Browse our new books, ebooks, serials, audio, video, and more...

Location: Language: Type: Classification: Keywords:
e.g. DG, N*, QK+SB
e.g. canada, garden*

December 2019

location=Asia
759 itemsRSS

B. Philosophy. Psychology. Religion (4 items)RSS

Filosofie dell'India
Filosofie dell'India : un'antologia di testi / a cura di Francesco Sferra.
Carocci, 2018. -- 399 pages ; 22 cm.
B131 .F54 2018 -- Kroch Library Asia
Mīṁāmsā rules of interpretation
Mīṁāmsā rules of interpretation : principal commentators of Dharmaśāstra / S.K. Limaye.
New Bharatiya Book Corporation, 2018. -- x, 246 pages ; 22 cm
B132 .M5 L56 2018 -- Kroch Library Asia
Soboku ni ikiru
素朴に生きる : 大森荘蔵の哲学と人類の道 / 佐藤正衛.
Soboku ni ikiru : ōmori shōzō no tetsugaku to jinrui no michi / Satō Masae.
Seibunsha, 2009. -- 251 pages ; 20 cm
B5244 .O464 S28 2009 -- Kroch Library Asia
Sŏnghak sipto, chagi kuwŏn ŭi kaidŭ maep
성학 십도, 자기 구원 의 가이드 맵 / 퇴계 이 황 편집 ; 한 형조 독해.
Sŏnghak sipto, chagi kuwŏn ŭi kaidŭ maep / T'oegye Yi Hwang p'yŏnjip ; Han Hyŏng-jo tokhae.
Han'gukhak Chungang Yŏn'guwŏn Ch'ulp'anbu, 2018. -- 750, [102] pages : illustrations ; 19 cm
B5254 .Y483 S6637 2018 -- Kroch Library Asia

BD. Speculative philosophy (1 item)RSS

Nghĩ khác để sống khác
Nghĩ khác để sống khác / Phi Tuyết.
Nhà xuất bản Hội nhà văn ; SaigonBooks, 2018. -- 217 pages ; 21 cm
BD431 .P55 2018 -- Kroch Library Asia

BF. Psychology (8 items)RSS

Rư̄ang lek lek hētphon ying yai
เรื่องเล็กเล็กเหตุผลยิ่งใหญ่ / สุภาณี ปิยพสุนทรา, เรียบเรียง.
Rư̄ang lek lek hētphon ying yai / Suphānī Piyaphasunthrā, rīaprīang.
Samnakphim Sǣngdāo, 2014. -- 180 pages : illustrations ; 21 cm
BF636 .S87 2014 -- Kroch Library Asia
Cất tiếng làm điếng thế gian
Cất tiếng làm điếng thế gian : những câu nói làm lay động linh hồn ngay trong bàn tay bạn / Oopsy.
Nhà xuất bản Thế giới, 2017. -- 361 pages : illustrations ; 21 cm
BF637 .C45 O684 2017 -- Kroch Library Asia
Mind at peace
Mind at peace / Yohanna Abdullah, Radiah Salim and Sumaiyah Mohamed ; edited by Noorunnisa d/o PK Ibrahim Kutty.
Club HEAL, 2016. -- 141 pages ; 20 cm
BF637 .P3 Y54 -- Kroch Library Asia
Nghệ thuật mắng
Nghệ thuật mắng : phương pháp giành thắng lợi trong ngoại giao / Ngô Lệ Na ; người dịch: Thành Khang, Tiến Thành.
Nhà xuất bản Thanh Hóa, 2015. -- 134 pages ; 21 cm
BF637 .S8 N46 2015 -- Kroch Library Asia
Sing thī rīanrū čhāk chīwit
สิ่งที่เรียนรู้จากชีวิต / คิดมาก เขียน.
Sing thī rīanrū čhāk chīwit / Khitmāk khīan.
Sapringbuk, 2019. -- 197 pages : color illustrations ; 17 cm
BF637 .S4 K4557 2019 -- Kroch Library Asia
Tìm hiẻ̂u linh phù văn cúng
Tìm hiẻ̂u linh phù văn cúng / Vũ Đình Chỉnh.
Nhà xuất bản Mỹ Thuật, 2010. -- 311 pages : illustrations ; 24 cm
BF1561 .T56 2010 -- Kroch Library Asia
Witch hunting and gender exclusion
Witch hunting and gender exclusion / Christopher Lakra.
Indian Social Institute ; Xavier Publications, 2017. -- xiii,158 pages : illustrations ; 22 cm
BF1584 .I4 L35 2017 -- Kroch Library Asia
Mantra kidung Jawa
Mantra kidung Jawa : mengurai yang lingual hingga yang transendental / Wahyu Widodo.
UB Press, 2018. -- xxii, 210 pages : illustrations ; 24 cm
BF1773.2 .I5 W53 2018 -- Kroch Library Asia

BH. Aesthetics (1 item)RSS

Văn hóa thẩm mỹ trong nhà trường quân đội hiện nay
Văn hóa thẩm mỹ trong nhà trường quân đội hiện nay : sách chuyên khảo / TS. Phạm Văn Xây.
Nhà xuất bản Dân Trí, 2018. -- 243 pages ; 21 cm
BH221 .V53 P436 2018 -- Kroch Library Asia

BJ. Ethics (3 items)RSS

Pīsǣng
ปีแสง / ดุจดาว วัฒนปกรณ์.
Pīsǣng / Dutdāo Watthanapakō̜n.
a book, 2019. -- 201 pages ; 20 cm
BJ1547.5 .D87 2019 -- Kroch Library Asia
Mŏmch'umyŏn, piroso poinŭn kŏttŭl
멈추면, 비로소 보이는 것들 : 혜민 스님 과 함께하는 내 마음 다시 보기 / 혜민 지음; 우 창현 그림.
Mŏmch'umyŏn, piroso poinŭn kŏttŭl : Hyemin sŭnim kwa hamkke hanŭn nae maŭm tasi poki / Hyemin chiŭm; U Ch'ang-hyŏn kŭrim.
Ssaem aen P'ak'ŏsŭ, 2012. -- 287 p. : chiefly col. ill. ; 22 cm.
BJ1594.5 .K6 H946 2012 -- Kroch Library Asia
Professional ethics
Professional ethics : its foundations and practices / Abdurezak Abdulahi Hashi.
IIUM Press, 2018. -- vii, 462 pages ; 23 cm
BJ1725 .H37 2018 -- Kroch Library Asia

BL. Religions. Mythology. Rationalism (13 items)RSS

Thần thoại Hy Lạp
Thần thoại Hy Lạp : truyện thần thoại / Nguyễn Văn Khỏa sưu tầm và biên soạn.
NXB Văn học, 2019. -- 2 volumes (451, 463 pages) ; 23 cm
BL780 .T432 2019 -- Kroch Library Asia
Facets of temple culture
Facets of temple culture : perspectives on religious and social traditions in early medieval India / edited by K. Mavali Rajan, Remya V.P., Sarita Khettry.
Kaveri Books, 2018. -- xxiii, 348 pages : illustrations (black and white) ; 25 cm
BL1215 .C76 N38 2016 -- Kroch Library Asia
My Hanuman chalisa
My Hanuman chalisa / Devdutt Pattanaik ; illustrations by the author.
Rupa, 2017. -- 169 pages : illustrations (black and white) ; 20 cm
BL1225 .H32 P38 2017 -- Kroch Library Asia
Ritual enactment in temple tradition
Ritual enactment in temple tradition : Cheluvanarayana Svami Temple Melukote / Choodamani Nandagopal.
Indira Gandhi National Centre for the Arts ; B.R. Publishing Corporation, 2017. -- xii, 284 pages : illustrations (some colour) ; 37 cm
Oversize BL1243.76 .M452 N373 2017 ++ -- Kroch Library Asia
Identity, community, and state
Identity, community, and state : the Jains under the Mughals / Shalin Jain.
Primus Books, 2017. -- xiii, 402 pages, 1 unnumbered page : illustrations (black and white), maps (black and white) ; 24 cm
BL1320 .J3665 2017 -- Kroch Library Asia
Questions of King Milinda
The questions of King Milinda / Translated from the Pali by T.W. Rhys Davids.
Dover Publications, 1963. -- 2 volumes ; 22 cm.
BL1411 .M5 E5 1963 -- Kroch Library Asia
Politics and Religion in India
Politics and Religion in India / edited by Narender Kumar.
Routledge, 2020. -- xv, 225 pages : illustrations ; 24 cm
BL2015 .P57 P645 2020 -- Kroch Library Asia
Kỷ yếu hội thảo khoa học "giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa Đền Cờn, phát triễn du lịch thị xã Hoàng Mai trong điều kiện mới".
Kỷ yếu hội thảo khoa học "giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa Đền Cờn, phát triễn du lịch thị xã Hoàng Mai trong điều kiện mới".
Viện nghiên cứu văn hóa Thăng Long, 2015. -- 233 pages : illustrations ; 30 cm
Oversize BL2057 .T46 K85 2015 + -- Kroch Library Asia
Lý lịch di tích Miếu Ngọc Trục xã Đại Mỗ, Huyện Từ Liêm Thành phố Hà Nội.
Lý lịch di tích Miếu Ngọc Trục xã Đại Mỗ, Huyện Từ Liêm Thành phố Hà Nội.
Ban quản lý di tích danh thắng, 2009. -- 41 pages : illustrations ; 30 cm
Oversize BL2057 .T46 .L85 2009 + -- Kroch Library Asia
Tham luận tọa đàm khoa học tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Hội tụ văn hóa tâm linh, sức mạnh đại đoàn két dân tộc Việt Nam.thọ.
Tham luận tọa đàm khoa học tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Hội tụ văn hóa tâm linh, sức mạnh đại đoàn két dân tộc Việt Nam.thọ.
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, 2012. -- 1 volume (various pagings) : maps ; 30 cm
Oversize BL2057 .A63 T43 2012 + -- Kroch Library Asia
Pluralisme agama
Pluralisme agama : makna dan lokalitas pola kerukunan antarumat beragama / Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag., Nurjanah, M.A.
UIN-Maliki Press, 2013. -- xiii, 258 pages ; 21 cm
BL2110 .S87 2013 -- Kroch Library Asia
Merayakan keragaman
Merayakan keragaman : infografis, mengenal lebih dekat agama di Indonesia / Penulis: Ibn Ghifarie.
Penerbit Exposé, 2018. -- xiii, 184 pages : color illustrations ; 21 cm
BL2112 .G48 2018 -- Kroch Library Asia
State and religious violence in Indonesia
The state and religious violence in Indonesia : minority faiths and vigilantism / A'an Suryana.
Routledge, 2020. -- xv, 165 pages : illustrations, maps ; 23 cm.
BL2112 .S89 2020 -- Kroch Library Asia

BM. Judaism (1 item)RSS

Dẫn luận về Do Thái giáo
Dẫn luận về Do Thái giáo = Judaism : a very short introduction / Norman Solomon ; người dịch: Lưu Huyền.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019. -- 246 pages : illustrations ; 20 cm
BM562 .S65 2019 -- Kroch Library Asia

