan kisah cinta Sang Jenderal / Krishna Bayu Aji & Sri Wintala Achmad ; editor, Fita Nur A.
Araska Publisher, 2017. -- x, 227 pages ; 21 cm
DS644.1 .S75 A65 2017 -- Kroch Library Asia
Tantangan dalam revolusi
Tantangan dalam revolusi : kumpulan karangan / Mohammad Hatta.
Sega Arsy, 2018. -- 156 pages ; 21 cm
DS644.1 .H38 A25 2018 -- Kroch Library Asia
Bercak-bercak harapan
Bercak-bercak harapan / Jaya Suprana.
PT Elex Media Komputindo, 2018. -- xviii, 249 pages ; 21 cm
DS644.5 .S87 B4 2018 -- Kroch Library Asia
Gumam
Gumam : diri untuk komunitas dan negeri / Dermawan Wibisono, Herry Hudrasyah.
ITB Press, 2017. -- ix, 303 pages : color illustrations ; 25 cm
DS644.5 .W515 2017 -- Kroch Library Asia
Memahami bangsa dari kolong negara
Memahami bangsa dari kolong negara / Wannofri Samry.
Erka, 2018. -- ix, 289 pages ; 21 cm
DS644.5 .S262 2018 -- Kroch Library Asia
Nalar politik rente
Nalar politik rente / Dahnil Anzar Simanjuntak.
Booknesia, 2018. -- xvii, 276 pages ; 19 cm
DS644.5 .S6295 2018 -- Kroch Library Asia
Jejak AJ Witono
Jejak AJ Witono / penulis, Ipong Witono & Sigit Soebagyo.
publisher not identified, 2006. -- 196 pages : illustrations ; 20 cm
DS644.46 .W59 W58 2008 -- Kroch Library Asia
Ani Yudhoyono, 10 tahun perjalanan hati
Ani Yudhoyono, 10 tahun perjalanan hati / [disusun oleh] Alberthiene Endah.
PT Gramedia Pustaka Utama, 2018. -- 539 pages : color illustrations ; 23 cm
DS644.62 .Y82 A3 2018 -- Kroch Library Asia
Indonesia butuh Jokowi
Indonesia butuh Jokowi : Jokowi tidak butuh jabatan, tetapi butuh lahan pengabdian / oleh Dedi Mahardi.
Bhuana Ilmu Populer, 2018. -- xviii, 166 pages ; 21 cm
DS644.62 .J65 M34 2018 -- Kroch Library Asia
Managam Manurung
Managam Manurung : Sestama BPN RI dari Motung / Oloan Sitorus, Dwi Wulan Pujiriyani, Widhiana Hestining Puri.
STPN Press, 2013. -- xiii, 186 pages ; 21 cm
DS644.62 .M364 S58 2013 -- Kroch Library Asia
Sisi lain Tjahjo Kumolo
Sisi lain Tjahjo Kumolo / penulis, Agus Supriyatno.
Pusat Penerangan, Kementerian Dalam Negeri, 2017. -- xiii, 328 pages : color illustrations ; 21 cm
DS644.62 .K86 S87 2017 -- Kroch Library Asia
Sumatora no minzoku
スマトラの民族 / E.M.ローブ著 ; 東亜研究所訳.
Sumatora no minzoku / E.M. Rōbu cho ; Tōa Kenkyūjo yaku.
Ōzorasha, 2015. -- 7, 8, 197, 1, 12, 287 pages, 12 unnumbered leaves of plates : illustrations map (folded) ; 22 cm.
DS646.1 .L82163 2015 -- Kroch Library Asia
Hikayat Siak
Hikayat Siak : legasi tradisi gemilang kesultanan Melayu-Islam / disuratkan oleh Tengku Said ; diselenggarakan oleh Muhammad Yusoff Hashim.
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2017. -- xix, 579 pages : illustrations (some color) ; 24 cm
DS646.15 .S52 H55 2017 -- Kroch Library Asia
Pekanbaru
Pekanbaru : dari metropolitan menjadi smartcity menuju masyarakat madani / Firdaus ; editor, Firmansyah Eka Putra.
PT Elex Media Komputindo, 2018. -- xiv, 258 pages : illustrations ; 21 cm
DS646.15 .P28 F57 2018 -- Kroch Library Asia
Sejarah & tujuan pemberontakan GAM menurut hukum internasional
Sejarah & tujuan pemberontakan GAM menurut hukum internasional / penulis, Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi ; sambutan, Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum.
PeNA, 2018. -- xii, 194 pages ; 21 cm
DS646.15 .A8 A64 2018 -- Kroch Library Asia
Sriwijaya dan kerajaan-kerajaan di Sumatra era klasik
Sriwijaya dan kerajaan-kerajaan di Sumatra era klasik / Prof. Sutan Muhammad Zain ; penyunting, Linda Djalil.
Kakilangit Kencana, 2017. -- lvii, 216 pages ; 20 cm
DS646.15 .S7 Z35 2017 -- Kroch Library Asia
Short history of Java
A short history of Java : sejarah singkat tentang Pulau Jawa, kultur, manusia, dan budayanya / Aristo Farela.
Ecosystem Publishing, 2017. -- xii, 208 pages ; 23 cm
DS646.27 .F37 2017 -- Kroch Library Asia
Inspirasi Bu Risma
Inspirasi Bu Risma / Hadi Santoso.
Nida Dwi Karya Publishing, 2015. -- 170 pages ; 19 cm
DS646.29 .S8 S26 2015 -- Kroch Library Asia
Kota Tua JKT
Kota Tua JKT : pergulatan pariwisata, konservasi & kemiskinan / oleh Nurdiyansah Dalidjo.
Nida Dwi Karya Publishing, 2015. -- iv, 223 pages ; 21 cm
DS646.29 .D5 D35 2015 -- Kroch Library Asia
Mengenal sejarah Sumedang-ku
Mengenal sejarah Sumedang-ku / Dudih Sutrisman.
Nulisbuku.com, 2018. -- 184 pages ; 19 cm
DS646.29 .S786 S872 2018 -- Kroch Library Asia
Mpu Prapanca Desawarna
Mpu Prapanca Desawarna : saduran Kakawin Nagarakertagama untuk bacaan remaja / penyadur, Mien Ahmad Rifai.
Komunitas Bambu, 2017. -- x, 111 pages ; 21 cm
DS646.29 .M267 R54 2017 -- Kroch Library Asia
Musik, genteng, dan cerobong asap
Musik, genteng, dan cerobong asap : telusur kisah-kisah masyarakat Jatiwangi / ditulis oleh Lembaga Kajian Mahasiswa, Universitas Negeri Jakarta.
Pustaka Kaji, 2018. -- xiii, 124 pages ; 21 cm
DS646.29 .M195 M87 2018 -- Kroch Library Asia
Sepanjang jalan kota
Sepanjang jalan kota / ditulis oleh anggota Lembaga Kajian Mahasiswa, Universitas Negeri Jakarta.
Pustaka Kaji, 2018. -- xv, 137 pages ; 21 cm
DS646.29 .D5 S47 2018 -- Kroch Library Asia
Hukum adat subsuku Dayak, Desa Semala'k
Hukum adat subsuku Dayak, Desa Semala'k / Tanco.
Pemerintah Kabupaten Sanggau, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2015. -- iii, 76 pages ; 21 cm
DS646.32 .D9 T36 2015 -- Kroch Library Asia
Konsep balai bagi suku Dayak Meratus
Konsep balai bagi suku Dayak Meratus : studi Dusun Papagaran / Wahyuni.
Nulisbuku.com, 2017. -- ix, 107 pages : color illustrations ; 21 cm
DS646.32 .D9 W34 2017 -- Kroch Library Asia
Menggamit rumah adat Banjar
Menggamit rumah adat Banjar / Wasita, Bambang Sugiyanto & Nasrullah.
Penerbit Ombak, 2017. -- vii, 204 pages : illustrations ; 25 cm
DS646.32 .B34 W37 2017 -- Kroch Library Asia
Meratus
Meratus : nyanyi sunyi di pegunungan Borneo / Devi Damayanti.
Penerbit Lamalera, 2016. -- xvi, 203 pages : illustrations ; 21 cm
DS646.32 .D9 D36 2016 -- Kroch Library Asia
Orang Dayak melawan tambang
Orang Dayak melawan tambang : studi gerakan sosial baru dalam ruang publik virtual / Royke Roberth Siahainenia.
Satya Wacana University Press, 2017. -- xviii, 329 pages ; 24 cm
DS646.32 .D9 S53 2017 -- Kroch Library Asia
Himpunan pidato Bupati Sintang
Himpunan pidato Bupati Sintang : periode Februari-Juni 2016 / dihimpun oleh Subbagian Humas, Peliputan dan Pemberitaan, Bagian Humas dan Protokol, Sekretariat Daerah, Kabupaten Sintang.
Subbagian Humas, Peliputan dan Pemberitaan, Bagian Humas dan Protokol, Sekretariat Daerah, Kabupaten Sintang, 2016. -- xiv, 386 pages ; 21 cm
DS646.34 .S56 W56 2016 -- Kroch Library Asia
Islam & Kristen
Islam & Kristen : dinamika pascakonflik dan masa depan perdamaian di Ambon / Sumanto Al Qurtuby ; sambutan, Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Prof. Dr. Thomas Pentury, M.Si.
BPK Gunung Mulia, 2018. -- xvi, 208 pages ; 21 cm
DS646.69 .A43 Q78 2018 -- Kroch Library Asia
Penjelajah gagal
Penjelajah gagal / Arobi@LucuTwit.
Bentang Belia, 2013. -- xi, 180 pages ; 20 cm
DS646.69 .C47 A76 2013 -- Kroch Library Asia
Bali punya siapa?
Bali punya siapa? / Made Handijaya Dewantara.
Inspirator Academy, 2015. -- 183 pages : illustrations ; 19 cm
DS647 .B2 D49 2015 -- Kroch Library Asia
Inteligensia manusia Bali
Inteligensia manusia Bali / Jiwa Atmaja.
Udayana University Press, 2018. -- xii, 179 pages ; 23 cm
DS647 .B2 A74 2018 -- Kroch Library Asia
Fidelidad premiada
La fidelidad premiada : la entrada del retrato de Fernando VII en Manila el 18 de diciembre de 1825 / Patricio Hidalgo Nuchera.
ACCI, Asociación Cultural y Científica Iberoamericana, 2018. -- 215 pages : color illustrations ; 21 cm
DS675 .H53 2018 -- Kroch Library Asia
Lolo José
Lolo José : an intimate and illustrated portrait of José Rizal / Asunción López Bantug ; with a preface by Nick Joaquín.
Vibal Foundation : Intramuros Administration, 2008. -- xiii, 240 pages, 4 folded leaves : illustrations (some color) ; 29 cm. + 1 CD-ROM
Oversize DS675.8 .R5 B36 2008 + -- Kroch Library Asia
Arsenio H. Lacson of Manila
Arsenio H. Lacson of Manila / Amador F. Brioso, Jr.
Published and exclusively distributed by Anvil Publishing, Inc., 2015. -- 356 pages ; 23 cm
DS686.6 .L13 B75 2015 2017 printing -- Kroch Library Asia
Storm from Davao
The storm from Davao : Duterte chronicles : the continuing saga / by Edwin M. Cordevilla.
Eastern Divergence Books, 2018. -- 233 pages ; 23 cm.
DS686.616 .D88 C67 2018 -- Kroch Library Asia
From elders to children
From elders to children : stories of wisdom from the Cordillera, Philippines / project team, Judy Cariño-Fangloy [and four others].
Maryknoll Ecological Sanctuary, 2016. -- viii, 97 pages : illustrations ; 24 cm
DS688 .C6 F76 2016 -- Kroch Library Asia
Lake watch (serial)
Lake watch : the official newsletter of Laguna Lake Development Authority.
Laguna Lake Development Authority, 2018-. -- volumes : color illustrations ; 28 cm
Oversize DS688 .L345 L345 + -- Kroch Library Asia
Argao
Argao : in search of a usable past / Paul Gerschwiler.
Ramon Aboitiz Foundation, Inc., 2015. -- 236 pages : illustrations (chiefly color) ; 31 cm
Oversize DS689 .A74 G47 2015 ++ -- Kroch Library Asia
Carlos L. Quirino's Old Manila
Carlos L. Quirino's Old Manila / edited by Ma. Eloísa Parco de Castro, PhD. With The families of old Manila / by Augusto M.R. Gonzáles III.
Vibal Foundation, 2016. -- xv, 319 pages : illustrations (some color), maps (some color) ; 28 cm
Oversize DS689 .M2 Q8 2016 + -- Kroch Library Asia
Chinese thought
Chinese thought : from Confucius to Cook Ding / Roel Sterckx.
Pelican, and imprint of Penguin Books, 2019. -- xv, 481 pages : illustrations ; 22 cm
DS706 .S778 2019 -- Kroch Library Asia
China, India and alternative Asian modernities
China, India and alternative Asian modernities / edited by Sanjay Kumar, Satya P. Mohanty, Archana Kumar and Raj Kumar.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xliv, 241 pages ; 23 cm
DS727 .C5233 2019 -- Kroch Library Asia
Muslim Chinese--the Hui in rural Ningxia
Muslim Chinese--the Hui in rural Ningxia : internal migration and ethnoreligious identification / Xiaoming Wang.
Klaus Schwarz Verlag, 2019. -- 221 pages : illustrations (some color) ; 24 cm.
DS731 .M87 W36 2019 -- Kroch Library Asia
Interpreting the Chinese diaspora
Interpreting the Chinese diaspora : identity, socialisation, and resilience according to Pierre Bourdieu / Guanglun Michael Mu and Bonnie Pang.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xi, 165 pages : illustration ; 24 cm.
DS732 .M8 2019 -- Kroch Library Asia
China's road
China's road : 1840, 1919, 1949, 1978, 1989, 2002, 2012, 2014 / text by Li Hongyan, Gong Yun, Song Qifa ; English translators, Wang Guozhen, Wang Da, Windsor Wonder, Sun Qiang.
South Ocean Publlishing House, 2018. -- 277 pages : illustrations (some color) ; 26 cm
Oversize DS735 .L55164 2018 + -- Kroch Library Asia
Red dust
Red dust : autobiographies of Chinese Communists / as told to Nym Wales ; With an introd. by Robert Carver North.
Stanford University Press, 1952. -- xiv, 238 pages : illustrations, map (on lining paper), portraits ; 27 cm
Oversize DS778 .A1 S67 + -- Kroch Library Asia
Borderland memories
Borderland memories : searching for historical identity in post-Mao China / Martin T. Fromm (Worcester State University).
Cambridge University Press, 2019. -- xiii, 290 pages ; 24 cm.
DS779.19 .F76 2019 -- Kroch Library Asia
Minjian
Minjian : the rise of China's grassroots intellectuals / Sebastian Veg.
Columbia University Press, 2019. -- ix, 352 pages ; 25 cm.
DS779.23 .V44 2019 -- Kroch Library Asia
Shashin kiroku "Manshū" seikatsu no kioku
写真記錄「満洲」生活の記憶 / 監修・解說沈潔, 趙軍, 佐藤仁史.
Shashin kiroku "Manshū" seikatsu no kioku / kanshū, kaisetsu Shin Ketsu, Chō Gun, Satō Yoshifumi.
Kin-gendai Shiryō Kankōkai, 2017. -- 6 volumes : illustrations ; 27 cm + 1 supplement (85 pages : illustrations ; 26 cm)
Oversize DS783.7 .S53 2017 + -- Kroch Library Asia
"Manshūkoku" chihōshi shūsei
「満洲国」地方誌集成 / 編・解說ゆまに書房出版部.
"Manshūkoku" chihōshi shūsei / hen, kaisetsu Yumani Shobō Shuppanbu.
Yumani Shobō, 2018. -- 17 volumes : illustrations ; 22 cm
DS784 .M395 2018 -- Kroch Library Asia
Ren lei de Dunhuang
人類的敦煌 / 馮驥才.
Ren lei de Dunhuang / Feng Jicai.
Dunhuang wen yi chu ban she, 2005. -- 2, 2, 196 pages : illustrations (chiefly color) ; 21 cm
DS797.28 .D864 F32 2005 -- Kroch Library Asia
"Con không ngốc con chỉ thông minh theo một cách khác"
"Con không ngốc con chỉ thông minh theo một cách khác" / Lư Tô Vỹ ; Vũ Quang Huy dịch.
Nhà xuất bản Dân trí, 2018. -- 327 pages ; 21 cm
DS799.82 .L855 A3 2018 -- Kroch Library Asia
Taiwan Sōtokufu Dai Rokujukkai Teikoku Gikai setsumei shiryō
台湾総督府第六十回帝国議会說明資料 / 河原功解題.
Taiwan Sōtokufu Dai Rokujukkai Teikoku Gikai setsumei shiryō / Kawahara Isao kaidai.
Fuji Shuppan, 2018. -- 5 volumes ; 27 cm.
Oversize DS799.693 .T359 2018 + -- Kroch Library Asia
Bư̄a rot tit yū dī dī rū tūa ʻīk thī kō̜ pan čhakkayān yū Yīpun sa lǣo
เบื่อรถติดอยู่ดีๆ รู้ตัวอีกทีก็ปั่นจักรยานอยู่ญี่ปุ่นซะแล้ว / คมบาง, เขียน.
Bư̄a rot tit yū dī dī rū tūa ʻīk thī kō̜ pan čhakkayān yū Yīpun sa lǣo / Khombāng, khīan.
Khombāng, 2019. -- 219 pages : color illustrations ; 17 cm
DS812 .K45 2019 -- Kroch Library Asia
Ryōbo to bunkazai no kindai
陵墓と文化財の近代 / 高木博志.
Ryōbo to bunkazai no kindai / Takagi Hiroshi.
Yamakawa Shuppansha, 2010. -- 105, [6] pages : illustrations, maps ; 21 cm.
DS815 .T337 2010 -- Kroch Library Asia
Bàn vè̂ văn minh
Bàn vè̂ văn minh / Fukuzawa Yukichi ; Lê Huy Vũ Nam, Nguyễn Anh Phong dịch ; Nguyên Ngọc giới thiệu.
Nhà xuất bản Thé̂ giới, 2018. -- 443 pages : illustrations ; 21 cm
DS821 .F874 2018 -- Kroch Library Asia
History of popular culture in Japan
A history of popular culture in Japan : from the seventeenth century to the present / E. Taylor Atkins.
Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc, 2017. -- xi, 276 pages : illustrations ; 24 cm
DS821 .A755 2017 -- Kroch Library Asia
Kānsāng khon khunnaphāp bǣp Yīpun
การสร้างคนคุณภาพแบบญี่ปุ่น / คณะผู้เขียน ศาสตราจารย์วรินทร วูวงศ์ ... [และอีกสามคน].
Kānsāng khon khunnaphāp bǣp Yīpun / khana phūkhīan khana phūkhīan Sātsatrāčhān Warinthō̜n Wūwong ... [and three others].
Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2019. -- 10, 374 pages : illustrations ; 21 cm.
DS821 .W27 2019 -- Kroch Library Asia
Imagining China in Tokugawa Japan
Imagining China in Tokugawa Japan : legends, classics, and historical terms / Wai-ming Ng.
State University of New York Press, 2019. -- xxvi, 262 pages ; 24 cm
DS821.5 .C5 N4 2019 -- Kroch Library Asia
Sensō to chishikijin
戦争と知識人 / 北河賢三.
Sensō to chishikijin / Kitagawa Kenzō.
Yamakawa Shuppansha, 2003. -- 92, [7] pages : illustrations ; 21 cm.
DS822.4 .K58 2003 -- Kroch Library Asia
Samurai
Samurai : an encyclopedia of Japan's cultured warriors / Constantine Nomikos Vaporis.
ABC-CLIO, an imprint of ABC-CLIO, LLC, 2019. -- xxxiv, 419 pages : illustrations ; 27 cm
Oversize DS827 .S3 V36 2019 + -- Kroch Library Asia
Ainu Minzoku no kiseki
アイヌ民族の軌跡 / 浪川健治.
Ainu Minzoku no kiseki / Namikawa Kenji.
Yamakawa Shuppansha, 2004. -- 96, [4] pages : illustrations, maps ; 21 cm.
DS832 .N359 2004 -- Kroch Library Asia
Emishi no chi to kodai kokka
蝦夷の地と古代国家 / 熊谷公男.
Emishi no chi to kodai kokka / Kumagai Kimio.
Yamakawa Shuppansha, 2004. -- 106 pages : illustrations, maps ; 21 cm.
DS832 .K863 2004 -- Kroch Library Asia
Kindai Nihon to Ainu shakai
近代日本とアイヌ社会 / 麓慎一.
Kindai Nihon to Ainu shakai / Fumoto Shin'ichi.
Yamakawa Shuppansha, 2002. -- 96, [4] pages : illustrations ; 21 cm.
DS832 .F86 2002 -- Kroch Library Asia
Chūsei no tennōkan
中世の天皇観 / 河內祥輔.
Chūsei no tennōkan / Kōchi Shōsuke.
Yamakawa Shuppansha, 2003. -- 102 pages, [4] pages : illustrations, portraits, genealogical tables ; 21 cm.
DS843 .K63 2003 -- Kroch Library Asia
Kyōkai o matagu hitobito
境界をまたぐ人びと / 村井章介.
Kyōkai o matagu hitobito / Murai Shōsuke.
Yamakawa Shuppansha, 2006. -- 98 pages : illustrations, maps ; 21 cm.
DS845 .M873 2006 -- Kroch Library Asia
Shōsōin hōmotsu no sekai
正倉院宝物の世界 / 杉本一樹.
Shōsōin hōmotsu no sekai / Sugimoto Kazuki.
Yamakawa Shuppansha, 2010. -- 101, [6] pages : illustrations, maps ; 21 cm.
DS855.7 .S84 2010 -- Kroch Library Asia
Chūsei ni kokka wa atta ka
中世に国家はあったか / 新田一郎.
Chūsei ni kokka wa atta ka / Nitta Ichirō.
Yamakawa Shuppansha, 2004. -- 100 pages : illustrations, maps ; 21 cm.
DS857 .N588 2004 -- Kroch Library Asia
Japan and imperialism, 1853-1945
Japan and imperialism, 1853-1945 / James L. Huffman.
Association for Asian Studies, Inc., 2017. -- xvii, 88 pages ; 23 cm.
DS882.6 .H84 2017 -- Kroch Library Asia
Sakatani Yoshirō
阪谷芳郎 / 西尾林太郎
Sakatani Yoshirō / Nishio Rintarō
Yoshikawa Kōbunkan, 2019. -- 20, 317 pages : illustrations ; 19 cm
DS884 .S35 N57 2019 -- Kroch Library Asia
Peak Japan
Peak Japan : the end of great ambitions / Brad Glosserman.
Georgetown University Press, 2019. -- viii, 263 pages ; 24 cm
DS891 .G56 2019 -- Kroch Library Asia
Iwami taimuzu.
石見タイムズ.
Iwami taimuzu.
Sanninsha, 2014. -- 11 volumes : illustrations ; 43 cm + 1 supplement + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
Oversize DS894.79 .S4585 I93 2014 ++ -- Kroch Library Asia
Tabisuru kyojin Miyamoto Tsuneichi
旅する巨人宮本常一 : にっぽんの記憶 / 読売新聞西部本社編 ; 全国離島振興協議会・財団法人日本離島センター・周防大島文化交流センター監修.
Tabisuru kyojin Miyamoto Tsuneichi : Nippon no kioku / Yomiuri Shinbunsha hen ; Zenkoku Ritō Shinkō Kyōgikai, Zaidan Hōjin Nihon Ritō Sentā, Suō Ōshima Bunka Kōryū Sentā kanshū.
Mizunowa Shuppan, 2006. -- 265 pages : illustrations, maps ; 22 cm
DS894.92 .T26 2006 -- Kroch Library Asia
Gendai Nihon to Okinawa
現代日本と沖縄 / 新崎盛暉.
Gendai Nihon to Okinawa / Arasaki Moriteru.
Yamakawa Shuppansha, 2001. -- 101, [5] pages : illustrations, maps ; 21 cm.
DS894.99 .O3785 A68 2001 -- Kroch Library Asia
Tsushima to Kaikyō no chūseishi
対馬と海峡の中世史 / 佐伯弘次.
Tsushima to Kaikyō no chūseishi / Saeki Kōji.
Yamakawa Shuppansha, 2008. -- 102, [6] pages : illustrations, maps ; 21 cm.
DS894.99 .N339 T7839 2008 -- Kroch Library Asia
Ryūkyū no ōken to gusuku
琉球の王権とグスク / 安里進.
Ryūkyū no ōken to gusuku / Asato Susumu.
Yamakawa Shuppansha, 2006. -- 100 pages : illustrations, maps ; 21 cm.
DS895 .R93 A838 2006 -- Kroch Library Asia
Heiankyō no kurashi to gyōsei
平安京の暮らしと行政 / 中村修也.
Heiankyō no kurashi to gyōsei / Nakamura Shūya.
Yamakawa Shuppansha, 2001. -- 103 pages : illustrations, maps ; 21 cm.
DS897 .K857 N35 2001 -- Kroch Library Asia
Kodai toshi Heijōkyō no sekai
古代都市平城京の世界 / 舘野和己.
Kodai toshi Heijōkyō no sekai / Tateno Kazumi.
Yamakawa Shuppansha, 2001. -- 99 pages : illustrations, maps ; 21 cm.
DS897 .N35 T358 2001 -- Kroch Library Asia
Hàn Quốc tôi mong đi và tôi sẽ đến
Hàn Quốc tôi mong đi và tôi sẽ đến / Trần Minh Hằng.
Nhà xuất bản Trẻ, 2018. -- 223 pages : color illustrations, color maps ; 20 cm
DS902.4 .T72 2018 -- Kroch Library Asia
Han'guk ŭi segye kirok yusan
한국 의 세계 기록 유산 = Memory of the world in Korea.
Han'guk ŭi segye kirok yusan = Memory of the world in Korea.
Han'guk Kukhak Chinhŭngwŏn, 2018. -- 281 pages : illustrations (some color) ; 28 cm
Oversize DS904 .H368 2018 + -- Kroch Library Asia
Sovereignty experiments
Sovereignty experiments : Korean migrants and the building of borders in northeast Asia, 1860-1945 / Alyssa M. Park.
Cornell University Press, 2019. -- pages cm.
DS904.7 .P37 2019 -- Kroch Library Asia
Kodai no Nihon to Kaya
古代の日本と加耶 / 田中俊明.
Kodai no Nihon to Kaya / Tanaka Toshiaki.
Yamakawa Shuppansha, 2009. -- 103 pages : illustrations, maps ; 21 cm.
DS911.78 T36 2009 -- Kroch Library Asia
Hideyoshi no Chōsen shinryaku
秀吉の朝鮮侵略 / 北島万次.
Hideyoshi no Chōsen shinryaku / Kitajima Manji.
Yamakawa Shuppansha, 2002. -- 101 pages : illustrations, maps ; 21 cm.
DS913.4 .K574 2002 -- Kroch Library Asia
Ilgi ŭi haenggan esŏ Chosŏn ŭi sam kwa munhwa kip'i ilki
일기 의 행간 에서 조선 의 삶 과 문화 깊이 읽기 : 풍산 김 씨 3대 일기 를 중심 으로 / 장 윤수, 박 성호, 전 경목 [and three others] ; 한국 국학 진흥원 연구부 기획.
Ilgi ŭi haenggan esŏ Chosŏn ŭi sam kwa munhwa kip'i ilki : P'ungsan Kim Ssi 3-tae ilgi rŭl chungsim ŭro / Chang Yun-su, Pak Sŏng-ho, Chŏn Kyŏng-mok [and three others] ; Han'guk Kukhak Chinhŭngwŏn Yŏn'gubu kihoek.
Sae Mulkyŏl, 2018. -- 255 pages : illustrations (some color) ; 23 cm.
DS913.27 .I35 2018 -- Kroch Library Asia
King Chŏngjo, an enlightened despot in early modern Korea
King Chŏngjo, an enlightened despot in early modern Korea / Christopher Lovins.
State University of New York Press, 2019. -- xxiv, 222 pages ; 24 cm
DS913.392 .C53 L68 2019 -- Kroch Library Asia
Manju ro kan Kyŏngbuk yŏsŏngdŭl
만주 로 간 경북 여성들 : 경북 여성 항일 투쟁 이야기 / 강 윤정 저.
Manju ro kan Kyŏngbuk yŏsŏngdŭl : Kyŏngbuk yŏsŏng hangil t'ujaeng iyagi / Kang Yun-jŏng chŏ.
Han'guk Kukhak Chinhŭngwŏn, 2018. -- 200 pages : illustrations (some color) ; 24 cm.
DS916.594 .M36 K36 2018 -- Kroch Library Asia
Taegu tongnip undongsa
대구 독립 운동사 / 저자 정 인열 (매일 신문 논설 위원).
Taegu tongnip undongsa / chŏja Chŏng In-yŏl (Maeil sinmun nonsŏl wiwŏn).
Kwangbokhoe Taegu Kwangyŏksi Chibu, 2018. -- 555 pages : illustrations (some color), portraits ; 27 cm
Oversize DS916.594 .T34 C54 2018 + -- Kroch Library Asia
Korea and the world
Korea and the world : new frontiers in Korean studies / edited by Gregg A. Brazinsky.
Lexington Books, 2019. -- x, 208 pages : illustrations ; 24 cm.
DS917.37 .K66 2019 -- Kroch Library Asia
Sŏnjŏngji wa Sŏburi
선정지 와 서부리 / 황 만기 글 ; 이 동춘 사진.
Sŏnjŏngji wa Sŏburi / Hwang Man-gi kŭl ; Yi Tong-ch'un sajin.
Minsogwŏn, 2018. -- 111 pages : color illustrations ; 21 cm.
DS924 .Y43 H93 2018 -- Kroch Library Asia
T'oegye Yedŏnkil
퇴계 예던길 / 한국 국학 진흥원 기획 ; 김 종석 글 ; 이 동춘 사진.
T'oegye Yedŏnkil / Han'guk Kukhak Chinhŭngwŏn kihoek ; Kim Chong-sŏk kŭl ; Yi Tong-ch'un sajin.
Minsogwŏn, 2018. -- 112 pages : illustrations ; 21 cm.
DS924 .A55 K555 2018 -- Kroch Library Asia
Andong
안동 : Gyeongbuk identity visit : Andong.
Andong : Gyeongbuk identity visit : Andong.
Han'guk Kukhak Chinhŭngwŏn, 2018. -- 101 pages : color illustrations ; 25 cm
Oversize DS925 .A5 A53 2018 + -- Kroch Library Asia
North Korea
North Korea : what everyone needs to know / Patrick McEachern.
Oxford University Press, 2019. -- xv, 224 pages : illustrations, map ; 21 cm
DS935.5 .M36 2019 -- Kroch Library Asia

DT. Africa (1 item)RSS

Afurika "hakken"
アフリカ「発見」 : 日本におけるアフリカ像の変遷 / 藤田みどり.
Afurika "hakken" : Nihon ni okeru Afurika-zō no hensen / Fujita Midori.
Iwanami Shoten, 2005. -- ix, 301, 54 pages : illustrations ; 20 cm.
DT353.5 .J3 F85 2005 -- Kroch Library Asia

DU. Oceania (South Seas) (2 items)RSS

Dainan'yō shotō no zenbō
大南洋諸島の全貌 / F.M.キージング著 ; 日本外政協会太平洋問題調查部訳.
Dainan'yō shotō no zenbō / F. M. Kījingu cho ; Nihon Gaisei Kyōkai Taiheiyō Mondai Chōsabu yaku.
Ōzorasha, 2015. -- 699, 11 pages : illustrations ; 22 cm.
DU22 .K4163 2015 -- Kroch Library Asia
Eksotisme Papua
Eksotisme Papua : sebuah perjalanan menuju Puncak Trikora / Lili Somantri.
Rizqi Press, 2016. -- vii, 232 pages ; 23 cm
DU747 .T75 S65 2016 -- Kroch Library Asia

E. American history (6 items)RSS

Nichi-Bei kankei shiryōshū 1945-97
日米関係資料集 1945-97 / 細谷千博 [and others] 編.
Nichi-Bei kankei shiryōshū 1945-97 / Hosoya Chihiro [and others] hen.
Tōkyō Daigaku Shuppankai, 1999. -- xxiii, 1389 pages : illustrations ; 22 cm
E183.8 .J3 N5146 1999 -- Kroch Library Asia
On the brink
On the brink : Trump, Kim, and the threat of nuclear war / Van Jackson (Victoria University of Wellington).
Cambridge University Press, 2019. -- xi, 236 pages : maps ; 24 cm
E183.8 .K7 J32 2019 -- Kroch Library Asia
Shin Anpo taiseika no Nichi-Bei kankei
新安保体制下の日米関係 / 佐々木隆爾.
Shin Anpo taiseika no Nichi-Bei kankei / Sasaki Ryūji.
Yamakawa Shuppansha, 2007. -- 107 pages : illustrations, maps ; 21 cm.
E183.8 .J3 S23 2007 -- Kroch Library Asia
US-Japan security community
The US-Japan security community : theoretical understanding of transpacific relationships / Hidekazu Sakai.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- x, 110 pages ; 23 cm.
E183.8 .J3 S19 2019 -- Kroch Library Asia
Điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc và những tác động tới quan hệ Mỹ - Trung Quốc
Điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc và những tác động tới quan hệ Mỹ - Trung Quốc / chủ biên, PGS. TS. Cù Chí Lợi.
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018. -- 394 pages : illustrations; 21 cm
E183.8 .C6 D54 2018 -- Kroch Library Asia
Reckless
Reckless : Henry Kissinger and the tragedy of Vietnam / Robert K. Brigham.
PublicAffairs, 2018. -- xvii, 297 pages : map ; 25 cm
E840.8 .K58 B75 2018 -- Kroch Library Asia

G. Geography. Anthropology. Recreation (13 items)RSS

Geography in Bangladesh
Geography in Bangladesh : concepts, methods and applications / edited by Sheikh Tawhidul Islam and Alak Paul.
Routledge, 2019. -- xxii, 275 pages : illustrations ; 23 cm
G76.5 .B3 G46 2019 -- Kroch Library Asia
Wichā dœ̄nthāng lang lœ̄k rīan
วิชาเดินทางหลังเลิกเรียน : บันทึกการเดินทางตัวคนเดียว 37 วัน 8 ประเทศ Beijing-Paris / พลอยไพลิน ตั้งประภาพร.
Wichā dœ̄nthāng lang lœ̄k rīan : banthưk kāndœ̄nthāng tūa khon dīeo 37 wan 8 prathēt Beijing-Paris / Phlō̜iphailin Tangpraphāphō̜n.
Bun Books, 2019. -- 283 pages : color illustrations ; 21 cm
G153.4 P46 2019 -- Kroch Library Asia
Ekowisata
Ekowisata : pengembangan, partisipasi lokal, dan tantangan ekowisata / Nyoman Sukma Arida.
Cakra Press, 2017. -- viii, 160 pages ; 23 cm
G155 .I5 A752 2017 -- Kroch Library Asia
Filsafat pariwisata
Filsafat pariwisata : sebuah kajian filsafat praktis / Dr. Sarbini Mbah Ben.
Pustaka Pelajar, 2018. -- xxii, 356 pages ; 22 cm
G155 .I5 B45 2018 -- Kroch Library Asia
Homestay
Homestay : mozaik pariwisata berbasis kerakyatan / editor, I Wayan Mertha, Putu Diah Sastri Pitanatri.
Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua-Bali, 2018. -- xviii, 400 pages ; 23 cm
G155 .I5 H66 2018 -- Kroch Library Asia
Indonesia for sale
Indonesia for sale : tulisan lepas seorang pelaku pariwisata yang amat mencintai negerinya / Bembeng Je Susilo.
Fimakaha@Book, 2015. -- 232 pages : illustrations ; 19 cm
G155 .I5 S875 2015 -- Kroch Library Asia
Một số vấn đề văn hóa du lịch Việt Nam
Một số vấn đề văn hóa du lịch Việt Nam / Võ Văn Thành.
Nhà xuất bản Văn Hóa - Văn Nghệ, 2016. -- 370 pages ; 21 cm
G155 .V5 V68 2016 -- Kroch Library Asia
Pariwisata berkelanjutan
Pariwisata berkelanjutan / Nyoman Sunarta, Nyoman Sukma Arida.
Cakra Press, 2017. -- viii, 166 pages ; 23 cm
G155 .I5 S843 2017 -- Kroch Library Asia
Tren pariwisata milenium
Tren pariwisata milenium : diskursus dengan alam, bahasa, sejarah, dan pasar / editor, Saptono Nugroho, Ni Ketut Arismayanti, I Nyoman Sukma Arida.
Pustaka Larasan bekerja sama dengan Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana, 2017. -- x, 314 pages : illustrations ; 24 cm
G155 .I5 T74 2017 -- Kroch Library Asia
Dœ̄nthāng pai hai hūačhai nam plāi thāo
เดินทางไปให้หัวใจนำปลายเท้า : นักเดินทาง ... ที่ไม่เคยไปตามทางจึงมีเรื่องมันส์ ๆ มาเล่าให้คุณฟังไม่เหมือนใคร / พลภัทร เกตุแก้ว.
Dœ̄nthāng pai hai hūačhai nam plāi thāo : nak dœ̄n thāng ... thī mai khœ̄i pai tām thāng čhưng mī rư̄ang man man mā lao hai khun fang mai mư̄an khrai / Phonlaphat Kētkǣo.
Samnakphim Wit, 2019. -- 319 pages : color illustrations ; 19 cm
G465 .P556 2019 -- Kroch Library Asia
Ho(s)tel
The ho(s)tel / Ariy, dkk.
B first, 2014-. -- volumes ; 19 cm
G465 .H67 2014 -- Kroch Library Asia
Sebentang kearifan dari Barat
Sebentang kearifan dari Barat : Islam dalam perjalanan antara Australia, Jerman, dan Spanyol / Oki Setiana Dewi.
Mizania, 2018. -- xxvi, 238 pages ; 21 cm
G465 .D49 2018 -- Kroch Library Asia
Senzenki Taiwan kasai hoken tokushu chizu shūsei. (map)
戦前期台湾火災保険特殊地図集成. 1, 台北・基隆・台中・彰化 / 作成地図研究所 ; 編集辻原万規彦, 青井哲人.
Senzenki Taiwan kasai hoken tokushu chizu shūsei. 1, Taihoku, Kiirun, Taichū, Shōka / sakusei Chizu Kenkyūjo ; henshū Tsujihara Makihiko, Aoi Akihito.
Kashiwa Shobō, 2018. -- 1 atlas (249 pages) : maps (some color) ; 43 cm.
Oversize G2341 .G475 T6 2018 ++ -- Kroch Library Asia

GA. Mathematical geography. Cartography (1 item)RSS

Egakareta kinsei toshi
描かれた近世都市 / 杉森哲也.
Egakareta kinsei toshi / Sugimori Tetsuya.
Yamakawa Shuppansha, 2003. -- 106, [6] pages : illustrations, maps ; 21 cm.
GA231 .S84 2003 -- Kroch Library Asia

GB. Physical geography (2 items)RSS

Catalogue of Sumatran big lakes
Catalogue of Sumatran big lakes / Lukman.
LIPI Press, 2018. -- xviii, 136 pages : illustrations (some color), maps (some color) ; 21 cm
GB1746 .S8 L84 2018 -- Kroch Library Asia
Nihon shizen saigai shiryōshū
日本自然災害資料集 / 深川良一編・解說.
Nihon shizen saigai shiryōshū / Fukagawa Ryōichi hen, kaisetsu.
Kuresu Shuppan, 2016. -- 7 volumes : illustrations (some color), maps ; 22 cm
GB5011.77 .N539 2016 -- Kroch Library Asia

GC. Oceanography (3 items)RSS

Lokakarya Laut China Selatan, 2015.
Lokakarya Laut China Selatan, 2015.
Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri, 2015. -- vi, 156 pages : illustrations, maps ; 25 cm
GC1023.7 .W65 2015 -- Kroch Library Asia
Pedoman penyusunan rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi perairan
Pedoman penyusunan rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi perairan / penyusun, Setiono [and sixteen others].
Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016. -- viii, 58 pages ; 21 cm
GC1023.74 .S48 2016 -- Kroch Library Asia
Rencana Aksi Nasional (RAN) konservasi [nama spesies]
Rencana Aksi Nasional (RAN) konservasi [nama spesies] : periode 1, 2017-2021.
Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016-2016. -- 3 volumes : illustrations (some color) ; 21 cm
GC1023.74 .R46 2016 -- Kroch Library Asia

GF. Human ecology. Anthropogeography (3 items)RSS

Kusayama no kataru kinsei
草山の語る近世 / 水本邦彦.
Kusayama no kataru kinsei / Mizumoto Kunihiko.
Yamakawa Shuppansha, 2003. -- 99, [5] pages : illustrations, maps ; 21 cm.
GF666 .M59 2003 -- Kroch Library Asia
Rekishi to shite no kankyō mondai
歴史としての環境問題 / 本谷勲.
Rekishi to shite no kankyō mondai / Mototani Isao.
Yamakawa Shuppansha, 2004. -- 93 pages : illustrations, maps ; 21 cm.
GF666 .M68 2004 -- Kroch Library Asia
Leuser modal yang tergadaikan
Leuser modal yang tergadaikan / Azanuddin Kurnia, SP, MP.
Pustaka Kutaradja, 2015. -- xxiv, 254 pages ; 19 cm
GF669.2 .K87 2015 -- Kroch Library Asia