BP. Islam. Bahaism. Theosophy, etc. (23 items)RSS

Kuliah kemuhammadiyahan
Kuliah kemuhammadiyahan / Dr. H. Haedar Nashir, M.Si., Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Suara Muhammadiyah, 2018. -- 2 volumes ; 24 cm
BP10 .M843 N366 2018 -- Kroch Library Asia
Dakwah online
Dakwah online : Asyiknya meraup pahala di dunia maya / Fadil Ibnu Ahmad.
Mizania, 2014. -- 246 pages : illustrations ; 19 cm
BP40.5 A43 2014 -- Kroch Library Asia
Historikal Islam Asia Tenggara
Historikal Islam Asia Tenggara / Arisman, M. Sy.
Kalimedia bekerjasama dengan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2017. -- xii, 504 pages ; 21 cm
BP63 .A38 A75 2017 -- Kroch Library Asia
Islam in Malaysia
Islam in Malaysia : an entwined history / Khairudin Aljunied.
Oxford University Press, 2019. -- xvii, 326 pages : illustrations ; 25 cm.
BP63 .M27 A445 2019 -- Kroch Library Asia
Islam Nusantara dalam tindakan
Islam Nusantara dalam tindakan : samudra hikmah kiai-kiai Kajen / editor, Munawir Aziz, Farid Abbad.
Panitia Haul Kiai Sahal dan Institute Pesantren Mathali'ul Falah, 2016. -- xix, 282 pages ; 24 cm.
BP63 .I5 I85 2016 -- Kroch Library Asia
Kronik ulama Banyuwangi
Kronik ulama Banyuwangi : serpihan kisah pengabdian dan perjuangan ulama Banyuwangi abad 15 hingga 20 / Ayung Notonegoro.
Komunitas Pegon, 2018. -- xiv, 258 pages ; 21 cm
BP63 .I52 N68 2008 -- Kroch Library Asia
Perkembangan tafsir al-Qur'an di Asia Tenggara
Perkembangan tafsir al-Qur'an di Asia Tenggara / Prof. Dr. Nashruddin Baidan, Dr. Erwati Aziz, M. Ag.
Pustaka Pelajar, 2019. -- xviii, 187 pages ; 21 cm
BP63 .A38 B35 2019 -- Kroch Library Asia
Biografi Syeikh Hj. Mohd. Murtadza bin Syeikh Hj. Ahmad
Biografi Syeikh Hj. Mohd. Murtadza bin Syeikh Hj. Ahmad : penerus misi Syeikh Hj. Muhammad Said / Mohammad Haji Alias [and three others].
Kerjasama penerbitan Penerbit USIM, Universiti Sains Islam Malaysia [dengan] Majlis Agama Islam Negeri Sembilan [dan] Jabatan Mufti Negeri Sembilan, Seremban, Negeri Sembilan, 2016. -- 150 pages : illustrations (some color) ; 26 cm.
Oversize BP80 .M626 M64 2016 + -- Kroch Library Asia
Celoteh Buya Syafii
Celoteh Buya Syafii : 232 ujaran bijak sang muazin bangsa / Ahmad Nurcholish, Kekek Apriana DH.
PT Alex Media Komputindo, 2018. -- xx, 247 pages ; 17 cm
BP80 .M337 N87 2018 -- Kroch Library Asia
Celoteh Gus Mus
Celoteh Gus Mus : 232 ujaran bijak sang pejuang keberagaman / penyunting: Ahmad Nurcholish.
PT Elex Media Komputindo, 2018. -- xxii, 241 pages ; 17 cm
BP80 .B577 C45 2018 -- Kroch Library Asia
Imam Shamsi Ali
Imam Shamsi Ali : menebar damai di bumi Barat / Julie Nava.
Noura Book, 2016. -- xiii, 302 pages : illustrations (chiefly color) ; 21 cm
BP80 .A45 N38 2016 -- Kroch Library Asia
Mengenal Front Pembela Islam
Mengenal Front Pembela Islam : sejarah, tujuan, dan gerakan : analisis perspektif Pancasila, UUD 1945, dan teori hukum / Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi ; editor: Syarifah Suniati Al-Hasni, S.Pd., M.PFis. ; sambutan: Tgk. H. Ahmad Tajuddin (Aby Lampisang).
PeNA, 2018. -- xiv, 186 pages ; 21 cm
BP166.14 .F85 A89 2018 -- Kroch Library Asia
Theological thought of Fazlur Rahman
The theological thought of Fazlur Rahman : a modern mutakallim / Ahad M. Ahmed.
Islamic Book Trust, 2017. -- xxv, 284 pages ; 22 cm.
BP166.14 .M63 A33 2017 -- Kroch Library Asia
Waqf and socio-economic development
Waqf and socio-economic development / edited by Abdul Ghafar Ismail, Khalifa Mohd Ali, Raditya Sukmana.
IIUM Press, 2018. -- xiv, 644 pages : illustrations, maps ; 23 cm
BP170.25 .W37 2018 -- Kroch Library Asia
Membendung arus
Membendung arus : respon gerakan Muhammadiyah terhadap penetrasi misi Kristen di Indonesia / Dr. Alwi Shihab.
Suara Muhammadiyah, 2016. -- li, 388 pages ; 21 cm
BP172 .S55 2016 -- Kroch Library Asia
Roots of nationalism in the Muslim world
Roots of nationalism in the Muslim world / Shabir Ahmed.
Centre for Islamic Progress and Development, 2016. -- 39 pages ; 21 cm
BP173.55 .A362 2016 -- Kroch Library Asia
Science for sustainable development
Science for sustainable development : Islamic and interfaith perspectives / editors, Azrina Sobian, Muhammad Husni Mohd. Amin.
Penerbit IKIM, 2017. -- ix, 92 pages ; 26 cm
BP173.75 .S254 2017 -- Kroch Library Asia
Arsitektur zakat Indonesia.
Arsitektur zakat Indonesia.
Pusat Kajian Strategis, Badan Amil Zakat Nasional, 2017. -- viii, 118 pages : colour illustrations ; 30 cm
Oversize BP180 .A77 2017 + -- Kroch Library Asia
Jawa dan halal di Thailand
Jawa dan halal di Thailand / Marissa Grace Haque-Fawzi [and three others].
Al Wasath Publishing House, 2018. -- xix, 147 pages : illustrations (some color) ; 23 cm
BP184.9 .D5 H368 2018 -- Kroch Library Asia
Invitation to Jannah
Invitation to Jannah : guide to effective mosque tour (ATMT) / by Kamarudin Abdullah.
Islamic Propagation Society International (IPSI), 2017. -- 56 pages : color illustrations ; 15 x 21 cm
Oversize BP187.62 .K36 2017 + -- Kroch Library Asia
Perempuan cahaya
Perempuan cahaya : kisah sejati seorang gadis gagal ginjal menggapai cinta-Nya / Lien Auliya Rachmach.
Qanita, 2015. -- xvii, 301 pages : color illustrations ; 21 cm
BP188.2 .R33 2014 -- Kroch Library Asia
Ilmu falak
Ilmu falak : antara fiqih dan astronomi / Tgk. H. Abdullah Ibrahim (Abu Tanjong Bungong).
Fajar Pustaka Baru, 2017. -- xii, 162 pages : illustrations, charts ; 21 cm
BP190.5 .S3 I46 2017 -- Kroch Library Asia
Mothering a Muslim
Mothering a Muslim / Nazia Erum.
Juggernaut, 2017. -- xvi, 220 pages ; 21 cm
BP190.5 .M67 E78 2017 -- Kroch Library Asia

BQ. Buddhism (17 items)RSS

Thai pidok
ไทยปิฎก : ประวัติศาสตร์การเมืองสังคมร่วมสมัยของพุทธศาสนาไทย / ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์.
Thai pidok : prawattisāt kānmư̄ang sangkhom rūam samai khō̜ng Phutthasātsanā Thai / Phinyaphan Photčhanalāwan.
Illuminations Editions, 2019. -- 411 pages : illustrations ; 24 cm
BQ566 .P45 2019 -- Kroch Library Asia
Buddhism after Mao
Buddhism after Mao : negotiations, continuities, and reinventions / edited by Ji Zhe, Gareth Fisher, and André Laliberté.
University of Hawai'i Press, 2019. -- vii, 355 pages : illustrations ; 24 cm
BQ647 .B83 2019 -- Kroch Library Asia
Áo vách núi
Áo vách núi / Chân Đả̆ng Nghiêm.
Nhà xuất bản Hà Nội, 2019. -- 369 pages : illustrations ; 24 cm
BQ950 .A53 A65 2019 -- Kroch Library Asia
"Shūkyō" no kakushin
〈宗教〉の核心 : 西田幾多郎と鈴木大拙に学ぶ / 竹村牧男.
"Shūkyō" no kakushin : Nishida Kitarō to Suzuki Daisetsu ni manabu / Takemura Makio.
Shunjūsha, 2012. -- 259 pages ; 20 cm
BQ988 .U887 T35 2012 -- Kroch Library Asia
Numerical discourses of the Buddha
The numerical discourses of the Buddha : a translation of the Aṅguttara nikāya / translated from the Pali by Bhikku Bodhi.
Pali Text Society, 2012. -- 1924 pages ; 23 cm
BQ1342 .E5 B63 2012a -- Kroch Library Asia
Tēri gī.
Tēri gī.
[unknown publisher], 1966. -- 101 pages 19 cm
BQ1453 .S56 W5 -- Kroch Library Asia
Path of purification
The path of purification = (Visuddhimagga) / by Bhadantācariya Buddhaghosa ; translated from the Pāli by Bhikkhu Ñānamoli.
Buddhist Publication Society, 1979. -- xlix, 885 pages ; 22 cm
BQ2632 .E5 N36 1979 -- Kroch Library Asia
Cūḷavaṃsa
Cūḷavaṃsa : being the more recent part of the Mahāvaṃsa / translated by Wilhelm Geiger ; and from the German into English by C. Mabel Rickmers.
Motilal Banarsidass Publishers Private Ltd., 1996. -- 2 volumes in 1 (XLII, 362, XXXIV, 365 pages) ; 22 cm
BQ2640 .C8513 1996 -- Kroch Library Asia
Nghệ thuật sống an lạc
Nghệ thuật sống an lạc / Thích Phước Tiến.
Nhà xuất bản Hà Nội, 2017. -- 265 pages : illustrations ; 21 cm
BQ4068 .V5 P58 2017 -- Kroch Library Asia
Nhân gian và thực tiễn
Nhân gian và thực tiễn / Đại sư Tinh Vân ; Đỗ Khương Mạnh Linh dịch.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2014. -- 322 pages ; 21 cm.
BQ4150 .X463 2014 -- Kroch Library Asia
Neo-classic 11 thō̜t rahat lāi thǣng Phra Pittā Lūang Pū ʻĪam Wat Saphān Sūng
Neo - classic 11 ถอดรหัสลายแทงพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง / เอนก หุตังคบดี.
Neo-classic 11 thō̜t rahat lāi thǣng Phra Pittā Lūang Pū ʻĪam Wat Saphān Sūng / ʻAnēk Hutangkhabō̜dī.
ʻAnumēt Krup, 2019. -- 80 pages : color illustrations ; 26 cm
Oversize BQ4570 .A4 A64 2019 + -- Kroch Library Asia
Thipphaya prati mā
ทิพยประติมา : ที่มา ความหมาย 14 ทิพยเทพแห่งโชคลาภ-อุดมสมบูรณ์ของไทยและเอเชีย / อรุณศักดิ์ กิ่งมณี.
Thipphaya prati mā : thīmā khwāmmāi 14 thipphaya thēp hǣng chōk lāp- udom sombūn khō̜ng Thai læ ʻĒchīa / Arunsak Kingmanee.
Museum Press, 2017. -- 248 pages : illustrations ; 21 cm
BQ4630 .A78 2017 -- Kroch Library Asia
Hạnh phúc đích thực
Hạnh phúc đích thực : trò chuyện với Thiền sư Thích Nhất Hạnh / Nhà báo Hoàng Anh Sướng
Nhà xuất bản Văn học, 2019. -- 331 pages, 8 unnumbered leaves of plates : color illustrations ; 21 cm
BQ5410 .H63 2019 -- Kroch Library Asia
Ngày mới, tự làm mới
Ngày mới, tự làm mới : cuốn sách truyền cảm hứng cho các bạn trẻ / Nguyễn Mạnh Hùng.
Nhà xuất bản Lao Động, 2019. -- 242 pages ; 21 cm
BQ5660 .N426 2019 -- Kroch Library Asia
Nichiren to Sado
日蓮と佐渡 / 田中圭一著.
Nichiren to Sado / Tanaka Keiichi cho.
Heian Shuppan, 2004. -- 322 pages, 1 leaf of plate : illustrations, maps ; 20 cm
BQ8349 .N577 T37 2004 -- Kroch Library Asia
Chinese Pure Land Buddhism
Chinese Pure Land Buddhism : understanding a tradition of practice / Charles B. Jones.
University of Hawaiʻi Press, 2019. -- xv, 205 pages ; 24 cm.
BQ8512.9 .C5 J66 2019 -- Kroch Library Asia
Đức Phật dạy tu Thiền Tông
Đức Phật dạy tu Thiền Tông / Nguyễn Nhân.
Nhà xuất bản Tôn giáo, 2016. -- 350 pages ; 21 cm
BQ9268.6 .N48 2016 -- Kroch Library Asia

BT. Doctrinal Theology (2 items)RSS

Yŏkchu ch'ŏnju sirŭi
역주 천주 실의 : 언해 필사본 / 역주 위원 이 수웅.
Yŏkchu ch'ŏnju sirŭi : ŏnhae p'ilsabon / yŏkchu wiwŏn Yi Su-ung.
Sejong Taewang Kinyŏm Saŏphoe, 2017. -- volumes ; 23 cm
BT100 .R48164 2017 -- Kroch Library Asia
Man, his vision and mission
The man, his vision and mission / editors: I. John Mohan Razu, Richard S. Gnanakan.
Theological Book Trust, 2015. -- 273 pages ; 22 cm
BT738.17 .M36 2015 -- Kroch Library Asia

BV. Practical Theology (1 item)RSS

Pak guru tulus
Pak guru tulus : pergulatan mencari makna kehidupan / B.B Triatmoko.
Penerbit Kanisius, 2005. -- 142 pages : illustrations ; 19 cm.
BV4509.5 .T75 2005 -- Kroch Library Asia

BX. Christian Denominations (2 items)RSS

Way of the cross
The way of the cross : suffering selfhoods in the Roman Catholic Philippines / Julius Bautista.
University of Hawaiʻi Press, 2019. -- 138 pages ; 24 cm
BX2159 .S37 B38 2019 -- Kroch Library Asia
70 tahun Weinata Sairin
70 tahun Weinata Sairin : merayakan kehidupan dituntun tangan tuhan / penyunting, Alex Japalatu ; penulis, Weinata Sairin.
PT BPK Gunung Mulia, 2018. -- xxx, 295 pages : illustrations ; 23 cm
BX7800 .G468 A17 2018 -- Kroch Library Asia

CB. History of Civilization (1 item)RSS

Tìm hiẻ̂u văn hóa phương Tây
Tìm hiẻ̂u văn hóa phương Tây / Đặng Nguyên Minh (biên soạn).
Nhà xuất bản Thanh niên, 2018. -- 307 pages : illustrations ; 21 cm
CB245 .T57 2018 -- Kroch Library Asia