GN. Anthropology (9 items)RSS

Kindai Nihon no kaigai gakujutsu chōsa
近代日本の海外学術調查 / 山路勝彦.
Kindai Nihon no kaigai gakujutsu chōsa / Yamaji Katsuhiko.
Yamakawa Shuppansha, 2006. -- 106, [6] pages : illustrations ; 21 cm.
GN46 .J3 Y36 2006 -- Kroch Library Asia
Minami Taiheiyō no minzoku to bunka
南太平洋の民族と文化 / G.ブシャン著 ; 小堀甚二訳.
Minami Taiheiyō no minzoku to bunka / G. Bushan cho ; Kobori Jinji yaku.
Ōzorasha, 2015. -- 3, 4, 415 pages : illustrations ; 22 cm.
GN315 .B88163 2015 -- Kroch Library Asia
Academic pilgrimage to sustainable social development
The academic pilgrimage to sustainable social development / edited by the Rissho University International Journal Committee.
Rissho University, 2018. -- 243 pages : illustrations, maps ; 22 cm.
GN357 .A33 2018 -- Kroch Library Asia
Pukka Indian
Pukka Indian : 100 objects that define India / Jahnvi Lakȟóta Nandan ; photographer, Shivani Gupta.
Lustre Press, Roli Books, 2017. -- 223 pages : color illustrations ; 25 cm
Oversize GN406 .N36 2017 + -- Kroch Library Asia
Ajia no shominzoku
アジアの諸民族 / バツクストン著 ; 厚生省人口問題研究所訳編.
Ajia no shominzoku / Buxton L.H. Dudley cho ; Kōseishō Jinkō Mondai Kenkyūjo yaku hen.
Ōzorasha, 2015. -- 2, 259 pages : illustrations ; 22 cm.
GN625 .B98163 2015 -- Kroch Library Asia
Nepali anthropology
Nepali anthropology : new direction and contributions : seminar proceedings / editors, Binod Pokharel, Janak Rai, Mukta Singh Lama Tamang.
Central Department of Anthropology, Tribhuvan University, 2016. -- 473 pages : illustration (black and white), map (black and white) ; 25 cm
GN635 .N35 S46 2015 -- Kroch Library Asia
New dimensions in hunter-gatherer studies
New dimensions in hunter-gatherer studies : the prehistory of theTarafeni Valley / Bishnupriya Basak.
Primus Books, 2018. -- xiii, 186 pages : illustrations (some color), maps ; 24 cm
GN635 .I4 B37 2018 -- Kroch Library Asia
Tunggu tubang
Tunggu tubang : pola kekuasaan dan penguasaan sumberdaya di komunitas Semende, Sumatera Selatan / Zainal Arifin, Maskota Delfi, Sidarta Pujiraharjo.
Erka, 2018. -- xvi, 138 pages : illustrations ; 23 cm
GN635 .I65 A75 2018 -- Kroch Library Asia
Yakṣa gōtrika sel lipi saha anāvăki
Yakṣa gōtrika sel lipi saha anāvăki / Pūjya Mānâvē Vimalaratna Himi.
Samantī Pot Prakāśakayō, 2016. -- 192 pages : illustrations (black and white, and color) ; 22 cm
GN799 .P4 M24 2016 -- Kroch Library Asia

GR. Folklore (10 items)RSS

101 folktales from India
101 folktales from India / Eunice de Souza ; illustrations by Sujata Singh.
Puffin Books, 2004. -- 287 pages : illustrations ; 23 cm
GR305 .D46 2004 -- Kroch Library Asia
Kirātī lokakathā san̐gālo
Kirātī lokakathā san̐gālo / saṅkalaka, Śivakumāra Śreshṭha = Kirati lokkatha sangalo = Kirati folk tales collection / collected by Shiv Kumar Shrestha.
Ratna Pustaka Bhaṇḍāra, 2016. -- 111 pages : illustrations ; 22 cm
GR307 .N35 K57 2016 -- Kroch Library Asia
Nepālī lokakathā san̐gālo
Nepālī lokakathā san̐gālo / saṅkalaka Rāmavikrama Sijāpati.
Ratna Pustaka Bhaṇḍāra, 2018. -- 111 p. : ill. ; 22 cm.
GR307 .N4 N426 2018 -- Kroch Library Asia
Truyền thuyết Đông Nam Á
Truyền thuyết Đông Nam Á / Trương Sỹ Hùng (biên soạn).
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 191 pages ; 21 cm
GR308 .T777 2018 -- Kroch Library Asia
Bhnaṃ Pāyʺangkor
Bhnaṃ Pāyʺangkor / ʻnakriapriang, Rāuṃ Sāruṃ ; vicitrkar rūpbhāb, Rāuṃ Sāruṃ = Bayong Kor maountain / written by Ram Sarom ; illustrated by Ram Sarom.
Books World, 2012. -- 35 pages : color illustrations ; 25 cm.
GR310 .R28 2012 -- Kroch Library Asia
Braḥ Jinvongs
Braḥ Jinvongs / ʻnakriapriang, Kaev Bisī ; vicitrkar rūpbhāb, Thai Sān = Preah Chennvong / written by Keo Pisey ; illustrated by Thai San.
Books World, 2013. -- 20 pages : color illustrations ; 25 cm
GR310 K24 2013 -- Kroch Library Asia
Anak umang & kunang-kunang
Anak umang & kunang-kunang : kumpulan cerita rakyat Kalimantan Barat / Hera Yulita [and eight others] ; Komunitas Satu Paragraf (SAPA).
K-Media, 2017. -- 91 pages ; 20 cm
GR323 .A53 2017 -- Kroch Library Asia
Corita muntuh Sanggau
Corita muntuh Sanggau : Sanggau begesah : kumpulan cerita rakyat Sanggau / penulis, Hamna Ha Es dan Suryanto.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Sanggau, 2014. -- ix, 102 pages ; 22 cm
GR323 .E8 2014 -- Kroch Library Asia
Saving the nation through culture
Saving the nation through culture : the folklore movement in republican China / Jie Gao.
UBC Press, 2019. -- ix, 352 pages : illustrations ; 24 cm.
GR335 .G36 2019 -- Kroch Library Asia
Suta naya dhadhap waru
Suta naya dhadhap waru : manusia Jawa dan tumbuhan / Iman Budhi Santosa.
Interlude, 2017. -- xxx, 478 pages ; 21 cm
GR780 .B83 2017 -- Kroch Library Asia

GT. Manners and customs (General) (3 items)RSS

Trang phục triều Lê-Trịnh
Trang phục triều Lê-Trịnh / Trịnh Quang Vũ.
Nhà xuất bản Từ điển bách khoa, 2008. -- 363 pages : illustrations (some color) ; 21 x 25 cm
Oversize GT1495 .T76 2008 + -- Kroch Library Asia
"Warukuchi" to iu bunka
〈悪口〉という文化 / 山本幸司.
"Warukuchi" to iu bunka / Yamamoto Kōji.
Heibonsha, 2006. -- 221 pages : illustrations ; 20 cm
GT3070 .Y36 2006 -- Kroch Library Asia
Hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018
Hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018 : thời gian 9/2/2017-25/2/2018 ; 24/12/1017-10/1/2018 (Âm lịch) / đơn vị tổ chức Văn miếu Quốc tử giám phối hợp cùng Công ty TNHH LongLink Hà Nội.
LongLink, 2018. -- 29 pages : color illustrations ; 20 x 28 cm
Oversize GT4878.5 .A2 .H635 2018 + -- Kroch Library Asia

GV. Recreation. Leisure (12 items)RSS

Atarashii shōgakkō taiiku gakushū no shidō
新しい小学校体育学習の指導 / 新体育学習指導研究会著 ; 岡出美則編・解說.
Atarashii shōgakkō taiiku gakushū no shidō / Shin Taiiku Gakushū Shidō Kenkyūkai cho ; Okade Yoshinori hen, kaisetsu.
Kuresu Shuppan, 2015. -- 396, 4 pages : illustrations ; 22 cm.
GV295 .A84 2015 -- Kroch Library Asia
Shihan taiiku
師範体育 / 師範學校体育連盟編著. 体育のカリキュラム / 竹之下休藏著 ; 岡出美則編・解說.
Shihan taiiku / Shihan Gakkō Taiiku Renmei hencho. Taiiku no karikyuramu / Takenoshita Kyūzō cho ; Okade Yoshinori hen, kaisetsu.
Kuresu Shuppan, 2015. -- 2, 8, 318, 4, 276, 4 pages : illustrations ;
GV295 .S475 2015 -- Kroch Library Asia
Shōgakkō taiiku no gakushū shidō
小学校体育の学習指導 / 日本体育指導者連盟編 ; 岡出美則編・解說.
Shōgakkō taiiku no gakushū shidō / Nihon Taiiku Shidōsha Renmei hen ; Okade Yoshinori hen, kaisetsu.
Kuresu Shuppan, 2015. -- 2, 6, 551, 5 pages : illustrations ; 22 cm.
GV295 .S5 2015 -- Kroch Library Asia
Taiiku no gakushū shidō.
体育の学習指導. 中等学校篇 / 日本体育指導者連盟編 ; 岡出美則編・解說.
Taiiku no gakushū shidō. Chūtō gakkō hen / Nihon Taiiku Shidōsha Renmei hen ; Okade Yoshinori hen kaisetsu.
Kuresu Shuppan, 2015. -- 2 volumes (3, 8, 948, 4 pages) : illustrations ; 22 cm.
GV295 T255 2015 -- Kroch Library Asia
Taiiku no gakushū shidō.
体育の学習指導. 小学校篇 / 日本体育指導者連盟編 ; 岡出美則編・解說.
Taiiku no gakushū shidō. Shōgakkō hen / Nihon Taiiku Shidōsha Renmei hen ; Okade Yoshinori hen, kaisetsu.
Kuresu Shuppan, 2015. -- 2 volumes (3, 5, 1008, 4 pages) : illustrations ; 22 cm.
GV295 .T257 2015 -- Kroch Library Asia
Supōtsu to seiji
スポーツと政治 / 坂上康博.
Supōtsu to seiji / Sakaue Yasuhiro.
Yamakawa Shuppansha, 2001. -- 95 pages : illustrations ; 21 cm.
GV655 .S25 2001 -- Kroch Library Asia
Pandelela Rinong, a portrait in words and pictures
Pandelela Rinong, a portrait in words and pictures / by Pandelela Rinong Pamg ; with George Young Si-Ricord Jr. [and three others] ; editor, John Francis Noyen.
Dayak Bidayuh National Association, 2017. -- 89 pages : color illustrations ; 26 cm
Oversize GV838 .P36 A3 2017 + -- Kroch Library Asia
Contesting the myths of samurai baseball
Contesting the myths of samurai baseball : cultural representations of Japan's national pastime / Christopher T. Keaveney.
Hong Kong University Press, 2018. -- ix, 230 pages : illustrations ; 24 cm
GV863.77 .A1 K43 2018 -- Kroch Library Asia
Yi quan xin fa
意拳心法 : 姚承光先生的意拳事业与武学思想 / 谢永广编著.
Yi quan xin fa : Yao Chengguang xian sheng de yi quan shi ye yu wu xue si xiang / Xie Yongguang bian zhu.
Beijing ti yu da xue chu ban she, 2006. -- 4, [4], 2, 270 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
GV1113 .Y36 X54 2006 -- Kroch Library Asia
Buku olahraga tradisional beripat beregong dari Belitong
Buku olahraga tradisional beripat beregong dari Belitong / Daryono, S.Pd., M.Or.
Samudra Biru, 2017. -- xvi, 60 pages ; 20 cm
GV1204.74 .D37 2017 -- Kroch Library Asia
Sakralisasi tari andir
Sakralisasi tari andir : wujud, ideologi, dan maknanya bagi masyarakat Desa Tista, Kerambitan, Tabanan / Ni Made Arshiniwati.
Cakra Press, 2018. -- viii, 166 pages : color illustrations ; 23 cm
GV1703 .I532 B3429 2018 -- Kroch Library Asia
Shuo Ai-lian
說愛蓮 / 江青著.
Shuo Ai-lian / Jiang Qing zhu.
Er ya, 2016. -- 321 pages : illustrations (some color), portraits ; 21 cm.
GV1785 .D32 C45 2016 -- Kroch Library Asia

H. Social sciences (1 item)RSS

Academic canon of arts and humanities, and science
The academic canon of arts and humanities, and science / edited by the Rissho University International Journal Committee.
Rissho University ; distributed by Heibonsha, 2019. -- 370 pages : illustrations, maps ; 22 cm.
H62.5 .J3 A33 2019 -- Kroch Library Asia

HB. Economic theory. Demography (5 items)RSS

Public goods provision in the early modern economy
Public goods provision in the early modern economy : comparative perspectives from Japan, China, and Europe / edited by Masayuki Tanimoto & R. Bin Wong.
University of California Press, 2019. -- xiii, 331 pages : illustrations, maps ; 23 cm
HB846.5 .P833 2019 -- Kroch Library Asia
Model penduduk dan pelaburan dalam ketidakpastian
Model penduduk dan pelaburan dalam ketidakpastian / Shaharir Mohamad Zain, Maheran Mohd Jaffar.
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2017. -- viii, 272 pages : illustrations ; 24 cm
HB1953 .S49 2017 -- Kroch Library Asia
Memetik bonus demografi
Memetik bonus demografi : membangun manusia sejak dini / editor, Sri Moertiningsih Adioetomo, Elda Luciana Pardede.
Rajawali Pers, 2018. -- xli, 492 pages : illustrations ; 27 cm.
Oversize HB3647 .M45 2018 + -- Kroch Library Asia
Proyeksi penduduk Indonesia, 2010-2035
Proyeksi penduduk Indonesia, 2010-2035 = Indonesia population projection, 2010-2035.
Kementerian PPN/BAPPENAS : Badan Pusat Statistik : United Nations Population Fund, 2013. -- xi, 468 pages ; 31 cm
Oversize HB3647 .P76 2013 ++ -- Kroch Library Asia
Kanplianplaeng thang prachakon lae sangkhom nai prachakhom Asian lae Asian+3
การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมในประชาคมอาเซียน และอาเซียน +3 / พัชราวลัย วงศ์บุญสิน, เกื้อ วงศ์บุญสิน, บรรณาธิการ.
Kanplianplaeng thang prachakon lae sangkhom nai prachakhom Asian lae Asian+3 / Phatcharawalai Wongbunsin, Kua Wongbunsin bannathikan.
Witthayalai Prachakonsat, Chulalongkon Mahawitthayalai, 2018. -- 371 pages ; 25 cm
HB3650.5 .A3 K26 2018 -- Kroch Library Asia

HC. Economic history and conditions (31 items)RSS

Nationalism, development and ethnic conflict in Sri Lanka
Nationalism, development and ethnic conflict in Sri Lanka / Rajesh Venugopal.
Cambridge University Press, 2018. -- xii, 229 pages : illustrations, map ; 24 cm.
HC424 .E44 2018 -- Kroch Library Asia
They call him Ken
They call him Ken : the life and times of a Corporate Colossus / Savithri Rodrigo ; editor, Wijith DeChickera.
publisher not identified, 2017. -- 234 pages : illustrations (cheifly color) ; 27 cm
Oversize HC424 .B35 2017 + -- Kroch Library Asia
China's capitalism
China's capitalism : a paradoxical route to economic prosperity / Tobias ten Brink ; translated by Carla Welch.
University of Pennsylvania Press, 2019. -- viii, 318 pages ; 24 cm
HC427.95 .T4513 2019 -- Kroch Library Asia
Pioneers, hidden champions, changemakers, and underdogs
Pioneers, hidden champions, changemakers, and underdogs : lessons from China's innovators / Mark J. Greeven, George S. Yip, and Wei Wei.
The MIT Press, 2019. -- 205 pages : illustrations ; 24 cm
HC430 .T4 G74 2019 -- Kroch Library Asia
Displacement, impoverishment and exclusion
Displacement, impoverishment and exclusion : political economy of development in India / edited by Sujit Kumar Mishra, R. Siva Prasad.
Aakar, 2018. -- 424 pages : illustrations, maps, graphs ; 23 cm
HC433 .D57 2018 -- Kroch Library Asia
My journey from Marxism - Leninism to Nehruvian socialism
My journey from Marxism - Leninism to Nehruvian socialism : some memoirs and reflections on inclusive growth / C.H. Hanumantha Rao.
Academic Foundation, 2018. -- 309 pages : illustrations ; 24 cm
HC435.3 .H364 2018 -- Kroch Library Asia
Sense and solidarity
Sense and solidarity : jholawala economics for everyone / Jean Drèze.
Oxford University Press, 2019. -- xii, 343 pages : map ; 23 cm
HC440 .P6 D74 2019 -- Kroch Library Asia
Environment and climate change policy gap analysis in haor areas
Environment and climate change policy gap analysis in haor areas : workshop outcome document.
General Economics Division, Planning Commission, 2017. -- 58 pages : color illustrations, map, portraits ; 28 cm
Oversize HC440.8 .Z9 E58 2016 + -- Kroch Library Asia
Integration of sustainable development goals into the 7th five year plan
Integration of sustainable development goals into the 7th five year plan : workshop outcome document.
Support to Sustainable and Inclusive Planning (SSIP) Project, General Economics Division, Planning Commission, 2016. -- 81 pages : color illustrations ; 28 cm
Oversize HC440.8 .Z9 E5372 2015 + -- Kroch Library Asia
Let's think aloud, shall we?
Let's think aloud, shall we? / edited by Selim Raihan.
South Asian Network on Economic Modeling (SANEM), 2017. -- xiv, 500 pages ; 22 cm
HC440.8 .L48 2017 -- Kroch Library Asia
ASEAN abbreviations and acronyms.
ASEAN abbreviations and acronyms.
Association of Southeast Asian Nations, 2017. -- 70 pages ; 15 cm
HC441 .A1 A842 2017 -- Kroch Library Asia
ASEAN statistical report on millennium development goals 2017.
ASEAN statistical report on millennium development goals 2017.
The ASEAN Secretariat, 2017. -- 143 pages : colour illustrations ; 26 cm.
Oversize HC441 .Z9 P613 2017 + -- Kroch Library Asia
Guo jia, fa zhan, gong ping
国家·发展·公平 : 东南亚国家的比较研究 = State, development and equity : a comparative study of Southeast Asian countries / 黄云静, 张胜华著.
Guo jia, fa zhan, gong ping : Dong nan Ya guo jia de bi jiao yan jiu = State, development and equity : a comparative study of Southeast Asian countries / Huang Yunjing, Zhang Shenghua zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016., 2016. -- 3, 283 pages ; 24 cm.
HC441 .H836 2016 -- Kroch Library Asia
Sustainable development goals in Southeast Asia and ASEAN
Sustainable development goals in Southeast Asia and ASEAN : national and regional approaches / edited by Ronald Holzhacker, Dafri Agussalim.
Brill, 2019. -- xvii, 413 pages : illustrations (some color) ; 25 cm.
HC441 .E5 S87 2019 -- Kroch Library Asia
Xian dai hua jin cheng zhong Dong nan Ya guo jia jian gou yan jiu
现代化进程中东南亚国家建构研究 : 基于族际整合视角 / 赵海英著.
Xian dai hua jin cheng zhong Dong nan Ya guo jia jian gou yan jiu : ji yu zu ji zheng he shi jiao / Zhao Haiying zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 3, 4, 287 pages ; 21 cm
HC441 .Z65 Z53 2016 -- Kroch Library Asia
Kỷ yếu đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2015
Kỷ yếu đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2015 / ban biên tập; Trưởng ban: Phạm Thanh Học [and nine others].
Nhà xuất bản Hà Nội, 2015. -- 150 pages : color illustrations ; 27 cm
Oversize HC444 .Z7 H3246 2015 + -- Kroch Library Asia
Tài nguyên: lời nguyền hay sự thịnh vượng?
Tài nguyên: lời nguyền hay sự thịnh vượng? : nghiên cứu trường hợp Nam Phi, Nigeria, Ghana và Việt Nam : sách chuyên khảo / Trần Thị Lan Hương.
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018. -- 282 pages : illustrations, maps ; 21 cm
HC444 .Z65 T73 2018 -- Kroch Library Asia
Chut sāt phrarāchā
ชุด ศาสตร์พระราชา : โครงการพระราชดำริ / เรียบเรียง, ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์ ; แปล, พีริยา พงษ์สาริกัน, John Viano.
Chut sāt phrarāchā : khrōngkān phrarātchadamrī / rīaprīang, Fāi Wichākān Sathāphō̜n Buk.
Sathāphō̜n Buk, 2017. -- 9 volumes : color illustrations ; 25 cm
Oversize HC445 .Z9 E4443 2017 + -- Kroch Library Asia
Chut sāt phrarāchā phatthanā thūa Thai
ชุดศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / เรียบเรียง, ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์.
Chut sāt phrarāchā phatthanā thūa Thai : khrōngkān ʻan nư̄ang mā čhāk phrarātchadamrī / rīaprīang, Fāi Wichākān Sathāphō̜n Buk.
Sathaphon Buk, 2017. -- 9 volumes ; 25 cm
Oversize HC445 .Z9 E4442 2017 + -- Kroch Library Asia
Leading the journey, pursuing the dream
Leading the journey, pursuing the dream / Hirut Bekele Haile, Rashidah Shuib and Sukor Kasim.
Women's Development Research Centre, Universiti Sains Malaysia, 2011. -- vii, 100 pages : illustrations (chiefly color) ; 26 cm
Oversize HC445.5 .Z9 P6124 2011 + -- Kroch Library Asia
Malaysia's transformation challenges
Malaysia's transformation challenges : debating public policies / Ramon V. Navaratnam.
Malaysian Institute of Management, 2016. -- xlii, 518 pages ; 22 cm
HC445.5 .N3898 2016 -- Kroch Library Asia
Jurnal ekonomi dan pembangunan Indonesia (serial)
Jurnal ekonomi dan pembangunan Indonesia = Indonesian journal of economics and development.
Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEUI, 2000-. -- volumes : illustrations ; 25-30 cm
Oversize HC446 .J872 + -- Kroch Library Asia
Jejak langkah tak terhenti
Jejak langkah tak terhenti / Saptuari Sugiharto, provokator entreprenur & penggagas sedekah rombongan ; editor, Fachmy Casofa.
Metagraf, 2018. -- 115 pages ; 24 cm
HC446.5 .S847 A3 2018 -- Kroch Library Asia
Pertumbuhan & stabilitas
Pertumbuhan & stabilitas : kumpulan esai ekonomi / Anggoro Budi Nugroho, S.E., M.B.A., dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB.
ITB Press, 2018. -- xiv, 170 pages ; 21 cm
HC447 .B825 2018 -- Kroch Library Asia
Sejahtera dengan mengelola potensi lokal
Sejahtera dengan mengelola potensi lokal / tim penyusun, Umi Fatimah [and seven others].
Samudra Biru, 2017. -- 88 pages ; 20 cm
HC447 .F375 2017 -- Kroch Library Asia
Sistem perekonomian Pancasila dan ideologi ilmu sosial di Indonesia
Sistem perekonomian Pancasila dan ideologi ilmu sosial di Indonesia / Arief Budiman.
Gramedia, 1989. -- xii, 67 p. ; 21 cm.
HC447 .B92 1989 -- Kroch Library Asia
Central Java investment opportunities, 2017
Central Java investment opportunities, 2017 : Central Java investment guide book : buku panduan investasi di Jawa Tengah.
Investment and One Stop Service Agency of Central Jaava Province, 2017. -- 309 pages : color illustrations ; 26 cm.
Oversize HC448 .J43 C46 2017 + -- Kroch Library Asia
Profil potensi daerah se-Provinsi Riau, 2016.
Profil potensi daerah se-Provinsi Riau, 2016.
Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau, 2016. -- 138 pages : color illustrations ; 21 x 26 cm
Oversize HC448 .R4 P76 2016 + -- Kroch Library Asia
Progress on key policies for sustainable development
Progress on key policies for sustainable development / writer, Akhmad Fauzi (Bogor Agricultural University) [and five others].
Ministry of Environment, 2012. -- xvi, 109 pages ; 30 cm
Oversize HC450 .E5 F384 2012 + -- Kroch Library Asia
Japan en de industrialisatie van Nederlandsch-Indië,
Japan en de industrialisatie van Nederlandsch-Indië, door H. Roos.
H.J. Paris, 1935. -- 41 pages
HC462 .R78 -- Kroch Library Asia
Cải cách thể chế kinh tế ở Châu Phi
Cải cách thể chế kinh tế ở Châu Phi : những nguyên nhân thất bại : sách chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Quốc Cường.
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018. -- 207 pages : illustrations ; 21 cm
HC800 .N48 2018 -- Kroch Library Asia

HD. Industries. Land use. Labor (49 items)RSS

100 banthat rō̜i čhai khon
100 บรรทัดร้อยใจคน : ภาวะผู้นำแบบหมอกระแส = Work-based leadership : Professor Dr. Krasae Chanawongs, M. D. / โดย ดร. เกสิณี ชิวปรีชา.
100 banthat rō̜i čhai khon : phāwa phūnam bǣp mō̜ Krasǣ = Work-based leadership : Professor Dr. Krasae Chanawongs, M. D. / dōi Dō̜rō̜. Kēsinī Chiuprīchā.
Sīʻ Etyūkhēchan, 2019. -- 125 pages : color illustrations ; 21 cm
HD57.7 .K4772 2019 -- Kroch Library Asia
Phāwa phūnam thāng yutthasāt kānplǣng wisaithat sū khwāmčhing
ภาวะผู้นำทางยุทธศาสตร์ การแปลงวิสัยทัศน์สู่ความจริง = Strategic leadership : transforming vision into reality / พิพัฒน์ นนทนาธรณ์.
Phāwa phūnam thāng yutthasāt kānplǣng wisaithat sū khwāmčhing = Strategic leadership : transforming vision into reality / Phiphat Nonthanāthō̜n.
Sūn Phūnam Thurakit Phư̄a Sangkhom, Mahāwitthayālai Kasetsāt, 2018. -- Kō̜.-Wō̜. [17 pages], 514 pages : illustrations ; 23 cm
HD57.7 .P45 2018 -- Kroch Library Asia
Meneropong praktik public relations di Indonesia dengan teori dan riset
Meneropong praktik public relations di Indonesia dengan teori dan riset : disertai contoh-contoh riset kontemporer / Rachmat Kriyantono.
UB Press, 2018. -- xiii, 208 pages ; 24 cm
HD59.6 .I5 K75 2018 -- Kroch Library Asia
Chuyển giá trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Chuyển giá trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài : kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam / TS. Dương Văn An.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 2018. -- 312 pages ; 21 cm
HD62.45 .D86 2018 -- Kroch Library Asia
Metode kasus dan kasus-kasus manajemen perusahaan Indonesia
Metode kasus dan kasus-kasus manajemen perusahaan Indonesia / penyunting, T. Hani Handoko dengan Rokhima Rostiani.
Penerbit Salemba Empat, 2015-2017. -- 3 volumes : illustrations (some color) ; 24 cm
HD70 .I5 M48 2015 -- Kroch Library Asia
Built by Singapore
Built by Singapore : from slums to a sustainable built environment / Centre for Liveable Cities, Singapore.
Centre for Liveable Cities, Singapore, 2015. -- 81 pages : illustrations (some color) ; 23 cm.
HD890.67 .Z63 B85 2015 -- Kroch Library Asia
Urban redevelopment
Urban redevelopment : from urban squalor to global city / Centre for Liveable Cities, Singapore.
Centre for Liveable Cities, 2016. -- 127 pages : illustrations (some color), maps (some color) ; 23 cm.
HD890.67 .Z63 U73 2016 -- Kroch Library Asia
Shōen ezu ga kataru kodai, chūsei
荘園絵図が語る古代・中世 / 藤田裕嗣.
Shōen ezu ga kataru kodai, chūsei / Fujita Hirotsugu.
Yamakawa Shuppansha, 2009. -- 107 pages : illustrations, maps ; 21 cm.
HD914 .F85 2009 -- Kroch Library Asia
Perjuangan landreform masyarakat perkebunan
Perjuangan landreform masyarakat perkebunan : partisipasi politik, klaim, dan konflik agraria di Jember / Tri Chandra Aprianto ; penyunting, M. Nazir Salim.
STPN Press, 2016. -- xiv, 344 pages ; 23 cm.
HD1333 .I52 J468 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo-Dong meng nong ye ling yu xiang hu tou zi wen ti yan jiu
中国-东盟农业领域相互投资问题研究 = A study on China-ASEAN mutual agricultural investment / 廖东声著.
Zhongguo-Dong meng nong ye ling yu xiang hu tou zi wen ti yan jiu = A study on China-ASEAN mutual agricultural investment / Liao Dongsheng zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2011. -- 2, 2, 4, 200 pages : illustrations ; 24 cm.
HD1491 .C6 L536 2011 -- Kroch Library Asia
Kr̥ṣikarma depārtamēntuvē kr̥ṣi vyavasāyakatva saṃvardhana vyāpr̥ti ăgayīmē adhyayanaya
Kr̥ṣikarma depārtamēntuvē kr̥ṣi vyavasāyakatva saṃvardhana vyāpr̥ti ăgayīmē adhyayanaya / Ār. El. En. Jayatissa.
Hekṭar Kobbakaḍuva Govikaṭayutu Paryēṣaṇa hā Puhuṇukirīmē Āyatanaya, 2017. -- xii, 123 pages ; 29 cm.
Oversize HD2065.8 .J39 2017 + -- Kroch Library Asia
Nghiên cứu so sánh chính sách nông nghiệp ở Trung Quốc, Thái Lan, Israel và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Nghiên cứu so sánh chính sách nông nghiệp ở Trung Quốc, Thái Lan, Israel và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam / chủ biên, PGS. TS. Phạm Thị Thanh Bình.
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018. -- 271 pages ; 21 cm
HD2080.5 .N42 2018 -- Kroch Library Asia
Impaktu apoiu ekipamentus no konstrusaun infraestruturas ba produsaun agrícola no rendimentu familiar agricultores
Impaktu apoiu ekipamentus no konstrusaun infraestruturas ba produsaun agrícola no rendimentu familiar agricultores : relatório de pesquisa / editor principal, Vicente de Paulo Correira, Ph. D.
Centro Nacional de Investigação Scientifica, Universidade Nacional Timor Lorosa'e e Direção de Pesquisa e Informação Técnica, Gabinete de Pesquisa e Analisa, 2016. -- viii, 39 leaves ; 29 cm
Oversize HD2085.3 .I45 2016 + -- Kroch Library Asia
Berkaca dari kegagalan liberalisasi ekonomi
Berkaca dari kegagalan liberalisasi ekonomi : memperkuat komitmen membangun pertumbuhan inklusif berbasis UMKM / Dr. Dr. (HC) H. Soekarwo, SH, MHum.
PT Elex Media Komputindo, 2018. -- xxviii, 283 pages : illustrations ; 23 cm
HD2346 .I6 S66 2018 -- Kroch Library Asia
Reforming policies for small and medium-sized enterprises in Indonesia
Reforming policies for small and medium-sized enterprises in Indonesia / Nicholas Burge [and five others].
TNP2K, 2015. -- xv, 114 pages : color illustrations ; 30 cm
Oversize HD2346 .I6 B87 2015 + -- Kroch Library Asia
Dang Zhongguo he shi jie xiang yu
當中國和世界相遇 : 中英雙語商務金融案例 / 陳之宏编著 = When China meets the world : bilingual business-finance cases / by Zhihong Chen.
Dang Zhongguo he shi jie xiang yu : Zhong Ying shuang yu shang wu jin rong an li / Chen Zhihong bian zhu = When China meets the world : bilingual business-finance cases / by Zhihong Chen.
Oxford University Press (China) Limited, 2019. -- xxxii, 219 pages ; illustrations, 23 cm.
HD2910 .C446 2019 -- Kroch Library Asia
Industrial policy challenges for India
Industrial policy challenges for India : global value chains and free trade agreements / Smitha Francis.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xiv, 249 pages : illustrations ; 23 cm.
HD3616 .I43 F73 2019 -- Kroch Library Asia
Tata kelola BUMD
Tata kelola BUMD : konsep, kebijakan, dan penerapan good corporate governance / Dr. Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.Hum.
Intrans Publishing, 2017. -- x, 152 pages ; 23 cm
HD4303 .M87 2017 -- Kroch Library Asia
Zi ben tong zhi xia ge guo lao dong ren min de pin kun hua
資本統治下各國勞動人民的貧困化 / 切爾明斯基著 ; 稚堞譯.
Zi ben tong zhi xia ge guo lao dong ren min de pin kun hua / Qieermingsiji zhu ; Zhidie yi.
Shi Jie Zhi Shi She, 1953. -- 126 pages ; 18 cm
HD4854 .C52 1953 -- Kroch Library Asia
Mâu thuẫn về lợi ích giữa các nhóm xã hội trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Mâu thuẫn về lợi ích giữa các nhóm xã hội trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam : sách tham khảo / Trần Thị Bích Huệ.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 2018. -- 183 pages ; 21 cm
HD5422.5 .A6 T73 2018 -- Kroch Library Asia
Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nhật Bản và Hàn Quốc, gợi ý cho Việt Nam
Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nhật Bản và Hàn Quốc, gợi ý cho Việt Nam / chủ biên, TS. Hoàng Minh Lợi.
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018. -- 247 pages ; 21 cm
HD5822.5 .A6 C48 2018 -- Kroch Library Asia
Kỷ yếu hội thảo khoa học Lao động nữ chưa qua đào tạo những vấn đề xã hội trong kỷ nguyên số
Kỷ yếu hội thảo khoa học Lao động nữ chưa qua đào tạo những vấn đề xã hội trong kỷ nguyên số / Thành viên biên tập: TS. Bùi Thị Hòa [and six others].
Nhà xuất bản Lao động, 2018. -- 344 pages : illustrations ; 30 cm
Oversize HD6192.5 .K86 2018 + -- Kroch Library Asia
Sangyōbetsu rōdō kumiai, josei chōsa shiryō shūsei
産業別労働組合, 女性調查資料集成 / 編者大森眞紀, 労働調查協議会.
Sangyōbetsu rōdō kumiai, josei chōsa shiryō shūsei / hensha Ōmori Maki, Rōdō Chōsa Kyōgikai.
Nihon Tosho Sentā, 2014. -- 14 volumes : illustrations ; 27 cm
Oversize HD6197 .S258 2014 + -- Kroch Library Asia
Nihon shakai hoken no seiritsu
日本社会保険の成立 / 相澤與一.
Nihon shakai hoken no seiritsu / Aizawa Yoichi.
Yamakawa Shuppansha, 2003. -- 106 pages : illustrations ; 21 cm.
HD7227 .A75 2003 -- Kroch Library Asia
Seikatsu hoshō kihon shiryō
生活保障基本資料 / 解說中尾友紀, 寺脇隆夫.
Seikatsu hoshō kihon shiryō / kaisetsu Nakao Yuki, Terawaki Takao.
Kashiwa Shobō, 2013. -- 8 volumes ; 27 cm.
Oversize HD7227 .S448 2013 + -- Kroch Library Asia
Bengaluru's continuing inequity
Bengaluru's continuing inequity : an eviction impact assessment of Ejipura/Koramangala four years after its demolition / authors, Bharath M. Palavalli, Bhagyalakshmi Srinivas, and Srijan Sil ; editor, Shivani Chaudhry.
Housing and Land Rights Network in collaboration with Fields of View, Bengaluru, Forum Against EWS Land Grab, Bengaluru, 2017. -- x, 56 pages : illustrations (black and white) ; 30 cm
Oversize HD7287.96 .I42 B6645 2017 + -- Kroch Library Asia
Of greater dignity than riches
Of greater dignity than riches : austerity & housing design in India / Farhan Karim.
University of Pittsburgh Press, 2019. -- xi, 322 pages : illustrations ; 27 cm.
Oversize HD7287.96 .I4 K376 2019 + -- Kroch Library Asia
Beneath the veneer
Beneath the veneer : the political economy of housing in Iskandar Malaysia, Johor / Keng Khoon Ng and Guanie Lim .
ISEAS, 2017. -- 28 pages : illustrations ; 21 cm.
HD7363.6 .J64 N44 2017 -- Kroch Library Asia
Informasi pelayanan Bapertarum-PNS.
Informasi pelayanan Bapertarum-PNS.
Bapertarum-PNS, 2013. -- xii, 104 pages ; 21 cm
HD7365 .A3 I54 2013 -- Kroch Library Asia
International housing market experience and implications for China
International housing market experience and implications for China / edited by Rebecca L.H. Chiu, Zhi Liu, and Bertrand Renaud.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xxii, 403 pages : illustrations ; 25 cm.
HD7368 .A3 I58 2019 -- Kroch Library Asia
Chinese and the iron road
The Chinese and the iron road : building the transcontinental railroad / edited by Gordon H. Chang and Shelley Fisher Fishkin ; with Hilton Obenzinger and Roland Hsu.
Stanford University Press, 2019. -- xiii, 539 pages : illustrations, maps ; 23 cm.
HD8039 .R3152 C49 2019 -- Kroch Library Asia
Study on migration pattern of workforce in RMG sector for positioning RMG related skill training centers
Study on migration pattern of workforce in RMG sector for positioning RMG related skill training centers / executing agency, Center for Trade and Investment, University of Dhaka ; principal authors, Altaf Jalil, Mohammad Thoufiqul Islam, Mohammad Tareq.
National Skills Development Council, Government of the Peoples Republic of Bangladesh, 2016. -- xii, 35 pages : color illustrations, color maps, color portraits ; 28 cm
Oversize HD8039 .C62 B355 2016 + -- Kroch Library Asia
Pemulangan WNI-M KPO
Pemulangan WNI-M KPO : warga negara Indonesia-migran korban perdagangan orang.
Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementeraian Sosial RI, 2017. -- 13 pages ; 14 x 21 cm
Oversize HD8708.5 .A2 P468 2013 + -- Kroch Library Asia
Tantangan kedaulatan pangan
Tantangan kedaulatan pangan / Henry Bernstein, Dianto Bachriadi.
ARC Books : Bina Desa, 2014. -- xix, 123 pages ; 20 cm
HD9000.5 .T36 2014 -- Kroch Library Asia
Kristalisasi Paradigma Agribisnis dalam Pembangunan Ekonomi dan Pendidikan Tinggi
Kristalisasi Paradigma Agribisnis dalam Pembangunan Ekonomi dan Pendidikan Tinggi : prosiding seminar nasional : IPB International Convention Center, Bogor, 18 April 2015 / editor, Dr. Ir. Nunung Kusnadi, M.S. [and five others].
Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB, 2015. -- x, 660 pages ; 25 cm
Oversize HD9016 .I52 S33 2015 + -- Kroch Library Asia
Proceeding International Conference Strengthening Indonesian Agribusiness
Proceeding International Conference Strengthening Indonesian Agribusiness : rural development and global market linkages : IPB International Convention Center, Bogor, Indonesia, 25-26 April 2016 / editors, Amzul Rifin [and five others] ; organized by Department of Agribusiness, Bogor Agricultural University, MSM, AAI, PERHEPI ; financially supported by NUFFIC.
Department of Agribusiness, Faculty of Economics and Management, IPB, 2016. -- viii, 388 pages ; 30 cm
Oversize HD9016 .I66 I68 2016 + -- Kroch Library Asia
Jiana de nong chan pin
迦納的農產品 / 劉鳳文編輯 ; 非洲及拉丁美洲資料中心編.
Jiana de nong chan pin = Farm products of Ghana / Liu Fengwen bian ji ; Feizhou ji Lading Meizhou zi liao zhong xin bian.
Feizhou ji Lading Meizhou zi liao zhong xin, 1967. -- 40 pages : map ; 20 cm.
HD9017 .C5 F29 -- Kroch Library Asia
Gebrakan gula dari Blora
Gebrakan gula dari Blora / J.A. Noertjahyo.
PT Gramedia Pustaka Utama, 2018. -- xv, 182 pages ; 23 cm
HD9116 .I52 N64 2018 -- Kroch Library Asia
Amplang, ikon gunungnya bamega Kotabaru
Amplang, ikon gunungnya bamega Kotabaru / penulis, Untung Torang, Triatmo Doriyanto.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah II (Kalimantan), 2014. -- xvii, 108 pages ; 23 cm
HD9466 .I57 K683 2014 -- Kroch Library Asia
Ekonomi agribisnis minyak sawit
Ekonomi agribisnis minyak sawit / Tungkot Sipayung, Jan Horas V. Purba.
Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute, 2015. -- xviii, 275 pages : illustrations (color) ; 23 cm
HD9490.5 .P343 I559 2015 -- Kroch Library Asia
Self disruption
Self disruption : bagaimana perusahaan keluar dari perangkap masa lalu dan mendisrupsi dirinya menjadi perusahaan yang sehat / Rhenald Kasali.
Penerbit Mizan, 2018. -- ix, 388 pages ; 23 cm
HD9556 .I54 A335 2018 -- Kroch Library Asia
Kāśī kshetra meṃ mr̥dbhāṇḍa udyoga kā prārambha evaṃ vikāsa
Kāśī kshetra meṃ mr̥dbhāṇḍa udyoga kā prārambha evaṃ vikāsa / lekhaka, Ḍô. Candraśekhara.
Kalā Prakāśana, 2016. -- 200 pages : illustrations (black and white), maps (black and white) ; 22 cm
HD9617 .I53 V373 2016 -- Kroch Library Asia
Power interconnection in Southeast Asia
Power interconnection in Southeast Asia / Anthony David Owen, Anton Finenko and Jacqueline Tao.
Routledge, 2019. -- xii, 135 pages : illustrations ; 23 cm.
HD9685 .A7852 O94 2019 -- [asia]
Kakunen manē
核燃マネー : 青森からの報告 / 朝日新聞青森総局.
Kakunen manē : Aomori kara no hōkoku / Asahi Shinbun Aomori Sōkyoku.
Iwanami Shoten, 2005. -- vii, 146, 2 pages : illustrations, map ; 19 cm
HD9698 .J32 K35 2005 -- Kroch Library Asia
Nuklir untuk kesejahteraan dan perdamaian
Nuklir untuk kesejahteraan dan perdamaian / Markus Wauran, pendiri Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (Indonesian Nuclear Society-INS), pengamat nuklir untuk tujuan damai.
Batan Press, 2018. -- xv, 233 pages ; 21 cm
HD9698 .I56 W38 2018 -- Kroch Library Asia
Analisis pasar kerja di Indonesia
Analisis pasar kerja di Indonesia : sektor konstruksi.
Sub Direktorat Analisis Pasar Kerja, Direktorat Pengembangan Pasar Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, Republik Indonesia, 2017. -- x, 108 pages ; 26 cm
Oversize HD9715 .I642 A53 2017 + -- Kroch Library Asia
Rahsia hidup Ibu Halimah
Rahsia hidup Ibu Halimah / Normala Hamzah.
JMD Publications Sdn. Bhd., 2015. -- 292 pages : color illustrations ; 23 cm
HD9970.5 .C673 M46 2015 -- Kroch Library Asia
Wanita-wanita tangguh di balik dunia kecantikan
Wanita-wanita tangguh di balik dunia kecantikan / penulis, Tim Majalah RONA.
Yayasan Taman Pustaka, 2018. -- 156 pages : color illustrations ; 28 x 29 cm
Oversize HD9970.5 .C673 I59 2018 + -- Kroch Library Asia
Ekonomi kreatif
Ekonomi kreatif : pilar pembangunan Indonesia / Rochmat Aldy Purnomo, M.Si.
Nulisbuku.com, 2016. -- 100 pages ; 19 cm
HD9999 .C9473 I56 2016 -- Kroch Library Asia