CN. Inscriptions. Epigraphy (1 item)RSS

Textbook of Indian epigraphy
Textbook of Indian epigraphy / K. Satya Murty.
Low Price Publications, 1992. -- viii, 199 pages : illustrations ; 22 cm
CN1170 .S57 1992 -- Kroch Library Asia

CT. Biography (5 items)RSS

Ancient springs and new India
Ancient springs and new India : convocation addresses and tributes / Kapila Vatsyayan.
Aditya Prakashan, 2018. -- vi, 264 pages ; 25 cm
CT1506 .V38 2018 -- Kroch Library Asia
Kẻ̂ chuyện về tấm gương dũng cảm
Kẻ̂ chuyện về tấm gương dũng cảm / An Nam (tuyển chọn).
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019. -- 167 pages ; 21 cm
CT1636 .K453 2019 -- Kroch Library Asia
15 gương phụ nữ
15 gương phụ nữ / Nguyễn Hiến Lê ; lời giới thiệu bởi: TS Lê Thẩm Dương.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2018. -- 219 pages ; 20 cm
CT3202 .M6219 2018 -- Kroch Library Asia
Women of pure wonder
Women of pure wonder : vision, valour, victory / text, Tanya Luther & Ruchika Chanana ; photo editor, Saloni Vaid.
Showcase/Roli Books, 2016. -- 159 pages : color illustrations ; 21 x 26 cm
Oversize CT3720 .L88 2016 + -- Kroch Library Asia
Xu Fuguan in the context of East Asian Confucianisms
Xu Fuguan in the context of East Asian Confucianisms / Chun-chieh Huang ; translated by Diana Arghirescu.
University of Hawaiʻi Press : East-West Center, 2019. -- xvii, 257 pages ; 24 cm
CT3990 .X824 H83 2019 -- Kroch Library Asia

D. History (6 items)RSS

Kokumin kokka to shimin shakai
国民国家と市民社会 / 研究会「戦後派第一世代の歴史研究者は21世紀に何をなすべきか」編集 ; 伊藤定良 ; 伊集院立著.
Kokumin kokka to shimin shakai / Kenkyūkai "sengoha daiichi sedai no rekishi kenkyūsha wa nijūisseiki ni nani o nasubekika" henshū ; Itō Sadayoshi ; Ijūin Ritsu cho.
Yūgen Kaisha Yūshisha, 2012. -- 262 pages ; 20 cm.
D13.5 .J3 A123 2012 v.1 -- Kroch Library Asia
Kokumin kokka to tennōsei
国民国家と天皇制 / 研究会「戦後派第一世代の歴史研究者は21世紀に何をなすべきか」編集 ; 宮地正人著.
Kokumin kokka to tennōsei / Kenkyūkai "sengoha daiichi sedai no rekishi kenkyūsha wa 21-seiki ni nani o nasubekika" henshū ; Miyachi Masato cho.
Yūgen Kaisha Yūshisha, 2012. -- xii, 308 pages : illustrations ; 20 cm.
D13.5 .J3 A123 2012 v.2 -- Kroch Library Asia
Tochi to ningen
土地と人間 : 現代土地問題への歴史的接近 / 小谷汪之, 山本真鳥, 藤田進著 ; 研究会「戦後派第一世代の歴史研究者は21世紀に何をなすべきか」編集.
Tochi to ningen : gendai tochi mondai e no rekishiteki sekkin / Kotani Hiroyuki, Yamamoto Matori, Fujita Susumu cho ; Kenkyūkai "Sengoha Daiichi Sedai no Rekishi Kenkyūsha wa 21-seiki ni nani o nasubeki ka" henshū.
Yūgen Kaisha Yūshisha, 2012. -- xix, 287 pages : illustrations ; 20 cm.
D13.5 .J3 A123 2012 v.3 -- Kroch Library Asia
Yō̜i prawat 1.0
ย่อยประวัติ 1.0 / เขียนโดย ตรีภพ เที่ยงตรง (Xyclopz).
Yō̜i prawat 1.0 / khīan dōi Trīphop Thīangtrong (Xyclopz).
Sī ʻĒtyūkhēchan, 2019. -- 247 pages : color illustrations ; 21 cm
D23 .T75 2019 -- Kroch Library Asia
Battle for Malaya
The battle for Malaya : the Indian Army in defeat, 1941-42 / Kaushik Roy.
Indiana University Press, 2019. -- xvi, 262 pages : maps ; 25 cm.
D767.5 .R69 2019 -- Kroch Library Asia
Jejak pendaratan sekutu di Jayapura
Jejak pendaratan sekutu di Jayapura / penulis, Sri Chiirullia Sukandar, S.S., Zubair Mas'ud, M. Hum., Sonya Martha Kawer, S. Sos.
Balai Arkeologi Papua, 2018. -- iii, 21 pages : illustrations, maps ; 24 cm
D767.7 .S85 2018 -- Kroch Library Asia

DB. Austria - Liechtenstein - Hungary - Czechoslovakia (1 item)RSS

Let's go CZECH thīeo Sāthāranarat Chek
Let's go CZECH เที่ยวสาธารณรัฐเช็ก : เที่ยว 7 เมืองโรแมนติกในสาธารณรัฐเช็ก, ปราก, คาร์โลวี วารี, เพิลเซน, เชสเก บุดเยยอวีตเซ, เชสกี กรุมลอฟ, เบอร์โน, โอโลมูซ / ตะวัน พันธ์แก้ว.
Let's go CZECH thīeo Sāthāranarat Chek : thīeo 7 mư̄ang rōmǣntik nai sāthāranarat Chek, Prāk, Khālōwī Wālī, Phœ̄nsen, Chētkē Butyœ̄wītsē, Chēsakī Krumlō̜p, Bœ̄nō, ʻŌlōmūt / Tawan Phankǣo.
Samnakphim D Plus nai khrư̄a Provision, 2019. -- 271 pages : color illustrations ; 21 cm
DB2022 .T29 2019 -- Kroch Library Asia

DG. Italy - Malta (1 item)RSS

Khwāmrak khư̄ kāntok lum rak lāi lāi khrang
ความรักคือการตกหลุมรักหลายๆครั้ง = My one month honeymoon / ทิม พิธา.
Khwāmrak khư̄ kāntok lum rak lāi lāi khrang = My one month honeymoon / Thim Phithā.
Samnakphim Sapring Buk, 2015. -- 161 pages : color illustrations ; 18 cm
DG430.2 .T45 2015 -- Kroch Library Asia

DK. Russia. Soviet Union. Former Soviet Republics - Poland (1 item)RSS

Central Asian revolt of 1916
The Central Asian revolt of 1916 : a collapsing empire in the age of war and revolution / edited by Aminat Chokobaeva, Cloé Drieu, and Alexander Morrison.
Manchester University Press, 2020. -- xviii, 360 pages : map ; 24 cm
DK858 .C44 2020 -- [asia]

DL. Northern Europe. Scandinavia (1 item)RSS

Čhēpµ̄ndinēwīa
เจแปนดิเนเวีย : จากความหลงใหลในเจแปนถึงการสัมผัสดีไซน์ในสแกนดิเนเวีย / ปาลิดา พิมพะกร.
Čhēpµ̄ndinēwīa : čhāk khwāmlonglai nai Čhēpµ̄n thưng kānsamphat dīsāi nai Sakµ̄ndinēwīa / Pālidā Phimphakō̜n.
Sunday Afternoon, 2019. -- 233 pages, 7 unnumbered pages : color illustrations ; 21 cm
DL419.2 .P25 2019 -- Kroch Library Asia

DR. Balkan Peninsula (1 item)RSS

Mahāčhakwandi phū phichit
มหาจักรวรรดิผู้พิชิต = The Ottoman Empire / ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล.
Mahāčhakwandi phū phichit = The Ottoman Empire / Chākhrīnō̜rathip Sēwikun.
Yipsī, 2019. -- 334 pages : illustrations ; 21 cm
DR440 .C42 2019 -- Kroch Library Asia

DS. Asia (124 items)RSS

Afghanistan ngày nay
Afghanistan ngày nay / Ngô Xuân Bình, Lê Thị Hằng Nga đồng chủ biên.
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018. -- 395 pages : illustrations ; 21 cm
DS371.4 .A38413 2018 -- Kroch Library Asia
1971 parājaẏa o ātmasamarpaṇera Pākistānī mūlyāẏana
1971 পরাজয় ও আত্মসমর্পণের পাকিস্তানী মূল্যায়ন : হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট তপ সিক্রেট / জগলুল আলম
1971 parājaẏa o ātmasamarpaṇera Pākistānī mūlyāẏana : Hāmudura Rahamāna Kamiśana riporṭa tapa sikreṭa / Jagalula Ālama
Bāṃlā Gabeshaṇā, 2017. -- xxiii, 299 pages ; 22 cm
DS395.5 .A14 2017 -- Kroch Library Asia
Reason (video)
Reason = Vivek / a film by Anand Patwardhan.
Anand Patwardhan, 2018. -- 1 videodisc (240 minutes) : sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10379 (SA) -- Uris Library Asia A/V
Caṇḍāla
Caṇḍāla : untouchability and caste in early India / Vivekanand Jha ; with an introduction by Suvira Jaiswal.
Primus Books, 2018. -- xiv, 242 pages ; 24 cm
DS432 .C36 J43 2018 -- Kroch Library Asia
My Kashmir in peace and turbulence
My Kashmir in peace and turbulence : story of a native in exile / B.L. Kaul.
Peacock Books, 2018. -- xii, 296 pages ; 22 cm
DS432 .K27 K3754 2018 -- Kroch Library Asia
Newars world-wide
The Newars world-wide : connecting the dots Sikkim / Rajiva Shanker Shresta.
Karuna Devi Smarak Dharmarth Guthi, 2016. -- xii, 244 pages, 6 unnumbered pages, 12 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), portraits ; 22 cm
DS432 .N49 S644 2016 -- Kroch Library Asia
Kashi Prasad Jayaswal
Kashi Prasad Jayaswal : the making of a 'nationalist' historian / Ratan Lal.
Aakar, 2018. -- xii, 343 pages : illustrations (black and white) ; 23 cm
DS435.7 .J39 L35 2018 -- Kroch Library Asia
India-Sri Lanka relations
India-Sri Lanka relations : strengthening SAARC / editors, Prof. R. Sidda Goud, Manisha Mookherjee.
Allied Publishers Pvt. Ltd., 2013. -- xxii, 333 pages : illustrations, maps ; 24 cm
DS450 .S72 I57 2012 -- Kroch Library Asia
Advanced history of modern India
An advanced history of modern India / Sailendra Nath Sen.
Primus Books, 2017. -- xvi, 648 pages : illustrations (black and white), maps (black and white) ; 24 cm
DS463 .S445 2017 -- Kroch Library Asia
Remembering Komagata Maru
Remembering Komagata Maru : official reports and contemporary accounts / edited with an introduction by Ananda Bhattacharyya.
Manohar, 2017. -- xliv, 664 pages ; 23 cm
DS480.4 .R45 2017 -- Kroch Library Asia
RSS
RSS : the pillar of strong Bharat / Sanjay Gaur, Dinesh Dixit.
Yking Books, 2017. -- vi, 224 pages ; 24 cm
DS480.84 .G375 2017 -- Kroch Library Asia
Convocation speeches of President Pranab Mukherjee
Convocation speeches of President Pranab Mukherjee : a compilation.
Ministry of Human Resource Development, Government of India : National Book Trust, 2017. -- iv, 197 pages : color illustrations, portraits ; 23 x 28 cm
Oversize DS481 .M76 A5 2017 + -- Kroch Library Asia
Gumnami Baba
Gumnami Baba : a case history / Adheer Som ; foreword by Jayanti Bose Rakshit.
Eastern Book Company, 2018. -- xiv, 261, 16 unnumbered pages of plates : illustrations (black and white, and color) ; 25 cm
DS481 .B6 S66 2018 -- Kroch Library Asia
Insurgency in North East India
Insurgency in North East India / edited by Anjan Saikia, Gautom Kumar Saikia.
Purbanchal Prakash, 2017. -- 224 pages : illustrations (black and white) ; 22 cm
DS483.5 .N38 2014 -- Kroch Library Asia
Br̥hat Rājasthānī-Hindī saṃskr̥ti kośa
बृहत् राजस्थानी-हिन्दी संस्कृति कोश / सम्पादक, डॉ. सद्दीक मोहम्मद.
Br̥hat Rājasthānī-Hindī saṃskr̥ti kośa / sampādaka, Ḍô. Saddīka Mohammada.
Rājasthānī Granthāgāra, 2017. -- xix, 444 pages ; 23 cm
DS485 .R26 B74 2017 -- Kroch Library Asia
Nationalist movement-contribution of women in Bengal (1920-42)
Nationalist movement-contribution of women in Bengal (1920-42) : a partnership in nation building / Shyamasree Rajguru Ray.
Aruna Prakashan, 2018. -- viii, 223 pages ; 22 cm
DS485 .B49 R36 2018 -- Kroch Library Asia
P.R. Kyndiah
P.R. Kyndiah : the early years / Andrew Simons.
Vesta Book Agency, 2017. -- 79 pages : illustratios (black and white) ; 22 cm
DS485 .M58 K967 2017 -- Kroch Library Asia
Reflections on the history of North Bengal
Reflections on the history of North Bengal / edited by Anil Kumar Sarkar.
Abhijeet Publications, 2018. -- xvi, 191 pages ; 23 cm
DS485 .B493 R43 2018 -- Kroch Library Asia
Study of Kerala history
A study of Kerala history / by K.V. Eapen.
Kollett Publication, 1971. -- iv, 324 pages ; 18 cm
DS485 .K45 E27 1971 -- Kroch Library Asia
Village names of Chingleput district (five northern Taluks)
Village names of Chingleput district (five northern Taluks) / by S. Jayaprakash, M. A.
[unknown publisher], 1980. -- xxviii, 340 leaves : illustrations ; 30 cm
Oversize DS485 .C552 J39 1980 + -- Kroch Library Asia
History of Ganjam of Odisha 1858-1947
History of Ganjam of Odisha 1858-1947 : with special reference to society and culture / Basanta Kumar Nayak.
Abhijeet Publications, 2017. -- vi, 223 pages ; 22 cm
DS486 .G36 N39 2017 -- Kroch Library Asia
Medieval city of Agra
Medieval city of Agra / K.K. Trivedi.
Primus Books, 2018. -- xii, 180 pages, 1 unnumbered folded leaf of plate : color illustrations, maps ; 25 cm
DS486 .A3 T75 2018 -- Kroch Library Asia
Sri Lanka in transition
Sri Lanka in transition / W.M.K. Wijetunga.
Wijetunga : [distributor, Lake House Bookshop, 1974. -- 146, [2] pages : maps ; 19 cm
DS489 .W46 -- Kroch Library Asia
Araciyal cintan̲aittuvamum camūka iruppum
Araciyal cintan̲aittuvamum camūka iruppum / Em. Em. Em. Nūr̲ulhak = Arasiyal sinthanaithuvamum samooga iruppum / author: MMM. Noorul Hagu.
Marutam Kalai Ilakkiya Vaṭṭam, 2011. -- 128 pages ; 22 cm
DS489.25 .M8 N866 2011 -- Kroch Library Asia
Songkhrām klāng mư̄ang Sī Langkā
สงครามกลางเมืองศรีลังกา = The Sri Lankan civil war / ปรีดี หงษ์สต้น.
Songkhrām klāng mư̄ang Sī Langkā = The Sri Lankan civil war / Prīdī Hongsaton.
Gypzy, 2019. -- 189 pages, 23 unnumbered pages : illustrations ; 21 cm
DS489.84 .P744 2019 -- Kroch Library Asia
Āraiyampati maṇ (uḷḷatum uriyatum)
Āraiyampati maṇ (uḷḷatum uriyatum) : varalār̲r̲u nūl / Ka. Capārettin̲am = Araiyampathy mann : (ullathum uriyathum) / author: Araiyampathy K. Sabaratnam.
Ka. Capārettin̲am, 2014. -- xiv, 324 pages : illustrations, maps ; 22 cm
DS490 .A73 C36 2014 -- Kroch Library Asia
Revisiting Nepal's foreign policy in contemporary global power structure
Revisiting Nepal's foreign policy in contemporary global power structure / editor Pramod Jaiswal.
G.B. Books, 2017. -- xxiii, 459 pages : charts, maps ; 24 cm
DS494.7 .R48 2017 -- Kroch Library Asia
Singha durbar
Singha durbar : rise and fall of the Rana regime of Nepal / Sagar S.J.B. Rana.
Rupa Publications India, 2017. -- xiv, 426 pages, 16 unnumbered pages of plates : illustrations (black and white) ; 22 cm
DS495.32 .R363 2017 -- Kroch Library Asia
Nichi-Ro Sensō shi
日露戦争史 / 半藤一利.
Nichi-Ro Sensō shi / Handō Kazutoshi.
Heibonsha, 2012-2014. -- 3 volumes : illustrations, maps ; 20 cm
DS517 .H284 2012 -- Kroch Library Asia
Asie du Sud-Est
L'Asie du Sud-Est : une géographie régionale / ouvrage collectif sous la direction scientifique de Céline Pierdet pour la partie scientifique ; [contributions], Édouard de Bélizal [and nineteen others] ; Éric Sarraute pour la partie méthodologique ; [contributions], Cécile Gendron, Marine Manquest, Jade Guglielmetti, Julie Picard.
Ellipses, 2019. -- 570 pages : illustrations, maps, charts ; 24 cm.
DS521.62 .A84 2019 -- Kroch Library Asia
Đi dọc dòng sông Phật giáo
Đi dọc dòng sông Phật giáo / Trần Đức Tuấn.
Nhà xuất bản Hà Nội, 2019. -- 355 pages : illustrations, map ; 21 cm
DS522.6 .T73 2019 -- Kroch Library Asia
Islam and the new era of ASEAN
Islam and the new era of ASEAN : worldview and prosperity / edited by Muhammad Hisyam Mohamad, Zainora Abdul Ghani ; [contributors, Dr. Mohd Kamal Hassan [and 4 others]].
Penerbit IKIM/IKIM Press, 2017. -- ix, 164 pages : illustrations, charts ; 23 cm
DS523.4 .M87 I85 2017 -- Kroch Library Asia
ʻĀsīan kap kānyāithin bǣp mai pakati khō̜ng Chāo Rōhingyā
อาเซียนกับการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญา = ASEAN and the irregular migration Rohingya / อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช, ณัฐณพัศ พิพัฒน์รัตนเสรี.
ʻĀsīan kap kānyāithin bǣp mai pakati khō̜ng Chāo Rōhingyā = ASEAN and the irregular migration Rohingya / ʻAnusō̜n Chaiʻaksō̜nrawēt, Natnaphat Phiphatrattanasērī.
Chut Khrōngkān "Čhaptā ʻĀsīan" (ASEAN Watch) Sō̜.Kō̜.Wō̜., 2019. -- 20, 337 pages : illustrations ; 21 cm.
DS528.2 .R64 A68 2019 -- Kroch Library Asia
Hidden history of Burma
The hidden history of Burma : race, capitalism, and the crisis of democracy in the 21st century / Thant Myint-U.
W. W. Norton & Company, 2020. -- xiii, 288 pages : map ; 25 cm
DS530.65 .T46 2020 -- Kroch Library Asia
Cambodia
Cambodia : the solo girl's travel guide / Alexa West.
Alexa West, 2019. -- 149 pages : illustrations ; 23 cm
DS554.25 .W47 2019 -- Kroch Library Asia
Pianie kogutów, płacz psów
Pianie kogutów, płacz psów / Wojciech Tochman.
Wydawnictwo Literackie, 2019. -- 218 pages : illustrations ; 20 cm
DS554.83 .T62 A3 2019 -- Kroch Library Asia
Khwāmsamphan thāng kānmư̄ang Lāo-Wīatnām, Khō̜. Sō̜. 1353-1975
ความสัมพันธ์ทางการเมือง ลาว-เวียดนาม ค.ศ. 1353-1975 / โดย รศ.ดร. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์.
Khwāmsamphan thāng kānmư̄ang Lāo-Wīatnām, Khō̜. Sō̜. 1353-1975 / dōi Rō̜sō̜. Dō̜rō̜. Dārārat Mēttārikānon.
Sūn Wičhai Phahulak Sangkhom Lumnam Khōng, Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt, Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2019. -- 232 pages ; 21 cm
DS555.58 .V5 D37 2019 -- Kroch Library Asia
Giai thoại lịch sử Việt Nam
Giai thoại lịch sử Việt Nam / Trường Khang (biên soạn).
Nhà xuất bản Thanh niên, 2019. -- 371 pages ; 21 cm
DS556.5 .T865 2019 -- Kroch Library Asia
Tư tưởng nhân văn quân sự của các danh nhân tiêu biẻ̂u trong lịch sử dân tộc Việt Nam
Tư tưởng nhân văn quân sự của các danh nhân tiêu biẻ̂u trong lịch sử dân tộc Việt Nam / Thiếu tướng, PGS, TS, NGND. Nguyễn Bá Dương (tổng chủ biên).
Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2017. -- volumes ; 21 cm
DS556.5 .T97 2017 -- Kroch Library Asia
Việt sử thông giám cương mục khảo lược
Việt sử thông giám cương mục khảo lược / Nguyễn Thông ; người dịch, Đỗ Mộng Khương ; hiệu đính, Lê Duy Chưởng.
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2019. -- 207 pages ; 21 cm
DS556.6 .N573 2019 -- Kroch Library Asia
Bộ sưu tập sư̓ liệu Pháp xâm lược Việt Nam, 1847-1887
Bộ sưu tập sư̓ liệu Pháp xâm lược Việt Nam, 1847-1887 : bản dịch trọn vẹn Dương sự thủy mạt / Đông Hào, Trương Sỹ Hùng, Hàn Khánh biên dịch ; Trần Đại Vinh hiệu đính.
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2019. -- 230 pages ; 23 cm
DS556.8 .D95 2019 -- Kroch Library Asia
Bảo tàng, di tích nơi khơi nguồn cảm hứng dạy và học lịch sử cho học sinh phỏ̂ thông
Bảo tàng, di tích nơi khơi nguồn cảm hứng dạy và học lịch sử cho học sinh phỏ̂ thông / ThS. Nguyễn Thị Kim Thành (chủ biên), TS. Trần Thị Vân Anh.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2014. -- 303 pages : color illustrations ; 20 cm