HE. Transportation and communications (9 items)RSS

Speculating on world-class transportation Infrastructure in Ho Chi Minh City
Speculating on world-class transportation Infrastructure in Ho Chi Minh City / Hun Kee Kim.
ISEAS, 2017. -- 19 pages ; 21 cm.
HE273.5 .Z7 H656 2017 -- Kroch Library Asia
Iseki kara mita kodai no umaya
遺跡からみた古代の駅家 / 木本雅康.
Iseki kara mita kodai no umaya / Kimoto Masayasu.
Yamakawa Shuppansha, 2008. -- 105, [5] pages : illustrations, maps ; 21 cm.
HE277 .A3 K56 2008 -- Kroch Library Asia
Port and the city
Port and the city : balancing growth and liveability / Centre for Liveable Cities, Singapore.
Centre for Liveable Cities, Singapore, 2016. -- 123 pages : illustrations (some color) ; 23 cm
HE560 .S5 P671 2016 -- Kroch Library Asia
Umi no michi, kawa no michi
海の道, 川の道 / 斎藤善之.
Umi no michi, kawa no michi / Saitō Yoshiyuki.
Yamakawa Shuppansha, 2003. -- 104, [4] pages : illustrations, maps ; 21 cm.
HE891 .S245 2003 -- Kroch Library Asia
Huo che shi ke biao
火車時刻表 / 中央人民政府鐵道部編印.
Huo che shi ke biao / Zhong yang ren min zheng fu tie dao bu bian yi.
Zhong yang ren min zheng fu tie dao bu, 1950-. -- volumes ; 21 cm
HE3284 A3 -- Kroch Library Asia
Ceylon railway heritage
Ceylon railway heritage / K. A. D. Nandasena, Vinodh Wickremeratne.
National Trust Sri Lanka, 2017. -- 208 pages : color illustrations, map (black and white) ; 29 cm
Oversize HE3300.3 .N36 2017 + -- Kroch Library Asia
Kindaika no kishu, tetsudō
近代化の旗手, 鉄道 / 堤一郎.
Kindaika no kishu, tetsudō / Tsutsumi Ichirō.
Yamakawa Shuppansha, 2001. -- 104 pages : illustrations ; 21 cm.
HE3358 .T78 2001 -- Kroch Library Asia
Kartini Blue Bird
Kartini Blue Bird : the spirit of emak-emak / Maria Hartiningsih.
Kepustakaan Populer Gramedia, 2018. -- xi, 140 pages ; 23 cm
HE5695 .Z7 B554 2018 -- Kroch Library Asia
Telecom sector regulation in India
Telecom sector regulation in India : an institutional perspective / Maruthi P. Tangirala.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xiii, 274 pages ; 23 cm
HE8374 .T36 2019 -- Kroch Library Asia

HF. Commerce (8 items)RSS

Made in Indonesia, 2015
Made in Indonesia, 2015 : the best Indonesian products of top 100 exporters.
PT Katadata Indonesia, 2015. -- 354 pages : color illustrations ; 26 cm
Oversize HF1416.6 .I5 M34 2015 + -- Kroch Library Asia
Potential for enhancing India's trade with Russia
Potential for enhancing India's trade with Russia : a brief analysis / project team, Mr. David Sinate, Ms. Debapriya Chakrabarti.
Export-Import Bank of India, 2015. -- 67 pages : color map ; 28 cm.
Oversize HF1590.15 .R8 S56 2015 + -- Kroch Library Asia
TTI diplomacy
TTI diplomacy : kajian atas kinerja promosi perdagangan, investasi, dan pariwisata Indonesia.
Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri, 2014. -- iii, 49 pages ; 25 cm
HF1597 .T78 2014 -- Kroch Library Asia
Potential for enhancing India's trade with Pakistan
Potential for enhancing India's trade with Pakistan : a brief analysis / project team, Mr. David Sinate, Mr. Vanlalruata Fanai, Ms. Debapriya Chakrabarti.
Export-Import Bank of India, 2015. -- 55 pages ; 28 cm.
Oversize HF3788 .P3 S56 2015 + -- Kroch Library Asia
Xi Poluozhou Hua ren gong si shi liao ji lu
西婆罗洲华人公司史料辑录 = XiPoluozhou Huaren gongsi shiliao jilu / 周云水, 林峰编著.
Xi Poluozhou Hua ren gong si shi liao ji lu = XiPoluozhou Huaren gongsi shiliao jilu / Zhou Yunshui, Lin Feng bian zhu.
Ji nan da xue chu ban she, 2018. -- 7, 5, 2, 269 pages : illustrations ; 24 cm.
HF3809 .K34 Z468 2018 -- Kroch Library Asia
Pratchayā thurakit khit bµ̄p Phansāichư̄a
ปรัชญาธุรกิจ คิดแบบพันธ์สายเชื้อ / จิระศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ
Pratchayā thurakit khit bµ̄p Phansāichư̄a / Čhirasak Phansāichư̄a.
Bō̜risat Yư̄nyat Chatčhēn Čhamkat, 2018. -- 133 pages : color illustrations ; 21 cm
HF5386 .C457 2019 -- Kroch Library Asia
Corner shop
The corner shop : shopkeepers, the sharmas and the making of modern Britain / Babita Sharma.
Two Roads, 2019. -- vii, 261 pages : illustration ; 23 cm
HF5429.6 .G7 S49 2019 -- Kroch Library Asia
Stark raving ad
Stark raving ad : a giddy guide to Indian ads you love (or hate) / Ritu Singh.
Hachette India, 2018. -- xxviii, 274 pages ; 20 cm
HF6146 .T42 S56 2018 -- Kroch Library Asia

HG. Finance (9 items)RSS

Reformasi lembaga keuangan usaha mikro menuju pola syariah
Reformasi lembaga keuangan usaha mikro menuju pola syariah / Said Insya Mustafa, S.E., M.M.
Empatdua, 2018. -- xii, 118 pages ; 23 cm
HG178.33 .I5 M87 2018 -- Kroch Library Asia
Integral finance - Akhuwat
Integral finance - Akhuwat : a case study of the solidarity economy / Muhammad Amjad Saqib and Aneeqa Malik.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xiii, 297 pages : illustrations ; 25 cm.
HG187 .P18 S265 2019 -- Kroch Library Asia
Perdagangan berjangka komoditi berdasarkan prinsip syariah di Indonesia
Perdagangan berjangka komoditi berdasarkan prinsip syariah di Indonesia / Hidayatulloh.
Deepublish, 2017. -- viii, 185 pages ; 21 cm
HG187 .I5 H53 2017 -- Kroch Library Asia
Pháp luật về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng ở Việt Nam và một số nước trên thế giới
Pháp luật về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng ở Việt Nam và một số nước trên thế giới : sách chuyên khảo / PGS. TS. Lê Thị Thu Thủy, chủ biên.
Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2016. -- 531 pages ; 24 cm
HG3751 .P53 2016 -- Kroch Library Asia
Hasanshatachi no chūsei
破産者たちの中世 / 桜井英治.
Hasanshatachi no chūsei / Sakurai Eiji.
Yamakawa Shuppansha, 2005. -- 102, [6] pages : illustrations, map ; 21 cm.
HG3769 .J34 S25 2005 -- Kroch Library Asia
Ownership structure, related-party transactions, and firm valuation
Ownership structure, related-party transactions, and firm valuation : evidence from Indian business groups / Amrinder Khosa, Kamran Ahmed and Darren Henry.
Cambridge University Press, 2019. -- 183 pages : illustration; 24 cm
HG5734.5 .K46 2019 -- Kroch Library Asia
Thả̂m định tài chính dự án đầu tư
Thả̂m định tài chính dự án đầu tư / PGS.TS Phạm Long, TS Vũ Thị Thanh Thủy.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 2018. -- 326 pages : illustrations ; 21 cm
HG5750.5 .A3 P54 2018 -- Kroch Library Asia
Potensi investasi di Provinsi Gorontalo
Potensi investasi di Provinsi Gorontalo / Dr. Fachrudin Zain Olilingo, SE., M.Si.
Deepublish, 2017. -- x, 255 pages ; 21 cm
HG5760 .G67 O45 2017 -- Kroch Library Asia
Sustainable investment opportunities in Africa
Sustainable investment opportunities in Africa : prospects for BRICS / project team, Mr. Ashish Kumar, Mr. Rahul Mazumdar.
Export-Import Bank of India, 2016. -- 84 pages : color illustrations ; 28 cm.
Oversize HG5822 .A85 2016 + -- Kroch Library Asia

HJ. Public finance (12 items)RSS

Report on progress in Chinese finances.
Report on progress in Chinese finances.
Ministry of Finance of the Republic of China, 1932. -- 20 pages
HJ1414 .A5 -- Kroch Library Asia
Administrasi keuangan
Administrasi keuangan : budget (arti dan peranannja) / [Soemitro Maskoen].
A.P.D.N., 1967. -- 14 pages ; 21 cm
HJ2005 .M39 A2 -- Kroch Library Asia
Financing public sector development expenditure in selected countries.
Financing public sector development expenditure in selected countries. Bangladesh / Abdul Ghafur, Omar H. Chowdhury.
Economics Office, Asian Development Bank, 1988. -- 90 p. ; 23 cm.
HJ2158.6 .F49 1988 -- Kroch Library Asia
Tax incentives for Indian industry and foreign investment.
Tax incentives for Indian industry and foreign investment. Foreword by K.N. Wanchoo.
Atma Ram, 1972. -- xv, 151 pages 22 cm
HJ2337 .I4 D14 -- Kroch Library Asia
Brief history of the Korean National Debt Redemption Movement
A brief history of the Korean National Debt Redemption Movement / advisers Research Institute of Donation & Responsibility.
Commemorative Association of the National Debt Redemption Movement, 2016. -- 118 pages : illustrations (some color) ; 22 x 27 cm
Oversize HJ8809.5 .B75 2016 + -- Kroch Library Asia
Ch'aegim ŭl tahada
책임 을 다하다 : 국채 보상 운동 / 편집 집필 엄 창옥 [and three others].
Ch'aegim ŭl tahada : kukch'ae posang undong / p'yŏnjip chipp'il Ŏm Ch'ang-ok [and three others].
Kukch'e Posang Undong Kinyŏm Saŏphoe, 2015. -- 160 pages : color illustrations ; 29 cm
Oversize HJ8809.5 .C43 2015 + -- Kroch Library Asia
Che maŭm to pot'aeŏ chuseyo
제 마음 도 보태어 주세요 : 할아버지 가 들려 주시는 국체 보상 운동 이야기 / 심 후섭 글.
Che maŭm to pot'aeŏ chuseyo : harabŏji ka tŭllyŏ chusinŭn kukch'e posang undong iyagi / Sim Hu-sŏp kŭl.
Tosŏ Ch'ulp'an Kŭru, 2017. -- 123 pages : illustrations (some color) ; 23 cm
HJ8809.5 .S56 2017 -- Kroch Library Asia
Fulfilling responsibility
Fulfilling responsibility / National Debt Redemption Movement.
Commemorative Association of the National Debt Redemption Movement, 2016. -- 94 pages : color illustrations ; 22 x 30 cm
Oversize HJ8809.5 .F85 2016 + -- Kroch Library Asia
Nara pit 1300
나라 빚 1300 / 글 김 명년 ; 그림 김 호랑.
Nara pit 1300 / kŭl Kim Myŏng-nyŏn ; kŭrim Kim Ho-rang.
Kukch'e Posang Undong Kinyŏm Saŏphoe, 2016. -- 1 volume (unpaged) : color illustrations ; 29 cm
Oversize HJ8809.5 .K56 2016 + -- Kroch Library Asia
Segye ka chumok hanŭn kukch'ae posang undong
세계 가 주목 하는 국채 보상 운동 / 나눔 과 책임 연구소 저 ; 집필진 이 동언, 엄 창옥, 이 경규, 김 영철.
Segye ka chumok hanŭn kukch'ae posang undong / Nanum kwa Ch'aegim Yŏn'guso chŏ ; chipp'ilchin Yi Tong-ŏn, Ŏm Ch'ang-ok, I Kyŏng-gyu, Kim Yŏng-ch'ŏl.
Kŭru, 2017. -- 136 pages : illustrations ; 23 cm
HJ8809.5 .S45 2017 -- Kroch Library Asia
Taegu sŏrhwa
대구 설화 : 국채 보상 운동 이야기 / 지은이 박 영규 ; 그림 도 인택.
Taegu sŏrhwa : kukch'ae posang undong iyagi / chiŭni Pak Yŏng-gyu ; kŭrim To In-t'aek.
Kukch'e Posang Undong Kinyŏm Saŏphoe, 2016. -- 199 pages : illustrations ; 27 cm
Oversize HJ8809.5 .P35 2016 + -- Kroch Library Asia
Yunesŭk'o segye kirok yusan e tŭngjae toen kukch'e posang undong kirongmul
유네스코 세계 기록 유산 에 등재 된 국체 보상 운동 기록물 / 책임 편찬 위원 이 경구.
Yunesŭk'o segye kirok yusan e tŭngjae toen kukch'e posang undong kirongmul / ch'aegim p'yŏnch'an wiwŏn Yi Kyŏng-gu.
Kukch'e Posang Undong Kinyŏm Saŏphoe, 2017-2018. -- 5 volumes : illustrations ; 26 cm.
Oversize HJ8809.5 .Y86 2017 + -- Kroch Library Asia

HM. Sociology (General) (7 items)RSS

She hui xue de tan suo.
社会学的探索.
She hui xue de tan suo.
Tianjin ren min chu ban she, 1985. -- 319 pages ; 21 cm.
HM22 .C6 F291 1986 -- Kroch Library Asia
Fang zao dian ya
芳草 天涯 : 費 孝通 外訪 雜文 選集.
Fang zao dian ya : Fei Xiaotong wai fang za wen xuan ji.
Suzhou da xue chu ban she, 1994. -- 460 p., [2] leaves of plates : ill. (some col.)
HM47 .C6 .F45w 1994 -- Kroch Library Asia
Theori, pengembangan dan filosofi kepemimpinan kerdja
Theori, pengembangan dan filosofi kepemimpinan kerdja / oleh Arifin Abdulrachman.
Bhratara, 1971. -- 126 pages ; 21 cm
HM141 .A13 -- Kroch Library Asia
Evolution and revolution;
Evolution and revolution; the rising waves of emancipation [by] W.F. Wertheim [translated from the Dutch.
Penguin, 1974. -- 416 pages 18 cm.
HM281 .W49 1974 -- Kroch Library Asia
Sociology and social anthropology in South Asia
Sociology and social anthropology in South Asia : histories and practices / edited by Ravi Kumar, Dev Nath Pathak, Sasanka Perera ; with a foreword by Roma Chatterji.
Orient BlackSwan, 2018. -- xxi, 336 pages : illustrations (black and white) ; 23 cm
HM477 .S64 S63 2018 -- Kroch Library Asia
Jōhōka to kokka, kigyō
情報化と国家・企業 / 石井寬治.
Jōhōka to kokka, kigyō / Ishii Kanji.
Yamakawa Shuppansha, 2002. -- 93, [7] pages : illustrations ; 21 cm.
HM851 .I85 2002 -- Kroch Library Asia
Psikologi untuk Indonesia maju dan beretika
Psikologi untuk Indonesia maju dan beretika / editor, Neila Ramdhani, Bhina Patria.
Gadjah Mada University Press, 2018. -- x, 222 pages ; 23 cm.
HM1027 .I5 P74 2018 -- Kroch Library Asia

HN. Social history and conditions. Social problems. Social reform (23 items)RSS

Đình Việt Nam
Đình Việt Nam / Hà Văn Tấn, Nguyễn Văn Kự.
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2014. -- 416 pages : illustrations (chiefly color), maps ; 27 cm
HN46 .V5 H34 2014 + -- Kroch Library Asia
Hokushi no sonraku shakai
北支の村落社会 : 慣行調查報告. 1 / 平野義太郎[著]
Hokushi no sonraku shakai : kankō chōsa hōkoku. 1 / Hirano Yoshitarō [cho]
Tōa Kenkyūjo?, 1944-. -- v. ; 21 cm.
HN675 .H65 -- Kroch Library Asia
Taibei Guting qu she hui diao cha
台北古亭區社會調查 / 龍冠海 = Survey of a district in Taipei City / by Lung Kwan-hai.
Taibei Guting qu she hui diao cha / Long Guanhai = Survey of a district in Taipei City / by Lung Kwan-hai.
Chinese Association for Folklore, 1975. -- 186 p. : ill. ; 21 cm.
HN680.5 .A8 L96 1975 -- Kroch Library Asia
Development in multiple dimensions
Development in multiple dimensions : social power and regional policy in India / Alexander Lee.
University of Michigan Press, 2019. -- xii, 287 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
HN683.5 .L44 2019 -- Kroch Library Asia
Samājaśāstrīya nibandha.
Samājaśāstrīya nibandha. Sociological essays.
Śarmā Buka Ḍipo, 1965. -- 256, 2 pages 22 cm
HN683.5 .M37 1965 -- Kroch Library Asia
Society, state, and law in ancient India
Society, state, and law in ancient India / A.A. Vigasin, A.M. Samozvantsev.
Sterling Publishers, 1985. -- vi, 238 p. ; 23 cm.
HN685 .V54x 1985 -- Kroch Library Asia
Class formation, social inequality and the Nagas in North-East India
Class formation, social inequality and the Nagas in North-East India / Andreas Kuchle.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xii, 257 pages ; 24 cm
HN690 .S6 K83 2019 -- Kroch Library Asia
Doāba kshetra kī sāmājika evaṃ ārthika sthiti (1206-1526 Ī.)
Doāba kshetra kī sāmājika evaṃ ārthika sthiti (1206-1526 Ī.) / Ḍô. Ānanda Tivārī.
Writers Choice, 2014. -- vii, 186 pages ; 22 cm
HN690 .G36 T58 2014 -- Kroch Library Asia
Residential and social structure
Residential and social structure : a study in urban social geography / Sheo Kumar Yadav.
Inter-India Publications, 1986. -- xviii, 229 p. : ill., maps ; 22 cm.
HN690 .P28 Y12 1986 -- Kroch Library Asia
Pakistani society
Pakistani society : a sociological analysis / by Mohammad Iqbal Choudhry and Mushtaq Ahmed Khan.
Noorsons, 1964. -- x, 248 pages ; 23 cm
HN690.5 .C55 -- Kroch Library Asia
ASEAN journal of community engagement. (serial)
ASEAN journal of community engagement.
Directorate of Research and Community Engagement, Universitas Indonesia, 2017-. -- volumes ; 30 cm
Oversize HN690.8 .Z9 C614 + -- Kroch Library Asia
Hành trình thay đỏ̂i cuộc sống
Hành trình thay đỏ̂i cuộc sống = Journey to a new life / biên tập: Nhóm CECEM
Nhà xuất bản Lao Động, 2014. -- 184 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
HN700.5 .A8 H355 2014 -- Kroch Library Asia
10 rư̄ang rū khao kō̜n khao chumchon
10 เรื่องรู้เขาก่อนเข้าชุมชน / กวินธร เสถียร.
10 rư̄ang rū khao kō̜n khao chumchon / Kawinthō̜n Sathīan.
Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2019. -- 177 pages ; 22 cm
HN700.55 .Z9 C6047 2019 -- Kroch Library Asia
More than rural
More than rural : textures of Thailand's agrarian transformation / Jonathan Rigg.
University of Hawaiʻi Press, 2019. -- xx, 300 pages ; 24 cm
HN700.55 .A8 R54 2019 -- Kroch Library Asia
Panhā wikrit thī tō̜ng patirūp
ปัญหาวิกฤตที่ต้องปฏิรูป / สนอง เครือมาก.
Panhā wikrit thī tō̜ng patirūp / Sanō̜ng Khrư̄amāk.
Phī. Phī. ʻĒt. Kitčharœ̄n, 2019. -- 44 pages : illustrations ; 21 cm
HN700.55 .A8 S266 2019 -- Kroch Library Asia
Kisah sukses dana desa
Kisah sukses dana desa : lilin-lilin cahaya di ufuk fajar Nusantara.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia, 2018. -- 456 pages ; 25 cm
HN710 .Z9 C62953 2018 -- Kroch Library Asia
Penjaga memori
Penjaga memori : gardu di perkotaan Jawa / Abidin Kusno.
Ombak, 2007. -- xv, 154 pages : illustrations ; 20 cm
HN710 .J3 K87 2007 -- Kroch Library Asia
Race, Islam and power
Race, Islam and power : ethnic and religious violence in post-Suharto Indonesia / Andreas Harsono.
Monash University Publishing, 2019. -- xix, 280 pages : maps ; 24 cm
HN710 .Z9 S6243 2019 -- [asia]
Resilient communities
Resilient communities : non-violence and civilian agency in communal war / Jana Krause (University of Amsterdam).
Cambridge University Press, 2018. -- xii, 294 pages : illustrations, map ; 24 cm
HN710 .Z9 S6249 2018 -- Kroch Library Asia
Sistem informasi pembangunan daerah.
Sistem informasi pembangunan daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kota Salatiga, 2016. -- 2 volumes ; 29 cm
Oversize HN710 .S25 S57 2016 + -- Kroch Library Asia
Uncak Kapuas
Uncak Kapuas : sebuah catatan perjalanan / Agus Pujianto ; editor, Dr. Zaenuddin H. Prasojo, M.A.
Top Indonesia, 2017. -- 110 pages ; 20 cm
HN710 .K37 P85 2017 -- Kroch Library Asia
Sengoku jidai, mura to machi no katachi
戦国時代, 村と町のかたち / 仁木宏.
Sengoku jidai, mura to machi no katachi / Niki Hiroshi.
Yamakawa Shuppansha, 2004. -- 102 pages : illustrations, maps ; 21 cm.
HN723 .N56 2004 -- Kroch Library Asia
Kinsei murabito no raifu saikuru
近世村人のライフサイクル / 大藤修.
Kinsei murabito no raifu saikuru / Ōtō Osamu.
Yamakawa Shuppansha, 2003. -- 106 pages : illustrations ; 21 cm.
HN730 .Z9 C6686 2003 -- Kroch Library Asia

HQ. The family. Marriage. Women (35 items)RSS

Governing gender and sexuality in colonial India
Governing gender and sexuality in colonial India : the Hijra, c.1850-1900 / Jessica Hinchy (Nanyang Technological University, Singapore).
Cambridge University Press, 2019. -- xviii, 305 pages : illustrations ; 24 cm
HQ77.965 .I5 H56 2019 -- Kroch Library Asia
Unruly figures
Unruly figures : queerness, sex work, and the politics of sexuality in Kerala / Navaneetha Mokkil.
University of Washington Press, 2019. -- xii, 270 pages : illustrations ; 24 cm.
HQ239 .K47 M65 2019 -- Kroch Library Asia
Efektivitas bantuan sosial bagi eks WTS
Efektivitas bantuan sosial bagi eks WTS : menuju Indonesia bebas prostitusi 2019 / tim peneliti, Listyawati, SE [and seven others].
Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial : B2P3KS Press, 2017. -- xviii, 158 pages ; 24 cm
HQ244 .A5 L57 2017 -- Kroch Library Asia
Imagining prostitution in modern Japan, 1850-1913
Imagining prostitution in modern Japan, 1850-1913 / Ann Marie L. Davis.
Lexington Books, 2019. -- ix, 237 pages : illustrations ; 24 cm.
HQ247 .A5 D38 2019 -- Kroch Library Asia
Kỉ luật mềm của trái tim
Kỉ luật mềm của trái tim : mẹ Việt dạy con kiểu Nhật Bản / Nguyễn Thị Thu.
Nhà xuất bản Kim Đồng, 2018. -- 267 pages : illustrations ; 21 cm.
HQ755.8 .N495 2018 -- Kroch Library Asia
72 điều chớ nói với con
72 điều chớ nói với con = The correct way of education / Hà Hạo ; Nguyễn Xuân Nhật dịch.
Nhà xuất bản Thông Tấn, 2018. -- 272 pages : illustrations ; 21 cm.
HQ755.85 .H43 2018 -- Kroch Library Asia
Biết ơn cha mẹ
Biết ơn cha mẹ / Trung Kiên (biên soạn).
Nhà xuất bản Thanh niên, 2018. -- 223 pages ; 21 cm
HQ755.85 .B54 2018 -- Kroch Library Asia
Lost and found
Lost and found : the "missing girls" in rural China / John James Kennedy and Yaojiang Shi.
Oxford University Press, 2019. -- xi, 227 pages : illustrations ; 25 cm
HQ766.5 .C6 K46 2019 -- Kroch Library Asia
Xin đừng dồn gánh nặng lên vai con
Xin đừng dồn gánh nặng lên vai con / Thái Sơn (biên soạn).
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 163 pages : illustrations ; 23 cm
HQ769 .X56 2017 -- Kroch Library Asia
Kesaksian pengantin bocah
Kesaksian pengantin bocah / karya tim penulis Rumah Kitab ; editor Lies Marcoes & Fadilla Dwianti Putri.
Rumah Kitab, 2016. -- 272 pages ; 21 cm.
HQ784 .C55 K47 2016 -- Kroch Library Asia
Their war, our struggle
Their war, our struggle : stories of children in central Mindanao / Eddie Ll. Quitoriano with Theofeliz Marie P. Francisco.
Save the Children UK, Philippines Programme, 2004. -- 137 pages : illustrations (some color) ; 26 cm
Oversize HQ784 .W3 Q84 2004 + -- Kroch Library Asia
Towards more effective local councils for the protection of children in child rights responsive governance in the Philippines
Towards more effective local councils for the protection of children in child rights responsive governance in the Philippines / a study commissioned by the Council for the Welfare of Children.
Council for the Welfare of Children, 2013. -- viii, 62 pages : illustrations ; 28 cm
Oversize HQ792 .P5 C68 2013 + -- Kroch Library Asia
Phu nữ tuỏ̂i 20 thay đỏ̂i đẻ̂ thành công
Phu nữ tuỏ̂i 20 thay đỏ̂i đẻ̂ thành công / Trương Oánh chủ biên ; người dịch, Hà Giang.
Nhà xuả̂t bản Phu nữ, 2015. -- 227 pages, ; 23 cm.
HQ798 .E75 2015 -- Kroch Library Asia
Muslim milenial
Muslim milenial : catatan & kisah wow Muslim zaman now / Subhan Setowara [and thirty six others] ; editor, Subhan Setowara ; karya, Forum Alumni Muslim Exchange Program Australia-Indonesia.
Mizan, 2018. -- xvii, 267 pages ; 21 cm
HQ799 .I6 M87 2018 -- Kroch Library Asia
Dear Alex, break na kami. Paano?! Love, Catherine
Dear Alex, break na kami. Paano?! Love, Catherine / written and "illustrated" by Alex Gonzaga.
ABS CBN Publishing, 2014. -- ix, 142 pages ; 21 cm
HQ801 .G66 2014 -- Kroch Library Asia
Doris van der Stratten
Doris van der Stratten : the Australian mistress of the Japanese commander of Kuala Lumpur / Andrew Barber.
Karamoja Press, 2016. -- 152 pages ; 21 cm
HQ806 .B3675 2016 -- Kroch Library Asia
Già ơi... chào bạn!
Già ơi... chào bạn! / BS. Đỗ Hồng Ngọc.
Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 2016. -- 150 pages : illustrations ; 17 cm
HQ1061 .D62 2016 -- Kroch Library Asia
Đẻ̂ trở thành người đàn ông chân chính
Đẻ̂ trở thành người đàn ông chân chính / Bùi Sao biên soạn.
Nhà xuất bản Dân Trí, 2018. -- 130 pages : illustrations ; 23 cm
HQ1090 .D445 2018 -- Kroch Library Asia
Beyond the woman question
Beyond the woman question : reconstructing gendered identities in early India / Snigdha Singh, Shatarupa Bhattacharya, Shwetanshu Bhushan, Tara Sheemar ; with an introduction by Kumkum Roy.
Primus Books, 2018. -- 171 pages : illustrations (black and white) ; 25 cm
HQ1130 .S56 2018 -- Kroch Library Asia
Profile of women's and gender studies in Malaysia
A profile of women's and gender studies in Malaysia / editors, Cecilia Ng and Rashidah Shuib.
Women's Development Research Centre, Universiti Sains Malaysia, 2009. -- ix, 55 pages ; 26 cm
Oversize HQ1181 .M4 P76 2009 + -- Kroch Library Asia
Dewi Liana Seriestha
Dewi Liana Seriestha : a potrait in words and pictures / by Dewi Liana Seriestha [and four others] ; editor, John Francis Noyen.
Dayak Bidayuh National Association, 2017. -- 90 pages : color illustrations ; 26 cm
Oversize HQ1220 .M4 D49 2017 + -- Kroch Library Asia
Đẻ̂ trở thành người phụ nữ hiện đại
Đẻ̂ trở thành người phụ nữ hiện đại / Bùi Sao biên soạn.
Nhà xuất bản Dân Trí, 2018. -- 138 pages : illustrations ; 23 cm
HQ1227 .D44 2018 -- Kroch Library Asia
Modal, strategi, dan jaringan
Modal, strategi, dan jaringan : perempuan politisi dalam kandidasi pilkada langsung / editor, Kurniawati Hastuti Dewi.
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018. -- xxiv, 202 pages ; 21 cm
HQ1236.5 .I5 M62 2018 -- Kroch Library Asia
Reclaiming and redefining rights
Reclaiming and redefining rights : setting the adolesent and young people SRHR agenda beyond icpd+20 / ARROW.
ARROW, 2014. -- 55 pages : illustrations ; 29 cm
Oversize HQ1236.5 .D44 R43 2014 + -- [asia]
Towards good governance, leadership, and decent livelihood for women
Towards good governance, leadership, and decent livelihood for women : some experiences of Malaysia and Indonesia / editors, Noraida Endut, Dyah Mutiarin.
Jusuf Kalla School of Government (JKSG), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 2015. -- x, 186 pages ; 24 cm
HQ1236.5 .M4 T69 2015 -- Kroch Library Asia
Status of gender, vulnerabilities and adaptation to climate change in the Hindu Kush Himalaya
Status of gender, vulnerabilities and adaptation to climate change in the Hindu Kush Himalaya : impacts and implications for livelihoods, and sustainable mountain development / authors, Chanda Gurung Goodrich, Manjari Mehta, Suman Bisht.
International Centre for Integrated Mountain Development, 2017. -- vii, 66 pages : illustrations (color) ; 30 cm.
Oversize HQ1240.5 .H56 G66 2017 + -- Kroch Library Asia
Vakta ke āine meṃ Bhāratiya nārī
Vakta ke āine meṃ Bhāratiya nārī : rājanītika evaṃ vidhika pariprekshya / lekhaka, Ḍô. Pushpendra Kumāra Siṃha.
Nikhila Pabliśarsa eṇḍa Ḍisṭrībyūṭarsa, 2014. -- xii, 255 pages ; 22 cm
HQ1742 .S5426 2014 -- Kroch Library Asia
Zhongguo--Dong meng fu nü li lun yu shi jian yan jiu
中国--东盟妇女理论与实践研究 / 乌尼日, 黄家周编著.
Zhongguo--Dong meng fu nü li lun yu shi jian yan jiu / Wuniri, Huang Jiazhou bian zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2011. -- 9, 3, 2, 339 pages ; 24 cm.
HQ1745.8 .W94 2011 -- Kroch Library Asia
Vai trò và vị thế của nữ trí thức Việt Nam trong phát triển bền vững
Vai trò và vị thế của nữ trí thức Việt Nam trong phát triển bền vững / chủ biên, PGS. TS. Đỗ Thị Thạch.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 2018. -- 311 pages : illustrations ; 25 cm
HQ1750.5 .V355 2018 -- Kroch Library Asia
Văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI.
Văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI.
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2012. -- 191 pages : color illustrations ; 19 cm
HQ1750.5 .H635 2012 -- Kroch Library Asia
Pengilon
Pengilon : women's narrative as cultural intersection : Sonobudoyo Museum temporary exhibition 2017, December 5th-15th, 2017 = Pengilon : kisah perempuan dalam silang budaya : pameran temporer Museum Sonobudoyo 2017, 5-15 Desember 2017 / editor, Ons Untoro.
Museum Negeri Sonobudoyo, 2017. -- iv, 43, iv, 49 pages : illustrations (chiefly color) ; 29 cm
Oversize HQ1752 .P472 2017 + -- Kroch Library Asia
In women's words
In women's words : violence and everyday life during the indonesian occupation of East Timor, 1975-1999 / Hannah Loney.
Sussex Academic Press, 2019. -- xvii, 239 pages : map ; 24 cm
HQ1755.3 .L66 2019 -- Kroch Library Asia
Picket lines
Picket lines : dialogues between eves, among eves and for eves / photographers, Niccolo Cosme [and four others].
Yonzon Associates, . -- 118 pages : illustrations (some color) ; 21 x 21 cm
Oversize HQ1757 .P53 2014 + -- Kroch Library Asia
Gendered power
Gendered power : educated women of the Meiji Empress' court / Mamiko C. Suzuki.
University of Michigan Press, 2019. -- x, 147 pages ; 23 cm.
HQ1762 .S9725 2019 -- Kroch Library Asia
Parcours féministes dans la littérature et dans la société japonaises de 1910 à 1930
Parcours féministes dans la littérature et dans la société japonaises de 1910 à 1930 : de Seitô aux modèles de politique sociale / sous la direction de Christine Lévy et Brigitte Lefèvre.
L'Harmattan, 2016. -- 278 pages ; 22 cm.
HQ1762 .P36 2016 -- Kroch Library Asia

HS. Societies: secret, benevolent, etc. (1 item)RSS

Những năm tháng không thẻ̂ nào quên thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước ở ban 64 Bộ giao thông vận tải (1964-1985).
Những năm tháng không thẻ̂ nào quên thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước ở ban 64 Bộ giao thông vận tải (1964-1985).
Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Nam Định, 2016. -- 49 pages : illustrations ; 30 cm
Oversize HS3260 .V53 N48 2016 + -- Kroch Library Asia

HT. Communities. Classes. Races (12 items)RSS

Bandung bahagia
Bandung bahagia : happy Bandung by design / penyusun, Imelda Akmal Architectural Writer Studio ; tim penulis, Imelda Akmal [and three others].
PT Imaji Media Pustaka, 2018. -- 222 pages : illustrations (some color) ; 23 cm
HT169 .I54 B203 2018 -- Kroch Library Asia
Engaging well, forging bonds:
Engaging well, forging bonds: the community as stakeholders in urban development / writers: Louisa-May Khoo, Jason Boh ; researcher: Joshua Sim ; research supervisor: Sophianne Araib.
Centre for Liveable Cities, Singapore, 2018. -- 103 pages : illustrations (some color) ; 23 cm.
HT169 .S56 .K47 2018 -- Kroch Library Asia
Financing a city
Financing a city : developing foundations for sustainable growth / chief editor: Khoo Teng Chye.
Centre for Liveable Cities, Singapore, 2014. -- 83 pages : color illustrations ; 23 cm.
HT169 .S55 .F56 2014 -- Kroch Library Asia
Resilient Singapore
A resilient Singapore / writers, Lim Wei Da, Tan Guan Hong ; editor, Justin Zhuang.
Centre for Liveable Cities, 2018. -- 80 pages : color illustrations ; 25 cm.
HT169 .S55 L56 2018 -- Kroch Library Asia
City after Chinese new towns
The city after Chinese new towns : spaces and imaginaries from contemporary urban China / Michele Bonino, Francesca Governa, Maria Paola Repellino, Angelo Sampieri (eds.).
Birkhäuser, 2019. -- 251 pages : illustrations, maps, plans ; 25 cm
HT147 .C6 C58 2019 Item is housed in Rand Hall and unavailable for browsing. Use the request button to have item paged and delivered to any Campus Library -- Fine Arts Library (Sibley Hall)
HT169.57 .C5 C58 2019 -- Kroch Library Asia
Imagine Banjarbaru
Imagine Banjarbaru : esai-esai / H.E. Benyamine.
Scripta Cendekia, 2018. -- xvii, 374 pages ; 21 cm
HT384 .I52 B364 2018 -- Kroch Library Asia
Growth and development in India
Growth and development in India : regional dimensions / editors, Rajarshi Majumder, Atanu Sengupta, Jaya Prakash Pradhan, editors.
Segment Books, 2018. -- xxv, 375 pages : maps ; 24 cm
HT388 .G76 2018 -- Kroch Library Asia
Biến động đường bờ biển các tỉnh nam bộ dưới tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng
Biến động đường bờ biển các tỉnh nam bộ dưới tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng / Vũ Văn Phái chủ biên; Nguyễn Hiệu, Dương Tuấn Ngọc, Vũ Lê Phương, Lưu Thành Trung, Vũ Tuấn Anh.
Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia, 2018. -- 319 pages : illustrations ; 24 cm
HT395 .V5 B54 2018 -- Kroch Library Asia
Government and communities
Government and communities : sharing Indonesia's common goals / editors: Mohamad Fahmi [and four others].
Unpad Press, 2014. -- xxiii, 300 pages : illustrations ; 24 cm.
HT395 .I57 G68 2014 -- Kroch Library Asia
Journal of regional and city planning. (serial)
Journal of regional and city planning.
ITB Journal Publisher, 2017-. -- volumes ; 30 cm
Oversize HT395 .I57 J95 + -- Kroch Library Asia
Journal of regional and rural development planning. (serial)
Journal of regional and rural development planning.
Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W), LPPM IPB, 2017-. -- volumes ; 30 cm
Oversize HT395 .I57 J68 + -- Kroch Library Asia
Structure of Indian society
The structure of Indian society : then and now / A.M. Shah.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xv, 232 pages ; 22 cm
HT720 .S379 2019 -- Kroch Library Asia