DS556.13 .V5 B36 2014 -- Kroch Library Asia
Mấy tiếp cận về văn hóa Việt Nam
Mấy tiếp cận về văn hóa Việt Nam / Phan Hữu Dật.
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018. -- 296 pages ; 24 cm
DS556.42 .P528 2018 -- Kroch Library Asia
Người Việt trong dòng lịch sử văn hóa
Người Việt trong dòng lịch sử văn hóa / Nguyễn Xuân Kính.
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2019. -- 1022 pages ; 25 cm
DS556.42 .N5827 2019 -- Kroch Library Asia
Cội nguồn chính sách dân tộc Việt Nam
Cội nguồn chính sách dân tộc Việt Nam / GS.TS. Phan Hữu Dật, PGS.TS. Lâm Bá Nam.
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2019. -- 119 pages ; 21 cm
DS556.44 .P46 C65 2019 -- Kroch Library Asia
Vũ man tạp lục thư
Vũ man tạp lục thư / Ôn Khê Nguyễn Tấn ; sưu tầm, khảo cứu, phiên âm và chú giải, Nguyễn Đức Cung.
Nhà xuất bản Hà Nội, 2019. -- 526 pages : illustrations, map ; 21 cm
DS556.45 .M6 N45 2019 -- Kroch Library Asia
Mādām Yū phūying lang banlang
มาดาม ญู ผู้หญิงหลังบัลลังก์ = Madame Nhu / วราวุธ.
Mādām Yū phūying lang banlang = Madame Nhu / Warāwut.
Nōbœ̄nbuk, 2019. -- 246 pages: illustrations ; 21 cm
DS556.93 .T745 W27 2019 -- Kroch Library Asia
Xứ trầm hương
Xứ trầm hương / Quách Tấn.
Nhà xuất bản Thế giới, 2019. -- 534 pages : map ; 21 cm
DS559.92 .P47 Q33 2019 -- Kroch Library Asia
Gia Định thành thông chí-
Gia Định thành thông chí- : địa chí vùng Nam bộ đầu thế kỷ XIX / Trịnh Hoài Đức ; Phạm Hoàng Quân dịch, chú và khảo chứng.
Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019. -- 740 pages ; 27 cm
Oversize DS559.93 .G42 T743 2019 + -- Kroch Library Asia
Hội thảo khoa học: Giá trị di sản văn hóa cố đô Hoa Lư và khu du lịch sinh thái Tràng An.
Hội thảo khoa học: Giá trị di sản văn hóa cố đô Hoa Lư và khu du lịch sinh thái Tràng An.
Hội di sản văn hóa Việt Nam, 2008. -- 131 pages : illustrations, maps ; 30 cm
Oversize DS559.93 .H63 H65 2008 + -- Kroch Library Asia
Sài gòn trăm bước
Sài gòn trăm bước / KTS. Nguyễn Ngọc Dũng.
Nhà xuất bản Thông tấn, 2018. -- 225 pages : illustrations (chiefly color) ; 20 cm
DS559.93 .S2 N4796 2018 -- Kroch Library Asia
Thuận Quảng thời Tây Sơn
Thuận Quảng thời Tây Sơn / nhiều tác giả ; chủ biên, Đỗ Bang.
Nhà xuất bản Tri thức, 2019. -- 323 pages : illustrations ; 24 cm
DS559.93 .T55 T48 2019 -- Kroch Library Asia
Đà Nẵng, buổi đầu đánh Pháp, 1858-1860
Đà Nẵng, buổi đầu đánh Pháp, 1858-1860 / Lưu Anh Rô.
Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2019. -- 377 pages : illustrations, maps ; 24 cm
DS559.93 .D25 L88 2019 -- Kroch Library Asia
Bình luận 6h
Bình luận 6h / Uông Ngọc Dậu.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2017. -- 267 pages ; 20 cm
DS559.912 .U66 2017 -- Kroch Library Asia
Thailand
Thailand : the solo girl's travel guide / Alexa West.
the author, 2019. -- 247 pages : illustrations ; 23 cm
DS563 .W47 2019 -- Kroch Library Asia
Tìm hiẻ̂u văn hóa Thái Lan
Tìm hiẻ̂u văn hóa Thái Lan / Trường Khang, Tiến Sinh, Văn Điều biên soạn.
Nhà xuá̂t bản Thanh Niên, 2019. -- 370 pages : illustrations ; 21 cm
DS568 .T582 2019 -- Kroch Library Asia
Si lu wen yuan, ta xiang gu shi.
丝路文苑·他乡故事. 泰国 / 梦凌编著.
Si lu wen yuan, ta xiang gu shi. Taiguo / Mengling bian zhu.
Hua cheng chu ban she, 2017. -- 2, 5, 177 pages : illustrations, facsimiles, portraits ; 21 cm
DS570 .C5 M46 2017 -- Kroch Library Asia
Phramahākasat kap khwāmpen Thai
พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.
Phramahākasat kap khwāmpen Thai / Anēk Laothammathat.
Mūnnithi Sathāban Sāngsan Panyā Sāthārana, 2019. -- 159 pages ; 19 cm
DS571 .A5135 2019 -- Kroch Library Asia
Kō̜kō̜tō̜. Mō̜. 44
กกต. ม. 44 : เชิงอรรถการเมืองไทย 2556-2561 / สมชัย ศรีสุทธิยากร.
Kō̜kō̜tō̜. Mō̜. 44 : chœ̄ngʻat kānmư̄ang Thai 2556-2561 / Somchai Sīsutthiyākō̜n.
Mūnnithi phư̄a Kānsưksā Prachāthipatai læ Kānphatthanā, Khrōngkān Čhatphim Khopfai, 2019. -- 240 pages ; 21 cm
DS575 .S663 2019 -- Kroch Library Asia
Long rư̄a pæ
ลงเรือแป๊ะ / วิษณุ เครืองาม.
Long rư̄a pæ / Witsanu Khrư̄angām.
Samnakphim Matichon, 2019. -- 383 pages : illustrations ; 22 cm
DS575 .W665 2019 -- Kroch Library Asia
Ruk tawanʻō̜k
รุกตะวันออกความสัมพันธ์ "สยาม-เวียดนาม" ก่อนอานามสยามยุทธ / สุเจน กรรพฤทธิ์.
Ruk tawanʻō̜k : khwāmsamphan "Sayām-Wīatnām" kō̜n ʻānām Sayām yut / Sučhēn Kanpharit.
Samnakphim Matichon, 2019. -- 273 pages ; 21 cm
DS575.5 .V6 S83 2019 -- Kroch Library Asia
Jati diri dan patriotisme
Jati diri dan patriotisme : teras peradaban Malaysia / penyelenggara Abdul Latiff Abu Bakar.
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2012. -- viii, 252 pages ; 23 cm.
DS576 .J39 2012 -- Kroch Library Asia
Chīwit nai wang
ชีวิตในวัง / หม่อมหลวง เนื่อง นิลรัตน์, เขียน.
Chīwit nai wang / Mō̜mlūang Nư̄ang Ninrat, khīan.
Jamsai, 2019. -- 512, 83 pages : illustrations ; cm
DS578.32 .N85 A33 2019 -- Kroch Library Asia
Phrabāt Somdet Phra Čhunlačhō̜mklao-- ratchakān thī 5 patirūp Sayām tān mahāʻamnāt tawantok læ kānyokyō̜ng khō̜ng prachākhom lōk
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ปฏิรูปสยามต้านมหาอำนาจตะวันตกและการยกย่องของประชาคมโลก : เปิดบันทึกประวัติศาสตร์ มองสยามผ่านภาพถ่ายต้นฉบับฟิล์มกระจกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลก / เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล, เรียบเรียง.
Phrabāt Somdet Phra Čhunlačhō̜mklao-- ratchakān thī 5 patirūp Sayām tān mahāʻamnāt tawantok læ kānyokyō̜ng khō̜ng prachākhom lōk : pœ̄t banthưk prawattisāt mō̜ng Sayām phān phāp ton chabap fīm kračhok thī dai rap kānkhưn thabīan pen mō̜radok khwāmsongčham lōk / Krœ̄krit Chư̄amongkhon, rīaprīang.
Samnakphim Sayām Khwāmrū, 2019. -- 413 pages, 3 unnumbered pages) : illustrations ; 21 cm
DS582 .K767 2019 -- Kroch Library Asia
Sing thī khāphačhao phop hen
สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น / พระนิพนธ์ของหม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล.
Sing thī khāphačhao phop hen / Phraniphon khō̜ng Mō̜m Čhao Phūnphitsamai Ditsakun.
Samnakphim Matichon, 2019. -- 15, 463 pages : photographs, portraits ; 22 cm
DS584 .P58 2019 -- Kroch Library Asia
Lāk chīwit thī yang mai khœ̄i hen
หลากชีวิตที่ยังไม่เคยเห็น : นักกีฬาสมัยอยุธยา, เญือะและเครือญาติ, ไทยและไทใหญ่ในสภาวะลับลอบ / ชาญ พนารัตน์, กนกวรรณ สมศิริวรางกูล, วิจิตร ประพงษ์, เขียน.
Lāk chīwit thī yang mai khœ̄i hen : nak kīlā samai ʻAyutthayā, Yưa læ khrư̄ayāt, Thai læ Thaiyai nai saphāwa laplō̜p / Chān Phanārat, Kanokwan Somsiriwarāngkūn, Wičhit Praphong, khīan.
Phāk Wichā Sangkhommawitthayā læ Manutsayawitthayā, Khana Sangkhommasāt, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2019. -- 272 pages : illustrations ; 21 cm
DS588 .C5 C43 2019 -- Kroch Library Asia
ʻĀn kō̜n mā thīeo thī ... Sī Chang
อ่านก่อนมาเที่ยวที่ ... สีชัง / รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล.
ʻĀn kō̜n mā thīeo thī ... Sī Chang / Rō̜sō̜. Dō̜rō̜.Wō̜rawut Čhulālaksanānukūn.
Wō̜rawut Čhulālaksanānukūn, 2019. -- 238 pages : color illustrations ; 21 cm
DS589 .S53 W67 2019 -- Kroch Library Asia
Kaki lima and other intriguing Malaysian numbers.
Kaki lima and other intriguing Malaysian numbers.
Salt Media Group Sdn. Bhd, 2017. -- 141 pages : illustrations (some color), color map ; 22 cm
DS592 .K35 2017 -- Kroch Library Asia
Si lu wen yuan, ta xiang gu shi.
丝路文苑·他乡故事. 马来西亚 / 爱薇, 柯金德编著.
Si lu wen yuan, ta xiang gu shi. Malaixiya / Ai Wei, Ke Jinde bian zhu.
Hua cheng chu ban she, 2017. -- 3, 4, 168 pages : illustrations, portraits ; 21 cm
DS595.2 .C5 A38 2017 -- Kroch Library Asia
Striving for excellence
Striving for excellence : a life fulfilled : an autobiography of Mohamed Iqbal Rawther / Mohamed Iqbal Rawther.
Yayasan Pendidikan Islam, 2017. -- xx, 446 pages : illustrations ; 22 cm
DS595.6 .M64 2017 -- Kroch Library Asia
Malaysia dan Jepun
Malaysia dan Jepun : perspective, sejarah, politik, ekonomi dan sosiobudaya / editor, Asmadi Hassan, Mohd Ikbal Mohd Huda.
Penerbit Universiti Malaya, 2017. -- xxv, 216 pages ; 23 cm
DS596.4 .J3 M355 2017 -- Kroch Library Asia
New narrative of Malaysian foreign policy
New narrative of Malaysian foreign policy / Azhari Karim.
Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2019. -- xv, 126 pages ; 24 cm
DS597.2 .A94 2019 -- Kroch Library Asia
Gajah putih di bumi geroda
Gajah putih di bumi geroda : perang Melayu-Siam 1767-1842 / Mohd Herman Roslan, Mohd Fareq Rizal.
Geroda Merah Press, 2016. -- xix, 241 pages : illustrations, maps ; 21 cm
DS598 .K28 M643 2016 -- Kroch Library Asia
Perjuangan Sungai Batu, sebuah memoir
Perjuangan Sungai Batu, sebuah memoir / Nur Dini.
Patriots Publication, 2019. -- 140 pages : illustrations ; 20 cm
DS598 .K43 N87 2019 -- Kroch Library Asia
Terengganu merentasi tiga abad
Terengganu merentasi tiga abad : kesultanan, politik, ekonomi, agama dan budaya / editor, Abdul Rahman Embong.
Yayasan Diraja Sultan Mizan, 2012. -- 274 pages : illustrations ; 23 cm.
DS598 .T47 T46 2012 -- Kroch Library Asia
Vignettes of Malaysia
Vignettes of Malaysia = Cerita-cerita Malaysia.
Mount Miriam Cancer Hospital, 2014. -- 168 pages : illustrations (chiefly color) ; 23 cm
DS598 .P5 V54 2014 -- Kroch Library Asia
City ramble stories.
The city ramble stories.
Shophouse & Co., 2018. -- 91 pages : color illustrations, map ; 21 cm + 1 sheet of stickers
DS608.8 .S56 2018 Sheet of stickers lacking -- Kroch Library Asia
Xinjiapo jing yan he Xin Zhong fa zhan dui bi yan jiu
新加坡经验和新中发展对比研究 / 连瀛洲纪念奖学金项目编 ; 作者王金华 [and 6 others].
Xinjiapo jing yan he Xin Zhong fa zhan dui bi yan jiu / Lian Yingzhou ji nian jiang xue jin xiang mu bian ; zuo zhe Wang Jinhua [and 6 others].
Ba fang wen hua chuang zuo shi, 2018. -- xiv, 242 pages : charts ; 23 cm
DS609 .W36 2018 -- Kroch Library Asia
Monumental treasures
Monumental treasures : Singapore's heritage icons / edited by Faith Melody Zaccheus ; design by Sally Lam.
Straits Times Press, 2018. -- 285 pages : illustrations ; 25 cm
Oversize DS609.3 .M66 2018 + -- Kroch Library Asia
Sheng huo jin xing zhong
生活进行中 / 主编黄鸣慧 ; 摄影《联合晚报》摄影组, 受访者提供.
Sheng huo jin xing zhong / zhu bian Huang Minghui ; she ying "Lian he wan bao" she ying zu, shou fang zhe ti gong.
Lian he wan bao, 2018. -- 189 pages : illustrations (chiefly color), portraits (chiefly color) ; 23 cm
DS610.3 .S54 2018 -- Kroch Library Asia
200 years of Singapore and the United Kingdom
200 years of Singapore and the United Kingdom / edited by Tommy Koh & Scott Wightman.
Straits Times Press, 2019. -- 340 pages ; 23 cm
DS610.5 .A3 2019 -- Kroch Library Asia
Si lu wen yuan ta xiang gu shi.
丝路文苑·他乡故事. 新加坡 / 韩昕余 编著.
Si lu wen yuan ta xiang gu shi. Xinjiapo / Han Xinyu bian zhu.
Hua cheng chu ban she, 2017. -- 4, 202 pages : illustrations ; 21 cm
DS610.25 .C5 H36 2017 -- Kroch Library Asia
Tradisi wala orang Matbat di Kampung Temulol, Distrik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat
Tradisi wala orang Matbat di Kampung Temulol, Distrik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat / penulis, Peter M. Apituley, Abdul R. Macap, Dian Fatot.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua, 2016. -- vii, 62 pages : illustrations ; 23 cm