HV. Social pathology. Social and public welfare. Criminology (37 items)RSS

Praktik pekerjaan sosial di tengah modernitas
Praktik pekerjaan sosial di tengah modernitas / tim penulis, Susanta [and eight others].
Samudra Biru, 2017. -- viii, 314 pages ; 21 cm
HV40.8 .I5 P73 2017 -- Kroch Library Asia
Praktik pekerjaan sosial multi kasus
Praktik pekerjaan sosial multi kasus / Agung Budi Santoso [and five others].
Samudra Biru, 2017. -- x, 145 pages ; 20 cm
HV40.8 .I5 P732 2017 -- Kroch Library Asia
Fukushi shisetsu, fukushi dantai kihon shiryō
福祉施設・福祉団体基本資料 / 解說庄司拓也・寺脇隆夫.
Fukushi shisetsu, fukushi dantai kihon shiryō / kaisetsu Shōji Takuya, Terawaki Takao.
Kashiwa Shobō, 2014. -- 8 volumes ; 27 cm.
Oversize HV63 .J3 F85 2014 + -- Kroch Library Asia
Decolonised and developmental social work
Decolonised and developmental social work : a model from Nepal / Raj Yadav.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xxi, 180 pages : illustrations ; 25 cm.
HV385.9 .Y33 2019 -- Kroch Library Asia
Ena. Jī. O.
Ena. Jī. O. : kāryapraṇālī, siddhānta, aura vyavahāra / Gopāla Nārāyaṇa Āvaṭe = N.G.O. : karyapranali, siddhant, aur vyavhar / by Gopal Narayan Aawte.
Kalyāṇī Śikshā Parishad, 2013. -- 191 pages ; 22 cm
HV392 .A93 2013 -- Kroch Library Asia
Bunga rampai penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat
Bunga rampai penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat / Ratih Probosiwi, dkk.
Total Media, 2017. -- ix, 336 pages ; 20 cm
HV403 .B86 2017 -- Kroch Library Asia
Pemberdayaan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM)
Pemberdayaan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) : laboratorium penelitian sosial : penguatan tatakelola kelembagaan sosial dan jejaring kemitraan / Warto [and three others].
Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, 2017. -- ix, 130 pages ; 24 cm
HV403 .W38 2017 -- Kroch Library Asia
Sociology and welfare development
Sociology and welfare development / edited by Muhammad Fadhil Nurdin ; foreword by Dr. Afriadi Sjahbana Hasibuan, MPA, M.Com. (Ec.).
Centre for Socioglobal Studies, Padjadjaran University in cooperation with Penerbit Samudra Biru, 2015. -- xvi, 156 pages : illustrations (some color) ; 24 cm
HV403 .S636 2015 -- Kroch Library Asia
Fukushi gyōsei kihon shiryō
福祉行政基本資料 / 解說庄司拓也, 寺脇隆夫.
Fukushi gyōsei kihon shiryō / kaisetsu Shōji Takuya, Terawaki Takao.
Kashiwa Shobō, 2013. -- 8 volumes ; 27 cm.
Oversize HV413 .F8435 2013 + -- Kroch Library Asia
Nishiwaga-machi (kyū Sawauchi-mura) seimei sonchō shiryō.
西和賀町(旧沢内村)生命尊重資料.
Nishiwaga-machi (kyū Sawauchi-mura) seimei sonchō shiryō.
Suirensha, 2017. -- 9 volumes : illustrations ; 27 cm + 1 supplement
Oversize HV415 .N57 N57 2017 + -- Kroch Library Asia
Infografis bencana Indonesia 2017
Infografis bencana Indonesia 2017 / BNPB ; penulis, Ratih Nurmasari, Ainun Rosyida, Suprapto.
Pusat Data, Informasi & Humas (PUSDATINMAS), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2017. -- x, 90 pages : color illustrations ; 21 x 30 cm
Oversize HV551.5 .I5 N87 2017 + -- Kroch Library Asia
Kampung siaga bencana dan kearifan lokal dalam penanganan korban bencana alam
Kampung siaga bencana dan kearifan lokal dalam penanganan korban bencana alam / tim peneliti, Sunit Agus Tri Cahyono [and eight others].
Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial : B2P3KS Press, 2017. -- xviii, 252 pages ; 24 cm
HV551.5 .I5 T74 2017 -- Kroch Library Asia
Hợp tác phòng, chống thiên tai của ASEAN trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu
Hợp tác phòng, chống thiên tai của ASEAN trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu : sách chuyên khảo / chủ biên, TS, Lê Phương Hòa.
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018. -- 255 pages : illustrations ; 21 cm
HV555 .A75 H67 2018 -- Kroch Library Asia
Menakar daya lenting
Menakar daya lenting : rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi Merapi, banjir Wasior, dan gempa Mentawai / penulis, Heru Prasetia & Imam Baskara.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014. -- 140 pages : color illustrations ; 24 cm
HV555 .I5 P73 2014 -- Kroch Library Asia
Tomoni ikita, tsutaeta
ともに生きた, 伝えた : 地域紙「石卷かほく」の 1年 / 三陸河北新報社著.
Tomoni ikita, tsutaeta : Chiikishi "Ishinomaki Kahoku" no 1-nen / Sanriku Kahoku Shinpōsha cho.
Waseda Daigaku Shuppanbu, 2012. -- v, 146 pages, [8] pages of plates : illustrations (some color), color maps ; 21 cm.
HV600 2011 .T64 T66 2012 -- Kroch Library Asia
Chūzai kishahatsu, Ōtsuchi-chō, shinsai kara no 365-nichi
駐在記者発, 大槌町, 震災からの 365日 / 東野真和.
Chūzai kishahatsu, Ōtsuchi-chō, shinsai kara no 365-nichi / Higashino Masakazu.
Iwanami Shoten, 2012. -- 219, 3 pages : illustrations, maps ; 19 cm
HV603 2011 .O87 H54 2012 -- Kroch Library Asia
Merapi adalah edukasi
Merapi adalah edukasi : pengalaman terbaik rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis komunitas pascabencana erupsi Merapi di kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta = Merapi is an education within : best practices of the community-based rehabilitation and reconstruction of post Merapi eruption in Sleman regency, Yogyakarta special region.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2012. -- xiii, 144 pages : color illustrations ; 25 cm
HV638.5 .M47 2012 -- Kroch Library Asia
Asylum-seeking journeys in Asia
Asylum-seeking journeys in Asia : refugees in Hong Kong and Bangkok / Terence Chun Tat Shum.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xii, 200 pages : illustrations, maps ; 25 cm.
HV640.4 .A68 S58 2019 -- [asia]
Programme report (serial)
Programme report / the Border Consortium.
Border Consortium, 2012-. -- volumes ; 30 cm
Oversize HV640.4 .T5 B67a + -- Kroch Library Asia
Identity and marginality in India
Identity and marginality in India : settlement experience of Afghan migrants / Anwesha Ghosh.
Routledge, 2019. -- xvi, 223 pages : illustrations ; 24 cm.
HV640.5 .A28 G43 2019 -- Kroch Library Asia
Korean adoptees and transnational adoption
Korean adoptees and transnational adoption : embodiment and emotion / Jessica Walton.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- x, 177 pages ; 25 cm.
HV875.7 .K6 W35 2019 -- Kroch Library Asia
Care relations in Southeast Asia
Care relations in Southeast Asia : the family and beyond / edited by Patcharawalai Wongboonsin, Jo-Pei Tan.
Boston : Brill, 2019. -- xvii, 374 pages ; 25 cm.
HV1454.2 .S644 C37 2019 -- Kroch Library Asia
Profil PMKS berbasis panti sosial dan tunawisma.
Profil PMKS berbasis panti sosial dan tunawisma.
Kementerian Sosial RI, Sekretariat Jenderal, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, 2017. -- vi, 40 pages ; 15 x 22 cm
Oversize HV1559 .I5 P76 2017 + -- Kroch Library Asia
Seishin shōgaisha mondai shiryō shūsei.
精神障害者問題資料集成. 戦後編 / 岡田靖雄編.
Seishin shōgaisha mondai shiryō shūsei. Sengo hen / Okada Yasuo hen.
Rikka Shuppan, 2018. -- 12 volumes : illustrations ; 31 cm
Oversize HV3009 .S452 2018 ++ -- Kroch Library Asia
Implementasi program desaku menanti
Implementasi program desaku menanti / peneliti/penulis, Siti Wahyu Iryani [and five others].
Kementerian Sosial RI, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayaaan Kesejahteraan Sosial : B2P3KS Press, 2017. -- xiv, 168 pages ; 24 cm
HV4604 .A4 I79 2017 -- Kroch Library Asia
Beyond tears and borders
Beyond tears and borders : tracking enforced disappearances : a compilation of country situation reports in nine countries in Asia / contributors, Sisto dos Santos, Perkumpulan HAK, Timor Leste [and eight others].
Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD), 2013. -- vi, 72 pages ; 28 cm
Oversize HV6322.3 .A78 B49 2013 + -- Kroch Library Asia
Reclaiming stolen lives.
Reclaiming stolen lives.
Asian Federation Against Involuntary Disappearances, 2008. -- viii, 302 pages : illustrations (chiefly color) ; 26 cm + CD-ROM
Oversize HV6322.3 .A78 R43 2008 + CD-ROM lacking -- Kroch Library Asia
Glimpse into tax evasion
A glimpse into tax evasion / Cecil Aluthwela.
A Stamford Lake Publication, 2016. -- xiv, 149 pages ; 21 cm
HV6344 .S72 A48 2016 -- Kroch Library Asia
Radicalization in East Asia
Radicalization in East Asia : addressing the challenges of the expanding ISIS influence : conference proceedings (abridged), EDSA Shangri-la Hotel, Madaluyong City, Philippines, May 15, 2015 / editors, Dennis Quilala and Lea Marie Din̋o.
University of Philippines Center for Integrative and Development Studies, 2015. -- 32 pages ; 23 cm
HV6433 .S644 R33 2015 -- Kroch Library Asia
Terrorism and insurgency in Asia
Terrorism and insurgency in Asia : a contemporary examination of terrorist and separatist movements / edited by Benjamin Schreer and Andrew T.H. Tan.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xiv, 256 pages : illustrations ; 24 cm.
HV6433 .A783 T46 2019 -- [asia]
Peran intelijen negara dalam mendukung penegakan hukum terhadap kejahatan dunia maya (cybercrime) guna terwujudnya keamanan nasional
Peran intelijen negara dalam mendukung penegakan hukum terhadap kejahatan dunia maya (cybercrime) guna terwujudnya keamanan nasional / Budi Gunawan.
Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti, 2018. -- iii, 80 pages ; 25 cm
HV6773.3 .I5 B83 2018 -- Kroch Library Asia
Mum'bhāī'
Mum'bhāī' / Viveka Agravāla.
Vāṇī Prakāśana, 2016. -- 308 pages, 16 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 22 cm
HV7095 .B6 A37 2016 -- Kroch Library Asia
Gặp mặt đại điện văn nghệ sỹ, tri thức nhân kỷ niệm 58 năm ngày giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2012)
Gặp mặt đại điện văn nghệ sỹ, tri thức nhân kỷ niệm 58 năm ngày giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2012) / Công an Thành phó̂ Hà Nội.
Công an Thành phó̂ Hà Nội, 2018. -- 1 volume : illustrations (chiefly color) ; 21 x 26 cm.
Oversize HV8252.5 .H36 G37 2012 + -- Kroch Library Asia
Lōtten bon sendāi
โลดเต้นบนเส้นด้าย : สารคดีเข้ารอบสุดท้ายรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ปี 2554 / คามิน คมนีย์, เขียน.
Lōtten bon sendāi : sārakhadī khao rō̜p sutthāi rāngwan Nāiʻin ʻAwō̜t pračham pī phutthasakkarāt 2554 / Khāmin Khamanī, khīan.
Phrǣo Samnakphim, 2012. -- 205 pages : illustrations ; 19 cm.
HV8252.55 .A45 K26 2012 -- Kroch Library Asia
Kedudukan dan fungsi polisi dalam sistem politik
Kedudukan dan fungsi polisi dalam sistem politik / Bambang Yuniarto.
Deepublish, 2018. -- xvi, 166 pages ; 21 cm
HV8254 .A2 Y86 2018 -- Kroch Library Asia
Trại giam tù binh Phú Quốc
Trại giam tù binh Phú Quốc : thời kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược / ban biên soạn, Thạc sĩ Trần Thị Lan [and 6 others].
Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2018. -- 440 pages : illustrations, map ; 25 cm
HV9800.5 .Z8 P487 2018 -- Kroch Library Asia
Mendisiplinkan kawula jajahan
Mendisiplinkan kawula jajahan : politik penjara Hindia Belanda abad XIX dan XX / Deddy Arsya ; penyunting, Gunawan Tri Atmodjo.
Labirin, 2017. -- 288 pages : illustrations, maps, photographs ; 20 cm
HV9802 .A77 2017 -- Kroch Library Asia

JA. Political science (General) (1 item)RSS

Holy science
Holy science : the biopolitics of Hindu nationalism / Banu Subramaniam.
University of Washington Press, 2019. -- xviii, 290 pages ; 23 cm.
JA80 .S87 2019 -- Kroch Library Asia

JC. Political theory (8 items)RSS

Ilmu negara dalam pergumulan filsafat, sejarah dan negara hukum
Ilmu negara dalam pergumulan filsafat, sejarah dan negara hukum / Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H. ; editor, Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H.
Rajawali Pers, 2018. -- viii, 278 pages ; 23 cm
JC11 .B35 2018 -- Kroch Library Asia
Socratic mind and the civic task of philosophy
The Socratic mind and the civic task of philosophy : gadflies in the public space / by Ramin Jahanbegloo.
India International Centre, 2015. -- 24 pages ; 23 cm.
JC328.3 .J36 2015 -- Kroch Library Asia
Monarchy & democracy in the 21st century.
Monarchy & democracy in the 21st century.
Bhutan Centre for Media and Democracy, 2010. -- 211 pages ; 23 cm
JC375 .P37 2009 -- Kroch Library Asia
Cold war democracy
Cold war democracy : the United States and Japan / Jennifer M. Miller.
Harvard University Press, 2019. -- 358 pages : illustrations ; 25 cm
JC421 .M73 2019 -- Kroch Library Asia
Đường cách mệnh giá trị lý luận và thực tiễn
Đường cách mệnh giá trị lý luận và thực tiễn / PGS.TS Phạm Ngọc Anh, ThS. Nguyễn Minh Khoa (đồng chủ biên).
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-sự thật, 2018. -- 374 pages ; 21 cm
JC491 .D86 2018 -- Kroch Library Asia
Can ASEAN take human rights seriously?
Can ASEAN take human rights seriously? / Alison Duxbury, Hsien-Li Tan.
Cambridge University Press, 2019. -- xxiv, 405 pages ; 22 cm.
JC599 .S566 D89 2019 -- Kroch Library Asia
Human rights and participatory politics in Southeast Asia
Human rights and participatory politics in Southeast Asia / Catherine Renshaw.
University of Pennsylvania Press, 2019. -- viii, 247 pages ; 24 cm.
JC599 .A785 R46 2019 -- Kroch Library Asia
Still window-dressing
Still window-dressing : a performance report on the third year of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) 2011-2012 / Solidarity for Asian People's Advocacy, Task Force on ASEAN and Human Rights (SAPA TFAHR).
Asian Forum for Human Rights and Development, 2013. -- x, 190 pages ; 23 cm
JC599 .S566 S75 2013 -- Kroch Library Asia

JF. Political institutions and public administration - General (2 items)RSS

Pemilu/Halalan
Pemilu/Halalan : resolving electoral contestations : proceedings of the forum on electoral contests resolution in Indonesia and the Philippines / editors, Dennis F.Quilala and Lea Marie Din̋o.
University of the Philippines, Center for Integrative and Development Studies, 2016. -- 31 pages ; 23 cm
JF1001 .F67 2016 -- Kroch Library Asia
Cải cách thể chế chính trị ở Trung Quốc hai thập niên đầu thế kỷ XXI
Cải cách thể chế chính trị ở Trung Quốc hai thập niên đầu thế kỷ XXI / chủ biên, TS. Nguyễn Xuân Cường.
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018. -- 275 pages ; 21 cm
JF1358 .C5 C35 2018 -- Kroch Library Asia

JQ. Political institutions and public administration - Asia, Arab countries, Islamic countries, Africa, Atlantic Ocean islands, Australia, New Zealand, Pacific Ocean islands (19 items)RSS

9 naga
9 naga : the Asia secret society : kejahatan internasional dari Indonesia hingga negara Asia / Ahmad Y. Samantho ; editor, Mehdy Zidane.
Brainriver, 2018. -- 379 pages : illustrations ; 23 cm.
JQ29.5 .S26 2018 -- Kroch Library Asia
Bhārata kī saṅghīya vyavasthā
Bhārata kī saṅghīya vyavasthā : prāntīya svāyattatā kā praśna / Ḍô. Yaśavanta Kumāra Rāva.
Aṅkita Pablikeśaṃsa, 2016. -- 192 pages ; 23 cm
JQ220 .S8 R34 2016 -- Kroch Library Asia
Bānlādēśēra āmalātantra
বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র : রাজনীতিকীকরণ ও দলীয়করণের অবতে / সিরাজ উদ্দিন সাথী.
Bānlādēśēra āmalātantra : rājanītikīkaraṇa ō dalīẏakaraṇēra abatē / Sirāja Uddina Sāthī.
Ayāḍarna Pābalikēśana, 2017. -- 343 pages : illustrations ; 22 cm
JQ635 .S384 2017 -- Kroch Library Asia
Serpihan kisah jurnalis tiang bendera
Serpihan kisah jurnalis tiang bendera : cerita-cerita yang tak jadi berita / penyunting, Muhammad Taufiqurrohman.
Pusat Data dan Analisa Tempo, 2018. -- xviii, 252 pages ; 23 cm.
JQ769.5 .C6 S47 2018 -- Kroch Library Asia
Modul citizen report cards
Modul citizen report cards : pemantauan pelayanan publik berbasis warga / penulis, Ade Irawan, Danang Widoyoko, Febri Hendri A.A.
ICW, 2014. -- viii, 100 pages : illustrations ; 19 cm
JQ772 .I73 2014 -- Kroch Library Asia
Republik gaduh
Republik gaduh : ironi kerja di tengah polemik : M. Nasir Djamil / penyusun, Rochmad Widodo ; editor, Maharani Siti Sophia, Mei Susanto, Iwan Santoso.
Penerbit Biografi Indonesia : Fraksi PKS DPR RI, 2017. -- xxviii, 384 pages : colour photographs ; 21 cm.
JQ773 .R46 2017 -- Kroch Library Asia
Flawed democracy in the rent seekers' hands
Flawed democracy in the rent seekers' hands / Desi Rahmawati.
PolGov, 2017. -- xxv, 240 pages ; 21 cm
JQ776 .R34 2017 -- Kroch Library Asia
Stabilitas keamanan dan kepastian tegaknya hukum menjamin kesinambungan pembangunan nasional.
Stabilitas keamanan dan kepastian tegaknya hukum menjamin kesinambungan pembangunan nasional.
Kementerian Dalam Negeri, Republik Indonesia, 2018. -- xxi, 538 pages ; 25 cm
JQ776 .S73 2018 -- Kroch Library Asia
Menuju negara bermartabat
Menuju negara bermartabat : independensi, etika pejabat publik, dan hukum berkeadilan / A. Mukthie Fadjar.
Intrans Publishing, 2018. -- x, 80 pages ; 23 cm
JQ777 .A2 F33 2018 -- Kroch Library Asia
Potensi penggunaan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018
Potensi penggunaan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 : laporan penelitian / penyusun, Masykurudin Hafidz [and four others].
Badan Pengawas Pemilu, Republik Indonesia, 2017. -- vii, 74 pages ; 24 cm
JQ778 .H34 2017 -- Kroch Library Asia
Cải cách hành chính công ở một số nước châu Á và bài học cho Việt Nam
Cải cách hành chính công ở một số nước châu Á và bài học cho Việt Nam = Reform of public administrations in some Asia countries and lessons for Vietnam : sách chuyên khảo / chủ biên, PGS. TS. Phạm Thái Quốc.
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018. -- 258 pages ; 21 cm
JQ829 .O73 C34 2018 -- Kroch Library Asia
Hành chính công và quản trị công
Hành chính công và quản trị công : một số vấn đề lý luận và thực tiễn : sách tham khảo / TS. Nguyễn Trọng Bình.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 2018. -- 319 pages ; 21 cm
JQ829 .O73 N473 2018 -- Kroch Library Asia
Giáo trình xây dựng Đảng vè̂ tư tưởng và đạo đức
Giáo trình xây dựng Đảng vè̂ tư tưởng và đạo đức / PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, TS. Trần Thị Hương ; TS. Nguyẽ̂n Thị Thu Thủy (đồng chu biên).
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 2018. -- 247 pages ; 21 cm
JQ898 .D293 G55 2018 -- Kroch Library Asia
Những quy định mới về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm (theo quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017) và kiẻ̂m tra, giám sát, xây dựng, chỉnh đốn đảng trong giai đoạn hiện nay
Những quy định mới về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm (theo quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017) và kiẻ̂m tra, giám sát, xây dựng, chỉnh đốn đảng trong giai đoạn hiện nay / Tăng Bình, Ái Phương (hệ thống).
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2018. -- 392 pages ; 27 cm
Oversize JQ898 .D293 N475 2018 + -- Kroch Library Asia
Perdana Leadership Foundation's nurturing the minds of future leaders essay contest 2007
Perdana Leadership Foundation's nurturing the minds of future leaders essay contest 2007 : compilation of winning entries / Perdana Leadership Foundation.
Perdana Leadership Foundation, 2008. -- 277 pages : illustrations (some color) ; 23 cm
JQ1062 .A91 P47 2008 -- Kroch Library Asia
Socialist perspectives
Socialist perspectives / Parti Sosialis Malaysia.
Parsosma Enterprise, 2010-. -- volumes ; 26 cm
Oversize JQ1062 .A98 P398 2010 + -- Kroch Library Asia
Suara anum
Suara anum : menyusuri arus reformasi / Nik Nazmi Nik Ahmad.
Pusat Sepakat Sdn. Bhd., 2016. -- 174 pages ; 20 cm
JQ1062 .A91 N55 2016 -- Kroch Library Asia
Manual on handling election violence.
Manual on handling election violence.
Published by the Institute for Political (IPER) and Electoral Reform with support from United Nations Development Programme (UNDP)., 2010. -- 61 pages : illustrations ; 23 cm
JQ1419 .A4 M36 2010 -- Kroch Library Asia
Civil sphere in East Asia
The civil sphere in East Asia / edited by Jeffrey C. Alexander, David A. Palmer, Sunwoong Park, Agnes Shuk-Mei Ku.
Cambridge University Press, 2019. -- xvii, 304 pages : illustrations ; 24 cm
JQ1499 .A91 C58 2019 -- Kroch Library Asia

JS. Local government. Municipal government (2 items)RSS

Pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam perspektif siyasah
Pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam perspektif siyasah / Wery Gusmansyah, M.H.
Pustaka Pelajar, 2017. -- viii, 152 pages ; 21 cm
JS7197.3 .G87 2017 -- Kroch Library Asia
Apel pagi dalam perspektif disiplin aparatur sipil negara di kantor bupati Jayapura
Apel pagi dalam perspektif disiplin aparatur sipil negara di kantor bupati Jayapura / penulis, Subandriyo [and three others].
Pemerintah Kabupatan Jayapura, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2016. -- x, 200 pages ; 22 cm
JS7205 .J38 S83 2016 -- Kroch Library Asia

JV. Colonies and colonization. Emigration and immigration. International migration (1 item)RSS

Southeast Asian migration
Southeast Asian migration : people on the move in search of work, marriage and refuge / edited by Khatharya Um, Sofia Gaspar.
Sussex Academic Press, 2019. -- viii, 230 pages ; 23 cm.
JV8752 .S68 2019 -- Kroch Library Asia

JZ. International relations (8 items)RSS

Values in foreign policy
Values in foreign policy : investigating ideals and interests / edited by Krishnan Srinivasan, James Mayall and Sanjay Pulipaka.
Rowman & Littlefield International Ltd, 2019. -- xxii, 293 pages ; 23 cm
JZ1251 .V35 2019 -- [asia]
Western dominance in international relations?
Western dominance in international relations? : the internationalisation of IR in Brazil and India / Audrey Alejandro.
Routledge, 2019. -- xi, 207 pages : illustrations ; 25 cm.
JZ1251 .A52 2019 -- Kroch Library Asia
European Union in the Asia-Pacific
The European Union in the Asia-Pacific : rethinking Europe's strategies and policies / edited by Weiqing Song and Jianwei Wang.
Manchester University Press, 2019. -- xvi, 220 pages : illustrations ; 24 cm
JZ1570 .A55 E983 2019 -- [asia]
Asia's regional architecture
Asia's regional architecture : alliances and institutions in the Pacific century / Andrew Yeo.
Stanford University Press, 2019. -- xvi, 242 pages : illustrations, map ; 24 cm.
JZ1720 .Y46 2019 -- [asia]
Politics of peacebuilding
The politics of peacebuilding : emerging actors and security sector reform in conflict-affected states / Safal Ghimire.
Routledge, 2019. -- xi, 174 pages ; 25 cm.
JZ5538 .G54 2019 -- Kroch Library Asia
Women, peace and security
Women, peace and security : a study on the initiatives to implement United Nations Security Council resolution 1325.
Office of the Presidential Adviser on the Peace Process, 2016. -- 143 pages : illustrations (some color) ; 26 cm
Oversize JZ5578.2 .P6 W675 2016 + -- Kroch Library Asia
Gensuikin shomei undō no tanjō
原水禁署名運動の誕生 : 東京・杉並の住民パワーと水脈 / 丸浜江里子.
Gensuikin shomei undō no tanjō : Tōkyō, Suginami no jūmin pawā to suimyaku / Maruhama Eriko.
Gaifūsha, 2011. -- 411 pages : illustrations ; 20 cm
JZ5584 .J3 M37 2011 -- Kroch Library Asia
Regionalism and human protection
Regionalism and human protection : reflections from Southeast Asia and Africa / edited by Charles T. Hunt, Noel M. Morada.
Brill Nijhoff, 2019. -- ix, 316 pages : illustrations (some color) ; 24 cm
JZ6369 .R44 2019 -- Kroch Library Asia

KN. South Asia. Southeast Asia. East Asia (1 item)RSS

Performing right hak cipta atas karya musik dan lagu serta aspek hukumnya
Performing right hak cipta atas karya musik dan lagu serta aspek hukumnya / oleh: Hulman Panjaitan, S.H., M.H., Wetmen Sinaga, S.E., S.H., M.H.
UKI Press, 2017. -- vii, 296 pages ; 20 cm
KNW1155 .P36 2017 -- Kroch Library Asia

KZ. Law of nations (1 item)RSS

South China Sea Arbitration
The South China Sea Arbitration : understanding the awards and debating with China / Alfredo C. Robles, Jr.
Sussex Academic Press, 2019. -- xxiii, 335 pages : maps ; 25 cm
KZA1692 .R63 2019 -- [asia,anx]

LA. History of education (6 items)RSS

Catatan dari kampus
Catatan dari kampus : ... suara hening intelektualitas yang kepadanya bangsa ikut berharap / penulis, Richard Sianturi dan Norman Yudha Setiawan.
Unpar Press, 2016. -- xxvii, 276 pages ; 21 cm
LA1273 .S53 2016 -- Kroch Library Asia
Wah..wah..napura
Wah..wah..napura : kilas balik sebuah pendidikan berbasis budaya lokal anak-anak Pegunungan Tengah Papua / Rudy Rapang R.
QiBenpublishing, 2017. -- 116 pages ; 19 cm
LA1274 .P37 R83 2017 -- Kroch Library Asia
Asakawa Kan'ichi to yonin no onshi
朝河貫一と四人の恩師 / 執筆, 武田徹 [and 3 others] ; 編著責任, 武田徹 .
Asakawa Kan'ichi to yonin no onshi / shippitsu, Takeda Tōru [and 3 others] ; hensha sekinin, Takeda Tōru.
Asakawa Kan'ichi Hakushi Kenshō Kyōkai, 2010. -- 254 pages : illustrations ; 19 cm.
LA1319 .F85 A735 2010 -- Kroch Library Asia
Bihāra meṃ śikshaka āndolana ke yoddhā
Bihāra meṃ śikshaka āndolana ke yoddhā / Kedāra Nātha Pāṇḍeya = Bihar me sikshak aandolan ke yoddha / by Kedar Nath Pandey.
Sastā Sāhitya Maṇḍala Prakāśana, 2018. -- 127 pages ; 22 cm
LA2383 .I62 P36 2018 -- Kroch Library Asia
K.T. Joseph
K.T. Joseph : a Malaysian at heart / Abu Bakar Hamid, Hashim Yaacob, Azizah Hamzah.
Sahz Holdings Sdn. Bhd., 2016. -- 190 pages : illustrations ; 18 cm
LA2383 .M42 J673 2016 -- Kroch Library Asia
Toyoda fuyu to sōsōki no yōchien kyōiku
豊田芙雄と草創期の幼稚園教育 : 日本人幼稚園保姆第一号 / 執筆者代表前村晃.
Toyoda fuyu to sōsōki no yōchien kyōiku : nihonjin yōchien hobo daiichigō / shippitsusha daihyō, Maemura Akira.
Kenpakusha, 2010. -- 8, xiv, 412 pages : illustrations ; 22 cm
LA2383 .J32 T698 2010 -- Kroch Library Asia

LB. Theory and practice of education (7 items)RSS

Yomu chikara wa ikiru chikara
読む力は生きる力 / 脇明子.
Yomu chikara wa ikiru chikara / Waki Akiko.
Iwanami Shoten, 2005. -- 191, 5 pages : illustrations ; 19 cm
LB1050.2 .W35 2005 -- Kroch Library Asia
Bunken shiryō shūsei, Taishō shinkyōiku
文献資料集成, 大正新教育 / 監修橋本美保.
Bunken shiryō shūsei, Taishō shinkyōiku / kanshū Hashimoto Miho.
Nihon Tosho Sentā, 2016. -- volumes : illustrations ; 22 cm
LB1556.7 .J3 B86 2016 -- Kroch Library Asia
Ashida Enosuke kokugo kyōiku zenshū
芦田惠之助国語教育全集 / [著者芦田惠之助].
Ashida Enosuke kokugo kyōiku zenshū / [chosha Ashida Enosuke].
Meiji Tosho, 1987. -- 25 volumes : illustrations ; 22 cm
LB1577 .J3 A83 1987 -- Kroch Library Asia
Bahan ajar Bahasa Indonesia di sekolah dasar
Bahan ajar Bahasa Indonesia di sekolah dasar : panduan guru dan calon guru / Suryo Handono [and six others].
Balai Bahasa Jawa Tengah, 2016. -- xi, 204 pages ; 21 cm
LB1577 .I5 S87 2016 -- Kroch Library Asia
Kepimpinan akademik di Universiti
Kepimpinan akademik di Universiti : asas menjadi pentadbir akademik efektif / Mohd. Azraai Kassim.
Universiti Teknologi Malaysia, 2016. -- 142 pages ; 21 cm
LB2341 .M64 2016 -- Kroch Library Asia
Kānkhīan ngānwičhai witthayāniphon kānkhonkhwā ʻitsara thāng nitisāt læ theknik kānkhīan botkhwām wichākān
การเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระทางนิติศาสตร์และเทคนิคการเขียนบทความวิชาการ / รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม.
Kānkhīan ngānwičhai witthayāniphon kānkhonkhwā ʻitsara thāng nitisāt læ theknik kānkhīan botkhwām wichākān / Rō̜ng Sātsatrāčhān Dirēk Khūansamākhom.
Samnakphim Winyūchon, 2017. -- 159 pages : illustrations ; 21 cm
LB2369 .D57 2017 -- Kroch Library Asia
Hành trình ra biển lớn
Hành trình ra biển lớn / nhiều tác giả.
Nhà xuất bản Thanh Niên, 2018. -- 275 pages : colour illustrations ; 23 cm.
LB2375 .H38 2018 -- Kroch Library Asia

LC. Special aspects of education (8 items)RSS

Chosŏn ŭi sŏdang esŏ paeunŭn sahoejŏk kyoyuk ŭi chihye
조선 의 서당 에서 배우는 사회적 교육 의 지혜 : 16세기 안동 지역 서당 분포 와 변화 양상 / 이 병훈 [and five others] ; 한국 국학 진흥원 연구부 기획.
Chosŏn ŭi sŏdang esŏ paeunŭn sahoejŏk kyoyuk ŭi chihye : 16-segi Andong chiyŏk sŏdang punp'o wa pyŏnhwa yangsang / Yi Pyŏng-hun [and five others] ; Han'guk Kukhak Chinhŭngwŏn Yŏn'gubu kihoek.
Sae Mulkyŏl, 2018. -- 306 pages : illustrations ; 23 cm.
LC54 .K6 C56 2018 -- Kroch Library Asia
Agama Hindu, Pancasila, dan kearifan lokal fondasi pendidikan karakter
Agama Hindu, Pancasila, dan kearifan lokal fondasi pendidikan karakter / Nengah Bawa Atmadja, Anantawikrama Tungga Atmadja, Tuty Maryati.
Pustaka Larasan, 2017. -- viii, 280 pages ; 24 cm
LC315 .I5 A86 2017 -- Kroch Library Asia
Jurnal pendidikan Islam. (serial)
Jurnal pendidikan Islam.
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012-. -- volumes ; 25 cm
LC910 .I5 J876 -- Kroch Library Asia
Memperbincangkan pemikiran pendidikan Islam
Memperbincangkan pemikiran pendidikan Islam : dari idealisme substantif hingga konsep aktual / Prof. Dr. H. Tobroni, M.Si., dkk.
Prenadamedia Group, 2018. -- xviii, 318 pages ; 23 cm
LC910 .I5 M464 2018 -- Kroch Library Asia
Pertumbuhan dan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia
Pertumbuhan dan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia / oleh Prof. Dr. Haidar Putra Daulay, M.A. ; Nurussakinah Daulay, M.Psi. (ed.).
Perdana Publishing, 2016. -- viii, 236 pages ; 25 cm
LC910 .I5 D393 2016 -- Kroch Library Asia
Access to higher education
Access to higher education : refugees' stories from Malaysia / Lucy Bailey and Gül İnanç.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xiii, 181 pages : illustrations ; 25 cm.
LC3737 .M4 B35 2019 -- Kroch Library Asia
Tokubetsu shien kyōiku, fukushi nenshi shūsei
特別支援教育・福祉年史集成 / 監修津曲裕次.
Tokubetsu shien kyōiku, fukushi nenshi shūsei / kanshū Tsumagari Yūji.
Nihon Tosho Sentā, 2014. -- 10 volumes : illustrations ; 27 cm
Oversize LC4037 .J3 T65 2014 + -- Kroch Library Asia
Học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập xu thế phát triển tất yếu
Học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập xu thế phát triển tất yếu / GS. TS. Phạm Tất Dong.
Nhà xuất bản Dân Trí, 2017. -- 206 pages : illustrations ; 21 cm
LC5219 .P43 2017 -- Kroch Library Asia

LG. Individual institutions - Asia, Africa, Indian Ocean islands, Australia, New Zealand, Pacific islands (2 items)RSS

Bintang-bintang bergemerlapan
Bintang-bintang bergemerlapan / penyusun, Md. Zin Sham, Zainal Kling, Yussof Ahmad ; penaja, Tan Sri Datuk Dr. Abdul Samad Haji Alias, Dato' Haji Mohd Tajri Bin Haji Abu Yamin.
PTS Publishing House, 2017. -- xiii, 615 pages : color illustrations ; 22 cm
LG174 .I66 B56 2017 -- Kroch Library Asia
I wuz 'ere
I wuz 'ere : memoirs of STAR ʼ86 / [editor], Ainul Azam [and three others].
Institut Terjemahan & Buku Malaysia : Starians.com, 2016. -- viii, 184 pages : illustrations (some color) ; 22 x 31 cm
Oversize LG174 .I66 I2 2016 + -- Kroch Library Asia

ML. Literature on music (1 item)RSS

Rō̜k sưksā
ร็อกศึกษา : สุนทรียะ-การเมือง-พื้นที่ / วิริยะ สว่างโชติ
Rō̜k sưksā : suntharīya-kānmư̄ang-phư̄nthī / Wiriya Sawāngchōt.
Commonbooks, 2019. -- 188 pages : illustrations ; 21 cm
ML3534 .W57 2019 -- Kroch Library Asia

N. Fine arts (20 items)RSS

Zhongguo er tong hua xuan
中国儿童画选 = Selected drawings by Chinese children / [中国人民保卫兒童全国委员会编].
Zhongguo er tong hua xuan = Selected drawings by Chinese children / [Zhongguo ren min bao wei er tong quan guo wei yuan hui bian].
Ren min mei shu chu ban she, 1979. -- [74] unnumbered pages : chiefly color illustrations ; 19 cm
N352.2 .C5 Z46 1979 -- Kroch Library Asia
Oranda bijutsu to nihon
オランダ美術と日本 : 1680-1991 : ベアトリックス女王陛下ご訪日記念 = Imitation & inspiration / [編集サントリー美術館].
Oranda bijutsu to nihon : 1680-1991 : Beatorikkusu joō heika gohōnichi kinen = Imitation & inspiration / [henshū Santorī Bijutsukan].
Santorī Bijutsukan, 1991. -- 96 pages : illustrations (chiefly color) ; 29 cm
Oversize N6946 .O76 1991 + -- Kroch Library Asia
20th century Indian art
20th century Indian art : no buyers premium action / by DAG Modern.
DAG Modern, 2016. -- 231 pages : illustrations (some color), map, portraits ; 28 cm
Oversize N7304 .D39 2016 + -- Kroch Library Asia
20th century Indian art
20th century Indian art : no buyers premium auction by DAG Modern / project editor, Kishore Singh.
DAG Modern, 2017. -- 211 pages : color illustrations ; 28 cm
Oversize N7304 D39 2017 + -- Kroch Library Asia
Gieve Patel
Gieve Patel : sculptures and drawings.
The Guild Art Gallery, 2007. -- 1 volume (unpaged) : illustrations ; 28 cm
Oversize N7310 .P348 A4 2007 + -- Kroch Library Asia
Art scene of Pakistan
Art scene of Pakistan : the unwritten chapter / Rashid Arshed ; foreword by Salima Hashmi.
Sang-e-Meel Publications, 2018. -- 216 pages : illustrations (some color) ; 23 cm
N7310.7 .A76 2018 -- Kroch Library Asia
Character types
Character types / artwork, Goh Hun Meng ; text, Gareth Richards.
The Space @ 216 Beach Street, 2017. -- viii, 48 pages : illustrations (chiefly color) ; 30 cm
Oversize N7325.8 .G64 A4 2017 + -- Kroch Library Asia
Chew Kiat Lim, unlimited
Chew Kiat Lim, unlimited : a retrospective : his life, art and soul / author, Dr. Chew Teng Beng ; editor, Dr. May Yen Chew.
Penang State Museum & Art Gallery, 2017. -- 232 pages : illustrations (chiefly color) ; 30 cm
Oversize N7325.8 .C49 C48 2017 + -- Kroch Library Asia
15th Jakarta Biennale, 09-30 Nov. 2013
15th Jakarta Biennale, 09-30 Nov. 2013 : siasat.
Dewan Kesenian Jakarta, 2013. -- 192 pages : colour illustrations, colour photographs ; 25 cm
N7326 .J354 2015 -- Kroch Library Asia
Maju kena, mundur kena
Maju kena, mundur kena : bertindak sekarang : Jakarta Biennale 2015 : Katalog pameran = Exhibition catalog / editor in chief, Ardi Yunanto ; translators, Hera Diani, Rizal Iwan.
Jakarta Biennale Foundation, 2015. -- 303 pages, 25 unnumbered pages : colour illustrations ; 25 cm
N7326 .J353 2015 -- Kroch Library Asia
Relasi dan ekspansi medium seni rupa
Relasi dan ekspansi medium seni rupa / Asmudjo Jono Irianto [and eleven others].
Program Studi Seni Rupa, Fakultas Seni Rupa & Desain, Institut Teknologi Bandung, 2018. -- 329 pages ; 21 cm
N7326 .R45 2018 -- Kroch Library Asia
Lip Lap
Lip Lap : 35 Bandung artists under 35 / writer, Adhisuryo, Doni Ahmad, Enin Supriyanto.
Project11, 2017. -- 229 pages : illustrations (chiefly color) ; 24 cm
N7326.6 .B36 L56 2017 -- Kroch Library Asia
Experimental Beijing
Experimental Beijing : gender and globalization in Chinese contemporary art / Sasha Su-Ling Welland.
Duke University Press, 2018. -- xix, 337 pages illustrations (some color) ; 22 cm
N7345.6 .W46 2018 -- Kroch Library Asia
Nihon no me to kūkan
日本の眼と空間 = Japanese aesthetics and sense of space / 主催 [編集] セゾン美術館.
Nihon no me to kūkan = Japanese aesthetics and sense of space / shusai [henshū] Sezon Bijutsukan.
Sezon Bijutsukan, 1900-. -- volumes : illustrations (some color) ; 30 cm
Oversize N7355 .N534 1992 + -- Kroch Library Asia
Destination
Destination : Delhi, lndia / a sketchbook by Carol B. Hannum.
Carol B. Hannum, 2013. -- 27 unnumbered leaves : chiefly illustrations ; 11 x 15 cm
N7433.4 .H36 D474 2013 -- Kroch Library Asia
Destination
Destination : Kathmandu, Nepal / a sketchbook by Carol B. Hannum.
Carol B. Hannum, 2014. -- 20 unnumbered plates : chiefly illustrations ; 11 x 15 cm
N7433.4 .H36 D47 2014 -- Kroch Library Asia
Seni visual antara aspirasi dengan ekspresi
Seni visual antara aspirasi dengan ekspresi / Mohamed Noor Othman.
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2017. -- xvi, 234 pages : illustrations ; 24 cm
N7435 .M64 2017 -- Kroch Library Asia
INSART'15
INSART'15 : reconstruct different point of views in assessing art and its relationship to human development.
Pusat Kebudayaan & Penerbit USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, 2016. -- 123 pages : illustrations ; 26 cm
Oversize N7485 .M4 S46 2015 + -- Kroch Library Asia
Tōnan Ajia
東南アジア / 監修宮治昭, 肥田路美, 板倉聖哲 ; 責任編集肥塚隆
Tōnan Ajia / kanshū Miyaji Akira, Hida Romi, Itakura Masaaki ; sekinin henshū Koezuka Takashi.
Chūō Kōron Bijutsu Shuppan, 2019. -- 625 pages : illustrations, maps ; 22 cm.
N8193 .A754 T66 2019 -- Kroch Library Asia
Jais Darga namaku
Jais Darga namaku / [seperti yang diceritakan kepada] Ahda Imran.
Kepustakaan Populer Gramedia, 2018. -- xiii, 525 pages ; 21 cm
N8660 .D37 A3 2018 -- Kroch Library Asia

NA. Architecture (11 items)RSS

Future of historic cities
The future of historic cities : urban heritage in Asia : documentation, protection and conservation / edited by Shikha Jain, Parul G Munjal, Vanicka Arora.
DRONAH, Development and Reserach Organisation for Nature, Arts and Heritage ; Aryan Books International, 2016. -- 178 pages : illustrations (some color), maps ; 29 cm
Oversize NA109 .A78 F88 2016 + -- Kroch Library Asia
Warisan seni bina kolonial Malaysia
Warisan seni bina kolonial Malaysia / Mohd. Tajuddib Mohd. Rasdi.
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2018. -- xiv, 90 pages : illustrations (some color) ; 26 cm
Oversize NA1525 .M648 2018 + -- Kroch Library Asia
Sunyata
Sunyata : the poetics of emptiness : Indonesia Pavilion 2018, 16th International Architecture Exhibition of La Biennale di Venezia / writer/editor, David Hutama Setiadi.
PT Imaji Media Pustaka, 2018. -- xxix, 193 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
NA1526 .S48 2018 -- Kroch Library Asia
Ungkapan bahasa tanda pada arsitektur dan interior bangunan Taman Ujung Karangasem
Ungkapan bahasa tanda pada arsitektur dan interior bangunan Taman Ujung Karangasem / I Gede Mugi Raharja.
Cakra Press, 2017. -- x, 84 pages ; 23 cm
NA1526.6 .K365 R34 2017 -- Kroch Library Asia
Blueprints for 2050
Blueprints for 2050 : a visioning exercise for the Philippines.
One Mega Group (OMG), 2016. -- 201 pages : illustrations ; 29 cm
Oversize NA1527 .B58 2016 + -- Kroch Library Asia
New Chinese architecture
New Chinese architecture : twenty women building the future / Austin Williams ; foreword by Zhang Xin.
Thames & Hudson, 2019. -- 256 pages : color illustrations ; 24 cm
NA1548 .W55 2019 -- Kroch Library Asia
Sustainable building through the project planning process
Sustainable building through the project planning process : the case of Malaysia / Nor Kalsum Mohd. Isa, Anuar Alias, Zulkiflee Abdul Samad.
University of Malaya Press, 2017. -- xxii, 207 pages : illustrations ; 23 cm
NA2542.36 .N67 2017 -- Kroch Library Asia
Improvised city
Improvised city : architecture and governance in Shanghai, 1843-1937 / Cole Roskam.
University of Washington Press, 2019. -- viii, 293 pages : illustrations, maps ; 27 cm
Oversize NA2543 .S6 R65 2019 + -- Kroch Library Asia
Sectarianism in medieval India
Sectarianism in medieval India : Śaiva, Vaiṣṇava, and syncretistic temple architecture in Karnataka / Naseem A. Banerji.
Lexington Books, 2019. -- xiii, 157 pages, 16 unnumbered pages of plates : illustrations ; 24 cm
NA6007 .K27 B36 2019 -- Kroch Library Asia
Kronologi pemugaran Candi Borobudur, 1814-1983
Kronologi pemugaran Candi Borobudur, 1814-1983 / oleh Ismijono.
Balai Konservasi Borobudur, 2017. -- iii, 94 pages : illustrations (some color) ; 24 cm
NA6026.6 .B6 I85 2017 -- Kroch Library Asia
Gelora Bung Karno
Gelora Bung Karno : Asian Games 2018 / by Imelda Akmal Architectural Writer Studio ; text, Dinda Mundakir [and five others].
PT Imaji Media Pustaka, 2018. -- 88 pages : iIlustrations (some color) ; 30 cm
Oversize NA6862 .I52 J254 2018 + -- Kroch Library Asia

NB. Sculpture (3 items)RSS

Changing and unchanging things
Changing and unchanging things : Noguchi and Hasegawa in postwar Japan / edited by Dakin Hart and Mark Dean Johnson, with Matthew Kirsch, associate editor.
published in association with University of California Press, 2019. -- 275 pages : illustrations (some color) ; 28 cm
Oversize NB237 .N6 A4 2019 + -- Kroch Library Asia
Ragini Upadhyay
Ragini Upadhyay : a leading modern Nepali artist : critical profiles, collection of works with views and comments / Madan Chitrakar, Bina Sarkar Ellias.
Te-Ba-Chi (TBC) Studies Centre, 2015. -- 157 pages : color illustrations ; 28 cm
Oversize NB1010.8 .N43 U732 2015 + -- Kroch Library Asia
Kodai tōgoku no sekihi
古代東国の石碑 / 前沢和之.
Kodai tōgoku no sekihi / Maezawa Kazuyuki.
Yamakawa Shuppansha, 2008. -- 110 pages : illustrations, maps ; 21 cm.
NB1880 .J3 M34 2008 -- Kroch Library Asia