DS620.2 .A65 2016 -- Kroch Library Asia
Nilai-nilai pendidikan dalam ritual daur hidup masyarakat Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan
Nilai-nilai pendidikan dalam ritual daur hidup masyarakat Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan / penulis, Abdul Manan, Abdullah Munir ; editor, Cut Intan Salasiyah, M. Pd.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2016. -- xii, 160 pages : colour photographs ; 21 cm
DS632 .A25 M36 2016 -- Kroch Library Asia
Politik perkawinan
Politik perkawinan : dualitas praktik sosial masyarakat Minangkabau / Zainal Arifin.
Histokultura, 2018. -- xiii, 506 pages : illustrations ; 25 cm
DS632 .M4 A75 2018 -- Kroch Library Asia
Power and knowledge in Southeast Asia
Power and knowledge in Southeast Asia : state and scholars in Indonesia and the Philippines / Rommel A. Curaming.
Routledge, 2020. -- xxvi, 205 pages ; 25 cm.
DS633.5 .C87 2020 -- Kroch Library Asia
Re-emerging Indo-Russian relations in the new world order
Re-emerging Indo-Russian relations in the new world order / editors, Sanjay Deshpande, Chandrakant Yatanoor.
G.B. Books ; Centre for Central Eurasian Studies, 2019. -- xii, 236 pages : illustrations ; 24cm.
DS640 .U6 R44 2019 -- Kroch Library Asia
Indonesia
Indonesia : State and Society in Transition / Jemma Purdey, Antje Missbach, and Dave McRae.
Lynne Rienner Publishers, Inc., 2020. -- vii, 261 pages ; 25 cm
DS644.5 .P87 2020 -- Kroch Library Asia
Aceh
Aceh : zaman prasejarah & zaman kuno / penulis, Zakaria Ahmad.
Yayasan PeNA Banda Aceh, Divisi Penerbitan, 2018. -- viii, 159 pages ; 21 cm
DS646.15 .A8 A36 2018 -- Kroch Library Asia
Gresik mutiara Pulau Jawa
Gresik mutiara Pulau Jawa : kumpulan esai terbaik Cultural Trip to Grissee V / penulis, Finalis Lomba Cultural Trip to Grissee V.
Yayasan Mataseger, 2018. -- 200 pages ; 21 cm
DS646.29 .G74 G74 2018 -- Kroch Library Asia
Miss Jinjing
Miss Jinjing : rumpi sampai pagi / Amelia Masniari.
GagasMedia, 2009. -- viii, 166 pages : illustrations ; 19 cm
DS646.29 .D5 M39 2009 -- Kroch Library Asia
Kisah Gumansalangi alisa Medellu
Kisah Gumansalangi alisa Medellu : tradisi lisan melintas batas di Kabupaten Kepulauan Sangihe / penulis, Salmin Djakaria.
Amara Books, 2016. -- xii, 83 pages ; 23 cm
DS646.47 .D53 2016 -- Kroch Library Asia
Sekai isan Bari no bunka senryaku
世界遺産バリの文化戦略 : 水稲文化と儀礼がつくる地域社会 / 海老澤衷編
Sekai isan Bari no bunka senryaku : suitō bunka to girei ga tsukuru chiiki shakai / Ebisawa Tadashi hen
Bensei Shuppan, 2019. -- 269 pages : illustrations ; 21 cm
DS647 .B2 S45 2019 -- Kroch Library Asia
Travelicious Lombok
Travelicious Lombok : Jalan hemat, jajan nikmat / Lalu Abdul Fatah.
B first, 2011. -- x, 169 pages : illustrations ; 20 cm
DS647 .L8 .F38 2011 -- Kroch Library Asia
Ke arah pembentukan negara Melayu Islam beraja
Ke arah pembentukan negara Melayu Islam beraja : kumpulan kertas kerja Dr. Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong / penyelenggara, Haji Rosli bin Haji Ampal, Haji Misli bin Haji Mohamed.
Pusat Sejarah Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 2016. -- 147 pages : illustrations ; 25 cm
DS650.5 .K43 2016 -- Kroch Library Asia
Mandaya dawot
The Mandaya dawot : gambong, sadya, dilam / Genevieve Jorolan-Quintero, Emmanuel S. Nabayra, researchers.
Published by the National Commission for Culture and the Arts, 2018. -- 220 pages : color illustrations ; 23 cm
DS666 .M28 J67 2018 -- Kroch Library Asia
Čhīn to̜̜tæ kap rư̄ang lao tuta
จีนเตาะแตะกับเรื่องเล่าตุตะ / สมพงษ์ งามแสงรัตน์.
Čhīn to̜̜tæ kap rư̄ang lao tuta / Somphong Ngāmsµ̄ngrat.
Phāp Phim, 2019. -- 303 pages : illustrations (chiefy color) ; 18 x 24 cm
Oversize DS712 .S654 2019 + -- Kroch Library Asia
Tìm hiẻ̂u văn hóa Trung Hoa
Tìm hiẻ̂u văn hóa Trung Hoa / Phạm Khang, Lê Minh (biên soạn).
Nhà xuất bản Thanh niên, 2018. -- 345 pages ; 21 cm
DS721 .T565 2018 -- Kroch Library Asia
Hui guan, she qun yu wang luo
会馆, 社群与网络 : 客家文化学术论集 / 黄贤强主编.
Hui guan, she qun yu wang luo : Kejia wen hua xue shu lun ji / Huang Xianqiang zhu bian.
Xinjiapo guo li da xue, 2018. -- vii, 312 pages : illustrations, maps ; 23 cm
DS731 .H3 H85 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo yu Dong nan Ya Kejia
中国与东南亚客家 : 跨域田野考察与论述 / 黄贤强, 廖筱纹, 邓宇等著
Zhongguo yu Dong nan Ya Kejia : kua yu tian ye kao cha yu lun shu / Huang Xianqiang, Liao Xiaowen, Deng Yu deng zhu.
Global Publishing, 2018. -- x, 296 pages : illustrations ; 22 cm.
DS731 .H3 H83 2018 -- Kroch Library Asia
Routledge handbook of the Chinese diaspora
Routledge handbook of the Chinese diaspora / [edited by] Chee-Beng Tan.
Routledge, 2013. -- xvi, 506 pages : illustrations, maps ; 26 cm.
Oversize DS732 .R68 2013 + -- Kroch Library Asia
Rư̄ang hōt hōt khō̜ng Phranāng Sūsī Thaihao
เรื่องโหดๆของพระนางซูสีไทเฮา / โดย รวิโรจน์.
Rư̄ang hōt hōt khō̜ng Phranāng Sūsī Thaihao / dōi Rawirōt.
Samnakphim ʻAnimēt Krup, 2019. -- 160 pages : illustrations ; 19 cm
DS763.63 .C58 R29 2019 -- Kroch Library Asia
Agents of disorder
Agents of disorder : inside China's Cultural Revolution / Andrew G. Walder.
The Belknap Press of Harvard University Press, 2019. -- xi, 271 pages : illustrations ; 25 cm
DS778.7 .W325 2019 -- Kroch Library Asia
Wen ge qun zhong yun dong de dong yuan, fen lie yu mie wang
文革群衆運動的動員、 分裂與滅亡 : 以社會運動學視角 / 喬晞華, James D. Wright著.
Wen ge qun zhong yun dong de dong yuan, fen lie yu mie wang : yi she hui yun dong xue shi jiao / Qiao Xihua, James D. Wright zhu.
Shi jie Hua yu chu ban she, 2019. -- xxx, 360 pages : illustrations ; 23 cm
DS778.7 .Q536 2019 -- Kroch Library Asia
Nang rotfai pai tūyen
นั่งรถไฟไปตู้เย็น / นิ้วกลม.
Nang rotfai pai tūyen / Niuklom.
Samnakphim Koop, 2019. -- 342 pages : illustrations ; 19 cm
DS797.42 .H373 N58 2019 -- Kroch Library Asia
History of Taiwan
The history of Taiwan / Xiaobing Li.
Greenwood, an imprint of ABC-CLIO, LLC, 2019. -- xxi, 253 pages : illustrations ; 25 cm.
DS799.5 .L494 2019 -- Kroch Library Asia
Taiwan issue
The Taiwan issue : problems and prospects / edited by Benjamin Schreer and Andrew T.H. Tan.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. -- xiii, 236 pages ; 25 cm.
DS799.848 .T35 2020 -- Kroch Library Asia
Tsukuru koto no Nihon kindai
作ることの日本近代 : 一九一〇--四〇年代の精神史 / 伊藤徹編.
Tsukuru koto no Nihon kindai : 1910--40-nendai no seishinshi / Itō Tōru hen.
Sekai Shisōsha, 2010. -- vi, 295, iv pages : illustrations ; 19 cm.
DS822.4 .T76 2010 -- Kroch Library Asia
Koga Jūjirō
古賀十二郎 : 長崎学の確立にささげた生涯 / 中嶋幹起.
Koga Jūjirō : Nagasakigaku no kakuritsu ni sasageta shōgai / Nakajima Motoki.
Kabushiki Kaisha Nagasaki Bunkensha, 2007. -- 363 pages, [4] pages of plates : illustrations (some color) ; 21 cm.
DS834.9 .K64 N35 2007 -- Kroch Library Asia
Sohō e no tegami
蘇峰への手紙 : 中江兆民から松岡洋右まで / 高野静子.
Sohō e no tegami : Nakae Chōmin kara Matsuoka Yōsuke made / Kōno Shizuko.
Fujiwara Shoten, 2010. -- 412 pages : illustrations ; 20 cm
DS834.9 .T6 K66 2010 -- Kroch Library Asia
Mukaiau Nihon to Kankoku, Chōsen no rekishi
向かいあう日本と韓国・朝鮮の歴史 : 近現代編 / 歴史教育者協議会(日本), 全国歴史教師の会(韓国)編.
Mukaiau Nihon to Kankoku, Chōsen no rekishi : kin-gendai hen / Rekishi Kyōikusha Kyōgikai (Nihon), Zenkoku Rekishi Kyōshi no Kai (Kankoku) hen.
Ōtsuki Shoten, 2015. -- 317 pages : illustrations, maps, portraits ; 21 cm
DS881.9 .M85 2015 -- Kroch Library Asia
Meiji Ishin shikenkyū no shochōryū
明治維新史研究の諸潮流 / 明治維新史学会編.
Meiji Ishin shikenkyū no shochōryū / Meiji Ishin Shigakkai hen.
Yūshisha, 2018. -- viii, 299 pages ; 22 cm.
DS881.45 .M448 2018 -- Kroch Library Asia
Shiritsu no Meijijin
志立の明治人 / [著者佐藤能丸].
Shiritsu no Meijijin / [chosha Satō Yoshimaru].
Fuyō Shobō Shuppan, 2005. -- 2 volumes : illustrations ; 19 cm
DS883 .S38 2005 -- Kroch Library Asia
Nishida Mitsugi to Nihon fashizumu undō
西田稅と日本ファシズム運動 / 堀真清著.
Nishida Mitsugi to Nihon fashizumu undō / Hori Makiyo cho.
Iwanami Shoten, 2007. -- xix, 796, 16 pages, [4] pages of plates : illustrations ; 22 cm
DS885.5 .N46 H67 2007 -- Kroch Library Asia
Kako no seisan
過去の清算 / 中村政則 [and others] 編.
Kako no seisan / Nakamura Masanori [and others] hen.
Iwanami Shoten, 1995. -- xii, 275 pages : illustrations ; 20 cm.
DS889 .S4473 1995 vol. 5 -- Kroch Library Asia
"Shōwa Tennō jitsuroku" kōgi
「昭和天皇実錄」講義 : 生涯と時代を読み解く / 古川隆久, 森暢平, 茶谷誠一編.
"Shōwa Tennō jitsuroku" kōgi : shōgai to jidai o yomitoku / Furukawa Takahisa, Mori Yōhei, Chadani Seiichi hen.
Yoshikawa Kōbunkan, 2015. -- 12, 218 pages : illustrations ; 21 cm
DS889.8 .S535443 S56 2015 -- Kroch Library Asia
Gotō Fumio
後藤文夫 : 人格の統制から国家社会の統制へ / 中村宗悦.
Gotō Fumio : jinkaku no tōsei kara kokka shakai no tōsei e / Nakamura Muneyoshi.
Nihon Keizai Hyōronsha, 2008. -- xii, 250 pages : illustrations ; 20 cm.
DS890 .G67 N35 2008 -- Kroch Library Asia
Shigemitsu Mamoru, gaikō iken shoshū
重光葵, 外交意見書集 / 武田知己監修・解說 ; 重光葵記念館編.
Shigemitsu Mamoru, gaikō iken shoshū / Takeda Tomomi kanshū, kaisetsu ; Shigemitsu Mamoru Kinenkan hen.
Gendai Shiryō Shuppan : Hatsubai Azuma Shuppan, 2007-2010. -- 3 volumes ; 22 cm
DS890 .S513 A25 2007 -- Kroch Library Asia
Chiiki to tsunagaru jinbungaku no chōsen
地域とつながる人文学の挑戦: 山陰の文学・歴史学・考古学研究から考える / 板垣貴志, 野本瑠美, 田中則雄, 昌子善信, 会下和宏, 林淳一郎.
Chiiki to tsunagaru jinbungaku no chōsen : Sanin no bungaku, rekishigaku, kōkogaku kenkyū kara kangaeru / Itagaki Takashi, Nomoto Rumi, Tanaka Norio, Shōji Yoshinobu, Ege Kazuhiro, Hayashi Jun'ichirō.
Imai Insatsu ; Imai Shuppan., 2017. -- 112 pages : illustrations, maps ; 21 cm.
DS894.79 .S255 I83 2017 -- Kroch Library Asia
Yomigaeru Edojō
よみがえる江戶城 / 平井聖監修・執筆 ; 小粥祐子執筆 ; 昭和女子大学, NHK映像デザイン部, NHKエンタープライズ協力.
Yomigaeru Edojō / Hirai Kiyoshi kanshū, shippitsu ; Ogai Masako shippitsu ; Shōwa Joshi Daigaku, NHK Eizō Dezainbu, NHK Entāpuraizu kyōryoku.
NHK Shuppan, 2014. -- 112 pages : color illustrations ; 21 cm.+ 1 DVD-ROM (25 min. : digital : color images ; 4 3/4 in.)
DS896.9 .E3 H57 2014 -- Kroch Library Asia
Hirabaru Yayoi kofun
平原弥生古墳 : 大日霎貴の墓 / 原田大六著 ; [編者]平原弥生古墳調查報告書編集委員会.
Hirabaru Yayoi kofun : Ōhirumenomuchi no haka / Harada Dairoku cho ; [hensha] Hirabaru Yayoi Kofun Chōsa Hōkokusho Henshū Iinkai.
Ashi Shobō, 1991. -- 2 volumes : illustrations (some color) ; 38 cm + 1 portfolio (3 folded maps)
Oversize DS897 .I825 H57 1991 ++ -- Kroch Library Asia
Musashino-shi hyakunenshi zenshi
武蔵野市百年史前史 : 武蔵野四か村の成り立ちから三多摩の東京府移管まで / 植手通有.
Musashino-shi hyakunenshi zenshi : Musashino yonkason no naritachi kara Santama no Tōkyō-fu ikan made / Uete Michiari.
Appuru Shuppansha, 2016. -- xi, 303 pages : illustrations ; 21 cm
DS897 .M85 U38 2016 -- Kroch Library Asia
International impact of colonial rule in Korea, 1910-1945
International impact of colonial rule in Korea, 1910-1945 / edited by Yong-Chool Ha.
Center for Korea Studies, University of Washington, 2019. -- 344 pages : illustrations ; 23 cm.
DS916.54 .I68 2019 -- Kroch Library Asia
21-segi t'ongil Han'guk ŭl hyanghan mosaek
21 세기 통일 한국 을 향한 모색 : 분단 과 통일 의 변증법 / 임 현진 · 정 영철.
21-segi t'ongil Han'guk ŭl hyanghan mosaek : pundan kwa t'ongil ŭi pyŏnjŭngpŏp / Im Hyŏn-jin, Chŏng Yŏng-ch'ŏl.
Sŏul Taehakkyo Ch'ulp'anbu, 2005. -- xvi, 366 pages : illustrations ; 23 cm.
DS917.444 .I44 2005 -- Kroch Library Asia