NC. Drawing. Design. Illustration (4 items)RSS

Sketching Penang II
Sketching Penang II : solo exhibition = Su miao Bing chang / by Ch'ng Kiah Kiean.
The Art Gallery Penang, 2017. -- 39 pages : illustrations (some color) ; 21 x 27 cm
Oversize NC338 .C46 A4 2017 + -- Kroch Library Asia
Japanese drawings, from the 17th through the 19th century
Japanese drawings, from the 17th through the 19th century / text by J.R. Hillier.
Shorewood, 1965. -- 139 p. : chiefly ill. (some col.) ; 25 cm.
Temp NC351 .H65 Item is temporarily unavailable May 20 - Aug. 5, however item may be available through other means. Please use request button below. -- Library Annex
NC1240 .H65 -- Kroch Library Asia
Berteriak dalam bisikan
Berteriak dalam bisikan / G.M. Sudarta.
Penerbit Buku Kompas, 2018. -- lviii, 332 pages : illustrations ; 18 x 21 cm
Oversize NC1729 .S83 A4 2018 + -- Kroch Library Asia
Nganimasi Indonesia
Nganimasi Indonesia : Indonesia animation industry data / Bambi Bambang Gunawan.
PT Elex Media Komputindo, 2018. -- xix, 321 pages : color illustrations ; 24 cm.
NC1766 .I5 G86 2018 -- Kroch Library Asia

ND. Painting (19 items)RSS

Paniker
Paniker / photographed by Michael Lockwood ; text by Ludwig Goldscheider, Josef James, Rebecca Brown.
ArtWorld, 2016. -- 163 pages : ilustrations ; 34 cm
Oversize ND1010 .P36 .A4 2016 ++ -- Kroch Library Asia
Unlocking stillness
Unlocking stillness : January 14th-February 11th, 2017 / Kiyomi Talaulicar.
Gallery Art Motif, 2017. -- 1 volume (unpaged) : color illustrations ; 21 x 21 cm
Oversize ND1010 .T353 A4 2014 + -- Kroch Library Asia
12th Anniversary exhibition
12th Anniversary exhibition : a selection of works done between 1953 to 2016 by 28 modern artists of Bangladesh : 14th till 28th May 2016.
Galleri Kaya, 2016. -- 54 pages : color illustrations ; 27 cm
ND1010.8 .B3 A1545 2016 + -- Kroch Library Asia
Episodes of her gaze
Episodes of her gaze / Maksuda Iqbal Nipa ; creative writing & visual thoughts, Javel Jalil ; edited by Catherine Grace Gardner, Mubin Shadman Khan ; foreword by Dr. Jim Frazier.
Cosmos Books, 2016. -- 251 pages : color illustrations ; 31 cm
Oversize ND1010.8 .B33 N562 2016 ++ -- Kroch Library Asia
Lê Chấn
Lê Chấn : tác phẩm hội họa / [biên tập: Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Lê Chấn]
Nhà xuất bản Mỹ Thuật, 2018. -- 126 pages : illustrations (chiefly color) ; 31 x 31 cm.
Oversize ND1014.3 .L43 A4 2012 ++ -- Kroch Library Asia
Nguyễn Bích họa sĩ những ô tranh nhỏ
Nguyễn Bích họa sĩ những ô tranh nhỏ / biên soạn: Tô Chiêm.
Nhà xuất bản Kim Đồng, 2018. -- 91 pages : illustrations (some color) ; 24 cm
ND1014.63 .N46 N48 2018 -- Kroch Library Asia
Splashes
Splashes : international watercolour exhibition.
Museum, Art Gallery and Knowledge, 2014. -- 109 pages : color illustrations ; 19 x 23 cm
Oversize ND1025 .S65 2014 + -- Kroch Library Asia
Charming street scenes of Penang
Charming street scenes of Penang / Alex Leong.
The Art Gallery, 2017. -- 45 pages : color illustrations ; 21 x 30 cm
Oversize ND1025.8 .L47 A4 2017 + -- Kroch Library Asia
Chia Yu Chian enlivened
Chia Yu Chian enlivened = 再見謝玉謙 / C.P. Chia.
Chia Yu Chian enlivened = Zai jian Xie Yuqian / C.P. Chia.
Chia Yu Chian Art Gallery, 2017. -- 175 pages : illustrations (some color) ; 30 cm
Oversize ND1025.8 .C45 A4 2017 + -- Kroch Library Asia
Ken Ooi
Ken Ooi : the colours of imagery : solo exhibition 2016.
Galeri Seni Mutiara, 2016. -- 152 pages : illustrations (chiefly color) ; 29 cm
Oversize ND1025.8 .K46 A4 2016 + -- Kroch Library Asia
Kopi + O + peng
Kopi + O + peng : Penang kopitiam series : 11th solo exhibition / by Khoo Cheang Jin.
The Art Gallery, 2018. -- 47 pages : color illustrations ; 21 x 30 cm
Oversize ND1025.8 .K485 A4 2018 + -- Kroch Library Asia
Revival
Revival : Koay Shao Peng 5th solo exhibition / organised by the Art Gallery Penang.
Art Gallery Penang, 2016. -- 48 pages : color illustrations ; 22 x 30 cm
Oversize ND1025.8 .K63 A4 2016 + -- Kroch Library Asia
River tale
River tale : Calvin Chua's 9th solo exhibition / organised by the Art Gallery Penang.
Art Gallery Penang, 2016. -- 48 pages : illustrations (chiefly color) ; 22 x 30 cm
Oversize ND1025.8 .C49 A4 2016 + -- Kroch Library Asia
Tan Choon Ghee
Tan Choon Ghee : resonance of magical moments : donation from the estate of Tan Choon Ghee.
Lembaga Muzium Negeri, 2017. -- 128 pages : illustrations (chiefly color) ; 30 cm
Oversize ND1025.8 .T355 A4 2017 + -- Kroch Library Asia
Rendering regime
Rendering regime : pameran besar seni lukis Jakarta 2015 / [artistis], Adrew Delano [and twenty-nine others] ; penulis/writer, Hafiz Rancajale [and three others].
Komite Seni Rupa, Dewan Kesenian Jakarta, 2015. -- 99 pages : illustrations (chiefly color) ; 25 cm
ND1026 .R46 2015 -- Kroch Library Asia
Kanvas & pena
Kanvas & pena : kumpulan makalah tentang Basoeki Abdullah : karya lukis, museum, dan pemikiran seni rupa Indonesia.
Museum Basoeki Abdullah, 2016. -- ix, 317 pages ; 24 cm
ND1026.8 .B37 K36 2016 -- Kroch Library Asia
Efficacious underworld
Efficacious underworld : the evolution of Ten Kings paintings in medieval China and Korea / Cheeyun Lilian Kwon.
University of Hawaiʻi Press, 2019. -- viii, 211 pages : illustrations (chiefly color) ; 25 cm
ND1043.43 .K89 2019 -- Kroch Library Asia
Kokuga Sōsaku Kyōkai no zenbō
国画創作協会の全貌 / 原田平作, 島田康寬, 上園四郎.
Kokuga Sōsaku Kyōkai no zenbō / Harada Heisaku, Shimada Yasuhiro, Uezono Shirō.
Mitsumura Suiko Shoin, 1996. -- 430, xxiv pages : illustrations ; 30 cm
Oversize ND1055.3 .H257 1996 + -- Kroch Library Asia
Kosugi Hōan to Taikan
小杉放菴と大観 : 響きあう技とこころ, 近代日本画のロマン = Kosugi Hōan and Taikan : the reverberation of spirit and technique, the romantic story of modern Nihon-ga (Japanese style painting) / [編集発行出光美術館].
Kosugi Hōan to Taikan : hibikiau waza to kokoro, kindai Nihonga no roman = Kosugi Hōan and Taikan : the reverberation of spirit and technique, the romantic story of modern Nihon-ga (Japanese style painting) / [henshū hakkō Idemitsu Bijutsukan].
Idemitsu Bijutsukan, 2009. -- 153 pages : illustrations (chiefly color) ; 30 cm
Oversize ND1059 .K73 A4 2009 + -- Kroch Library Asia

NE. Print media (2 items)RSS

Lessons from hell
Lessons from hell : printing and punishment in India / Christopher Pinney ; editors, Jyotindra Jain, Naman P. Ahuja.
The Marg Foundation, 2018. -- 135 pages : color illustrations ; 31 cm
Oversize NE747.3 .P56 2018 ++ -- Kroch Library Asia
Yokai
妖怪 : [strange beasts & weird spectres : 100 Japanese triptychs] / [editing, Ringo Yoshida ; Japanese-English translation, Outer Rim Sensation, Osaka].
Yokai : [strange beasts & weird spectres : 100 Japanese triptychs] / [editing, Ringo Yoshida ; Japanese-English translation, Outer Rim Sensation, Osaka].
Shinbaku, 2018. -- 165 pages : chiefly color illustrations ; 22 x 28 cm
NE1321.8 .Y65 2018 -- Kroch Library Asia

NK. Decorative arts (5 items)RSS

Desain, media & kebudayaan
Desain, media & kebudayaan / Acep Iwan Saidi.
Penerbit ITB, 2017. -- viii, 314 pages ; 26 cm
Oversize NK1480 .A1 S25 2017 + -- Kroch Library Asia
Early Chinese jades in the Harvard Art Museums
Early Chinese jades in the Harvard Art Museums / Jenny F. So.
Harvard Art Museums, 2019. -- 359 pages : color illustrations ; 28 cm
Oversize NK5750.2 .C6 H375 2018 + -- Kroch Library Asia
Romancing nature in metal
Romancing nature in metal / Ann Tiukinhoy Pamintuan.
ArtPostAsia, Inc., 2014. -- 151 pages : illustrations (chiefly color) ; 30 cm
Oversize NK6498 .P36 A4 2014 + -- Kroch Library Asia
Perhiasanku
Perhiasanku / Mien R. Uno, Debbie S. Suryawan.
PT Gramedia Pustaka Utama, 2018. -- 188 pages : illustrations (chiefly color) ; 30 cm
Oversize NK7380 .A1 U56 2018 + Signed by author -- Kroch Library Asia
Carnet by Michelle Ong
Carnet by Michelle Ong / text, Vivienne Becker ; foreword, Joel Rosenthal.
Thames & Hudson Ltd, 2018. -- 272 pages : color illustrations ; 33 cm
Oversize NK7398 .O54 A4 2018 ++ -- Kroch Library Asia

NX. Arts in general (2 items)RSS

Nghệ thuật ngày thường
Nghệ thuật ngày thường / Phan Cẩm Thượng.
Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2018. -- 2 volumes : illustrations ; 20 cm
NX180 .S6 P49 2018 -- Kroch Library Asia
From confinement to containment
From confinement to containment : Japanese/American arts during the early Cold War / Edward Tang.
Temple University Press, 2019. -- xiii, 244 pages : illustrations ; 24 cm.
NX512.3 .J32 T36 2019 -- Kroch Library Asia

P. Language and literature (14 items)RSS

Karakteristik bahasa Toni Blank
Karakteristik bahasa Toni Blank : kajian psikolinguistik teori dan praktik / Wahyu Wiji Nugroho.
Gadjah Mada University Press, 2017. -- viii, 126 pages ; 23 cm
P37 .N84 2017 -- Kroch Library Asia
Language, memory and remembering
Language, memory and remembering : explorations in historical sociolinguistics / Vaidehi Ramanathan.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- x, 110 pages : illustrations ; 23 cm
P40.45 .I4 R36 2019 -- Kroch Library Asia
Banalitas dan komodifikasi tubuh perempuan dalam kover majalah Playboy
Banalitas dan komodifikasi tubuh perempuan dalam kover majalah Playboy / I Komang Arba Wirawan.
Pusat Penerbitan LP2MPP, ISI Denpasar, 2017. -- vi, 130 pages : color illustrations ; 23 cm
P94.5 .W65 B36 2017 -- Kroch Library Asia
Media bunka o yomitoku gihō
メディア文化を読み解く技法 : カルチュラル・スタディーズ・ジャパン = Reading media culture, doing cultural studies in Japan / 阿部潔, 難波功士編.
Media bunka o yomitoku gihō : karuchuraru sutadīzu japan = Reading media culture, doing cultural studies in Japan / Abe Kiyoshi, Nanba Kōji hen.
Sekai Shisōsha, 2004. -- v, 292 pages : illustrations ; 19 cm
P94.65 .J3 A25 2004 -- Kroch Library Asia
Pemahaman lintas budaya dalam kepariwisataan
Pemahaman lintas budaya dalam kepariwisataan / I Gusti Agung Oka Mahagangga, Saptono Nugroho.
Cakra Press bekerja sama dengan Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana, 2017. -- xiv, 168 pages ; 23 cm
P94.65 .I5 M34 2017 -- Kroch Library Asia
Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Informatika, 2017
Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Informatika, 2017 : Kudus, 25 Juli 2017 / diselenggarakan oleh Fakultas Teknik, Universitas Muria Kudus, Kudus.
Badan Penerbit Universitas Muria Kudus, 2017-. -- volumes ; 29 cm
Oversize P96 .T422 I57 2017 + -- Kroch Library Asia
Tipologi linguistik
Tipologi linguistik : konsep dasar dan aplikasinya / Ketut Artawa, Jufrizal.
Pustaka Larasan, 2018. -- xvi, 288 pages ; 24 cm
P204 .A78 2018 -- Kroch Library Asia
Takrif kamus istilah dari perspektif pengguna
Takrif kamus istilah dari perspektif pengguna / Hasnah Mohamad.
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2016. -- xviii, 221 pages : illustrations ; 22 cm
P327 .H376 2016 -- Kroch Library Asia
Kolita 16, Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya 16 tingkat internasional
Kolita 16, Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya 16 tingkat internasional : prosiding tanpa pengeditan / koordinator, Yanti, Ph. D.
Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2018. -- viii, 536 pages ; 30 cm
Oversize P381 .A785 K66 2018 + -- Kroch Library Asia
Introduction to comparative philology
An introduction to comparative philology / by the late Dr. Pandurang Damodar Gune ; edited by Prof. N.P. Gune.
Poona Oriental Book House, 1970. -- pages 2, xxii, 325, 73 ; 18 cm
P563 .G8 1962 -- Kroch Library Asia
Comparative dictionary of the Indo-Aryan languages
A comparative dictionary of the Indo-Aryan languages / R.L. Turner.
Oxford University Press, 1966. -- xx, 841 pages ; 29 cm
Oversize P725 .T95 1966 + -- Kroch Library Asia
Comparative dictionary of the Indo-Aryan languages
A comparative dictionary of the Indo-Aryan languages : addenda and corrigenda / R.L. Turner ; edited by J.C. Wright.
School of Oriental and African Studies, University of London, 1985. -- xi, 168 p. ; 28 cm.
+ P725 .T95 suppl.1985 -- Olin Library Graduate Study Room 501, Request at Circulation
Oversize P725 .T95 suppl. 1985 + -- Kroch Library Asia
Comparative dictionary of the Indo-Aryan languages.
A comparative dictionary of the Indo-Aryan languages. Indexes. Compiled by Dorothy Rivers Turner.
Oxford University Press, 1969. -- ix, 357 p. 29 cm.
Oversize P725 .T95 Indexes + -- Kroch Library Asia
Comparative dictionary of the Indo-Aryan languages:
A comparative dictionary of the Indo-Aryan languages: phonetic analysis [by] R. L. Turner and D. R. Turner.
Oxford U.P., 1971. -- 231 p. 29 cm.
Oversize P725 .T95 suppl. 1971 + -- Kroch Library Asia

PE. English language (5 items)RSS

Iṅgrīsiyaṭa padanama
Iṅgrīsiyaṭa padanama : Siṃhala - Iṅgrīsi saṅsandanāymaka kramayaṭa = Foundation to English : through the Sinhala-English comparative methods / Ācārya Ănṭani Pranāndu.
Antar Saṃskr̥tika Pot Pracārakayō, 1999. -- vii, 229 pages ; 27 cm
Oversize PE1130 .S55 F47 1991 + -- Kroch Library Asia
Topicalization in Asian Englishes
Topicalization in Asian Englishes : forms, functions and frequencies of a fronting construction / Sven Leuckert.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xiv, 221 pages : illustrations ; 25 cm.
PE3501 .L48 2019 -- [asia]
Anglo-Indian dictionary
An Anglo-Indian dictionary : a glossary of Indian terms used in English and of such English or other non-Indian terms as have obtained special meanings in India / by George Clifford Whitworth.
Indian Documentation Service, 1976. -- xv, 350 pages ; 23 cm
PE3502 .I6 W47 1976 -- Kroch Library Asia
Chope!
Chope! : the eccentric lingoes of Singapore's kopitiam culture / [Stanley Tan & Antoninette Wong]
The little drom store, 2015. -- 112 pages : color illustrations ; 22 cm
PE3502 .S5 T36 2015 -- Kroch Library Asia
Singlish controversy
The Singlish controversy : language, culture and identity in a globalizing world / Lionel Wee (National University of Singapore).
Cambridge University Press, 2018. -- xi, 210 pages : illustrations ; 24 cm
PE3502 .S54 W34 2018 -- Kroch Library Asia

PK. Indo-Iranian languages and literatures (63 items)RSS

Hari-nāmāmr̥ta-vyākaraṇam
Hari-nāmāmr̥ta-vyākaraṇam = The grammar with the nectar of Hari's names / by Jīva Gosvāmī ; translator, Matsya Avatāra Dāsa ; editor, Gaurapada Dāsa.
Rasbihari Lal & Sons, 2016. -- 2 volumes ; 24 cm
PK541 .J5813 2016 -- Kroch Library Asia
Rapid Sanskrit method
A rapid Sanskrit method / by George L. Hart, III.
Dept. of Indian Studies, University of Wisconsin, 1972. -- ix, 220 leaves ; 29 cm
Oversize PK666 .H37 1972 + -- Kroch Library Asia
Sanskrit-English dictionary
A Sanskrit-English dictionary : etymologically and philologically arranged with special reference to cognate Indo-European languages / by Sir Monier Monier-Williams.
Oxford University Press, 1960. -- xxxiv, 1333 pages ; 29 cm
Oversize PK933 .M74 1960 + -- Kroch Library Asia Reference (Non-Circulating)
Pali Text Society's Pali-English dictionary
The Pali Text Society's Pali-English dictionary / edited by T.W. Rhys Davids and William Stede.
Published for the Pali Text Society by Luzac, 1966. -- xv, 738 pages ; 29 cm
Oversize PK1091 .P33 1966 + -- Kroch Library Asia
Vanga sahitya parichaya; or, Selections from the Bengali literature from the earliest times to the middle of the nineteenth century ...
Vanga sahitya parichaya; or, Selections from the Bengali literature from the earliest times to the middle of the nineteenth century ... By Rai Shahib Dinesh Chandra Sen ...
University of Calcutta, 1914. -- 2 volumes color frontispiece, color plates 25 cm
PK1713 .S45 -- Kroch Library Asia
Selected poems of Kumar Chakraborty
Selected poems of Kumar Chakraborty / translated with an introduction by Dulal Al Monsur.
Parvez Hossain Sangbed, 2016. -- 96 pages ; 22 cm
PK1730.16 .A3942 A2 2016 -- Kroch Library Asia
Bhargava's standard illustrated dictionary of the English language (Anglo-Hindi ed.),
Bhargava's standard illustrated dictionary of the English language (Anglo-Hindi ed.), comprising correct pronunciation and accents in Devanagari script, definitions, explanations, thousands of new words in arts and sciences, phrases and idioms explained in English and translated into Hindi, several appendices and thousands of administrative & legal words with Hindi synonyms as adopted by union and state governments in the shape of supplement and over two hundred illustrations, edited by R.C. Pathak.
P.N. Bhargava]; sole distributors: Shree Ganga Pustakalaya, 1960. -- 4, 1432 pages illustrations 23 cm
PK1936 .P3 1960 -- Kroch Library Asia
Mīnākṣī Hindī-Angrezī Koṣa
Mīnākṣī Hindī-Angrezī Koṣa / sampādaka Brajamohana, Badarinatha Kapūra.
Mīnākṣī Prakāśana, 1980. -- xiv, 798 pages ; 23 cm
PK1936 .H48 M56 1980 -- Kroch Library Asia
Practical Hindi-English dictionary
A practical Hindi-English dictionary = [व्यावहारिक हिंदी-अँग्रेज़ी कोश] / editors, Mahendra Chaturvedi, Dr. B.N. Tiwari.
A practical Hindi-English dictionary = [Vyāvahārika Hindī-An̐grezī kośa] / editors, Mahendra Chaturvedi, Dr. B.N. Tiwari.
National Publishing House, 1975. -- xvi, 875 pages ; 23 cm
PK1936 .P67 1975 -- Kroch Library Asia
Bhārgava ādarśa hindī śabdakośa
Bhārgava ādarśa hindī śabdakośa : hindī, saṃskr̥ta, prākr̥ta, grāmīṇa, brajabhāṣā tathā bhinna viṣayoṃ ke navīna śabda ... / sampādaka Paṇḍita Rāmacandra Pāṭhaka.
Bhārgava Bukaḍipo, 1979. -- 951 pages ; 26 cm
Oversize PK1937 .B43 1979 + -- Kroch Library Asia
Bāhire bodhana bābā
Bāhire bodhana bābā : hāsya rasa ke sāt Avadhī nāṭakoṃ kā saṅkalana / lekhaka Śrī Candra Bhūshaṇa Trivedī 'Ramaī Kākā'.
Grāma Sāhitya Mandira, 1971. -- 96 p. ; 18 cm.
PK1947.9 .R35 B34 1971 -- Kroch Library Asia
Sāhitya-paricaya. (serial)
Sāhitya-paricaya.
Vinoda Pustaka Mandira, 1966-. -- volumes ; 22-25 cm
PK2030 .S24 -- Kroch Library Asia
Hindī-sāhityakāra-kośa
Hindī-sāhityakāra-kośa : Hindī-sevī-saṃsāra : Hindī ke 2749 sāhityakāroṃ ke paricaya / sampādaka Premanārāyaṇa Ṭaṇḍana.
Hindī-Sevī-Saṃsāra-Kāryālaya, 1963. -- 755 pages ; 22 cm
PK2034 .H56 1963 -- Kroch Library Asia
Samarottarī Hindī kavitā aura patrakāritā
Samarottarī Hindī kavitā aura patrakāritā / Ḍô. Śibānī Sāhā = Samrottar Hindi kavita or patrakarita / by Dr. Shibani Saha.
Mittala eṇḍa Saṃsa, 2017. -- 231 pages ; 23 cm
PK2040.5 .S1259 2017 -- Kroch Library Asia
Hindī mādhurī.
Hindī mādhurī.
Dakshiṇa Bhārata Hindī Pracāra Sabhā, 1956. -- 3 volumes ; 18 cm.
PK2078 .E8 H56 1956 -- Kroch Library Asia
Sayings of Gorakhnath
Sayings of Gorakhnath : annotated translations from the Gorakh Bani / translators, Gordan Djurdjevic, Shukdev Singh ; introduction and notes, Gordan Djurdjevic.
Oxford University Press, 2019. -- 228 pages ; 25 cm
PK2095 .G6 G613 2019 -- Kroch Library Asia
Gō-dāna
Gō-dāna : saṅkshipta saṃskaraṇa / Prēmacanda.
Sarasvatī Prēsa, 1956. -- 217 p. ; 22 cm.
PK2098 .P92 G5 1959 -- Kroch Library Asia
Ādhunika Urdū śāyarī,
Ādhunika Urdū śāyarī, gītoṃ, gazaloṃ, nazmoṃ, rubāīyoṃ va qatoṃ kā pratinidhī[sic] saṅkalana, [saṅkalanakarttā] Esa. Cān̐damohammada.
Ādhunika Sāhitya Prakāśana, 1962. -- 120 pages 19 cm
PK2184 .C3 1962 -- Kroch Library Asia
Śabda-racanā ra varṇa-vinyāsa
Śabda-racanā ra varṇa-vinyāsa : bhāshāvaijñānika paddhati / Mohanarāja Śarmā.
Pāṭhyakrama Vikāsa Kendra, Tribhuvana Viśvavidyālaya, 1979. -- 11, 394 pages ; 23 cm
PK2596 .S46 1979 -- Kroch Library Asia
Tape lessons to accompany Intermediate Nepali structures
Tape lessons to accompany Intermediate Nepali structures / by Manindra K. Verma, Tara Nath Sharma, Krishna Pradhan.
Dept. of South Asian Studies, University of Wisconsin-Madison, 1978. -- 2 volumes (186 pages) ; 28 cm + 18 audiocassettes
Oversize PK2596 .V53 1978 + -- Kroch Library Asia
Great poet of Nepal
The great poet of Nepal / Narendra Raj Prasai ; translated by Anukritika ; edited by Anu Raj Joshi.
Trimurti Niketan, 2017. -- 271 pages ; 22 cm
PK2598 .D37 P83 2017 -- Kroch Library Asia
Mudira
Mudira : upanyāsa / Mīnarāja Basanta.
Shikha Books, 2016. -- 256 pages ; 18 cm.
PK2598 .B37 M83 2016 -- Kroch Library Asia
Pratināyaka
Pratināyaka : kathāsaṅgraha / Hari Adhikārī.
Śikhā Buksa, 2016. -- 152 pages ; 21 cm
PK2598 .A398 P73 2016 -- Kroch Library Asia
Vikaśa Gotāme
Vikaśa Gotāme / Jaya 'Kyākṭasa' = Vikash Gotame / by Jaya 'Cactus'.
Sāhitya Akādemī, 2016. -- 96 pages ; 22 cm.
PK2598 .G64 Z65 2016 -- Kroch Library Asia
Yātrā Amerikāko, māyā Nepālako
Yātrā Amerikāko, māyā Nepālako : niyātrāsaṅgraha / Ghanaśyāma Rājakarṇikāra.
Ḍīkurā Pablikeśana, 2012. -- 208 pages : illustrations ; 22 cm
PK2598 .R33556 Y38 2012 -- Kroch Library Asia
Cult of Pābūjī
The cult of Pābūjī / by Umberto Mondini ; with a foreword by John D. Smith.
Cambridge Scholars Publishing, 2019. -- xv, 183 pages : illustrations ; 22 cm
PK2708 .M66 2019 -- Kroch Library Asia
Karza kī māra
Karza kī māra / Nr̥siṃha Rājapurohita.
Malhipura Brāñca Presa, [between 1990 and 1999]. -- 30 p. ; 22 cm.
PK2708.9 .R23 K37 1990 -- Kroch Library Asia
Siṃhala svayaṃśikshaka
Siṃhala svayaṃśikshaka : Devanāgarī lipi meṃ / Dô. Ku. Bī. Ema. Dasanāyaka.
Nāgari Lipi Parishad, 1977. -- [8], 120 p. ; 22 cm.
PK2807 .D37 1977 -- Kroch Library Asia
Guide to the reading of hand-written documents in Sinhalese.
Guide to the reading of hand-written documents in Sinhalese.
Official Language Dept., 1957. -- 65 pages 36 cm
Oversize PK2810 .C39 1957a ++ -- Kroch Library Asia
Sidath sangarawa
The Sidath sangarawa : a grammar of the Sinhalese language / translated into English with introduction, notes, and appendices by James de Alwis.
Govt. Printer, Ceylon, 1966. -- 286 pages ; 22 cm
PK2812 .S4713 1966 -- Kroch Library Asia
Sinhalese, an introductory course
Sinhalese, an introductory course / C.H.B. Reynolds.
School of Oriental Studies, University of London, 1995. -- 355 pages ; 23 cm
PK2812 .R49 1995 -- Kroch Library Asia
Introduction to spoken Sinhala
An Introduction to spoken Sinhala / by W.S. Karunatillake.
M.D. Gunasena & Co., 1998. -- lii, 472 pages ; 25 cm
PK2813 .K37 1998 -- Kroch Library Asia
Roduction to spoken Sinhala
Introduction to spoken Sinhala / by W.S. Karunatillake.
Department of Linguistics, University of Kelaniya, 1988. -- 424 p. ; 32 cm.
Oversize PK2813 .K37 1988 ++ -- Kroch Library Asia
Sinhala
Sinhala / by Kamini De Abrew ; illustrated by Piyarathe Hewabattage.
U.S. Peace Corps Sri Lanka, 1985. -- viii, 143 pages : illustrations ; 28 cm
Oversize PK2813 .D4 1985 + -- Kroch Library Asia
Samples of contemporary Sinhala prose
Samples of contemporary Sinhala prose : with glossary and brief grammatical notes / James W. Gair, W.S. Karunatilaka.
South Asia Program and Dept. of Modern Languages and Linguistics, Cornell University, 1976. -- 52 pages ; 28 cm
Oversize PK2814 .S3 1973 + -- Kroch Library Asia
Case in Sinhalese
Case in Sinhalese / Rajapaksa Pathirannahalage Tissa Jayawardana.
[unknown publisher], 1971. -- ix, 339 pages ; 28 cm
Oversize PK2819 .J39 1971a + -- Kroch Library Asia
Reduplication in Sinhalese
Reduplication in Sinhalese / by Indralatha Padmapali Jayasekera.
[unknown publisher], 1970. -- 222 leaves ; 30 cm
Oversize PK2819 .J39 1970a + -- Kroch Library Asia
Do and happen
Do and happen : the ergative in colloquial Sinhala : a semantic analysis / by Khema Hemamala Himaransi Gunasinghe.
[unknown publisher], 1978. -- v, 156 leaves ; 28 cm
Oversize PK2821 .G86 1978 + -- Kroch Library Asia
Verb in early Sinhalese (from the 3c. B.C. - the 10c. A.D.)
The verb in early Sinhalese (from the 3c. B.C. - the 10c. A.D.) / Asoka Chandrasiri Premaratne.
[unknown publisher], 1986. -- 285 leaves ; 29 cm.
Oversize PK2821 .P74 1986 + -- Kroch Library Asia
Study in the syntax and phonology of modern colloquial Sinhalese
A study in the syntax and phonology of modern colloquial Sinhalese / Daya Menike Mickramasinghe.
[unknown publisher], 1973. -- vi, 355 leaves ; 30 cm.
Oversize PK2823 .W53 1973 + -- Kroch Library Asia
Stylistic aspects of word order in Sinhala
Stylistic aspects of word order in Sinhala / by Diomanie Deepamali De Silva.
[unknown publisher], 1976. -- 227 p. ; 31 cm.
Oversize PK2823 .D47 1976 ++ -- Kroch Library Asia
Etymological glossary of the Sinhalese language.
An etymological glossary of the Sinhalese language.
Royal Asiatic Society, Ceylon Branch, 1941. -- xii, 196 pages 29 cm
Oversize PK2831 .G4 1941 + -- Kroch Library Asia Reference (Non-Circulating)
Śabdakōṣa vidyā (lexicography)
Śabdakōṣa vidyā (lexicography) / edited by Punchi Bandara Sannasgala and Saddhamangala Karunaratne.
Dept. of Cultural Affairs, Ministry of Cultural Affairs, 1992. -- 170 p. : ill. (some col.) ; 28 cm.
Oversize PK2835 .S23 1992 + -- Kroch Library Asia
Gunasena English-Sinhalese concise dictionary
Gunasena English-Sinhalese concise dictionary = Guṇasēna Iṅgrīsi-Siṃhala saṅkṣipta śabda koṣaya / compiled by Sirisena Maitipe.
M.D. Gunasena & Co., 1981. -- 148 pages ; 23 cm
PK2837 .M22 1981 -- Kroch Library Asia
Iṅgrisi-Siṃhala śabda kōṣaya
Iṅgrisi-Siṃhala śabda kōṣaya = English-Sinhalese dictionary / compiled by G.P. Malalasekera.
Sīmāsahita Ăm. Ḍī. Guṇasēna saha Samāgama, 1982. -- xiv, 1066 pages ; 20 cm
PK2837 .M23 1982 -- Kroch Library Asia
Pāribhāṣika śabda mālāva, darśanaya saha tarka śāstraya
Pāribhāṣika śabda mālāva, darśanaya saha tarka śāstraya = Glossary of technical terms (English-Sinhala), philosophy & logic.
Adhyapana Prakaśana Depārtamēntuva, 2001. -- iii, 85 p. ; 22 cm.
PK2837 .S75 2001 -- Kroch Library Asia
Pocket dictionary of the Sinhalese and English languages.
A pocket dictionary of the Sinhalese and English languages.
Wesley Press, 1948. -- 288 pages ; 19 cm
PK2837 .N5 1948 -- Kroch Library Asia
Sinhalese-English dictionary
A Sinhalese-English dictionary / by T. Moscrop and B.A. Mendis.
Sri Satguru Publications, 1987. -- 276 pages ; 23 cm.
PK2837 .M672 1987 -- Kroch Library Asia
Standard English-Sinhalese dictionary
Standard English-Sinhalese dictionary / by Julius de Lanerolle.
Associated Distributors, 1948. -- 1005 p. ; 19 cm.
PK2837 .L24 1948 -- Kroch Library Asia
Guttila kāvyaya (stanzas 114-317)
Guttila kāvyaya (stanzas 114-317) : for the H.S.C. and U.E. examination 1953-54 / edited with introduction, text, notes and translation into English by Lionel Lokuliyana.
M.D. Gunasena, 1953. -- 149 pages ; 19 cm
PK2859 .V39 G88 1953 -- Kroch Library Asia
Hapanā.
Hapanā.
Lamā Pot, 1969. -- 172 pages 18 cm
PK2859 .I4 H3 -- Kroch Library Asia
Kumāra gī, ătuḷu, ḷamā pădi
Kumāra gī, ătuḷu, ḷamā pădi / Kumāratuṅga Munidāsa.
Visidunu Prakāśanayaki, 2003. -- xi, 163 pages : illustrations ; 21 cm
PK2859 .K835 K86 2003 -- Kroch Library Asia
Mahā Kālasēna
Mahā Kālasēna / Aśōka Prēmacandra.
Aśōka Prakāśana, 2016. -- vii, 308 pages ; 21 cm
PK2859 .P62 M34 2016 -- Kroch Library Asia
Mama api
Mama api / "sampādaka" Piyadāsa Palansūriya.
Vimasīm, Sāgara poṭō, 1973. -- 80 pages ; 19 cm
PK2859 .P27 1973 -- Kroch Library Asia
Samukka
Samukka : a novel / Jayani C. Pinnawale ; translated into English by Edmund Jayasuriya.
Sarasavi Publishers, 2017. -- 264 pages ; 21 cm
PK2859 .P457 S2613 2017 -- Kroch Library Asia
Vilambīta.
Vilambīta.
Ṭī. Bī. Ilaṅgaratna, 1965. -- 162 pages 18 cm
PK2859 .I4 V5 -- Kroch Library Asia
Śr̥ṅgāramañjarī of Saint Akbar Shah
Śr̥ṅgāramañjarī of Saint Akbar Shah : based on Sanskrit Manuscripts in Devanagari and Telugu scripts / edited with a critical study by Dr. V. Raghavan.
Dr. V. Raghavan Centre for Performing Arts, 2012. -- x, 116, 55, xxvi pages; 13 unnumbered leaves of plates : illustrations, portraits, facsimiles, genealogical tables ; 28 cm
Oversize PK2931 .A33 2012 + -- Kroch Library Asia
Ākāṅkṣā
Ākāṅkṣā / Pro. Amaranāthapāṇḍeyaḥ.
Śāradā Saṃskr̥ta Saṃsthāna, 2015. -- 9, 137 pages ; 23 cm
PK3799 .P2725 A43 2015 -- Kroch Library Asia
Ravīndrasaṃskr̥takathākuñjam
Ravīndrasaṃskr̥takathākuñjam : sampādana, Hindī anuvāda, samīkṣā sahita / sampādikā Ḍô. Śrīmatī Sudeśa Āhujā.
Nyū Bhāratīya Buka Kôraporeśana, 2018. -- ix, 668 pages ; 23 cm
PK3799 .P265 A56 2018 -- Kroch Library Asia
Sudarśanavijayam
Sudarśanavijayam : [gadyakāvyam] / lekhakaḥ, Madhusūdanaḥ.
Śāradā Saṃskr̥ta Saṃsthāna, 2016. -- 83 pages, 1 unnumbered page ; 23 cm
PK3799 .M25 S83155 2016 -- Kroch Library Asia
Reading India now
Reading India now : contemporary formations in literature and popular culture / Ulka Anjaria.
Temple University Press, 2019. -- xiv, 264 pages : illustrations ; 24 cm
PK5405 .A55 2019 -- Kroch Library Asia
Introduction to spoken Kashmiri
An introduction to spoken Kashmiri : a basic course and reference manual for learning and teaching Kashmiri as a second language / Braj B. Kachru.
Dept. of Linguistics, University of Illinois, 1973. -- 2 volumes (xlv, 735; 93, 3 pages) : illustrations, 1 map ; 26 cm
Oversize PK7023 .K33 1973 + -- Kroch Library Asia
Inscrutable art of translation
The inscrutable art of translation : a journey into Mahjoor : the poet of Kashmir / Furrukh Faizan Mir.
JayKay Books, 2016. -- 168 pages ; 23 cm
PK7035 .M57 Z54 2016 -- Kroch Library Asia

PL. Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania (279 items)RSS

Dakara kotoba wa omoshiroi
だから言葉は面白い / 榊原昭二著.
Dakara kotoba wa omoshiroi / Sakakibara Shōji cho.
Sanseidō, 2003. -- viii, 263 pages ; 19 cm
PL523.5 .S25 2003 -- Kroch Library Asia
Hōgen kanji
方言漢字 / 笹原宏之.
Hōgen kanji / Sasahara Hiroyuki.
Kabushiki Kaisha Kadokawa Gakugei Shuppan, 2013. -- 253 pages : illustrations, maps ; 19 cm.
PL528 .S268 2013 -- Kroch Library Asia
Kanji bunka no naritachi to tenkai
漢字文化の成り立ちと展開 / 新川登亀男.
Kanji bunka no naritachi to tenkai / Shinkawa Tokio.
Yamakawa Shuppansha, 2002. -- 103 pages : illustrations ; 21 cm.
PL528 .S55 2002 -- Kroch Library Asia
Handbook of Japanese contrastive linguistics
Handbook of Japanese contrastive linguistics / edited by Prashant Pardeshi, Taro Kageyama.
De Gruyter Mouton, 2018. -- xlv, 722 pages : illustrations ; 25 cm.
PL529 .H325 2018 -- Kroch Library Asia
Japanese for Sinologists
Japanese for Sinologists : a reading primer with glossaries and translations / Joshua A. Fogel, Fumiko Jōo.
University of California Press, 2017. -- 430 pages ; 25 cm
PL537 .F64 2017 -- Kroch Library Asia
Handbook of Japanese syntax
Handbook of Japanese syntax / edited by Masayoshi Shibatani, Shigeru Miyagawa, Hisashi Noda.
De Gruyter Mouton, 2017. -- xli, 851 pages : 1 map ; 25 cm.
PL619 .H36 2017 -- Kroch Library Asia
Girishiageki to nō no saisei
ギリシア劇と能の再生 : 声と身体の諸相 / 佐藤亨, 中条忍, 広木一人, 伊達直之, 村田真一, 堀真理子, 外岡尚美.
Girishiageki to nō no saisei : koe to shintai no shosō / Satō Tōru, Chūjō Shinobu, Hiroki Kazuhito, Date Naoyuki, Murata Shin'ichi, Hori Mariko, Tonōka Naomi.
Suiseisha, 2009. -- 295 pages : illustrations, maps ; 22 cm.
PL721 .P474 G57 2009 -- Kroch Library Asia
Kyō no rekishi, bungaku o aruku
京の歴史・文学を步く / 知恵の会編 ; 代表糸井通浩編.
Kyō no rekishi, bungaku o aruku / Chie no kai hen ; daihyō Itoi Michihiro hen.
Bensei Shuppan, 2008. -- 3, 314 pages : illustrations, maps ; 20 cm
PL724.2 .K8 K97 2008 -- Kroch Library Asia
Kokiroku
古記錄 / 定家筆.
Kokiroku / Sadaie hitsu.
(Gaku) Tenri Daigaku Shuppanbu, 2015. -- 206, 22 pages : illustrations ; 22 x 31 cm.
Oversize PL728.8115 .K648 2015 ++ -- Kroch Library Asia
Kindai kayō no kiseki
近代歌謠の軌跡 / 倉田喜弘.
Kindai kayō no kiseki / Kurata Yoshihiro.
Yamakawa Shuppansha, 2002. -- 92 pages : illustrations ; 21 cm.
PL731 .K873 2002 -- Kroch Library Asia
Rojō no Yoshitsune
路上の義経 / 篠田正浩.
Rojō no Yoshitsune / Shinoda Masahiro.
Genki Shobō, 2013. -- 248 pages : illustrations (some color) ; 20 cm
PL739.112 .M56 S55 2013 -- Kroch Library Asia
Ai to shi no yasōkyoku
愛と死の夜想曲 / 齋藤愼爾編集.
Ai to shi no yasōkyoku / Saitō Shinji henshū.
Kawade Shobō Shinsha, 2003. -- 231, vii pages ; 19 cm.
PL759.563 .L6 A48 2003 -- Kroch Library Asia
Dōbutsutachi no kānibaru
動物たちのカ-ニバル / 齋藤愼爾編集.
Dōbutsutachi no kānibaru / Saitō Shinji henshū.
Kawade Shobō Shinsha, 2004. -- 231, vii pages ; 19 cm.
PL759.563 .A48 D63 2004 -- Kroch Library Asia
Hana to jumoku no kyōen
花と樹木の饗宴 / 齋藤愼爾編集.
Hana to jumoku no kyōen / Saitō Shinji henshū.
Kawade Shobō Shinsha, 2004. -- 231, vii pages ; 19 cm.
PL759.563 .P5 H36 2004 -- Kroch Library Asia
Hoshi to tsuki no shinfonī
星と月のシンフォニ- / 齋藤愼爾編集.
Hoshi to tsuki no shinfonī / Saitō Shinji henshū.
Kawade Shobō Shinsha, 2004. -- 231, vii pages ; 19 cm.
PL759.563 .M59 H67 2004 -- Kroch Library Asia
Kisetsu no utage kara
季節の宴から / 齋藤愼爾編集.
Kisetsu no utage kara / Saitō Shinji henshū.
Kawade Shobō Shinsha, 2003. -- 231, vii pages ; 19 cm.
PL759.563 .S4 K57 2003 -- Kroch Library Asia
Tabi to jinsei no kiyūkyoku
旅と人生の嬉遊曲 / 齋藤愼爾編集.
Tabi to jinsei no kiyūkyoku / Saitō Shinji henshū.
Kawade Shobō Shinsha, 2004. -- 231, vii pages ; 19 cm.
PL759.563 .T75 T33 2004 -- Kroch Library Asia
Toki to matsuri no kosumorojī
時と祭のコスモロジ- / 齋藤愼爾編集.
Toki to matsuri no kosumorojī / Saitō Shinji henshū.
Kawade Shobō Shinsha, 2004. -- 231, vii pages ; 19 cm.
PL759.563 .F4 T65 2004 -- Kroch Library Asia
Umi to yama no rabirinsu
海と山のラビリンス / 齋藤愼爾編集.
Umi to yama no rabirinsu / Saitō Shinji henshū.
Kawade Shobō Shinsha, 2004. -- 231, vii pages ; 19 cm.
PL759.563 .G46 U45 2004 -- Kroch Library Asia
Netto no naka no shijintachi
ネットの中の詩人たち : それぞれの愛. それぞれの心 / 島秀生編・著.
Netto no naka no shijintachi : sorezore no ai, sorezore no kokoro / Shima Hideo hen, cho.
Kanshinsha, 2001-. -- volumes : illustrations ; 19 cm.
PL763.85 .N49 2001 -- Kroch Library Asia
Fujiwara Teika's Superior poems of our time;
Fujiwara Teika's Superior poems of our time; a thirteenth-century poetic treatise and sequence. Translated, with an introd. and notes, by Robert H. Brower and Earl Miner.
Stanford University Press, 1967. -- ix, 148 pages portrait 23 cm.
PL782 .E3 F96 1967 -- Kroch Library Asia
Modern Japanese short stories
Modern Japanese short stories / translated by E.G. Seidensticker, John Bester [and] Ivan Morris ; compiled by the Japan Quarterly Editorial Board.
Japan Publications Trading Co., 1960. -- 286 pages ; 22 cm
PL782 .E8 J35 -- Kroch Library Asia
Zainichi literature
Zainichi literature : Japanese writings by ethnic Koreans / edited by John Lie.
Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2018. -- x, 205 pages ; 23 cm.
PL782 .E1 Z35 2018 -- Kroch Library Asia
Murasaki Shikibu's The tale of genji
Murasaki Shikibu's The tale of genji : philosophical perspectives / edited by James McMullen.
Oxford University Press, 2019. -- xxii, 304 pages : illustrations ; 23 cm
PL788.4 .G43 M68 2019 -- Kroch Library Asia
Meigetsuki.
明月記.
Meigetsuki.
(Gaku) Tenri Daigaku Shuppanbu, 2015. -- 141, 21 pages ; 22 x 31 cm.
Oversize PL791 .M4 2015 ++ -- Kroch Library Asia
Tsurezuregusa no kenkyū
徒然草の研究 / 齋藤彰著.
Tsurezuregusa no kenkyū / Saitō Akira cho.
Kazama Shobō, 1998. -- 3, 9, 853 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations, fascim. ; 22 cm
PL791.6 .T73 S13 1998 -- Kroch Library Asia
Tùng vĩ ba tiêu 983 bài cú
Tùng vĩ ba tiêu 983 bài cú / Matsuo Bashō ; Trần Thiên Linh Thoại.
Nhà xuất bản Thanh niên, 2018. -- 254 pages: color illustrations ; 24 cm
PL794.4 .A6 2018 -- Kroch Library Asia
Từ khung cửa sỏ̂ lớp 7D
Từ khung cửa sỏ̂ lớp 7D / Asano Atsuko ; Phương Anh dịch.
Nhà xuất bản Kim Đồng, 2018. -- 2 volumes ; 21 cm
PL801 .S225 A75 2018 -- Kroch Library Asia
Spiral staircase
Spiral staircase / Hirato Renkichi ; translation & introduction Sho Sugita ; afterword Eric Selland.
Printed & bound by McNaughton & Gunn, 2017. -- 205 pages : illustration ; 21 cm.
PL808 .I6925 A2 2017 -- Kroch Library Asia
Tsubouchi Shoyo's Shinkyoku Urashima and the Wagnerian moment in Meiji Japan (with a translation of Shinkyoku Urashima)
Tsubouchi Shoyo's Shinkyoku Urashima and the Wagnerian moment in Meiji Japan (with a translation of Shinkyoku Urashima) / Daniel Gallimore ; with a foreword by Brian Powell.
The Edwin Mellen Press, 2016. -- xiii, 208 pages ; 24 cm
PL817 .S8 S5534 2016 -- Kroch Library Asia
Miyoshi Jūrō chosakushū
三好十郎著作集 / 三好十郎.
Miyoshi Jūrō chosakushū / Miyoshi Jūrō.
Fuji Shuppan, 2014. -- 12 volumes ; 22 cm + 1 supplement
PL833 .I964 2014 -- Kroch Library Asia
Sacred era
The sacred era : a novel / Yoshio Aramaki ; translated by Baryon Tensor Posadas ; foreword by Takayuki Tatsumi.
University of Minnesota Press, 2017. -- xvi, 255 pages ; 22 cm.
PL845 .R29 S3513 2017 -- Kroch Library Asia
Khu vui chơi của anh N
Khu vui chơi của anh N / Hoshi Shin'ichi ; Hoàng Long dịch từ nguyên tác Nhật ngữ.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 229 pages ; 21 cm.
PL852 .O8 E58 2017 -- Kroch Library Asia
Name of the game is a kidnapping
The name of the game is a kidnapping / Keigo Higashino ; translated by Jan Mitsuko Cash.
Vertical., 2017. -- 238 pages ; 22 cm
PL852 .I3625 G4613 2017 -- Kroch Library Asia
Under the midnight sun
Under the midnight sun / Keigo Higashino ; translated by Alexander O. Smith with Joseph Reeder.
Minotaur Books, 2016. -- 554 pages ; 25 cm
PL852 .I3625 B9313 2016 -- Kroch Library Asia
In the woods of memory
In the woods of memory / Shun Medoruma ; translated from the Japanese and with a preface by Takuma Sminkey ; afterword by Kyle Ikeda.
Stone Bridge Press, 2017. -- 213 pages : illustrations, maps ; 21 cm
PL856 .E4 M4613 2017 -- Kroch Library Asia
Ở đây sửa kỷ niệm xưa
Ở đây sửa kỷ niệm xưa / Tani Mizue ; Đỗ Phan Thu Hà dịch.
Nhà xuất bản Hà Nội, 2018. -- 2 volumes ; 21 cm.
PL876 .A65 O65 2018 -- Kroch Library Asia
Sŏyangin ŭi Han'guk kojŏnhak sŏnjip.
서양인 의 한국 고전학 선집.
Sŏyangin ŭi Han'guk kojŏnhak sŏnjip.
Pangmunsa, 2017. -- 2 volumes ; 24 cm.
PL958.15 .S693 2017 -- Kroch Library Asia
Korea's premier collection of classical literature
Korea's premier collection of classical literature : selections from Sŏ Kŏjŏng's Tongmunsŏn / translated, annotated, and with an introduction by Xin Wei and James B. Lewis.
University of Hawaiʻi Press, 2019. -- x, 244 pages ; 24 cm.
PL984 .E1 T66 2019 -- Kroch Library Asia
Musonghŏn Sŏnsaeng munjip
무송헌 선생 문집 / 김 담 지음 ; 박 미경 옮김.
Musonghŏn Sŏnsaeng munjip / Kim Tam chiŭm ; Kak Mi-gyŏng omgim.
Han'guk Kukhak Chinhŭngwŏn, 2018. -- 422 pages ; 27 cm.
Oversize PL988 .K577 A199 2018 + -- Kroch Library Asia
Kanjae chip
艮齋 集 / 李 德弘 著 ; 張 在鎬, 金 禹東 校點.
Kanjae chip / Yi Tŏk-hong chŏ ; Chang Chae-ho, Kim U-dong kyojŏm.
Han'guk Kukhak Chinhŭngwŏn, 2018. -- 523 pages : illustrations ; 24 cm.
PL989.9 .T58 2018 -- Kroch Library Asia
Kanjae chip
간재 집 = 艮齋 集 / 이 덕홍 지음 ; 장 재호, 김 우동 옮김.
Kanjae chip = Kanjae chip / Yi Tŏk-hong chiŭm ; Chang Chae-ho, Kim U-dong omgim.
Han'guk Kukhak Chinhŭngwŏn, 2018. -- 2 volumes : illustrations ; 24 cm.
PL989.9 .T582 2018 -- Kroch Library Asia
Kwŏn Chŏng-saeng
권 정생 / 한 경희 글 ; 이 동춘 사진.
Kwŏn Chŏng-saeng / Han Kyŏng-hŭi kŭl ; Yi Tong-ch'un sajin.
Minsogwŏn, 2018. -- 102 pages : illustrations (some color) ; 21 cm.
PL992.46 .C477 Z68 2018 -- Kroch Library Asia
Ngoài kia giông bão, lòng mẹ bình yên
Ngoài kia giông bão, lòng mẹ bình yên / Cheon Myeong Kwan ; Kim Ngân dịch.
Nhà xuất bản Văn học, 2015. -- 335 pages ; 20 cm.
PL994.19 .M96 K67 2015 -- Kroch Library Asia
Taiguo Han yu jiao yu xian zhuang ji gui hua yan jiu
泰国汉语教育现状及规划研究 = The study on Chinese education and the planning in Thailand / 陈艳艺著.
Taiguo Han yu jiao yu xian zhuang ji gui hua yan jiu = The study on Chinese education and the planning in Thailand / Chen Yanyi zhu.
Shi jie tu shu chu ban Guangdong you xian gong si, 2016. -- 3, 234 pages : illustrations ; 24 cm.
PL1068 .T5 C44 2016 -- Kroch Library Asia
China in the world
China in the world : an anthropology of Confucius Institutes, soft power, and globalization / Jennifer Hubbert.
University of Hawaiʻi Press, 2019. -- viii, 234 pages ; 24 cm
PL1069 .K66 H83 2019 -- Kroch Library Asia
San shi er li
三十而立 : 香港作家聯會成立三十周年記念 / 主編: 陶然
San shi er li : Xianggang zuo jia lian hui cheng li san shi zhou nian ji nian / zhu bian: Tao Ran
Xianggang zuo jia chu ban she you xian gong si, 2018. -- 213 pages : color illustrations ; 30 cm
Oversize PL2252 .X54 F45 2018 + -- Kroch Library Asia
Uta no hajime
うたの始め : 詩経 / 目加田誠訳.
Uta no hajime : Shikyō / Mekada Makoto yaku.
Heibonsha, 1982. -- vi, 247 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 20 cm.
PL2466 .Z6 M45 1982 -- Kroch Library Asia
Hanakage no uta
花影のうた : 詞と賦 / 須田禎一, 田森襄, 伊藤正文訳.
Hanakage no uta : shi to fu / Suda Teiichi, Tamori Noboru, Itō Masafumi yaku.
Heibonsha, 1983. -- v, 256 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations ; 21 cm.
PL2518 .C48 1982 v. 10 -- Kroch Library Asia
Reimei no uta
黎明のうた : 魯迅. 毛沢東ほか / 今村与志雄訳.
Reimei no uta : Rojin, Mō Takutō hoka / Imamura Yoshio yaku.
Heibonsha, 1982. -- x, 243 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations ; 21 cm.
PL2518 .C48 1982 v. 9 -- Kroch Library Asia
Sōrō no uta
滄浪のうた : 屈原 / 目加田誠訳.
Sōrō no uta : Kutsu Gen / Mekada Makoto yaku.
Heibonsha, 1983. -- iv, 245 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations ; 21 cm.
PL2518 .C48 1982 v. 2 -- Kroch Library Asia
Translating Chinese art and modern literature
Translating Chinese art and modern literature / edited by Yifeng Sun and Chris Song.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- viii, 215 pages : illustrations ; 24 cm.
PL2658 .A1 T73 2019 -- Kroch Library Asia
Bi thương ngược dòng thành sông
Bi thương ngược dòng thành sông : tiểu thuyết / Quách Kính Minh ; Losedow, dịch.
Nhà xuất bản Hồng đức, 2018. -- 486 pages ; 21 cm
PL2860 .U55 B43 2018 -- Kroch Library Asia
Someone to talk to
Someone to talk to : a novel / Liu Zhenyun ; translated by Howard Goldblatt and Sylvia Li-chun Lin.
Duke University Press, 2018. -- ix, 376 pages ; 23 cm
PL2879 .C376 Y52513 2018 -- Kroch Library Asia
Thư gửi bạn gái tuổi 14+
Thư gửi bạn gái tuổi 14+ : những thổn thức thầm kín của bạn gái : người lớn không thể biết / tác giả: Nhiêu Tuyết Mạn ; người dịch: Thúy Hạnh.
Nhà xuất bản Kim Đồng, 2018. -- 227 pages ; 21 cm
PL2955 .A5 N3 2018 -- Kroch Library Asia
Trúc mã là sói
Trúc mã là sói : tiểu thuyết / Mèo Lười Ngủ Ngày ; Trần Quỳnh Hương dịch.
NXB Văn học, 2018. -- 507 pages ; 21 cm
PL2959.5 .I452 Z48 2018 -- Kroch Library Asia
Saddharmāmr̥tam
Saddharmāmr̥tam : Festschrift für Jens-Uwe Hartmann zum 65. Geburstag / edited by Oliver von Criegern, Gudrun Melzer and Johannes Schneider.
Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien Universität Wien, 2018. -- xxxii, 572 pages : portrait, colour illustrations ; 24 cm
PL3608 .S334 2018 -- Kroch Library Asia
Aranikoyā svetacaitya
Aranikoyā svetacaitya : pūdhāḥ pyākhaṃ / Jñānakājī Mānandhara.
Nepālabhāshā Ākādemi, 2009. -- 63 pages ; 22 cm
PL3801 .N59 M361 2009 -- Kroch Library Asia
Jhīgu bhāshā śāstrīya saṅgita va sulacvaṅgu myeṃ
Jhīgu bhāshā śāstrīya saṅgita va sulacvaṅgu myeṃ / saṅgītakāra Mohanalāla Bārāhī ; sampādaka Dharmaratna Śākya 'Triśūlī'.
Hiraṇya Varṇa Mahāvihāra, 1992. -- 60 p. ; 22 cm.
PL3801 .N583 J45 1992 -- Kroch Library Asia
Narasiṃha avatāra
Narasiṃha avatāra : Kātīpyākhanay / Sunitā Rājabhaṇḍārī.
Bāburājā Maharjana, 2018. -- 116 p. : ill. (some col.) ; 22 cm.
PL3801 .N59 R366 2018 -- Kroch Library Asia
Prt̥hupākhyāna
Prt̥hupākhyāna / Juju Raṇajit Malla viracita nāṭaka ; Sunitā Rājabhaṇḍārī.
Pratika Ḍaṅgola, 2018. -- 117 p. ; 22 cm.
PL3801 .N59 R366 2018b -- Kroch Library Asia
Rīan lat ʻatsačhan wan dīeo ... čhop
เรียนลัดอัศจรรย์วันเดียว ... จบ : ภาษาไทยครูลิลลี่ / ครูลิลลี่-กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์.
Rīan lat ʻatsačhan wan dīeo ... čhop : phāsā Thai khrū Linlī / Khrū Linlī-Kitmānōt Rōtčhanasap.
Kitmānōt Tiutœ̄ring, 2019. -- 255 pages : color illustrations ; 22 cm
PL4161 .K577 2019 -- Kroch Library Asia
Khmư̄ trīam kānsō̜n phāsā Thai hai kǣ chāo tāng chāt
คู่มือเตรียมการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ = Leherhandbuch Thai als fremdsprache / ระวีวรรณ บุนนาค (คาลดรัค).
Khmư̄ trīam kānsō̜n phāsā Thai hai kǣ chāo tāng chāt = Leherhandbuch Thai als fremdsprache / aRawīwan Bunnāk (Khāndrak).
Metta Verlag, 2018. -- xiv, 200 pages : illustrations ; 26 cm + 1 supplement (17 pages ; 25 cm.)
Oversize PL4163 .R29 2018 + -- Kroch Library Asia
Phinit wannakhadī
พินิจวรรณคดี : จากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย / ว่าที่ร้อยตรี ณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณ, วันเพ็ญ เหลืองอรุณ.
Phinit wannakhadī : čhāk nangsư̄ bǣprīan matthayommasưksā tō̜n plāi / Wāthī Rō̜i Trī Natthawut Khlāisuwan, Wanphen Lư̄angʻarun.
Sī ʻEtyūkhēchan, 2019. -- 336 pages : color illustrations ; 24 cm
PL4200 .N2757 2019 -- Kroch Library Asia
Samutkhōt Khamchan khamchan sưng khūan ʻukhōt
สมุทรโฆษคำฉันท์ คำฉันท์ซึ่งควรอุโฆษ : รวมบทความวิเคราะห์และวิจัยวรรณคดีไทย เรื่องสมุทรโฆษคำฉันท์ / ศาสตราจารย์ ดร. ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต.
Samutkhōt Khamchan khamchan sưng khūan ʻukhōt : rūam botkhwām wikhro̜ læ wičhai wannakhadī Thai rư̄ang Samutkhōt Khamchan / Sātsatrāčhān Dō̜rō̜. Chonladā Rư̄angraklikhit.
Thanāphrēt Cʻhamkat, 2019. -- 229 pages ; 27 cm
Oversize PL4202 C467 2019 + -- Kroch Library Asia
Rāng khō̜ng ʻadīt
ร่างของอดีต : รวมเรื่องสั้นรางวัลที่สวิงสวายที่สุดในประเทศไทย Indy Short Story Award.
Rāng khō̜ng ʻadīt : rūam rư̄angsan rāngwan thī sawing sawāi thī sut nai Prathēt Thai Indy Short Story Award.
Samnakphim ʻĀtī Hao, 2019. -- 150 pages ; 21 cm
PL4205 .R26 2019 -- Kroch Library Asia
Chan khang khwāmrak wai nai nangsư̄
ฉันขังความรักไว้ในหนังสือ / อภิชาติ เพชรลีลา.
Chan khang khwāmrak wai nai nangsư̄ / ʻAphichāt Phetlīlā.
Samnkphim Nok Dūangčhan, 2019. -- 126 pages : illustrations (some color) ; 19 cm
PL4209 .A6427 C42 2019 -- Kroch Library Asia
Chāi phæ̣tsayā
ชายแพศยา / ว. วินิจฉัยกุล.
Chāi phæ̣tsayā / Wō̜. Winitchaikun, khīan.
Samnakphim ʻArun, 2018. -- 593 pages ; 21 cm.
PL4209 .W856 C435 2018 -- Kroch Library Asia
Chumchon khon lư̄m thuk
ชุมชนคนลืมทุกข์ : ชีวิตชาวสลัมที่มีทั้งทุกข์ สุข และเสียงหัวเราะทุกชีวิตต่างก็มีความฝัน / ยูร กมลเสรีรัตน์.
Chumchon khon lư̄m thuk : chīwit chāo salam thī mī thang thuk suk læ sīang hūaro̜̜ thuk chīwit tāng kō̜ mī khwāmfan / Yūn Kamonsērīrat.
Samnakphim Bangkœ̄t Klāo, 2018. -- 144 pages : illustrations ; 21 cm
PL4209 .Y947 C48 2018 -- Kroch Library Asia
Čhaosāo sāi būa
เจ้าสาวสายบัว / เจนิน, เขียน.
Čhaosāo sāi būa / Čhēnin, khīan.
Samnakphim ʻArun, 2016. -- 448 pages ; 21 cm.
PL4209 .C5135 C42 2016 -- Kroch Library Asia
Dekying Mālai nai lōk kao miti
เด็กหญิงมาลัยในโลกเก้ามิติ / ธีโอ, เขียยน ; ด.ญ.ขมิ้น กิ่งศักดิ์, วาดภาพปก.
Dekying Mālai nai lōk kao miti / Thīō, khīan ; Dō̜.Yō̜. Khamin Kingsak, wāt phāp bok.
Samnakphim Phrǣo Yaowachon, 2015. -- 192 pages ; 19 cm.
PL4209 .T4326 D45 2015 -- Kroch Library Asia
Dūai kāo khō̜ng rao ʻēng
ด้วยก้าวของเราเอง : กวีนิพนธ์ : เมื่อดอกไม้ในดวงตาเธอยิ้มให้ฉันทางของเราก็ปรากฏขึ้น / ธมกร, เขียน ; S. Patoommasoot, วาดภาพประกอบ.
Dūai kāo khō̜ng rao ʻēng : kawī niphon : mư̄a dō̜k mai nai dūangtā thœ̄ yim hai chan thāng khō̜ng rao kō̜ prakot khưn / Thamakō̜n, khīan ; S. Patoommasoot, wāt phāp prakō̜p.
Phrǣo Samnakphim, 2019. -- 233 pages : illustrations ; 19 cm.
PL4209 .T3556 D82 2019 -- Kroch Library Asia
Eternal niratnirankān
Eternal นิรัตินิรันดร์กาล / มายาโรส, เขียน.
Eternal niratnirankān / Māyārōt, khīan.
Samnakphim ʻArun, 2015. -- 256 pages ; 21 cm.
PL4209 .M48 E74 2015 -- Kroch Library Asia
Hēman sāpsūn
เหมันต์สาบสูญ = Winter / ปองวุฒิ, เขียน.
Hēman sāpsūn = Winter / Pō̜ngwut, khīan.
Phrǣo Samnakphim, 2013. -- 165 pages ; 22 cm
PL4209 .P746 H46 2013 -- Kroch Library Asia
Khāthā plµ̄ng rāng
คาถาแปลงร่าง / น.ต.หญิง ธิติมา ช้างพุ่ม,เขียน ; ด.ญ.ขมิ้น กิ่งศักดิ์, วาดภาพปก.
Khāthā plµ̄ng rāng / Nō̜. Tō̜. Ying Thitimā Changphum, khīan ; Dō̜. Yō̜. Khamin Kingsak, wāt phāp bok.
Samnakphim Phrǣo Yaowachon, 2015. -- 171 pages ; 19 cm.
PL4209 .T478 T45 2015 -- Kroch Library Asia
Khrong kradūk mǣmot suk khāttakam hǣng khwāmrak
โครงกระดูกแม่มด สุขฆาตกรรมแห่งความรัก = To love, with death / เจน จิ, เขียน.
Khrong kradūk mǣmot suk khāttakam hǣng khwāmrak = To love, with death / Čhen Čhi, khīan.
Phrµ̄o Samnakphim, 2019. -- 166 pages ; 19 cm.
PL4209 .C444 K47 2019 -- Kroch Library Asia
Klō̜nkān ngān Sunthō̜n Phū
กลอนกานท์ งานสุนทรภู่ : รวมบทความวิจัยและบทความวิชาการที่วิเคราะห์คำประพันธ์และผลงานของสุนทรภู่ / ศาสตราจารย์ ดร. ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต.
Klō̜nkān ngān Sunthō̜n Phū : rūam botkhwām wičhai læ, botkhwām wichākān thī wikhro̜ khampraphan læ phonngān khō̜ng Sunthō̜n Phū / Sātsatrāčhān Dō̜rō̜. Chonladā Rư̄angraklikhit.
Thanāphrēt Cʻhamkat, 2018. -- 256 pages ; 30 cm
Oversize PL4209 .S95 C46 2019 + -- Kroch Library Asia
Mahā samut
มหาสมุด / วันเฉลิม วัฒนวรกิจกุล, เขียน.
Mahā samut / Wanchalœ̄m Watthanawō̜rakitčhakun, khīan.
Phrǣo Samnakphim, 2012. -- 181 pages ; 21 cm.
PL4209 .W358 M34 2012 -- Kroch Library Asia
Mān bēnčharong
ม่านเบญจรงค์ / ตรียาฐิ์ เขียน.
Mān bēnčharong / Trīyā khīan.
ʻArun, 2016. -- 381 pages ; 21 cm
PL4209 .T75 M36 2016 -- Kroch Library Asia
Muk pư̄an sāi
มุกเปื้อนทราย / ช่อมณี.
Muk pư̄an sāi / Chō̜manī, khīan.
Samnakphim ʻArun, 2016. -- 461 pages ; 21 cm.
PL4209 .C53368 M85 2016 -- Kroch Library Asia
Nai ngao khư̄ rao phūsō̜nren
ในเงาคือเราผู้ซ่อนเร้น / อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์.
Nai ngao khư̄ rao phūsō̜nren / ʻŌ̜mkǣo Kanlayānaphong.
Samnakphim Mēn Wannakam, 2019. -- 171 pages ; 17 cm
PL4209 .O46 N25 2019 -- Kroch Library Asia
Nak čhip sǣngčhan
นักจิบแสงจันทร์ : รวมเรื่องสั้น / ประชาคม ลุนาชัย.
Nak čhip sǣngčhan : rūam rư̄angsan / Prachākhom Lunāchai.
Samnakphim Sī Panyā, 2019. -- 279 pages ; 21 cm
PL4209 .P73 N25 2019 -- Kroch Library Asia
Na thī sưng khwāmčhing mai ʻāt damrong yū
ณ ที่ซึ่งความจริงไม่อาจดำรงอยู่ / ปองวุฒิ รุจิระชาคร.
Na thī sưng khwāmčhing mai ʻāt damrong yū / Pō̜ngwut Ručhirachākhō̜n, khīan.
Phrǣo Samnakphim, 2018. -- 295 pages ; 19 cm.
PL4209 .P746 N274 2018 -- Kroch Library Asia
Nirāt nō̜rakān læ rư̄ang ʻư̄n ʻư̄n
นิราศนรกานต์และเรื่องอื่นๆ / จามรี ตันไพฑูรย์ดิถี.
Nirāt nō̜rakān læ rư̄ang ʻư̄n ʻư̄n / Čhammarī Tanphaithūndithī.
Samnakphim Yak Wannayuk, 2019. -- 68 pages : illustrations ; 20 cm
PL4209 .C43147 N57 2019 -- Kroch Library Asia
Phliu pai nai phrāi wēlā
พลิ้วไปในพรายเวลา / ผาด พาสิกรณ์, เขียน.
Phliu pai nai phrāi wēlā / Phāt Phāsikō̜n, khīan.
Phrǣo Samnakphim, 2015. -- 609 pages ; 19 cm.
PL4209 .P43877 P55 2015 -- Kroch Library Asia
Phrarātchaniphon botčhēračhā lakhō̜n rư̄ang ʻInao
พระราชนิพนธ์บทเจรจาละครเรื่องอิเหนา : พระอัจริยภาพด้านวรรณคดีการแสดง ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / ศาสตราจารย์ ดร. ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธานีรัตน์ จุตุทะศรี..
Phrarātchaniphon botčhēračhā lakhō̜n rư̄ang ʻInao : phraʻatchariyaphāp dān wannakhadī kānsadǣng / Sātsatrāčhān Dō̜rō̜. Chonladā Rư̄angraklikhit læ Phūchūai Sātsatrāčhān Dō̜rō̜. Thānīrat Čhatuthasī.
Thanāphrēt Cʻhamkat, 2019. -- 343 pages ; 30 cm
Oversize PL4209 .C54 C46 2019 + -- Kroch Library Asia
Phūkhon bon lōk nī tāng wātklūa kan læ kan
ผู้คนบนโลกนี้ต่างหวาดกลัวกันและกัน / ภู่มณี ศิริพรไพบูลย์.
Phūkhon bon lōk nī tāng wātklūa kan læ kan / Phūmanī Siriphō̜nphaibūn.
Samnakphim Mēn Wannakam, 2019. -- 215 pages ; 17 cm
PL4209 .P5686 P48 2019 -- Kroch Library Asia
Phūt nō̜i rō̜i rak
ภูตน้อยร้อยรัก / น้ำว้า, เขียน.
Phūt nō̜i rō̜i rak / Namwā, khīan.
Samnakphim ʻArun, 2016. -- 493 pages ; 21 cm.
PL4209 .N3536 P48 2016 -- Kroch Library Asia
Rāi fā rǣ fan
ร่ายฟ้าแรฝัน : บทกลอนสั้น แต่ฝันไกล / นภาลัย สุวรรณธาดา.
Rāi fā rǣ fan : botklō̜n san tǣ fan klai / Naphālai Suwannathādā.
Mahāwitthayālai Rangsit, 2019. -- 215 pages : illustrations ; 2 cm
PL4209 .N195 R25 2019 -- Kroch Library Asia
Rō̜i trā kāmmathēp
รอยตรากามเทพ / พันธุ์พเยีย.
Rō̜i trā kāmmathēp / Phanphayīa.
Samnakphim Bāngrak, 2019. -- 2 volumes ; 21 cm
PL4209 .P43767 R65 2019 -- Kroch Library Asia
Rū bāng mai wā hūačhai mī rak
รู้บ้างไหมว่าหัวใจมีรัก / เมเปิ้ลสีขาว, เขียน.
Rū bāng mai wā hūačhai mī rak / Mēpœ̄n Sīkhāo, khīan.
Samnakphim ʻArun, 2015. -- 281 pages ; 21 cm.
PL4209 .M52 R84 2015 -- Kroch Library Asia
Salak rak klāng hathai
สลักรักกลางหทัย / เรซิน, เขียน.
Salak rak klāng hathai / Rēsin, khīan.
Samnakphim ʻArun, 2016. -- 464 pages ; 21 cm.
PL4209 .R47 S25 2016 -- Kroch Library Asia
Wātsanā rak
วาสนารัก / จุฬามณี.
Wātsanā rak / Čhulāmanī, khīan.
Samnakphim ʻArun, 2015. -- 656 pages ; 21 cm.
PL4209 .C542 W27 2015 -- Kroch Library Asia
Yā lư̄m fan thưng rưdūfon
อย่าลืมฝันถึงฤดูฝน = here comes the rainy season : บทกวีในสีน้ำ / พิบูลศักดิ์ ละครพล เรื่องและภาพ.
Yā lư̄m fan thưng rưdūfon = here comes the rainy season : botkawī nai sī nām / Phibūnsak Lakhonaphon rư̄ang læ phāb.
Phrǣo Samnak Phim, 2016. -- 99 pages : illustrations (some color), 19 cm
PL4209 .P5319 Y35 2016 -- Kroch Library Asia
Yuk samai hǣng khwām sin wang
ยุคสมัยแห่งความสิ้นหวัง = Generation of hopelessness / จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท, เขียน.
Yuk samai hǣng khwām sin wang = Generation of hopelessness / Čhidānan Lư̄angphīansamut, khīan.
Phrǣo Samnakphim, 2019. -- 286 pages ; 19 cm.
PL4209 .C524 Y85 2019 -- Kroch Library Asia
ʻOngkān bō̜rihān sūan hūačhai
องค์การบริหารส่วนหัวใจ / เฟื่องนคร, เขียน.
ʻOngkān bō̜rihān sūan hūačhai / Fư̄angnakhō̜n, khīan.
Samnakphim ʻArun, 2015. -- 285 pages ; 21 cm.
PL4209 .F82 O65 2015 -- Kroch Library Asia
Sửa lỗi ngữ pháp
Sửa lỗi ngữ pháp : lỗi về kết cấu câu / PGS. Hồ Lê, PGS.TS. Lê Trung Hoa.
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018. -- 149 pages ; 21 cm
PL4374 .H653 2018 -- Kroch Library Asia
Từ điẻ̂n đối chiếu thuật ngữ ngôn ngữ học Việt-Anh-Hàn, Hàn-Việt-Anh, Anh-Hàn-Việt
Từ điẻ̂n đối chiếu thuật ngữ ngôn ngữ học Việt-Anh-Hàn, Hàn-Việt-Anh, Anh-Hàn-Việt / Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên), Hoàng Thị Yến.
Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 2018. -- 415 pages ; 21 cm
PL4376 .T8226 2018 -- Kroch Library Asia
Dictionnaire annamite
Dictionnaire annamite = Đại Nam quấc âm tự vị : tham dụng chữ Nho, có giải nghĩa, có dẫn chứng, mượn 24 chữ cái phương Tây làm chữ bộ / Huình-Tịnh Paulus Của.
Nhà xuất bản Tỏ̂ng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2018. -- 2 volumes (608, 596 pages) ; 21 cm
Oversize PL4377 .H95 2018 + -- Kroch Library Asia
Nguyễn Trãi quốc âm từ điẻ̂n = A Dictionary of 15th century ancient Vietnamese
Nguyễn Trãi quốc âm từ điẻ̂n = A Dictionary of 15th century ancient Vietnamese / Trần Trọng Dương.
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- xii, 575 pages ; 24 cm
PL4377 .T65 2018 -- Kroch Library Asia
Kỷ niệm không có mưa
Kỷ niệm không có mưa / Ý Nhi.
Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2018. -- 311 pages : illustrations ; 23 cm
PL4378 .Y54 2018 -- Kroch Library Asia
Đối thoại với hoa
Đối thoại với hoa : chân dung văn học và vấn đề văn hóa - văn chương - nghệ thuật / Nguyễn Thị Minh Thái.
Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ, 2018. -- 439 pages ; 21 cm
PL4378 .N5915 D65 2018 -- Kroch Library Asia
Bản kế hoạch hạnh phúc
Bản kế hoạch hạnh phúc / Nhiều tác giả.
Nhà xuất bản Kim Đò̂ng, 2018. -- 118 pages : illustrations ; 19 cm
PL4378.8 .B3525 2018 -- Kroch Library Asia
Biết ơn thầy cô
Biết ơn thầy cô / Trung Kiên (biên soạn).
Nhà xuất bản Thanh niên, 2018. -- 223 pages ; 21 cm
PL4378.8 .B55 2018 -- Kroch Library Asia
Bí mật của hạnh phúc
Bí mật của hạnh phúc / Nhiều tác giả ; Đặng Thiên Sơn tuyển chọn.
Nhà xuất bản Thanh niên, 2018. -- 187 pages : illustrations ; 21 cm
PL4378.8 .B495 2018 -- Kroch Library Asia
Chúng ta không đơn độc
Chúng ta không đơn độc / Nhiều tác giả ; Đặng Thiên Sơn tuyển chọn.
Nhà xuất bản Thanh Niên, 2018. -- 183 pages ; 21 cm
PL4378.8 .C4685 2018 -- Kroch Library Asia
Gia đình là tất cả
Gia đình là tất cả / Nhiều tác giả ; Đặng Thiên Sơn tuyển chọn.
Nhà xuất bản Thanh niên, 2018. -- 187 pages : illustrations ; 21 cm
PL4378.8 .G426 2018 -- Kroch Library Asia
Hãy giữ những ước mơ
Hãy giữ những ước mơ / Nhiều tác giả ; Đặng Thiên Sơn tuyển chọn.
Nhà xuất bản Thanh niên, 2018. -- 187 pages : illustrations ; 21 cm
PL4378.8 .H395 2018 -- Kroch Library Asia
Không bao giờ bỏ cuộc
Không bao giờ bỏ cuộc / Nhiều tác giả ; Đặng Thiên Sơn tuyển chọn.
Nhà xuất bản Thanh niên, 2018. -- 187 pages : billustrations ; 21 cm
PL4378.8 .K42715 2018 -- Kroch Library Asia
Lời nhắn nhủ của mẹ
Lời nhắn nhủ của mẹ / Nhiều tác giả ; Đặng Thiên Sơn tuyển chọn.
Nhà xuất bản Thanh niên, 2018. -- 187 pages ; 21 cm
PL4378.8 .L6515 2018 -- Kroch Library Asia
Ngoảnh nhìn ấu thơ
Ngoảnh nhìn ấu thơ / Nhiều tác giả.
Nhà xuất bản Kim Đò̂ng, 2018. -- 135 pages : illustrations ; 19 cm
PL4378.8 .N462 2018 -- Kroch Library Asia
Người chở yêu thương
Người chở yêu thương / Nhiều tác giả ; Đặng Thiên Sơn tuyển chọn.
Nhà xuất bản Thanh niên, 2018. -- 187 pages ; 21 cm
PL4378.8 .N475 2018 -- Kroch Library Asia
Những món quà kì diệu
Những món quà kì diệu / Nhiều tác giả ; Đặng Thiên Sơn tuyển chọn.
Nhà xuất bản Thanh niên, 2018. -- 187 pages : illustrations ; 21 cm
PL4378.8 .N559296 2018 -- Kroch Library Asia
Truyện ngắn hay 2018
Truyện ngắn hay 2018 / Nhiều tác giả ; Tống Ngọc Hân, Ma Văn Kháng, Mai Tiến Nghị, [and others].
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 289 pages ; 21 cm
PL4378.8 .T7886 2018 -- Kroch Library Asia
50 - Hồi ký không định xuất bản
50 - Hồi ký không định xuất bản / Quốc Bảo.
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2017. -- 242 pages ; 21 cm
PL4378.9 .Q63 A34 2017 -- Kroch Library Asia
Biẻ̂n giờ không còn mặn
Biẻ̂n giờ không còn mặn : thơ / Trần Gia Thái.
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2018. -- 175 pages : illustrations ; 21 cm
PL4378.9 .T74 B54 2018 -- Kroch Library Asia
Cầm tay Hà Nội
Cầm tay Hà Nội : tản văn / Khúc Cẩm Huyên ; minh họa, Trần Thị Thùy My.
Nhà xuất bản Kim Đồng, 2018. -- 123 pages : illustrations ; 19 cm
PL4378.9 .K4624 C35 2018 -- Kroch Library Asia
Căn cước xứ mưa
Căn cước xứ mưa : tản văn / Lê Vũ Trường Giang ; minh họa, Trần Hoàng Đức.
Nhà xuất bản Kim Đồng, 2018. -- 157 pages : illustrations ; 19 cm
PL4378.9 .L45566 C36 2018 -- Kroch Library Asia
Chỉ cần tin mình là duy nhất
Chỉ cần tin mình là duy nhất : tập thơ / Nguyễn Phong Việt.
Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ, 2018. -- 155 pages : illustrations ; 18 x 18 cm
PL4378.9 .N56098 C45 2018 -- Kroch Library Asia
Chuyện bên rìa thế giới
Chuyện bên rìa thế giới : truyện dài / Bùi Cẩm Linh.
Nhà xuất bản Trẻ, 2018. -- 258 pages ; 20 cm
PL4378.9 .B853 C48 2018 -- Kroch Library Asia
Dòng sông chết
Dòng sông chết : tiểu thuyết / Thiên Sơn.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 289 pages ; 21 cm
PL4378.9 .T4385 D66 2017 -- Kroch Library Asia
Em đến thương anh
Em đến thương anh : (tản văn) / Phương Ny.
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 252 pages ; 21 cm
PL4378.9 .P5835 E65 2018 -- Kroch Library Asia
Hanh hao quê nhà
Hanh hao quê nhà : tản văn / Nguyễn Thị Hòe.
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 191 pages ; 21 cm
PL4378.9 .N563526 H36 2018 -- Kroch Library Asia
Hải Vân hoa bút
Hải Vân hoa bút : thơ / Ngô Hải Vân.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2018. -- 320 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
PL4378.9 .N441317 H35 2018 -- Kroch Library Asia
Hạ về trên đồi cỏ lau hồng
Hạ về trên đồi cỏ lau hồng / tranh: Vương Thùy Linh ; lời: Hoàng Phương Thúy.
Nhà xuất bản Kim Đò̂ng, 2018. -- 55 pages : color illustrations ; 21 cm
PL4378.9 .H575 H36 2018 -- Kroch Library Asia
Hoa bách niên
Hoa bách niên : thơ và khảo luận / Ngọc Bội.
Cội Nguồn, 2017. -- 220 pages : illustrations ; 21 cm
PL4378.9 .N444545 H63 2017 -- Kroch Library Asia
Hoa tường vi trong đêm
Hoa tường vi trong đêm : tiểu thuyết / Hoàng Nhật Tuyên.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 254 pages ; 21 cm
PL4378.9 .H6685 H63 2017 -- Kroch Library Asia
Lênh đênh tuổi 20
Lênh đênh tuổi 20 / Ngô Thuận.
Nhà xuất bản Văn hóa-Văn nghệ TP. HCM, 2016. -- 139 pages : illustrations ; 19 cm
PL4378.9 .N4433865 L46 2016 -- Kroch Library Asia
Màu tím hoa mua
Màu tím hoa mua / Nguyên Minh.
NXB Thanh niên, 2014. -- 316 pages : illustrations ; 21 cm
PL4378.9 .N56029 M38 2014 -- Kroch Library Asia
Mảnh trời có lá cờ bay
Mảnh trời có lá cờ bay / Tuệ An.
Nhà xuất bản Kim Đồng, 2018. -- 170 pages ; 21 cm
PL4378.9 .T9535 M36 2018 -- Kroch Library Asia
Mình phải sống một tuổi trẻ rực rỡ
Mình phải sống một tuổi trẻ rực rỡ : (truyện dài) / LiNi Thông Minh.
Nhà xuất bản Thanh Niên : Người trẻ Việt, 2018. -- 254 pages ; 21 cm
PL4378.9 .L76 M56 2018 -- Kroch Library Asia
Mộ phần tuổi trẻ
Mộ phần tuổi trẻ : tiểu thuyết / Huỳnh Trọng Khang.
Nhà xuất bản Hội Nhà văn; Nhã Nam, 2016. -- 227 pages ; 21 cm
PL4378.9 .H88387 M65 2016 -- Kroch Library Asia
Một cảnh không có trên phim
Một cảnh không có trên phim : tập truyện ngắn / Hồ Huy Sơn.
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2018. -- 195 pages ; 21 cm
PL4378.9 .H535 M67 2018 -- Kroch Library Asia
Mùa hè trên núi
Mùa hè trên núi / Tống Ngọc Hân.
Nhà xuất bản Kim đồng, 2017. -- 194 pages : illustrations ; 19 cm
PL4378.9 .T663 M83 2017 -- Kroch Library Asia
Mùa thu xanh
Mùa thu xanh : thơ / Hoàng Diệu Tuyết.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2006. -- 65 pages ; 19 cm
PL4378.9 .H5447 M83 2006 -- Kroch Library Asia
Mùa đi trên những mái rêu
Mùa đi trên những mái rêu : tản văn / Nguyễn Thị Anh Đào ; bìa và minh họa: Trần Thị Thùy My.
Nhà xuất bản Kim Đò̂ng, 2018. -- 123 pages : illustrations ; 19 cm
PL4378.9 .N56283 M83 2018 -- Kroch Library Asia
Ngày một người không còn là tất cả
Ngày một người không còn là tất cả = Summer, day no, 501 / Nam Thanh.
Nhà xuất bản Phụ Nữ, 2018. -- 294 pages : illustrations ; 21 cm
PL4378.9 .N365 N43 2018 -- Kroch Library Asia
Nhụy khúc
Nhụy khúc : tiểu thuyết / Đinh Phương.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2016. -- 202 pages ; 21 cm
PL4378.9 .D567243 N58 2016 -- Kroch Library Asia
Những chuyến xe đàn bà
Những chuyến xe đàn bà : tản văn / Dona Đỗ Ngọc.
Nhà xuất bản Trẻ, 2018. -- 201 pages : illustrations; 20 cm
PL4378.9 .D57237 N48 2018 -- Kroch Library Asia
Song of Kiêu
The song of Kiêu : a new lament / Nguyẽ̂n Du ; reworked into English by Timothy Allen.
Penguin Books/Penguin Classics, 2019. -- lxv, 166 pages : illustrations, maps ; 20 cm
PL4378.9 .N5 K513 2019 -- Kroch Library Asia
Thoáng chạnh lòng với cỏ
Thoáng chạnh lòng với cỏ : thơ / Nguyễn Thị Anh Thảo.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2018. -- 79 pages ; 19 cm
PL4378.9 .N56285 T56 2018 -- Kroch Library Asia
Thời thanh xuân đã xa
Thời thanh xuân đã xa : nước Nga, nơi chúng tôi đã sống, làm việc, và yêu nhau như thế... / Nguyễn Thị Thúy.
Nhà xuất bản Trẻ, 2018. -- 495 pages ; 23 cm
PL4378.9 .N54697 T46 2018 -- Kroch Library Asia
Tiếng chim nào thủ thỉ dưới mái hiên
Tiếng chim nào thủ thỉ dưới mái hiên / Đinh Hoàng Anh.
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2018. -- 171 pages ; 21 cm
PL4378.9 .D56717 T54 2018 -- Kroch Library Asia
Tội ác ở lại
Tội ác ở lại : (truyện ký) / Phan Mai (Phạm Quý Thích).
Nhà xuất bản Thanh niên, 2016. -- 158 pages ; 19 cm
PL4378.9 .P522136 T65 2016 -- Kroch Library Asia
Vẫn yêu
Vẫn yêu : tản văn / Ann Lee ; tranh Kim Duẩn.
Nhà xuất bản Trẻ, 2017. -- 192 pages : color illustrations ; 20 cm
PL4378.9 .A673 V36 2017 -- Kroch Library Asia
Đừng lo lắng, hãy hạnh phúc
Đừng lo lắng, hãy hạnh phúc : tản văn / La Di.
Nhà xuất bản Văn hóa-văn nghệ, 2018. -- 151 pages ; 13 x 13 cm
PL4378.9 .L22117 D86 2018 -- Kroch Library Asia
Đứng tựa bên đời
Đứng tựa bên đời : thơ / Hoài Ziang Duy.
Hiện Diện Xuất bản, 2007. -- 166 pages : color illustrations ; 21 cm
PL4378.9 .H6415 D86 2019 -- Kroch Library Asia
Vừng ơi mở cửa
Vừng ơi mở cửa / sưu tầm tuyển chọn: Nguyễn Hùng Vĩ chủ biên [and three others].
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 106 pages : illustrations ; 23 cm
PL4386 .V95 2018 -- Kroch Library Asia
Gái Hà Nội
Gái Hà Nội : phóng sự tiểu thuyết / Nguyễn Ái Lữ.
Đông Phong Xuất bản, [between 2018 and ]. -- 64 pages ; 21 cm
PL4389 .N52 G35 2018 -- Kroch Library Asia
Kim Túy tình từ
Kim Túy tình từ : tức Kim Kiều tình từ hay Chuyện tình Kim Kiều / Nguyẽ̂n-Du ; Phạm Đan Quế sưu tầm và giới thiệu.
Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ, 2017. -- 223 pages : illustrations ; 24 cm
PL4389 .N56 2017 -- Kroch Library Asia
Lonely American
A lonely American : novel / Thanh Thuong Hoang.
Tieng Que Huong, 2004. -- 209 pages ; 21 cm
PL4389 .T245 N48 2004 -- Kroch Library Asia
Sufferings in humain life
Sufferings in humain life : short stories / Thanh Thuong Hoang ; English translation by Nguyen Thanh Chuong.
Thanh Thuong Hoang, 2017. -- 325 pages ; 23 cm
PL4389 .T245 S87 2017 -- Kroch Library Asia
Truyện đường rừng - Chiếc nỏ cánh dâu
Truyện đường rừng - Chiếc nỏ cánh dâu / Lan Khai.
Nhà xuất bản Thế giới, 2016. -- 379 pages ; 21 cm
PL4389 .N586 T8 2016 -- Kroch Library Asia
Trúng số độc đắc
Trúng số độc đắc / Vũ Trọng Phụng.
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 320 pages ; 21 cm
PL4389 .V98 T8 2018 -- Kroch Library Asia
Tuyển tập Nhất Linh, Khái Hưng.
Tuyển tập Nhất Linh, Khái Hưng.
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 675 pages ; 21 cm.
PL4389 .N655 A6 2018 -- Kroch Library Asia
Tuyển truyện Thanh Thương Hoàng.
Tuyển truyện Thanh Thương Hoàng.
Happyphuc, 2018. -- 459 pages ; 23 cm
PL4389 .T245 T88 2018 -- Kroch Library Asia
Tôi là Bêtô
Tôi là Bêtô : truyện / Nguyễn Nhật Ánh ; minh họa và tranh bìa: Đỗ Hoàng Tường.
Nhà xuất bản Trẻ, 2018. -- 229 pages : illustrations ; 20 cm
PL4389.24 .N62 T65 2018 -- Kroch Library Asia
Những giấc mơ của tôi
Những giấc mơ của tôi / Tạ Duy Anh.
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2016. -- 161 pages ; 21 cm
PL4390.3 .A18 N48 2016 -- Kroch Library Asia
Văn học Chăm
Văn học Chăm : khái luận / Inrasara.
Nhà xuất bản Tri Thức, 2015. -- 302 pages, 16 unnumbered pages of plates : color illustrations, maps ; 24 cm
PL4491.5 .I58 2015 -- Kroch Library Asia
Malayalam and English dictionary
A Malayalam and English dictionary / H. Gundert.
Asian Educational Services, 1989. -- xviii, 1116 pages ; 23 cm
PL4716 .G85 1989 -- Kroch Library Asia
Turaivi nin̲aivup pēruraikaḷ
Turaivi nin̲aivup pēruraikaḷ = Duraivi ninaivu peruraigal.
Turaivi Patippakam, 2016. -- 184 pages ; 22 cm
PL4758.85 .S72 T875 2016 -- Kroch Library Asia
Contrastive study of Jaffna Tamil phonology and Sinhala phonology
A contrastive study of Jaffna Tamil phonology and Sinhala phonology / Miss R. Periyathamby.
[unknown publisher], 1979. -- ix, 186 p. ; 31 cm.
Oversize PL4759 .P47 1979 ++ -- Kroch Library Asia
Kontak bahasa antarkomunitas multi etnik dalam menciptakan keharmonisan di Kabupaten Poso
Kontak bahasa antarkomunitas multi etnik dalam menciptakan keharmonisan di Kabupaten Poso / Tamrin, Herawati ; penyunting ahli, Prof. Dr. Johar Amir, M.Hum. ; editor, I Wayan Nitayadnya, M.Hum.
De La Macca, 2017. -- xvi, 198 pages ; 21 cm
PL5051 .T36 2017 -- Kroch Library Asia
Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia
Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia / Tim Pengembang Pedoman Bahasa Indonesia.
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016. -- xii, 78 pages ; 21 cm
PL5074 .P43 2016 -- Kroch Library Asia
Kamus umum bahasa dan ilmu bahasa (KUBIB)
Kamus umum bahasa dan ilmu bahasa (KUBIB) : mengenal bahasa-bahasa nusantara, bahasa-bahasa asing, dan memahami pelbagai istilah bidang ilmu bahasa mutakhir / Sudaryanto, M.Pd.
Samudra Biru, 2017. -- viii, 116 pages ; 25 cm
PL5077 .S829 2017 -- Kroch Library Asia
Sastra multikultural
Sastra multikultural : konstruksi identitas dan praktik diskursif negara dalam perkembangan sastra Indonesia / Dr. Akhmad Taufiq, S.S., M.Pd.
Beranda, 2017. -- xiv, 212 pages ; 23 cm.
PL5080.5 .T38 2017 -- Kroch Library Asia
Antologi puisi merawat kebinekaan
Antologi puisi merawat kebinekaan / penyunting, Suryo Handono.
Balai Bahasa Jawa Tengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. -- xii, 174 pages ; 21 cm
PL5086 .A5775 2017 -- Kroch Library Asia
Celoteh di bawah bendera
Celoteh di bawah bendera : antologi puisi kebangsaan.
Perkumpulan Rumah Seni Asnur, 2018. -- viii, 128 pages ; 21 cm
PL5086 .C45 2018 -- Kroch Library Asia
Tanah air daun
Tanah air daun : antologi puisi / Irsyad el Fahmi [and thirty two others].
CV. Intishar Publishing, 2017. -- 233 pages ; 20 cm
PL5086 .T363 2017 -- Kroch Library Asia
Timur Jawa
Timur Jawa : balada tanah takat : antologi puisi Forum Sastra Timur Jawa / Abdul Kadir Zaelani Armaya [and forty-nine others].
Balai Bahasa Jawa Timur dengan mitra karya Forum Sastra Timur Jawa, 2017. -- xiv, 146 pages ; 21 cm
PL5086 .T56 2017 -- Kroch Library Asia
10 lakon Indonesia 2017
10 lakon Indonesia 2017 : pemenang lomba penulisan naskah lakon teater 2017 / Joni Faisal [and nine others].
Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. -- xiii, 438 pages ; 21 cm
PL5087 .A17 2017 -- Kroch Library Asia
Bukan salahmu
Bukan salahmu : 9 perempuan, 1 perasaan / A.F. Diandra [and eight others].
PlotPoint, 2014. -- vi, 157 pages ; 19 cm.
PL5088 .B83 2014 -- Kroch Library Asia
Dan surga pun tersenyum
Dan surga pun tersenyum : kisah ketulusan dan rasa syukur wong cilik / Satria Nova, dkk.
Noura Books, 2013. -- xiii, 225 pages ; 20 cm
PL5088 .D35 2013 -- Kroch Library Asia
Imaji
Imaji / Discaria Paladinteri Montera de Manics.
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2018. -- vii, 269 pages ; 20 cm
PL5088 .I45 2018 -- Kroch Library Asia
Kencan pertama yang memalukan
Kencan pertama yang memalukan : kumpulan cerita / Isyana Artharini, Netty Virgiantini, Nathalia Theodora, dkk.
Moka Media, 2014. -- 137 pages : illustrations ; 19 cm
PL5088 .K463 2014 -- Kroch Library Asia
Keping memori
Keping memori / Discaria Paladinteri Montera de Manics.
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2018. -- 273 pages ; 20 cm
PL5088 .K467 2018 -- Kroch Library Asia
Motor matik milik bapak
Motor matik milik bapak / penulis, Rahmanto [and nine others].
Histeria, 2017. -- 123 pages : illustrations ; 20 cm
PL5088 .M68 2017 -- Kroch Library Asia
Sepatu roda luar biasa dan cerita lainnya
Sepatu roda luar biasa dan cerita lainnya : antologi cerita anak berbasis pendidikan karakter / KREASI Penggerak Literasi Bekasi ; penyunting, Esep M. Zaini dan Rina Sugiartinengsih.
MG Publisher, 2017. -- vi, 105 pages ; 21 cm
PL5088 .S47 2017 -- Kroch Library Asia
Setan becak, ayoveva, hingga Chicago May
Setan becak, ayoveva, hingga Chicago May : cerpen terbaik Tempo / tim kurator, Sena Joko Suyono [and five others].
Tempo Publishing, 2017. -- vi, 148 pages ; 21 cm
PL5088 .S478 2017 -- Kroch Library Asia
Bunga rampai sastra
Bunga rampai sastra : dari mitos buyut Cili sampai ideologi Ratna Indraswari Ibrahim.
Balai Bahasa Jawa Timur, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. -- ix, 124 pages; 21 cm
PL5088.5 .J39 B86 2017 -- Kroch Library Asia
Kota kertas
Kota kertas : sehimpun cerita pendek karya remaja Bengkulu : karya peserta bengkel sastra bimbingan penulisan cerita pendek bagi siswa SMA, SMK, MA, dan sederajat se-Kota Bengkulu / penulis, Rizki Amanda, dkk.
Kantor Bahasa Bengkulu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016. -- viii, 197 pages ; 22 cm
PL5088.5 .B462 K68 2016 -- Kroch Library Asia
Perjalanan waktu
Perjalanan waktu : antologi cerpen karya mahasiswa Bengkulu / penyunting, Mildaini, M. Yusuf, Halimi Hadibrata.
Kantor Bahasa Bengkulu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016. -- ix, 217 pages ; 22 cm
PL5088.5 .B462 P47 2016 -- Kroch Library Asia
Aku cinta Lovina
Aku cinta Lovina : sebuah novel / Sunaryono Basuki Ks.
Cakra Press, 2018. -- vi, 162 pages ; 21 cm
PL5089 .B344 A75 2018 -- Kroch Library Asia
Aku Masenja
Aku Masenja / Rumasi P.
Araska, 2017. -- 247 pages ; 20 cm
PL5089 .R93 A8 2017 -- Kroch Library Asia
Aku tak marah
Aku tak marah / a novel by Djokolelono.
Moka Media, 2014. -- 148 pages ; 19 cm
PL5089 .D6265 A7 2014 -- Kroch Library Asia
Aku tidak membeli cintamu
Aku tidak membeli cintamu / [penulis, Desni Intan Suri].
Jendela : Didistribusikan oleh Bestari Buana Murni, 2012. -- 256 pages ; 21 cm.
PL5089 .S95774 A7 2012 -- Kroch Library Asia
Alazhi, perawan Xin Jiang
Alazhi, perawan Xin Jiang : perjalanan cinta gadis Muslim Uyghur / Nuthayla Anwar.
Qanita, 2012. -- 439 pages ; 21 cm
PL5089 .A638 A8 2012 -- Kroch Library Asia
Aruna
Aruna / Else Liliani.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017. -- vii, 45 pages ; 21 cm
PL5089 .L7275 A9 2017 -- Kroch Library Asia
Bangkit Betawi
Bangkit Betawi : kumpulan puisi / Jaronah Abdullah.
Yayasan Pelangi Batavia, 2017. -- 99 pages : illustrations (some color) ; 24 cm
PL5089 .A1256 B3 2017 -- Kroch Library Asia
Baselove
Baselove / Riyan Raditya.
Noura Books, 2013. -- vii, 260 pages ; 19 cm.
PL5089 .R1185 B3 2013 -- Kroch Library Asia
Bejo, si anak elang Jawa
Bejo, si anak elang Jawa / Acep Yonny, S.S.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017. -- vii, 48 pages ; 21 cm
PL5089 .Y595 B4 2017 -- Kroch Library Asia
Bertuhan pada bahasa
Bertuhan pada bahasa / Sengat Ibrahim.
Basabasi, 2018. -- 157 pages ; 20 cm
PL5089 .I139 B4 2018 -- Kroch Library Asia
Biru pada Januari
Biru pada Januari / Aditia Yudis.
Gagas Media, 2012. -- v, 360 pages ; 19 cm
PL5089 .Y942 B5 2012 -- Kroch Library Asia
Brisbane
Brisbane : pesan cinta terhalang / Leyla Hana.
DAR! Mizan, 2014. -- 207 pages ; 20 cm
PL5089 .H224 B7 2014 -- Kroch Library Asia
Bunga-bunga semak
Bunga-bunga semak : kumpulan puisi / Barokah.
Pustaka Haikuku, 2017. -- xii, 124 pages : illustration ; 21 cm
PL5089 .B37 B8 2017 -- Kroch Library Asia
Cemong
Cemong / Ida Fitri.
Basabasi, 2017. -- 182 pages ; 21 cm
PL5089 .F5393 C4 2017 -- Kroch Library Asia
Coda imperia
Coda imperia / Akmal Nasery Basral.
PT Gramedia Pustaka Utama, 2018. -- 477 pages : illustrations ; 20 cm
PL5089 .B295 C6 2018 -- Kroch Library Asia
Dear bodyguard
Dear bodyguard / Riawani Elyta.
Bentang, 2013. -- 341 pages ; 21 cm.
PL5089 .E442 D4 2013 -- Kroch Library Asia
Deburan ombak
Deburan ombak : selaut haiku / Sobirin ; pengantar, Presiden Haikuku Indonesia, Diro Aritonang.
Pustaka Haikuku, 2018. -- x, 118 pages ; 21 cm
PL5089 .S6473 D4 2018 -- Kroch Library Asia
Dengarkan jiwa
Dengarkan jiwa : 35 puisi tentang Tuhan, cinta, dan keindahan / Sarah Bagir.
DAR! Mizan, 2012. -- 62 pages : illustrations ; 20 cm
PL5089 .B142 D4 2012 -- Kroch Library Asia
Di alunalun itu ada kalian, kupukupu, dan pelangi
Di alunalun itu ada kalian, kupukupu, dan pelangi : menghimpun 60 puisi / Isbedy Stiawan Z.S.
Siger Publisher, 2018. -- xxi, 108 pages ; 21 cm
PL5089 .I76 D5 2018 -- Kroch Library Asia
Dimsum martabak
Dimsum martabak / ide cerita, Alim Studio ; penulis, Matchamallow dan Muthia Esfand.
RANS Publisher, 2018. -- 215 pages ; 19 cm
PL5089 .M4287 D5 2018 -- Kroch Library Asia
Dingin datang bersama Juni
Dingin datang bersama Juni : kumpulan puisi / Imelda Matahari.
Vidya Mandiri, 2018. -- iv, 68 pages ; 21 cm
PL5089 .M4284 D5 2018 -- Kroch Library Asia
Fatimah
Fatimah : a play in 8 acts / Hoesin Bafagih ; translated and with a foreword by Mary Zurbuchen and an introduction by Huub de Jonge.
Lontar, 2018. -- xxxix, 170 pages ; 22 cm.
PL5089 .B1365 F3 2018 -- Kroch Library Asia
Freaky Teppy
The freaky Teppy : cerita hidup penuh tawa walau luka-kula / Stephany Josephine.
GagasMedia, 2013. -- ix, 175 pages : color illustrations ; 20 cm
PL5089 .J845 F7 2013 -- Kroch Library Asia
Hantu adalah kenangan
Hantu adalah kenangan : sepilihan puisi / Rifki Syarani Fachry.
Kentja Press, 2018. -- xii, 73 pages ; 19 cm
PL5089 .F133 H3 2018 -- Kroch Library Asia
Hau Kamelin dan Tuan Kamlasi
Hau Kamelin dan Tuan Kamlasi : sekumpulan cerita / Dicky Senda.
PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018. -- 139 pages ; 20 cm
PL5089 .S469 H3 2018 -- Kroch Library Asia
Hinomaru
Hinomaru / Iis W. Kartadinata.
Situseni, 2017. -- iv, 316 pages ; 21 cm
PL5089 .K27 H56 2017 -- Kroch Library Asia
Hujan, kopi, dan ciuman
Hujan, kopi, dan ciuman / Kurnia Effendi.
Basabasi, 2017. -- 144 pages ; 20 cm
PL5089 .E46 H9 2017 -- Kroch Library Asia
Hujan turun dari bawah
Hujan turun dari bawah : buku puisi / Benny Arnas.
PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018. -- viii, 70 pages ; 20 cm
PL5089 .A76 H9 2018 -- Kroch Library Asia
Ibu yang selalu berdandan sebelum tidur
Ibu yang selalu berdandan sebelum tidur / Jusuf A.N.
Basabasi, 2017. -- 168 pages ; 20 cm
PL5089 .J965 I2 2017 -- Kroch Library Asia
Impossible
Impossible / Nina Ardianti.
GagasMedia, 2012. -- vi, 290 pages ; 19 cm.
PL5089 .A675 I4 2012 -- Kroch Library Asia
Ingatan
Ingatan : kumpulan cerita pendek / Riani Kasih.
Literer Khatulistiwa, 2015. -- xv, 123 pages ; 21 cm
PL5089 .K266 I5 2015 -- Kroch Library Asia
Jaan tak jadi hilang
Jaan tak jadi hilang / Muncul Waluyadi Sp.
Balai Pustaka, 1996. -- 92 pages : illustrations ; 21 cm
PL5089 .W22 J18 1996 -- Kroch Library Asia
Jalan tak lagi terjal
Jalan tak lagi terjal / Umi Kulsum.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017. -- vii, 45 pages ; 21 cm
PL5089 .K9145 J3 2017 -- Kroch Library Asia
Jala sutra
Jala sutra : kumpulan cerita cendhek basa Using / Mohamad Syaiful, Nur Holipah ; edhitor, Hani Z. Noor.
Sengker Kuwung Belambangan, 2015. -- vi, 86 pages, vi, 88 pages ; 21 cm
PL5089 .S93 J35 2015 -- Kroch Library Asia
Jawa Batak serius?
Jawa Batak serius? / Achellia Sugiyono.
Samudra Biru, 2017. -- 472 pages ; 20 cm
PL5089 .S752415 J3 2017 -- Kroch Library Asia
Jprut
Jprut : novel / Putu Wijaya.
Basabasi, 2017. -- 184 pages ; 20 cm
PL5089 .W54 J67 2017 -- Kroch Library Asia
Kanuku Leon
Kanuku Leon : sekumpulan cerita / Dicky Senda.
PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018. -- 148 pages ; 20 cm
PL5089 .S469 K3 2018 -- Kroch Library Asia
Keajaiban buku harian Nesia
Keajaiban buku harian Nesia / Nurul Latiffah.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017. -- vii, 47 pages : color illustrations ; 21 cm
PL5089 .L36 K4 2017 -- Kroch Library Asia
Kematian seekor anjing pun tak ada yang sebiadab kematiannya
Kematian seekor anjing pun tak ada yang sebiadab kematiannya / Yuditeha.
Basabasi, 2017. -- 171 pages ; 20 cm
PL5089 .Y944 K4 2017 -- Kroch Library Asia
Kesatria terakhir
Kesatria terakhir : misteri runtuhnya Kerajaan Pajajaran / E. Rokajat Asura.
Imania, 2018. -- xiv, 564 pages ; 21 cm
PL5089 .A8803 K38 2018 -- Kroch Library Asia
Komet
Komet / Tere Liye.
PT Gramedia Pustaka Utama, 2018. -- 372 pages ; 20 cm
PL5089 .T447 K66 2018 -- Kroch Library Asia
Konstruksi tubuh Joko Pinurbo
Konstruksi tubuh Joko Pinurbo : ruang pascakolonial di balik Celana dan Di bawah kibaran sarung / Dwi Rahariyoso.
Araska, 2017. -- 292 pages ; 21 cm
PL5089 .J37 Z86 2017 -- Kroch Library Asia
Kumandang tembang mrapat
Kumandang tembang mrapat / Nasirin Lebdoyono Sukarta.
Satria Indra Prasta Publishing, 2014. -- xiii, 634 pages ; 21 cm
PL5089 .S7556 K9 2014 -- Kroch Library Asia
Lapar
Lapar / Erby S.
Histeria, 2017. -- iv, 280 pages ; 21 cm
PL5089 .E64 L3 2017 -- Kroch Library Asia
Lelucon para koruptor
Lelucon para koruptor : kumpulan cerpen / Agus Noor.
Diva Press, 2017. -- 272 pages : illustrations ; 20 cm
PL5089 .N81 L4 2017 -- Kroch Library Asia
Matryoshka
Matryoshka / Ghyna Amanda.
Laksana, 2017. -- 268 pages ; 20 cm
PL5089 .A4635 M3 2017 -- Kroch Library Asia
Menguak tabir nuswantara, mercusuar dunia
Menguak tabir nuswantara, mercusuar dunia / Jajat M. Notoprayugo.
Sulur Pustaka, 2017. -- xiv, 407 pages ; 24 cm
PL5089 .N897 M4 2017 -- Kroch Library Asia
Montmartre hatiku tertinggal
Montmartre hatiku tertinggal / Olenka Priyadarsani.
DAR! Mizan, 2014. -- 261 pages ; 20 cm
PL5089 .P9633 M6 2014 -- Kroch Library Asia
Moon cake
Moon cake / Rizka Amalia.
Noura Books, 2014. -- vii, 243 pages : illustrations ; 19 cm.
PL5089 .A46347 M6 2014 -- Kroch Library Asia
Museum of pure desire
Museum of pure desire : selected poems / Nirwan Dewanto ; translated by John H. McGlynn with an introduction by Zen Hae.
Lontar, 2017. -- xix, 136 pages ; 22 cm.
PL5089 .D49 M87 2017 -- Kroch Library Asia
My lovely beetle
My lovely beetle : lima metamorfosa, satu hati penuh cinta / Kamiluddin Azis.
PlotPoint, 2013. -- vi, 240 pages ; 19 cm
PL5089 .A9797 M9 2013 -- Kroch Library Asia
Nafas sang pekat mengukir cerita
Nafas sang pekat mengukir cerita / Nabiel Ghali Azumi.
Samudra Biru, 2015-. -- volumes ; 20 cm
PL5089 .A987 N3 2015 -- Kroch Library Asia
Neira
Neira : kutambatkan cintaku yang kusut di dua hati / Burhan Bungin.
Kakilangit Kencana, 2018. -- x, 185 pages ; 19 cm
PL5089 .B945 N4 2018 -- Kroch Library Asia
No jodoh we cry
No jodoh we cry / Tita Rosianti.
GagasMedia, 2008. -- vi, 217 pages ; 20 cm
PL5089 .R789 N6 2008 -- Kroch Library Asia
Orang Madura naik haji
Orang Madura naik haji / Abdul Mukti Thabrani.
DIVA Press, 2017. -- 188 pages ; 20 cm.
PL5089 .T435 O7 2017 -- Kroch Library Asia
Pangeran bumi, kesatria bulan
Pangeran bumi, kesatria bulan / Ary Nilandari.
Qanita, 2014. -- 321 pages ; 21 cm
PL5089 .N694 P3 2014 -- Kroch Library Asia
Pantai jalan terdekat ke rumahmu
Pantai jalan terdekat ke rumahmu / Yetti A.K.A.
Basabasi, 2017. -- 222 pages ; 20 cm
PL5089 .Y48 P46 2017 -- Kroch Library Asia
Passer Gambier
Passer Gambier : setangkle puisi sejarah & budaya : Betawi, Batavia, Jakarta / Chairil Gibran Ramadhan ; pendahuluan, Joko Pinurbo ; pengakhiran, Prof. Dr. Yusmar Yusuf.
Padasan, 2018. -- xxviii, 132 pages ; 21 cm
PL5089 .R154 P3 2018 -- Kroch Library Asia
Pelangi dua hati
Pelangi dua hati / Dewi Cendika.
DAR! Mizan, 2013. -- 162 pages : illustrations (some color) ; 20 cm.
PL5089 .C387 P4 2013 -- Kroch Library Asia
Pelangi musim semi
Pelangi musim semi / Rizki Affiat.
Bunyan, 2013. -- 372 pages ; 19 cm
PL5089 .A362 P4 2013 -- Kroch Library Asia
Pepasir samudera
Pepasir samudera / Anneke Puteri.
Zikrul Hakim, 2010. -- 208 pages ; 21 cm
PL5089 .P9945 P4 2010 -- Kroch Library Asia
Peri kopi
Peri kopi : cinta yang sederhana selalu menjadi tempat pulang / Yetti A.K.A.
Ping, 2017. -- 236 pages ; 20 cm
PL5089 .Y48 P45 2017 -- Kroch Library Asia
Persahabatan yang menguatkan
Persahabatan yang menguatkan / Albertus Sartono.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017. -- vii, 45 pages ; 21 cm
PL5089 .S243 P4 2017 -- Kroch Library Asia
Pinangan dari selatan
Pinangan dari selatan : novel / Indra J. Piliang.
Sang Gerilya Indonesia, 2016. -- 419 pages ; 20 cm
PL5089 .P575 P5 2016 -- Kroch Library Asia
Playboy asoy
Playboy asoy : biar tampang hellboy yang penting playboy / Leonardo de Capriyono a.k.a. Jabogar.
Gradien Mediatama, 2009. -- 184 pages ; 19 cm.
PL5089 .C25 P5 2009 -- Kroch Library Asia
Putra mahkota kembar
Putra mahkota kembar / Juniardo Akbar.
PT. Nimas Multima, 1998. -- vii, 48 pages : illustrations ; 21 cm
PL5089 .A2984 P9 1998 -- Kroch Library Asia
Raisha dan trisula raja
Raisha dan trisula raja / T.F. Kurniawan.
Metamind, 2018. -- 169 pages ; 20 cm
PL5089 .T224 R35 2018 -- Kroch Library Asia
Sakura's secret
Sakura's secret : sekeping rahasia tentang yang tak pernah bisa sempurna / Sucia Ramadhani.
DAR! Mizan, 2014. -- 158 pages ; 20 cm
PL5089 .R1615 S2 2014 -- Kroch Library Asia
Secangkir teh melati
Secangkir teh melati / Bunjamin Wibisono.
KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2018. -- x, 222 pages ; 20 cm
PL5089 .W435 S4 2018 -- Kroch Library Asia
Serdadu pantai
Serdadu pantai / Laode Insan.
Noura Books, 2013. -- xii, 378 pages ; 21 cm
PL5089 .I582 S4 2013 -- Kroch Library Asia
Serdadu rasa
Serdadu rasa : kumpulan puisi / Yoga Pratama.
Aura, 2018. -- xiv, 116 pages ; 20 cm
PL5089 .P907 S3 2018 -- Kroch Library Asia
Shobrun Jamil
Shobrun Jamil : sabar yang indah : sebuah novel perenungan iman / [penulis, Human S. Chudori].
Penerbit Republika, 2010. -- viii, 190 pages ; 21 cm
PL5089 .C545 S5 2010 -- Kroch Library Asia
SMS cinta abadi
SMS cinta abadi / Andy Stevenio.
Hi-Fest Publishing, 2008. -- 116 pages ; 19 cm
PL5089 .S83 S6 2008 -- Kroch Library Asia
SMS galau tingkat kabupaten nasional
SMS galau tingkat kabupaten nasional / Riz Agies.
Jenko Media, 2012. -- 118 pages ; 18 cm
PL5089 .A26945 S6 2012 -- Kroch Library Asia
Surat untuk kekasih
Surat untuk kekasih / Edwar Maulana.
Situseni, 2016. -- vi, 110 pages ; 21 cm
PL5089 .M446 S9 2016 -- Kroch Library Asia
Surat yang berbicara tentang masa lalu
Surat yang berbicara tentang masa lalu : kumpulan cerpen / Ade Ubaidil.
Basabasi, 2017. -- 210 pages ; 20 cm
PL5089 .U13 S9 2017 -- Kroch Library Asia
Tenaga kerja istimewa
Tenaga kerja istimewa / Naiqueen.
Bentang, 2015. -- 362 pages ; 21 cm
PL5089 .N13743 T4 2015 -- Kroch Library Asia
Tiba sebelum berangkat
Tiba sebelum berangkat / Faisal Oddang.
Kepustakaan Populer Gramedia, 2018. -- vi, 215 pages ; 20 cm
PL5089 .O33 T53 2018 -- Kroch Library Asia
Unbelievable
Unbelievable : skandal adalah kebenaran yang disembunyikan / Winna Efendi.
GagasMedia, 2009. -- v, 258 pages ; 19 cm.
PL5089 .E253 U5 2009 -- Kroch Library Asia
Walk away
Walk away / Dilaika Septy.
Bentang Belia, 2012. -- 201 pages ; 19 cm
PL5089 .S4825 W3 2012 -- Kroch Library Asia
Youth adagio
Youth adagio / penulis, Alberta Natasia Adji.
Lingua Kata, 2013. -- x, 334 pages ; 19 cm
PL5089 .A243 Y6 2013 -- Kroch Library Asia
Sejambak mawar
Sejambak mawar : secebis bingkisan kesarjanaan / Mohd. Taib Osman; penyelenggara, Omar Mohd Hashim, Farid Ahmad.
Persatuan Sejarah Malaysia, 2015. -- xx, 388 pages : illustrations ; 23 cm
PL5106 .M643 2015 -- Kroch Library Asia
Daftar kosakata dialek Melayu Jakarta dalam bahasa Indonesia
Daftar kosakata dialek Melayu Jakarta dalam bahasa Indonesia / Sudaryanto, S.Pd., M.Pd.
Samudra Biru, 2017. -- xi, 33 pages ; 20 cm
PL5128 .J34 S83 2017 -- Kroch Library Asia
Kapitan Melayu
Kapitan Melayu / Mohamed Ahmed Sawall.
Persatuan Sejarah Malaysia, 2015. -- xxiii, 263 pages : illustrations ; 23 cm
PL5139 .M497 K3 2015 -- Kroch Library Asia
Merenungi dunia naratif Malim Ghozali PK
Merenungi dunia naratif Malim Ghozali PK / editor, S.M. Zakir.
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2017. -- xiv, 276 pages ; 22 cm
PL5139 .M254 Z84 2017 -- Kroch Library Asia
Nyanyian pemuisi di pinggiran
Nyanyian pemuisi di pinggiran : kumpulan puisi / Sumadi Sarkawi.
Sumadi Sarkawi, 2015. -- 80 pages ; 22 cm
PL5139 .S957 N9 2015 -- Kroch Library Asia
Symbols in the plays of Noordin Hassan
Symbols in the plays of Noordin Hassan / Rohani Md. Yousoff.
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2017. -- xxxv, 353 pages ; 21 cm.
PL5139 .N63 Z866 2017 -- Kroch Library Asia
Tanya Mariah
Tanya Mariah / Basuki Sastro.
Kreatif Hand and Associates, 2017. -- 240 pages ; 19 cm.
PL5139 .B358 T36 2017 -- Kroch Library Asia
Ajaran kepemimpinan Asthabrata Kadipaten Pakualaman
Ajaran kepemimpinan Asthabrata Kadipaten Pakualaman / oleh K.G.P.A.A. Paku Alam X.
Perpustakaan Pura Pakualaman Yogyakarta, 2017. -- xxiv, 100 pages : color illustrations ; 24 cm
PL5170.5 .P35 2017 -- Kroch Library Asia
Macapat Malangan
Macapat Malangan / Ki Sholeh Adi Pramono.
Balai Bahasa Jawa Timur, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. -- ix, 165 pages; 21 cm
PL5172 .A35 2017 -- Kroch Library Asia
Jerangkong
Jerangkong : kumpulan cerita cendhek pilihan Bisnis Banyuwangi / editor: Antariksawan Jusuf, Hani Z. Noor.
Sengker Kuwung Belambangan, 2017. -- viii, 180 pages : illustrations ; 21 cm
PL5175 .J47 2017 -- Kroch Library Asia
Atinisun kesangsang nong Banyuwangi
Atinisun kesangsang nong Banyuwangi / Antariksawan Jusuf.
Sengker Kuwung Belambangan, 2018. -- vi, 70 pages ; 21 cm
PL5179 .J87 A85 2018 -- Kroch Library Asia
Gandrung jagad
Gandrung jagad / Sentot Parijoto.
Sengker Kuwung Belambangan, 2018. -- viii, 78 pages ; 21 cm
PL5179 .P395 G3 2018 -- Kroch Library Asia
Hadhiah paling endah
Hadhiah paling endah : wacan bocah / Ardini Pangastuti Bn.
Buana Grafika, 2017. -- xii, 110 pages ; 21 cm
PL5179 .A73 H33 2017 -- Kroch Library Asia
Pasakalye
Pasakalye : isang paglalayag sa kasaysayan ng Panitikang Filipino / Gary C. Devilles, PhD, patnugot.
Blue Books : Ateneo de Manila University Press, 2014. -- 309 pages ; 26 cm
Oversize PL5531 .P37 2014 + -- Kroch Library Asia
Labingtatlong pasaway
Ang labingtatlong pasaway / inedit ni Jun Cruz Reyes.
Visprint, 2014. -- xxii, 233 pages : illustrations ; 23 cm.
PL6058.8 .A54 2014 -- Kroch Library Asia
Troya
Troya : 12 kuwento / Jselito D. Delos Reyes.
Visprint, 2016. -- 247 pages ; 23 cm
PL6058.9 .D46 T76 2016 -- Kroch Library Asia