DU. Oceania (South Seas) (3 items)RSS

Konflik Nduga
Konflik Nduga : tragedi kemanusiaan Papua / Markus Haluk.
Pustaka Larasan, 2019. -- xv, 141 pages : illustrations ; 21 cm.
DU744.5 H35 2019 -- Kroch Library Asia
Otonomi khusus
Otonomi khusus : mengangkat martabat rakyat Papua di dalam NKRI / Jacobus Perviddya Solossa ; kata pengantar, A. Djaja Saefullah.
Pustaka Sinar Harapan, 2005. -- xxii, 260 pages : illustrations ; 24 cm
DU744.5 .S65 2005 -- Kroch Library Asia
Papua paradox
The Papua paradox / Gasper Liauw.
Penerbit Andi, 2010. -- xvi, 228 pages : illustrations ; 21 cm
DU747.5 .P37 L53 2010 -- Kroch Library Asia

E. American history (4 items)RSS

Man'en Kenbei Shisetsu ni okeru Amerika taiken no shosō
万延遣米使節におけるアメリカ体験の諸相 / 岡林伸夫著.
Man'en Kenbei Shisetsu ni okeru Amerika taiken no shosō / Okabayashi Nobuo cho.
Kizasu Shobō, 2016. -- iv, 183, 4 pages ; 20 cm
E183.8 .J3 O53 2016 -- Kroch Library Asia
Vietnamization
Vietnamization : politics, strategy, legacy / David L. Anderson.
Rowman & Littlefield, 2020. -- xii, 173 pages, 6 unnumbered pages of plates : illustrations, maps ; 23 cm.
E183.8 .V5 A84 2020 -- Kroch Library Asia
Framed by war
Framed by war : Korean children and women at the crossroads of US empire / Susie Woo.
New York Univeristy Press, 2019. -- xvi, 323 pages : illustrations ; 24 cm.
E184 .K6 W658 2019 -- Kroch Library Asia
Stealing green mangoes
Stealing green mangoes : two brothers, two fates, one Indian childhood / Sunil Dutta.
An Anthony Bourdain Book/Ecco, an imprint of HarperCollinsPublishers, 2019. -- 238 pages ; 24 cm
E184 .E2 A3 2019 -- Kroch Library Asia

F. American history (1 item)RSS

Patiwat Khiubā
ปฏิวัติคิวบา = The Cuban revolution / ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชธิดา ราศีวิสุทธิ์.
Patiwat Khiubā = The cuban revolution / Phūchūai Sātsatrāčhān Nutthidā Rāsīwisut.
Gypzy, 2019. -- 263, 8 unnumbered pages : illustrations ; 21 cm
F1787.5 .N87 2019 -- Kroch Library Asia

G. Geography. Anthropology. Recreation (5 items)RSS

Researching geography
Researching geography : the Indian context / Gopal Krishan and Nina Singh.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. -- xiii, 253 pages ; 24 cm
G73 .G57 2020 -- Kroch Library Asia
Pedoman pemanfaatan wisata selam di kawasan konservasi perairan.
Pedoman pemanfaatan wisata selam di kawasan konservasi perairan.
Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015. -- vii, 36 pages : color illustrations ; 21 cm.
G155 .I5 P435 2015 -- Kroch Library Asia
Rural tourism in Malaysia
Rural tourism in Malaysia / editors, Mastura Jaafar, Azizan Marzuki, Shardy Abdullah.
Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2019. -- viii, 171 pages : illustrations, maps ; 25 cm
G155 .M4 R87 2019 -- Kroch Library Asia
Saṃskr̥tika paryaṭana se dharohara kā saṃrakshaṇa evaṃ saṃvardhana
Saṃskr̥tika paryaṭana se dharohara kā saṃrakshaṇa evaṃ saṃvardhana = Heritage conservation & promotion through cultural tourism / Ḍô. Madhu Agravāla, Pro. Sī. Pī. Agravāla.
Himāṃśu Pablikeśansa, 2017. -- xii, 207 pages : illustrations (black and white), maps (black and white) ; 22 cm
G155 .I4 A617 2017 -- Kroch Library Asia
Atlas of Indonesia from space (map)
Atlas of Indonesia from space = Atlas Indonesia dari angkasa.
National Coordinating Agency for Surveys and Mapping, 2006. -- 1 atlas (259, [1] pages) : color illustrations, color maps ; 26 cm
Oversize G2401 .A4 I5 2006 + -- Kroch Library Asia

GB. Physical geography (2 items)RSS

Địa dư các tỉnh Bắc Kỳ
Địa dư các tỉnh Bắc Kỳ / biên soạn, Đỗ Đình Nghiêm, Ngô Vi Liễn, Phạm Văn Thư ; soạn vẽ địa đồ, Trần Bá Giám.
Nhà xuất bản Tri thức, 2019. -- 206 pages : maps ; 21 cm
GB305 .D53 2019 -- Kroch Library Asia
Dự báo khí tượng Biẻ̂n Đông
Dự báo khí tượng Biẻ̂n Đông / Dương Văn Khánh, Kim Quang Minh.
Nhà xuất bản Tài nguyên môi trương & bản đồ Việt Nam, 2017. -- 211 pages : illustrations, map ; 21 cm
GB2943 .D86 2017 -- Kroch Library Asia

GN. Anthropology (11 items)RSS

Into the field
Into the field : human scientists of transwar Japan / Miriam Kingsberg Kadia.
Stanford University Press, 2020. -- xviii, 317 pages : illustrations, maps ; 24 cm
GN17.3 .J3 K34 2020 -- Kroch Library Asia
Zaidan Hōjin Nihon Minzokugaku Kyōkai Fuzoku Minzokugaku Hakubutsukan (Hōya Minpaku) kankei jinmei no kenkyū
財団法人日本民族学協会附属民族学博物館(保谷民博)関係人名の研究 / 飯田卓編 = People who gathered at the Hoya Museum : their biographies and contributions to the collection / edited by Taku Iida.
Zaidan Hōjin Nihon Minzokugaku Kyōkai Fuzoku Minzokugaku Hakubutsukan (Hōya Minpaku) kankei jinmei no kenkyū / Iida Taku hen = People who gathered at the Hoya Museum : their biographies and contributions to the collection / edited by Taku Iida.
Kokuritsu Minzoku Hakubutsukan, 2019. -- 250 pages ; 26 cm.
Oversize GN20 .Z35 2019 + -- Kroch Library Asia
Scandal of continuity in Middle East anthropology
The scandal of continuity in Middle East anthropology : form, duration, difference / edited by Judith Scheele and Andrew Shryock.
Indiana University Press, 2019. -- vii, 294 pages : illustrations, map ; 24 cm.
GN33 .S128 2019 -- [asia]
Museums and anthropology in the age of engagement
Museums and anthropology in the age of engagement / Christina F. Kreps.
Routledge, 2020. -- xiv, 278 pages : illustrations ; 24 cm
GN35 .K74 2020 -- Kroch Library Asia
Gendai Nihon no minzokugaku
現代日本の民俗学 : ポスト柳田の五〇年 / 福田アジオ.
Gendai Nihon no minzokugaku : posuto Yanagita no 50-nen / Fukuta Ajio.
Yoshikawa Kōbunkan, 2014. -- xv, 295, 49 pages : illustrations ; 20 cm
GN308.3 .J3 F845 2014 -- Kroch Library Asia
Shūkyō no jinruigaku
宗教の人類学 / 吉田匡興, 石井美保, 花淵馨也共編.
Shūkyō no jinruigaku / Yoshida Masaoki, Ishii Miho, Hanabuchi Keiya kyōhen.
Shunpūsha, 2010. -- xxii, 273 pages : illustrations ; 19 cm.
GN470 .S58 2010 -- Kroch Library Asia
(Bukan) tabu di Nusantara
(Bukan) tabu di Nusantara / Achmad Sunjayadi.
Penerbit Buku Kompas, 2018. -- xiii, 202 pages : illustrations, portraits ; 21 cm
GN471.4 .S86 2018 -- Kroch Library Asia
Local knowledge transfer mechanisms
Local knowledge transfer mechanisms / editors, Norizan Esa, Salasiah Che Lah.
Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2017. -- xi, 72 pages : illustrations ; 24 cm
GN476 .L53 2017 -- Kroch Library Asia
Dynamism of local knowledge
Dynamism of local knowledge : revisiting history and cilture / editors, Mohamad Rashidi Pakri, Nurul Farhana Low Abdullah.
Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2017. -- xii, 176 pages ; 24 cm
GN635 .M4 D96 2017 -- Kroch Library Asia
Enormity of indigenous knowledge system for livelihood security in North Eastern region
Enormity of indigenous knowledge system for livelihood security in North Eastern region / editors, Anupam Mishra, Ranjay K. Singh, S.V. Ngachan, Ramesh Singh, R.K. Tarat.
ICAR Research Complex for NEH Region, 2011. -- 131, x pages : color illustrations, color map ; 24 cm
GN635 .I4 E56 2011 -- Kroch Library Asia
Megalitik tutari
Megalitik tutari : situs peradaban Papua / penulis, Erlin Novita Idje Djami, Hari Suroto, Rini Maryone.
Balai Arkeologi Papua, 2018. -- iii, 48 pages : illustrations (some color), maps ; 21 cm
GN855 .I6 D53 2018 -- Kroch Library Asia

GR. Folklore (4 items)RSS

New folktales of Manipur
New folktales of Manipur / James Oinam.
Notion Press, 2016. -- xi, 90 pages, 1 unnumbered page : illustrations (black and white) ; 21 cm
GR305.5 .M45 O36 2016 -- Kroch Library Asia
Poumai Naga folktales
Poumai Naga folktales / Paul Punü.
North Eastern Social Research Centre, 2017. -- xvi, 160 pages ; 22 cm
GR305.5 .N3 P86 2017 -- Kroch Library Asia
Bidasari and the djinn
Bidasari and the djinn : a Malaysian legend retold : the epic of Bidasari / illustrated by Dani Warguide, Walid Muhammad and Shimo Manaf.
Silverfish Books, 2018. -- 64 pages : illustrations ; 26 cm
Oversize GR315 .N566 2018 + -- Kroch Library Asia
Silsilah raja-raja Jambi, undang-undang piagam, dan cerita rakyat Jambi
Silsilah raja-raja Jambi, undang-undang piagam, dan cerita rakyat Jambi : alih aksara dan kajian naskah.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Bidang Sejarah dan Purbakala, 2015. -- ii, 130 pages ; 22 cm
GR324 .J334 T36 2015 -- Kroch Library Asia

GT. Manners and customs (General) (3 items)RSS

India at home
India at home / Amit Pasricha ; foreword by Sadhguru Jaggi Vasudev ; text by Bharati Motwani.
Panoraminc, 2016. -- 200 pages : color illustrations ; 32 x 49 cm
Oversize GT351 .P37 2016 ++ -- Kroch Library Asia
Spread of food cultures in Asia
The spread of food cultures in Asia / edited by Kazunobu Ikeya = 饮食文化在亚洲的传播 / 池谷和信编.
The spread of food cultures in Asia / edited by Kazunobu Ikeya = Yin shi wen hua zai Yazhou de chuan bo / [Ikeya Kazunobu] bian.
National Museum of Ethnology, 2019. -- i, 238 pages : illustrations (some color), maps ; 26 cm.
GT2853 .A78 S67 2019 -- Kroch Library Asia
Rikyū no shōgai to Date Masamune
利休の生涯と伊達政宗 : 茶の湯は文化の下剋上 / 生形貴重著.
Rikyū no shōgai to Date Masamune : chanoyu wa bunka no gekokujō / Ubukata Takashige cho.
Kawara Shoten, 2017. -- 419,15 pages : illustrations ; 21 cm
GT2911 .S4 U28 2017 -- Kroch Library Asia