PN. Literature (General) (43 items)RSS

Wārā sommut māi lēk 01 wā dūai wannakam
วาระสมมติ หมายเลข 01 ว่าด้วยวรรณกรรม = Hidden agenda-on literature / วริศ ลิขิตอนุสรณ์, บรรณาธิการ.
Wārā sommut māi lēk 01 wā dūai wannakam = Hidden agenda-on literature / Warit Likhitʻanusō̜n, bannāthikān.
Samnakphim Sommut, 2019. -- 246 pages : illustrations ; 21 cm
PN94.2 .W27 2019 -- Kroch Library Asia
Truyện ngụ ngôn Đông Nam Á
Truyện ngụ ngôn Đông Nam Á / Trương Sỹ Hùng.
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 163 pages ; 21 cm
PN981 .T78 2018 -- Kroch Library Asia
Srimulatism
Srimulatism / Thrio Haryanto.
Noura, 2018. -- viii, 177 pages : illustrations ; 20 cm
PN1969 .C65 H37 2018 -- Kroch Library Asia
Bayang yang membias
Bayang yang membias : keterlibatan dalang dalam propaganda pembangunan pemerintah Orde Baru di kota Semarang (1986-1998) / Fadhil Nugroho Adi.
Nulisbuku.com, 2017. -- 188 pages : illustrations ; 19 cm
PN1979 .S5 A36 2017 -- Kroch Library Asia
Ghostly desires
Ghostly desires : queer sexuality and vernacular Buddhism in contemporary Thai cinema / Arnika Fuhrmann.
Duke University Press, 2016. -- xii, 255 pages : illustrations ; 23 cm
PN1993.5 .T5 F847 2016 -- Kroch Library Asia
Nai nang mī phlēng
ในหนังมีเพลง / ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์.
Nai nang mī phlēng / Phānu Bunphiphatthanāphong.
Khō̜mmō̜n Buk, 2019. -- 269 pages : illustrations ; 21 cm
PN1995 .P495 2019 -- Kroch Library Asia
Criminalization/assimilation
Criminalization/assimilation : Chinese/Americans and Chinatowns in classical Hollywood film / Philippa Gates.
Rutgers University Press, 2019. -- vi, 294 pages : illustrations ; 23 cm
PN1995.9 .C475 G38 2019 -- Kroch Library Asia
Choking apple
The choking apple : film script / Thanh Thuong Hoang ; English translation by Nguyen Thanh Chuong ; cover designed by Bong Quy Mui.
Lulu Press, 2019. -- 325 pages ; 23 cm
PN1997 .A1 T54 2019 -- Kroch Library Asia
Lulu de dian ying (video)
露露的电影 = Lulu the movie / Huat Films presents ; 出品人 庄米雪 ; 监制 陈俊雄 ; 导演, 编剧 庄米雪.
Lulu de dian ying = Lulu the movie / Huat Films presents ; chu pin ren, Zhuang Mixue ; jian zhi, Chen Junxiong ; dao yan, bian ju, Zhuang Mixue.
Poh Kim Video Pte. Ltd., 2017. -- 1 videodisc (126 min.) : sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10272 (CHI) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Training actors' voices
Training actors' voices : towards an intercultural/interdisciplinary approach / Tara McAllister-Viel.
Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2019. -- ix, 218 pages : illustrations ; 24 cm.
PN2071 .S65 M45 2019 -- Kroch Library Asia
Drama Nusantara
Drama Nusantara : kajian bandingan sejarah dan kritikan / Abdul Rahman Napiah.
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2017. -- x, 367 pages ; 22 cm.
PN2899.1 .A23 2017 -- Kroch Library Asia
Jisha to geinō no chūsei
寺社と芸能の中世 / 安田次郎.
Jisha to geinō no chūsei / Yasuda Tsuguo.
Yamakawa Shuppansha, 2009. -- 91 pages : illustrations, maps ; 21 cm.
PN2922 .Y375 2009 -- Kroch Library Asia
Street performers and society in urban Japan, 1600-1900
Street performers and society in urban Japan, 1600-1900 : the beggar's gift / Gerald Groemer.
Routledge, 2018. -- xv, 415 p. : illustrations, maps ; 24 cm.
PN2922 .G76 2018 -- Kroch Library Asia
Kurokawanō no sato
黒川能の里 : 庄內にいだかれて / 大石芳野写真 ; 馬場あき子文.
Kurokawanō no sato : Shōnai ni idakarete / Ōishi Yoshino shashin ; Baba Akiko bun.
Seiryū Shuppan, 2008. -- 207 pages : chiefly color illustrations ; 21 cm
PN2924.5 .N6 O36 2008 -- Kroch Library Asia
Nōnabi
能ナビ : 誰も教えてくれなかった能の見方 / 渡辺保.
Nōnabi : daremo oshiete kurenakatta nō no mikata / Watanabe Tamotsu.
Magajin Hausu, 2010. -- 300 pages ; 20 cm
PN2924.5 .N6 W3836 2010 -- Kroch Library Asia
Tarō kaja
太郎冠者 : 山伏行状記 / 野上豊一郎著 ; 野上記念法政大学能楽研究所編.
Tarō kaja : Yamabushi gyōjōki / Nogami Toyoichirō cho ; Nogami Kinen Hōsei Daigaku Nōgaku Kenkyūjo hen.
Hinoki Shoten, 2002. -- 205 pages : illustrations ; 20 cm
PN2924.5 .K9 N584 2002 -- Kroch Library Asia
Reporting China on the rise
Reporting China on the rise : habitus and prisms of China correspondents / Yuan Zeng.
Routledge, 2019. -- viii, 145 pages ; 23 cm.
PN5367 .F67 Z47 2019 -- Kroch Library Asia
"Kyōkai" ni tatsu jānarisuto
「境界」に立つジャーナリスト / コーディネーター花田達朗.
"Kyōkai" ni tatsu jānarisuto / kōdinētā Hanada Tatsurō.
Waseda Daigaku Shuppanbu, 2010. -- 223 pages : illustrations, maps ; 21 cm.
PN5401 .K95 2010 -- Kroch Library Asia
Jānarizumu no "ima" o tou
ジャーナリズムの〈いま〉を問う : 早稲田ジャーナリズム大賞パネルディスカッションより / 早稲田大学広報室編 ; 佐野眞一, 後藤謙次, 江川紹子, 深川由起子, 八卷和彦著.
Jānarizumu no "ima" o tou : Waseda jānarizumu taishō paneru disukasshon yori / Waseda Daigaku Kōhōshitsu hen ; Sano Shin'ichi, Gotō Kenji, Egawa Shōko, Fukagawa Yukiko, Yamaki Kazuhiko cho.
Waseda Daigaku Shuppanbu, 2012. -- iv, 102 pages : illustrations ; 21 cm.
PN5404 .J363 2012 -- Kroch Library Asia
Zasshi "Daisan teikoku" no shisō undō
雑誌「第三帝国」の思想運動 : 茅原華山と大正地方青年 / 水谷悟.
Zasshi "Daisan teikoku" no shisō undō : Kayahara Kazan to Taishō chihō seinen / Mizutani Satoru.
Perikansha, 2015. -- 366 pages : illustrations ; 22 cm
PN5406 .K37 M59 2015 -- Kroch Library Asia
Shinbun wa daishinsai o tadashiku tsutaetaka
新聞は大震災を正しく伝えたか : 学生たちの紙面分析 / 花田達朗, 教育学部花田ゼミ編著.
Shinbun wa daishinsai o tadashiku tsutaetaka : gakuseitachi no shimen bunseki / Hanada Tatsurō, Kyōikugakubu Hanada Zemi hencho.
Waseda Daigaku Shuppanbu, 2012. -- iv, 118 pages : illustrations, charts, maps ; 21 cm.
PN5407 .D58 S55 2012 -- Kroch Library Asia
Nagoya shinbun, Koyama Matsuju kankei shiryōshū
名古屋新聞, 小山松寿関係資料集 / 山田公平編.
Nagoya shinbun, Koyama Matsuju kankei shiryōshū / Yamada Kōhei hen.
Ryūkei Shosha, 1991-2015. -- 7 volumes ; 27 cm
Oversize PN5409 .N33 N34 1991 + -- Kroch Library Asia
Inquirer story
The Inquirer story : 30 years of shaping history.
Inquirer Books, 2015. -- 312 pages ; 31 cm
Oversize PN5429 .M33 P455 2015 ++ -- Kroch Library Asia
888 ilham spontan pujangga
888 ilham spontan pujangga : kumpulan mutiara kata dari tahun 2013-2016 / Mohd Khair Mohd Yasin ; pengenalan oleh Prof. Datuk Dr. Awang Sariyan.
Dondang Music, 2017. -- 102 pages ; 21 cm
PN6095 .M28 M64 2017 -- Kroch Library Asia
Itik Bali
Itik Bali / Dyah Ayu.
Bentang Belia, 2012. -- xi, 174 pages : illustrations ; 19 cm
PN6222 .I56 A97 2012 -- Kroch Library Asia
Jomblo #rapopo
Jomblo #rapopo / Sutan Salim, @indolucu.
Noura Books, 2014. -- ix, 178 pages : illustrations ; 19 cm
PN6222 .I56 S255 2014 -- Kroch Library Asia
Popokman
The popokman : bocah kampung luntang-lantung / Wandy Popok.
Bukune, 2008. -- xi, 323 pages ; 18 cm
PN6222 .I56 P67 2008 -- Kroch Library Asia
Tục ngữ Việt Nam
Tục ngữ Việt Nam / Nguyễn Hoàng Lan.
Nhà xuất bản Thanh niên, 2018. -- 239 pages : illustrations ; 19 cm
PN6519 .V5 N48 2018 -- Kroch Library Asia
Critical survey of graphic novels
Critical survey of graphic novels : manga / editors, Bart H. Beaty, Stephen Weiner.
Salem Press ; Grey House Publishing, 2018. -- xiii, 398 pages : illustrations ; 26 cm.
Oversize PN6725 .C756 2018 + -- Kroch Library Asia
After Lambana
After Lambana / story and words by Eliza Victoria ; art cover, and book design by Melvin Malonzo.
Visprint, INC., 2016. -- 190 pages : illustrations ; 23 cm
PN6790 .P5 V53 2016 -- Kroch Library Asia
Barbaro
Ang Barbaro / katha at guhit ni / story and art by Francisco V. Coching.
Vibal Foundation, 2016. -- xii, 160 pages : illustrations ; 28 cm
Oversize PN6790 .P53 C64 2016 + -- Kroch Library Asia
Buah terlarang & cinta Morina
Buah terlarang & cinta Morina : catatan dari dunia komik / Anton Kurnia ; kata pengantar, Seno Gumira Ajidarma.
Basabasi, 2017. -- 228 pages ; 21 cm
PN6790 .I5 K86 2017 -- Kroch Library Asia
Kisah-kisah religi penjalin hati
Kisah-kisah religi penjalin hati / Bayu Indie, DS Studio, Awang Saputra.
Bentang Komik, 2017. -- 108 pages : chiefly illustrations ; 20 cm
PN6790 .I52 K57 2017 -- Kroch Library Asia
Komikriuk
Komikriuk / oleh Sheila Rooswitha Putri.
Curhat Anak Bangsa (PT Mizan Pustaka), 2013. -- 112 pages : chiefly illustrations ; 14 x 21 cm
Oversize PN6790 .I53 P875 2013 + -- Kroch Library Asia
Maktan 1521
Maktan 1521 / sulat at guhit ni Tepai Pascual.
Visprint, Inc., 2014. -- 166 pages : colour illustrations ; 23 cm.
PN6790 .P6 P37 2014 -- Kroch Library Asia
Misteri telepon tua
Misteri telepon tua / Amelia Putri [and five others].
Muffin Graphics, 2014. -- 121 pages : chiefly illustrations ; 19 cm.
PN6790 .I52 M57 2014 -- Kroch Library Asia
Nihon kindai manga no tanjō
日本近代漫画の誕生 / 淸水勲.
Nihon kindai manga no tanjō / Shimizu Isao.
Yamakawa shuppansha, 2001. -- 88 pages : illustrations ; 21 cm.
PN6790 .J3 S554 2001 -- Kroch Library Asia
Nusa five
Nusa five / Sweta Kartika.
PT. Warhana Inspirasi Nusantara, 2018-. -- volumes : chiefly illustrations ; 20 cm.
PN6790 .I53 K3746 2018 -- Kroch Library Asia
Return
Return / Tom Steephen, writer ; Kevin Low, artist ; Amira Arkin, colourist ; Jerry 'Judge' Hinds, editor and publisher.
Nice One Entertainment : Moonshine Studios, 2016-. -- volumes <1> : chiefly colour illustrations ; 26 cm
Oversize PN6790 .S553 S74 2016 + -- Kroch Library Asia
Sampai malam datang lagi
Sampai malam datang lagi : komik kompilasi / Andrey Rahman [and ten others].
FSR-IKJ Press, 2017. -- 121 pages : illustrations ; 21 cm
PN6790 .I52 S26 2017 -- Kroch Library Asia
Siluman kucing
Siluman kucing : kompilasi komik / Bayu Ardianto [and five others].
Fakultas Seni Rupa, Institut Kesenian Jakarta, 2016. -- 120 pages : chiefly illustrations ; 21 cm
PN6790 .I54 S55 2016 -- Kroch Library Asia
Tüah
Tüah / penulis/cerita, Andika ; pelukis, Syurahbil ; editor, Hesam.
Sirrus Enterprise, 2018-. -- volumes : chiefly illustrations ; 21 cm
PN6790 .M353 A538 2018 -- Kroch Library Asia
Unstable foundations
Unstable foundations / Joelyn Alexandra & Elvin Ching ; story editing by Lim Cheng Tju and Dave Chua.
COSH Studios, 2018. -- 1 volume (unpaged) : illustrations; 23 cm
PN6790 .S553 J648 2018 -- Kroch Library Asia

PQ. French literature - Italian literature - Spanish literature - Portuguese literature (1 item)RSS

Vượt sóng
Vượt sóng : tiểu thuyết / Linda Lê ; Phạm Duy Thiện dich.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2018. -- 345 pages ; 21 cm
PQ2672 .E1113 O48 2018 -- Kroch Library Asia

PR. English literature (18 items)RSS

Hihyō riron nyūmon
批評理論入門 : フランケンシュタイン解剖講義 / 廣野由美子著.
Hihyō riron nyūmon : "furankenshutain" kaibō kōgi / Hirono Yumiko cho.
Chūō Kōron Shinsha, 2005. -- vi, 258 pages : illustrations ; 18 cm.
PR5397 .F73 H57 2005 -- Kroch Library Asia
Eastern star
Eastern star / by Guy Slater.
Oberon Books, 2018. -- 63 pages ; 20 cm.
PR6119 .L36 E27 2018 -- Kroch Library Asia
Dangerlok
Dangerlok / Eunice de Souza.
Penguin, 2001. -- 124 pages ; 20 cm
PR9499.3 .D43 D36 2001 -- Kroch Library Asia
My seditious heart
My seditious heart : collected non-fiction / Arundhati Roy.
Hamish Hamilton, imprint of Penguin Books, 2019. -- xxv, 1000 pages : map ; 21 cm
PR9499.3 .R59 A6 2019 -- Kroch Library Asia
Rāvaṇa āṇi Eḍī
Rāvaṇa āṇi Eḍī / Kiraṇa Nagarakara ; anuvāda, Rekhā Sabanīsa = Rawan aani Eddie : Marathi : novel / Kiran Nagarkar ; tr. Rekha Sabnis.
Pôpyulara Prakāśana Prā. Li., 2015. -- 6, 289 pages ; 22 cm
PR9499.3 .N229 R38 2015 -- Kroch Library Asia
Rest in peace
Rest in peace : Ravan and Eddie / Kiran Nagarkar.
Fourth Estate, 2015. -- 364 pages ; 21 cm
PR9499.3 .N229 R43 2015 -- Kroch Library Asia
Sweet shop
Sweet shop / Amit Chaudhuri.
Salt, 2019. -- 41 pages ; 20 cm.
PR9499.3 .C4678 A6 2019 -- Kroch Library Asia
Book of talentless words
Book of talentless words / Malha Bungin.
Kakilangit Kencana, 2018. -- 107 pages : illustrations ; 18 cm
PR9500.9 .B86 B66 2018 -- Kroch Library Asia
Floating in space
Floating in space / Naela Ali.
Pop, 2018. -- 105 pages : illustrations ; 19 cm
PR9500.9 .A4 F5 2018 -- Kroch Library Asia
Runaways
The runaways / Fatima Bhutto.
Viking, an imprint of Penguin Books, 2019. -- 421 pages ; 21 cm
PR9540.9 .B48 R86 2019 -- Kroch Library Asia
Bucket list to love
Bucket list to love / C. P. Santi.
Spark Books, an imprint of Anvil Publishing, Inc., 2017. -- 152 pages ; 21 cm
PR9550.9 .S2668 B8 2017 -- Kroch Library Asia
Instructions on how to disappear
Instructions on how to disappear : stories / Gabriela Lee.
Visprint, 2016. -- 221 pages, 5 unnumbered pages : illustrations (black and white) ; 18 cm
PR9550.9 .L44 I67 2016 -- Kroch Library Asia
Relish
Relish / Kate Evangelista.
Anvil Publishing, 2017. -- 216 pages ; 21 cm
PR9550.9 .E89 R4 2017 -- Kroch Library Asia
9th of August
9th of August : a novel / Andre Yeo.
Epigram Books Pte Ltd., 2018. -- 228 pages ; 23 cm
PR9570 .S53 Y465 2018 -- Kroch Library Asia
Riot act
The riot act / Sebastian Sim.
Epigram Books, 2018. -- 195 pages ; 23 cm
PR9570 .S53 S65946 2018 -- Kroch Library Asia
Sisters & Senang
Sisters & Senang : the island plays / Jean Tay.
Epigram Books, 2018. -- xvii, 206 pages ; 22 cm.
PR9570 .S53 T375 2018 -- Kroch Library Asia
Sofia and the utopia machine
Sofia and the utopia machine / Judith Huang.
Epigram Books, 2018. -- 333 pages : illustrations ; 20 cm
PR9570 .S53 H83 2018 -- Kroch Library Asia
Transitive cultures
Transitive cultures : Anglophone literature of the transpacific / Christopher B. Patterson.
Rutgers University Press, 2018. -- ix, 241 pages ; 23 cm
PR9645.5 .P38 2018 -- Kroch Library Asia

PS. American literature (5 items)RSS

Where I have never been
Where I have never been : migration, melancholia, and memory in Asian American narratives of return / Patricia P. Chu.
Temple University Press, 2019. -- xv, 255 pages ; 24 cm.
PS153 .A84 C487 2019 -- [asia]
Shadow on our hearts
A shadow on our hearts : soldier-poetry, morality, and the American war in Vietnam / Adam Gilbert.
University of Massachusetts Press, 2018. -- xii, 355 pages ; 23 cm.
PS310 .V54 G55 2018 -- Kroch Library Asia
Growing up Asian American in young adult fiction
Growing up Asian American in young adult fiction / edited by Ymitri Mathison.
University Press of Mississippi, 2018. -- ix, 237 pages ; 24 cm.
PS374 .Y57 G76 2018 -- [asia]
Blog galau
Blog galau : akankah kau membiarkan para pembaca blog mengatur kehidupan cintamu? / Jessica Brody.
Qanita, 2012. -- ix, 336 pages ; 21 cm
PS3602 .R6357 M915 2012 -- Kroch Library Asia
Vợ của Đức Phật
Vợ của Đức Phật / Gabriel Constan ; Nguyễn Ngoan dịch.
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2017. -- 255 pages ; 21 cm
PS3603 .O5579 B8 2017 -- Kroch Library Asia

PZ. Fiction and juvenile belles lettres (1 item)RSS

Cô bé ganh tị
Cô bé ganh tị / Lời: Nguyên Hương ; tranh: Phương Thảo.
Nhà xuất bản Kim Đò̂ng, 2018. -- 89 pages : illustrations ; 21 cm
PZ90 .V6 N54167 2018 -- Kroch Library Asia

Q. Science (1 item)RSS

Kagaku gijutsu seisaku
科学技術政策 / 鈴木淳.
Kagaku gijutsu seisaku / Suzuki Jun.
Yamakawa Shuppansha, 2010. -- 112, [3] pages : illustrations ; 21 cm.
Q127 .J3 S96 2010 -- Kroch Library Asia

QC. Physics (3 items)RSS

Nưng thotsawat Sathāban Wičhai Sǣng Sinkhrōtrō̜n
หนึ่งทศวรรษ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน / ผู้แต่ง นาวาอากาศโท สราวุฒิ สุจิตจร [และอีกสิบสามคน].
Nưng thotsawat Sathāban Wičhai Sǣng Sinkhrōtrō̜n / phūtǣng Nāwā ʻĀkāt Thō Sarāwut Sučhitčhō̜n [and thirteen others].
Sathāban Wičhai Sµ̄ng Sinkhrōtrō̜n ('Ongkān Mahāchon), 2018. -- 53 pages, 2 unnumbered pages : color illustrations ; 26 cm
Oversize QC793.5 .E627 N86 2018 + -- Kroch Library Asia
Evolution of Indonesia's climate change policy
Evolution of Indonesia's climate change policy : from Bali to Durban / Agus Purnomo [and five others].
National Council on Climate Change, 2013. -- xi, 79 pages : colour illustrations, colour photographs ; 25 cm
QC903.2 .I5 P87 2013 -- Kroch Library Asia
Mahantaphai lōk rō̜n kap khwāmčhing thī mai mī khrai phūt thưng
มหันตภัยโลกร้อนกับความจริงที่ไม่มีใครพูดถึง / อัจฉราวดี วงศ์สกล และ KBO EARTH.
Mahantaphai lōk rō̜n kap khwāmčhing thī mai mī khrai phūt thưng / ʻAtcharāwadī Wongsakon læ KBO EARTH.
Mūnnithi Rongrīan hǣng Chīwit, 2019. -- 288 pages : illustrations (some color) ; 20 cm
QC981.8 .G56 A744 2019 -- Kroch Library Asia

QE. Geology (1 item)RSS

Republik tektonik
Republik tektonik : anugerah & bencana / Zufialdi Zakaria.
Unpad Press, 2016. -- xxvii, 217 pages ; 21 cm
QE301 .A1 Z35 2016 -- Kroch Library Asia

QH. Natural history - Biology (2 items)RSS

Changing landscapes
Changing landscapes : the cultural ecology of India / Erach Bharucha ; photographs by Sumant Moolgaokar and the author.
HarperCollins Publishers India, 2017. -- xliii, 353 pages : color illustrations, color maps ; 28 cm
Oversize QH77 .I4 B427 2017 + -- Kroch Library Asia
Kalayaan Islands
The Kalayaan Islands : our natural heritage / Porfirio M. Aliño and Miledel Christine C. Quibilan, editors ; Rene A. Abesamis [and others], contributing authors.
Marine Science Institute, University of the Philippines : Dept. of Environment and Natural Resources, 2003. -- 88, [4] pages : color illustrations, color map ; 29 cm
Oversize QH198 .S67 K35 2003 + 2015 reprint -- Kroch Library Asia

QK. Botany (3 items)RSS

Sakura obsession
The sakura obsession : the incredible story of the plant hunter who saved Japan's cherry blossoms / Naoko Abe.
Alfred A. Knopf, 2019. -- xix, 380 pages, 12 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), 1 map ; 22 cm
QK31 .I54 A2313 2019 -- Kroch Library Asia
Wayside flowers of Singapore
Wayside flowers of Singapore / Kaw Job Boon and Louise Neo ; foreword, Professor Jean W H Yong ; introduction, Dr Wilson Wong.
Straits Times Press Pte Ltd, 2018. -- 192 pages : color illustrations ; 21 x 21 cm
Oversize QK365 .K39 2018 + -- Kroch Library Asia
Serapan karbon hutan mangrove Gorontalo
Serapan karbon hutan mangrove Gorontalo / Dewi Wahyuni K. Baderan.
Deepublish, 2017. -- x, 97 pages; 24 cm
QK938 .M27 B33 2017 -- Kroch Library Asia

QL. Zoology (3 items)RSS

Yeti
Yeti : an abominable history / Graham Hoyland.
William Collins, 2019. -- 310 pages : illustrations (black and white) ; 20 cm.
QL89.2 .Y4 H69 2019 -- Kroch Library Asia
Burung-burung di Taman Nasional Matalawa
Burung-burung di Taman Nasional Matalawa / Luthfi R. Yusuf [and four others].
Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti, 2017. -- xvii, 190 pages : illustrations (chiefly color) ; 21 cm
QL691 .I5 Y87 2017 -- Kroch Library Asia
Winged wonders
Winged wonders : Malaysian heritage / photographs and text by Hum Kim Choy and Ooi Poh Sim.
Hum Kim Choy, 2015. -- 196 pages : color illustrations ; 29 cm
Oversize QL691 .M4 H86 2015 + -- Kroch Library Asia

R. Medicine (6 items)RSS

Implementer
The implementer : a biography of Dr. Ananda Gunasekara / Amiththa Weerasinghe ; translated by K. Alfred Fernando.
Author, 2017. -- 443 pages : illustrations (black and white) ; 21 cm
R608.5 .G86 W44513 2017 -- Kroch Library Asia
Bác sĩ Trần Duy Hưng
Bác sĩ Trần Duy Hưng / [biên tập, Bùi Hoàng Chung].
Nhà xuất bản Thông tấn, 2011. -- 177 pages ; 26 cm
Oversize R612 .T725 B33 2011 + -- Kroch Library Asia
Dokter di jalan kemanusiaan
Dokter di jalan kemanusiaan : biografi Lie A. Dharmawan / Sylvie Tanaga dan Basilus Triharyanto.
Kepustakaan Populer Gramedia bekerja sama dengan doctorShare, 2018. -- xvi, 225 pages : colour photographs ; 22 cm.
R617 .L54 T36 2018 -- Kroch Library Asia
Licht im Urwald
Licht im Urwald : ärztliche Mission der Christusträger auf Borneo / Elisabeth Bartholomäus.
Erlanger Verlag ; Mabase Verlag, 2019. -- 319 pages : illustrations (chiefly color) ; 21 cm
R722 .B28 2019 -- Kroch Library Asia
Mit Skalpell und Gottvertrauen
Mit Skalpell und Gottvertrauen : aus dem Leben einer Missionsärztin / Elisabeth Bartholomäus.
Erlanger Verlag für Mission und Ökumene, 2014. -- 244 pages : illustrations (chiefly color) ; 21 cm
R722.32 .B28 A3 2014 -- Kroch Library Asia
Tō khưn yāk pen mō̜ bǣp nai (wa)
โตขึ้นอยากเป็นหมอแบบไหน (วะ) : ตอน "ป้าไม่ได้กินข้าวเยอะจริงๆนะหมอ" / หมอโป้ง, เขียน ; Cocon, วาดภาพประกอบ.
Tō khưn yāk pen mō̜ bǣp nai (wa) : tō̜n "pā mai dai kin khāo yœ čhing čhing na mō̜" / Mō̜ Pōng, khīan ; Cocon, wāt phāp prakō̜p.
Samnakphim Springbooks, 2015. -- 140 pages : illustrations ; 19 cm
R727.3 .M67 2015 -- Kroch Library Asia

RA. Public aspects of medicine (4 items)RSS

Budaya hidup sehat dalam keistimewaan Yogyakarta
Budaya hidup sehat dalam keistimewaan Yogyakarta / Dewan Riset Daerah DIY.
Amara Books, 2015. -- vii, 69 pages ; 30 cm
Oversize RA407.5 .I5 B83 2015 + -- Kroch Library Asia
Comprehensive social and behavior change communication strategy
Comprehensive social and behavior change communication strategy / Ministry of Health and Family Welfare.
Ministry of Health and Family Welfare, 2016. -- x, 135 pages : portraits ; 27 cm
Oversize RA423.2 .C65 2016 + -- Kroch Library Asia
Baseline survey of BCCM component under Urban Primary Health Care Services Delivery Project (UPHCSDP)
Baseline survey of BCCM component under Urban Primary Health Care Services Delivery Project (UPHCSDP) : final report / submitted by Bangladesh Centre for Communication Programs ; submitted to Project Management Unit, Urban Primary Health Care Services Delivery Project.
Bangladesh Centre for Communication Programs, 2016. -- 75 pages : color illustrations ; 28 cm
Oversize RA541 .B3 B38 2016 + -- Kroch Library Asia
Minamatabyō no kagaku
水俣病の科学 / 西村肇, 岡本達明.
Minamatabyō no kagaku / Nishimura Hajime, Okamoto Tatsuaki.
Nihon Hyōronsha, 2001. -- 343, vi pages : illustrations, maps ; 22 cm
RA1231 .M5 N57 2001 -- Kroch Library Asia

RC. Internal medicine (2 items)RSS

Kiến thức y học thiết thực bảo vệ sức khỏe
Kiến thức y học thiết thực bảo vệ sức khỏe / Phạm Văn Khiết sưu tầm ; BS. Lê Hồng Quân thẩm định.
Nhà xuất bản Thanh Niên, 2018. -- 603 pages : illustrations ; 24 cm
RC81 .K54 2018 -- Kroch Library Asia
Mahilāoṃ ke mānasika svāsthya, jīvana santushṭī evaṃ samāyojana para jīvana mūlyoṃ kā prabhāva
Mahilāoṃ ke mānasika svāsthya, jīvana santushṭī evaṃ samāyojana para jīvana mūlyoṃ kā prabhāva / Ḍô. Rājaśrī
Writers Choice, 2017. -- xv, 319 pages : illustrations ; 23 cm
RC451.4 .W6 R35 2017 -- Kroch Library Asia

RJ. Pediatrics (1 item)RSS

100 kabupaten/kota prioritas untuk intervensi anak kerdil (stunting).
100 kabupaten/kota prioritas untuk intervensi anak kerdil (stunting).
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Wakil Presiden, Republik Indonesia, 2017. -- 3 volumes (xlii, 800 pages) : color illustrations ; 30 cm
Oversize RJ399 .M26 A2 2017 + -- Kroch Library Asia

RK. Dentistry (1 item)RSS

Strela Senjaya
Strela Senjaya : Stella Maris School founder : a simple woman with a golden heart / Robert Adhi KSP.
PT Gramedia Pustaka Utama, 2018. -- 272 pages : illustrations, portraits ; 23 cm.
RK43 .S46 A45 2018 -- Kroch Library Asia

RX. Homeopathy (1 item)RSS

Vernacular medicine in colonial India
Vernacular medicine in colonial India : family, market, and homeopathy / Shinjini Das.
Cambridge University Press, 2019. -- xiv, 292 pages : illustrations ; 24 cm
RX71 .D37 2019 -- Kroch Library Asia

S. Agriculture (1 item)RSS

Nihon no nōgyō 150-nen
日本の農業 150年 : 1850-2000年 / 暉峻衆三編.
Nihon no nōgyō 150-nen : 1850-2000-nen / Teruoka Shūzō hen.
Yūhikaku, 2003. -- xvii, 330 pages : illustrations ; 22 cm.
S471 .J3 N5352 2003 -- Kroch Library Asia

SB. Plant culture (3 items)RSS

Sejarah status, riwayat penggunaan lahan, dan keanekaragaman hayati kebun kelapa sawit di Provinsi Riau
Sejarah status, riwayat penggunaan lahan, dan keanekaragaman hayati kebun kelapa sawit di Provinsi Riau / oleh Prof. Dr. Ir. Yanto Santosa, D.E.A. [and three others].
IPB Press, 2017. -- xxxiv, 302 pages : colour illustrations, colour photographs ; 23 cm
SB299 .P3 S26 2017 -- Kroch Library Asia
Ekuilibrium Sentarum
Ekuilibrium Sentarum : merayakan interaksi manusia dengan alam jantung Borneo / penulis Agus Prijono.
Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum, 2017. -- xii, 149 pages : colour photographs ; 18 x 26 cm.
Oversize SB484 .I54 P755 2017 + -- Kroch Library Asia
Taman Nasional Gunung Merapi
Taman Nasional Gunung Merapi : buku informasi.
Balai Taman Nasional Gunung Merapi, 2017. -- 92 pages : color illustrations ; 15 cm
SB484 .I54 T358 2017 -- Kroch Library Asia

SD. Forestry (3 items)RSS

Mengenal perhutanan sosial
Mengenal perhutanan sosial / penyusun, Budi Budiman, S.Hut, M.Sc., Dr. Ir. Yumi, M.Si.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Sekretariat Badan, 2017. -- iv, 35 pages ; 26 cm
Oversize SD235 .I65 B815 2017 + -- Kroch Library Asia
Buku kecil pendanaan hutan
Buku kecil pendanaan hutan : 14 katalis untuk meningkatkan pendanaan ramah-hutan / penulis, Nick Oakes [and three others].
Global Canopy Programme, 2012. -- 149 pages ; 19 cm
SD393 .O2215 2012 -- Kroch Library Asia
Pedoman teknis penyadapan getah pinus (Pinus merkusii)
Pedoman teknis penyadapan getah pinus (Pinus merkusii) / oleh Soenarno, Dulsalam, Wesman Endom.
Penerbit IPB Press, 2017. -- viii, 40 pages ; 23 cm
SD397 .P597 S65 2017 -- Kroch Library Asia

SF. Animal culture (1 item)RSS

Kamus penternakan
Kamus penternakan : pengeluaran ternakan dan teknologi hasil ternakan.
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2016. -- xvii, 153 pages ; 22 cm.
SF21 .K36 2016 -- Kroch Library Asia

SH. Aquaculture. Fisheries. Angling (1 item)RSS

"Shigen hanshoku no jidai" to Nihon no gyogyō
「資源繁殖の時代」と日本の漁業 / 高橋美貴.
"Shigen hanshoku no jidai" to Nihon no gyogyō / Takahashi Yoshitaka.
Yamakawa Shuppansha, 2007. -- 101, [5] pages : illustrations, maps ; 21 cm.
SH301 .T353 2007 -- Kroch Library Asia

SK. Hunting sports (1 item)RSS

Pā phī pōng
ป่าผีโป่ง : บันทึกการเดินทางจากป่าชายแดนพม่า / นัฐ นักเดินทาง, เขียน
Pā phī pōng / Nat Nakdœ̄nthāng, khīan.
Bān Nangsư̄, 2019. -- 191 pages : illustrations ; 18 cm
SK247 .T3 N27 2019 -- Kroch Library Asia

TC. Hydraulic engineering. Ocean engineering (3 items)RSS

Kinsei no Yodogawa chisui
近世の淀川治水 / 村田路人.
Kinsei no Yodogawa chisui / Murata Michihito.
Yamakawa Shuppansha, 2009. -- 102 pages : illustrations, maps ; 21 cm.
TC506 .Y6 M87 2009 -- Kroch Library Asia
River basin and natural lake management
River basin and natural lake management / edited by Mohd. Ekhwan Toriman [and four others].
Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin, 2015. -- 172 pages ; 23 cm
TC513 .M32 R58 2015 -- Kroch Library Asia
Three Gorges Project .
Three Gorges Project .
China Yangtze Three Gorges Project Development Corporation, 2010. -- 36 pages : color illustrations ; 29 cm
Oversize TC558 .C52 Y367 2010 + -- Kroch Library Asia

TJ. Mechanical engineering and machinery (1 item)RSS

Phalangngān thotthǣn thammachāt kanghan lom-nām
พลังงานทดแทนธรรมชาติ กังหันลม-น้ำ / เขียน-เรียบเรียง วิสันต์ ท้าวสูงเนิน.
Phalangngān thotthǣn thammachāt kanghan lom-nām / khīan-rīaprīang Wisan Thāosūngnœ̄n.
Samnakphim But Bō̜t Buk Sentœ̄, 2018. -- 88 pages : illustrations (some color) ; 25 cm
TJ808 .W57 2018 -- Kroch Library Asia

TK. Electrical engineering. Electronics. Nuclear engineering (1 item)RSS

Fukushima Genpatsu no shippai
フクシマ原発の失敗 : 事故対応過程の検証とこれからの安全規制 / 松岡俊二著.
Fukushima Genpatsu no shippai : jiko taiō katei no kenshō to korekara no anzen kisei / Matsuoka Shunji cho.
Waseda Daigaku Shuppanbu, 2012. -- vii, 95 pages : illustrations ; 21 cm.
TK1365 .J3 M34 2012 -- Kroch Library Asia

TN. Mining engineering. Metallurgy (1 item)RSS

Kinsei kōzan o sasaeta hitobito
近世鉱山をささえた人びと / 荻慎一郎.
Kinsei kōzan o sasaeta hitobito / Ogi Shin'ichirō.
Kabushiki Kaisha Yamakawa Shuppansha, 2012. -- 103 pages, 4 unnumbered pages : illustrations ; 21 cm.
TN105 .O45 2012 -- Kroch Library Asia

TR. Photography (1 item)RSS

Photography in India
Photography in India : a visual history from the1850s to the present / Nathaniel Gaskell ; Diva Gujral.
Prestel, 2018. -- 303 pages : illustrations (chiefly color) ; 29 cm
Oversize TR103 .G37 2018 + -- Kroch Library Asia

TT. Handicrafts. Arts and crafts (1 item)RSS

Sabah crafts
Sabah crafts : an overview of Sabah handicrafts / researcher and edited by Jennifer P. Linggi ; curator, Sabah Art Gallery, Sabah Cultural Board.
Yayasan Sabah Group, 2015. -- 207 pages : color illustrations ; 26 cm
Oversize TT113 .M32 S23 2015 + -- Kroch Library Asia

TX. Home economics (7 items)RSS

Documenting the process of developing the Nepal Multi-sector Nutrition Plan and identifying its strengths and weaknesses
Documenting the process of developing the Nepal Multi-sector Nutrition Plan and identifying its strengths and weaknesses : report of a research project / Roger Shrimpton, Jennifer Crum, Shikha Basnet, Saba Mebrahtu, Pradiumna Dahal.
UNICEF, European Union, 2014. -- xii, 52 pages : color illustrations ; 28 cm
Oversize TX360 .N27 M43 2014 + -- Kroch Library Asia
Great food, Good fest
Great food, Good fest : 30 เมนูลับเฉพาะคนรู้จัก ไม่รักไม่ทำให้กิน / ต่อจันทร์ แคทริน บุญยสิงห์.
Great food, Good fest : 30 mēnū lap chapho̜̜ khon rūčhak mai rak mai tham hai kin / Tō̜čhan Khǣtharin Bunyasing.
Samnakphim Ban, 2016. -- 233 pages : color illustrations ; 24 cm
TX652 .T64 2016 -- Kroch Library Asia
Kindai kappō kyōhon shūsei
近代割烹教本集成 / 江原絢子 編・解說.
Kindai kappō kyōhon shūsei / Ehara Ayako hen kaisetsu.
Kuresu Shuppan, 2015. -- 6 volumes : illustrations ; 22 cm
TX669 .J3 K56 2015 -- Kroch Library Asia
Jasmine and jinns
Jasmine and jinns : memories and recipes of my Delhi / Sadia Dehlvi ; photographs, Omar Adam Khan.
HarperCollins Publishers India, 2017. -- xviii, 211 pages : illustrations (chiefly color) ; 22 cm
TX724.5 .I4 S223 2017 -- Kroch Library Asia
Kuliner Surakarta
Kuliner Surakarta : mencipta rasa penuh nuansa / oleh Murdijati Gardjito, Shinta Teviningrum & Swastika Dewi, dkk.
PT Gramedia Pustaka Utama, 2018. -- 268 pages : illustrations (some color) ; 23 cm
TX724.5 .I5 G36 2018 -- Kroch Library Asia
Breakfast moment
Breakfast moment : มื้อเช้านี้ดีจับใจ : 30 เมนูอาหารเช้าที่จะทำให้คุณอยากตื่นเช้ามากขึ้น / ต่อจันทร์ แคทริน บุญยสิงห์.
Breakfast moment : mư̄ chāo nī dī čhapčhai : mēnū ʻāhān chāo thī čha tham hai khun yāk tư̄n chāo māk khưn / Tō̜čhan Khǣtharin Bunyasing.
Samnakphim Ban, 2017. -- 201 pages : color illustrations ; 24 cm
TX733 .T64 2017 -- Kroch Library Asia
Quà quê giữa phố
Quà quê giữa phố / Minh Thanh, Thanh Nguyên.
Nhà xuất bản Phụ Nữ, 2018. -- 155 pages : color illustrations ; 23 cm
TX773 .M562 2018 -- Kroch Library Asia

U. Military science (1 item)RSS

Countering insurgencies and violent extremism in South and south East Asia
Countering insurgencies and violent extremism in South and south East Asia / edited by Shanthie D'souza.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xi, 376 pages : illustrations ; 25 cm.
U241 .C6885 2019 -- Kroch Library Asia

UA. Armies: Organization, distribution, military situation (5 items)RSS

Planning to fail
Planning to fail : the US wars in Vietnam, Iraq, and Afghanistan / James H. Lebovic.
Oxford University Press, 2019. -- x, 246 pages ; 25 cm.
UA23 .L4477 2019 -- Kroch Library Asia
Gun'yōchi to toshi, minshū
軍用地と都市・民衆 / 荒川章二.
Gun'yōchi to toshi, minshū / Arakawa Shōji.
Yamakawa Shuppansha, 2007. -- 107, [3] pages : illustrations, maps ; 21 cm.
UA845 .A735 2007 Errata slip inserted -- Kroch Library Asia
Japan rearmed
Japan rearmed : the politics of military power / Sheila A. Smith.
Harvard University Press, 2019. -- xi, 333 pages : illustrations ; 22 cm
UA845 .S625 2019 -- Kroch Library Asia
Nihon Riku-Kaigun jiten
日本陸海軍事典 / 原剛, 安岡昭夫編.
Nihon Riku-Kaigun jiten / Hara Takeshi, Yasuoka Akio hen.
Shin Jinbutsu Ōraisha, 1997. -- 533 pages : maps ; 22 cm
UA847 .N562 1997 -- Kroch Library Asia
Một số vấn đề an ninh phi truyền thống ở khu vực biên giới Việt-Trung
Một số vấn đề an ninh phi truyền thống ở khu vực biên giới Việt-Trung / chủ biên, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa.
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018. -- 275 pages ; 21 cm
UA853 .V5 M66 2018 -- Kroch Library Asia

UH. Other services (1 item)RSS

Bunga rampai "Babinsa berprestasi dan jagoan".
Bunga rampai "Babinsa berprestasi dan jagoan".
TNI-AD, 2017. -- 197 pages : color illustrations ; 24 cm
UH725 .I5 B86 2017 -- Kroch Library Asia

VA. Navies: Organization, distribution, naval situation (2 items)RSS

Jejak langkah TNI Angkatan Laut
Jejak langkah TNI Angkatan Laut : membangun kejayaan maritim Nusantara / penulis, Candra Gautama ; periset foto, Dispenal.
Dinas Penerangan, Angkatan Laut, 2015. -- xiii, 250 pages : illustrations (some color) ; 25 x 31 cm
Oversize VA667 .I53 G38 2015 + -- Kroch Library Asia
Samdo Sugun T'ongjeyŏng
삼도 수군 통제영 : 세병관 현판 해설 / 이 충실 편저.
Samdo Sugun T'ongjeyŏng ; Sebyŏnggwan hyŏnp'an haesŏl / Yi Ch'ung-sil p'yŏnjŏ.
Tosŏ Ch'ulp'an Eibŭl, 2018. -- 412 pages : illustrations (some color) ; 26 cm
Oversize VA667 .K6 S26 2018 + -- Kroch Library Asia

VG. Minor services of navies (1 item)RSS

Hū yā! tadpole ʻai lūk kop
ฮูย่า! tadpole ไอ้ลูกกบ : ประสบการณ์จริงจากการฝึกนักทำลายใต้น้ำจู่โจมที่สนุกและน่ารู้ / อุดมพร สมพงษ์.
Hū yā! tadpole ʻai lūk kop : prasopkān čhing čhāk kānfưk nak tham lāi tai nam čhū čhom thī sanuk læ nā rū / ʻUdomphō̜n Somphong.
ʻAmmarin Buk Sentœ̄, 2019. -- 123 pages : illustrations ; 21 cm
VG88 .T5 U56 2019 -- Kroch Library Asia

VK. Navigation. Merchant marine (1 item)RSS

Maritime legacy of Indonesia
The maritime legacy of Indonesia / authors, Drs. Bambang Budi Utomo, APU [and seventeen others] ; contributing photographers Eky Tandyo [and four others].
National Museum of Indonesia, 2017. -- 284 pages : illustrations (chiefly color) ; 26 cm
Oversize VK113 .I5 B36 2017 + -- Kroch Library Asia

VM. Naval architecture. Shipbuilding. Marine engineering (1 item)RSS

Ōtaku no funadaiku
大田区の船大工 : 海苔の船を造る / 大田区立鄉土博物館編集.
Ōtaku no funadaiku : nori no fune o tsukuru / Ōta Kuritsu Kyōdo Hakubutsukan henshū.
Ōta Kuritsu Kyōdo Hakubutsukan, 1996. -- 151 pages : illustrations (some color) ; 30 cm
Oversize VM6 .J32 T656 1996 + -- Kroch Library Asia

Z. Bibliography. Library science (9 items)RSS

Asia mokp'an ŭi munhwasa
아시아 목판 의 문화사 : 인식 과 비교 = Cultural history of printing woodblocks in Asia : identification and comparison / 한국 국학 진흥원 기록 유산 센터 편.
Asia mokp'an ŭi munhwasa : insik kwa pigyo = Cultural history of printing woodblocks in Asia : identification and comparison / Han'guk Kukhak Chinhŭngwŏn Kirok Yusan Sent'ŏ p'yŏn.
Han'guk Kukhak Chinhŭngwŏn, 2018. -- 323 pages : illustrations ; 23 cm.
Z185 .A76 2018 -- Kroch Library Asia
Menguak jendela ilmu
Menguak jendela ilmu : dinamika penerbitan buku pendidikan dari era Orde Baru hingga reformasi.
Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia, 2018. -- xii, 148 pages ; 23 x 24 cm
Oversize Z286 .T48 M46 2018 + -- Kroch Library Asia
Great firewall of China
The great firewall of China : how to build and control an alternative version of the internet / James Griffiths.
Zed Books, 2019. -- xiii, 385 pages : 1 map ; 25 cm
Z658 .C6 G75 2019 -- Kroch Library Asia
Chūsei no shomotsu to gakumon
中世の書物と学問 / 小川剛生.
Chūsei no shomotsu to gakumon / Ogawa Takeo.
Yamakawa Shuppansha, 2009. -- 109, [6] pages : illustrations ; 21 cm.
Z1003.5 .J3 O43 2009 -- Kroch Library Asia
Fu Sinian tu shu guan cang wei kan gao chao ben.
傅斯年圖書館藏未刊稿鈔本. 方志 / 中央研究院歷史語言研究所.
Fu Sinian tu shu guan cang wei kan gao chao ben. Fan zhi / Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo.
Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo, 2016. -- 10 volumes : facsimiles ; 27 cm
Oversize Z1029 .F82 2016 + -- Kroch Library Asia
Zhongguo yu Xinjiapo xian dai zuo jia qian ming ben zhan lan te kan.
中国与新加坡现代作家签名本展览特刊.
Zhongguo yu Xinjiapo xian dai zuo jia qian ming ben zhan lan te kan.
Xianggang zhong wen da xue da xue tu shu guan xi tong, 2008. -- iv, 68 pages : color illustrations ; 29 cm
Oversize Z1033 .A87 Z47 2008 + -- Kroch Library Asia
Tōkyō Daigaku Sōgō Toshokan Kanseki mokuroku
東京大學總合圖書館漢籍目錄 / [編者東京大学総合図書館].
Tōkyō Daigaku Sōgō Toshokan Kanseki mokuroku / [hensha Tōkyō Daigaku Sōgō Toshokan].
Tōkyōdō Shuppan, 1995. -- 14, 1219 pages ; 27 cm
Oversize Z3101 .T59 1995 + Booklet inserted. -- Kroch Library Asia
Kokugakuin Daigaku shozō kotenseki kaidai
國學院大學所蔵古典籍解題 : 國學院大學創立百三十周年記念. 中世散文文学篇 / 國學院大學研究開発推進機構校史・学術資産研究センター編.
Kokugakuin Daigaku shozō kotenseki kaidai : kokugakuin daigaku sōritsu hyakusanjisshūnen kinen. Chūsei sanbun bungaku hen / Kokugakuin Daigaku Kenkyū Kaihatsu Suishin kikō kōshi, Gakujutsu Shisan Kenkyū Sentā hen.
Kokugakuin Daigaku, 2014. -- 631 pages, [24] pages of plates : illustrations (some color) ; 27 cm
Oversize Z3308 .L5 K658 2014 + -- Kroch Library Asia
Catalogue of palm leaf manuscripts in the Library of the Colombo Museum
Catalogue of palm leaf manuscripts in the Library of the Colombo Museum / by W.A. de Silva.
Colombo Museum, 1938-. -- volumes : illustrations ; 32 cm.
Oversize Z7865.5 .C64 1938 ++ -- Kroch Library Asia

~. [No Classification] (2 items)RSS

Kali (video)
Kali / Hand Made Films presents ; directed by Sameer Thahir ; story, screenplay, dialogues by Rajesh Gopinadhan.
Hand Made Films, 2016. -- 1 videodisc (approximately 116 min.) : sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10274 (SA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Wo de peng you wo de tong xue wo [ai] guo de yi qie (video)
我的朋友我的同学我[爱]过的一切 = That girl in pinafore / 蔡於位作品 ; 制作公司, MM2 Entertainment, Hotcider Studios ; 监制, 李特宽.
Wo de peng you wo de tong xue wo [ai] guo de yi qie = That girl in pinafore / Cai Yuwei zuo pin ; zhi zuo gong si, MM2 Entertainment, Hotcider Studios ; jian zhi, Li Tekuan.
Distributed by Scorpio East Entertainment, 2013. -- 1 videodisc (115 min.) : sd., col. ; 4 3/4 in.
Videodisc 10273 (CHI) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V