GV. Recreation. Leisure (3 items)RSS

Nature learn hō̜ngrīan thammachāt
Nature learn ห้องเรียนธรรมชาติ / วรัปศร อัคนียุทธ
Nature learn hō̜ngrīan thammachāt / Warapsō̜n ʻAkkhanīyut.
Samnakphim Bān læ Sūan, 2016. -- 157 pages : color illustrations ; 23 cm
GV133 .T5 W27 2016 -- Kroch Library Asia
Crowd running hen khao wing-- čha ning dai ngai
Crowd running เห็นเขาวิ่ง-- จะนิ่งได้ไง / เบลล่า ชายชาญ ใบมงคล.
Crowd running hen khao wing-- čha ning dai ngai / Bēnlā Chāichān Baimongkhon.
Banlư̄ Buk, 2019. -- 215 pages : illustrations ; 19 cm
GV1061 .C42 2019 -- Kroch Library Asia
Pelestarian silat Melayu
Pelestarian silat Melayu : antara warisan dengan amalan / editor, Nazarudin Zainun, Mohamad Omar Bidin.
Penerbit Universiti Sains Malaysia (USM), 2018. -- xx, 148 pages : illustrations, charts ; 25 cm
GV1114.75 .P45 2018 -- Kroch Library Asia

HA. Statistics (1 item)RSS

Kediri dalam perspektif arkeologi, sejarah, dan pariwisata
Kediri dalam perspektif arkeologi, sejarah, dan pariwisata / I Ketut Ardhana, I Ketut Setiawan, Sulandjari.
Pustaka Larasan, 2017. -- vi, 144 pages : illustrations ; 23 cm.
HA4608 .K43 K43 2017 -- Kroch Library Asia

HB. Economic theory. Demography (1 item)RSS

Comparative economics
Comparative economics : Islam's panacea to maladies of capitalism / Ibn Caesar.
Centre for Islamic Progress and Development, 2016. -- 150 pages : illustrations ; 22 cm.
HB126.4 .I26 2016 -- Kroch Library Asia

HC. Economic history and conditions (8 items)RSS

Hành trình lập nghiệp Jack Ma : Allibaba làm giàu từ thương mại điện tử
Hành trình lập nghiệp Jack Ma : Allibaba làm giàu từ thương mại điện tử / Hy Văn ; người dịch: Văn Lâm.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019. -- 239 pages : illustrations ; 24 cm
HC426.5 .M327 Y55 2019 -- Kroch Library Asia
Jack Ma và những bài học EQ
Jack Ma và những bài học EQ : trí tuệ cảm xúc để thành công / Trần Phương Liên.
Nhà xuất bản Dân trí, 2019. -- 307 pages ; 21 cm
HC426.5 .M327 T73 2019 -- Kroch Library Asia
Annual Report (serial)
Annual Report : twenty fourth, 2017-2018 / Keystone Foundation.
Keystone Foundation, 199u-.
Oversize HC437 .N5 A5 + -- Kroch Library Asia
Colonialism in defence
Colonialism in defence : state and economy in princely Cochin / Dr. Pratheep P.S.
Abhijeet Publications, 2017. -- ix, 238 pages : 1 map (black and white) ; 23 cm
HC437 .C6 P73 2017 -- Kroch Library Asia
High-tech internet start-ups in India
High-tech internet start-ups in India / H.S. Krishna.
Cambridge University Press, 2019. -- xxii, 264 pages : illustrations ; 24 cm
HC440 .H53 K75 2019 -- Kroch Library Asia
East Kalimantan, a future hope.
East Kalimantan, a future hope.
East Kalimantan Public Relation Office, 2000. -- 86 pages, 1 unnumbered pages of plates : color illustrations, color map ; 30 cm
Oversize HC448 .K32 E26 2000 + -- Kroch Library Asia
Inovasi & terobosan bagi Papua baru
Inovasi & terobosan bagi Papua baru : tahun kedua kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu, S.H. dan Alex Hesegem, S.E., 25 Juli 2007-25 Juli 2008 / Barnabas Suebu, S.H.
Pemerintah Provinsi Papua, 2008. -- vi, 182 pages ; 22 cm
HC448 .P317 S838 2008 -- Kroch Library Asia
Tojōkoku Nippon no ayumi
途上国ニッポンの步み : 江戶から平成までの経済発展 = The path traveled by Japan as a developing country : economic growth from Edo to Heisei / 大野健一著.
Tojōkoku Nippon no ayumi : Edo kara Heisei made no keizai hatten = The path traveled by Japan as a developing country : economic growth from Edo to Heisei / Ōno Ken'ichi cho.
Yūhikaku, 2005. -- viii, 258 pages : illustrations ; 22 cm
HC462.7 .O56 2005 -- Kroch Library Asia

HD. Industries. Land use. Labor (11 items)RSS

Singapore directorship report 2016.
The Singapore directorship report 2016.
Singapore Institute of Directors, 2016. -- 67 pages : illustrations ; 30 cm
Oversize HD38.25 .S55 S56 2016 + -- Kroch Library Asia
Insiders' guide to Jakarta startups
Insiders' guide to Jakarta startups / [written by Dila Karinta Riani & Bettina Herz].
PT Phoenix Communications, 2018. -- 149 pages : color illustrations ; 24 cm
HD62.5 .R53 2018 -- Kroch Library Asia
Hành trình lập nghiệp Hứa Gia Ấn Evergrande, chiến lược doanh nghiệp đỉnh cao
Hành trình lập nghiệp Hứa Gia Ấn Evergrande, chiến lược doanh nghiệp đỉnh cao / Hy Văn ; người dịch: Văn Lâm.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019. -- 245 pages : illustrations ; 24 cm
HD926 .Y45 2019 -- Kroch Library Asia
Kajian sejarah subak Bali Pura Aseman, Kabupaten Tabanan
Kajian sejarah subak Bali Pura Aseman, Kabupaten Tabanan : awal mula perkembangan subak di Bali / Prof. Dr. Phil. I Ketut Ardhana, M.A., Dr. Drs. I Ketut Setiawan, M. Hum., Dr. I Nyoman Dhana, M.A.
Pustaka Larasan, 2017. -- vii, 103 pages ; 23 cm
HD1741 .I52 B383 2017 -- Kroch Library Asia
Rural mechanisation
Rural mechanisation : a driver in agricultural change and rural development / editors, M.A. Sattar Mandal, Stephen D. Biggs, Scott E. Justice.
Institute of Inclusive Finance and Development (InM), 2017. -- xx, 276 pages : illustrations (black and white, and color) ; 24 cm
HD2075.6 .R44 2017 -- Kroch Library Asia
Membangun perkotaan baru DAS Tondano, Minahasa Utara, di atas kobong kelapa sebagai wilayah peri urban dari Kota Manado
Membangun perkotaan baru DAS Tondano, Minahasa Utara, di atas kobong kelapa sebagai wilayah peri urban dari Kota Manado / oleh Steven Sumolang, S.Sos., M.Si.
Amara Books, 2017. -- xi, 121 pages : illustrations ; 23 cm
HD2083 .S86 2017 -- Kroch Library Asia
Fleksibilitas dan produktivitas sektor informal perkotaan di kota Jayapura, Provinsi Papua
Fleksibilitas dan produktivitas sektor informal perkotaan di kota Jayapura, Provinsi Papua / Dr. Arung Lamba ; editor, Wilson Nadeak [and five others].
Uncen Press, 2013. -- xii, 254 pages ; 22 cm
HD2346 .I6 L35 2013 -- Kroch Library Asia
People for profit
People for profit : North Korean forced labour on a global scale / edited by Remco E. Breuker & Imke B.L.H. van Gardingen ; contributors Jan Blinka, Britt C.H. Blom, Marte C.H. Boonen, Klara Boonstra, Rosa Brandse, Remco E. Breuker, Imke B.L.H. van Gardingen, Larissa van den Herik, Tycho A. van der Hoog, Marieke P. Meurs, Cedric Ryngaert, Shannon R. Stewart, Anoma P. van der Veere.
LeidenAsiaCentre, 2018. -- 223 pages : illustrations ; 26 cm
Oversize HD4875 .K7 P46 2018 + -- Kroch Library Asia
Our homes, our stories
Our homes, our stories : voices of migrant domestic workers in Singapore / edited by Karien van Ditzhuijzen.
Humanitarian Organization for Migration Economics (HOME), 2018. -- 150 pages : color illustrations ; 21 cm.
HD6072.2 .S55 O87 2018 -- Kroch Library Asia
Exploring the evidence, background research papers for preparing the national social security strategy of Bangladesh
Exploring the evidence, background research papers for preparing the national social security strategy of Bangladesh / editor Dr. Shamsul Alam.
General Economics Division (GED), Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh, 2017. -- xxviii, 380 pages : illustrations ; 24 cm
HD7189 .B3 E97 2017 -- Kroch Library Asia
Grand charity auction
Grand charity auction : commemorating the sesquicentennial of the Ceylon tea industry : Bandaranaike Memorial International Conference Hall, 20th July 2017 / all text except individual organizational write-ups by David Janszé.
Colombo Tea Traders Association, 2017. -- iv, 180 pages : illustrations (chiefly color), color map ; 31 cm
Oversize HD9198 .S722 G73 2017 ++ -- Kroch Library Asia

HE. Transportation and communications (2 items)RSS

Yō̜n rō̜i rotfai Thai
ย้อนรอยรถไฟไทย : สืบสานและต่อยอด / อิจิโร คากิซากิ ; มุทิตา พานิช, แปล ; ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์, บรรณาธิการ.
Yō̜n rō̜i rotfai Thai : sư̄psān læ tō̜ yō̜t / ʻIčhirō Khākisāki ; Muthitā Phānit, plǣ ; Saksit Chalœ̄mphong, bannāthikān.
Sathāban Kānkhonsong Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2019. -- Kō̜.-Thō̜. [8 pages], 177 pages : illustrations ; 26 cm
Oversize HE3320.5 K3519 2019 + -- Kroch Library Asia
Impact of rural telecom on rural livelihood in Bangladesh
The impact of rural telecom on rural livelihood in Bangladesh : based on a doctoral thesis / Dr. Dilruba Chawdhury.
Academic Press and Publishers Library, 2018. -- xxii, 188 pages : maps (black and white) ; 22 cm
HE8380.6 .C43 2018 -- Kroch Library Asia

HF. Commerce (5 items)RSS

Laowo yu "Yi dai yi lu"
老挝与"一带一路" = Laos and the belt and road initiative / 张海冰, 周太东等著.
Laowo yu "Yi dai yi lu" = Laos and the belt and road initiative / Zhang Haibing, Zhou Taidong deng zhu.
Shi shi chu ban she, 2018. -- 3, 2, 150 pages : illustrations, portraits, charts ; 24 cm
HF1604 .Z4 L28 2018 -- Kroch Library Asia
Dutch factories in India, vol. II, 1624-1627
The Dutch factories in India, vol. II, 1624-1627 : a collection of Dutch East India Company documents pertaining to India / translated, annotated and edited by Om Prakash ; with editorial assistance of V.B. Gupta.
Manohar Publishers & Distributors, 2007. -- 413 pages ; 23 cm
HF3785 .D88 2007 -- Kroch Library Asia
Subversive sovereigns across the seas
Subversive sovereigns across the seas : Indian Ocean ports-of-trade from early historic times to late colonialism / edited by Kenneth R. Hall, Rila Mukherjee, Suchandra Ghosh.
The Asiatic Society, 2017. -- xii, 289 pages : illustrations (black and white, and colour), maps (black and white, and colour) ; 22 cm
HF3785 .I58 2017 -- Kroch Library Asia
Driver's son
A driver's son / Tan Sri Shamsuddin Abdul Kadir.
MPH Group Publishing Sdn Bhd, 2017. -- 347 pages : illustrations ; 23 cm
HF3800.6 .A49 K23 2017 -- Kroch Library Asia
Dūangtā hen kham
ดวงตาเห็นคำ / สุวิชา พิทักษ์กาญจนกุล.
Dūangtā hen kham / Suwichā Phithakkānčhanakun.
Sǣnmō̜n, 2019. -- 92 pages : chiefly color illustrations ; 17 cm
HF5825 .S89 2019 -- Kroch Library Asia

HG. Finance (6 items)RSS

Crises afflicting the ultra poor
Crises afflicting the ultra poor : emergency finance for coping / Ikhtiar Jahan Kabir.
Academic Press and Publishers Library, 2018. -- xxx, 272 pages ; 25 cm
HG178.33 .B3 K33 2018 -- Kroch Library Asia
Xinjiapo cai jing su yang jiao yu
新加坡财经素养教育 / 王彤主编.
Xinjiapo cai jing su yang jiao yu / Wang Tong zhu bian.
Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 2019. -- 3, 3, 204 pages : illustrations ; 21 cm.
HG179 .X56 2019 -- Kroch Library Asia
Critical success and failure factors in the Islamic financial industry in the 21st century
Critical success and failure factors in the Islamic financial industry in the 21st century : an insider and global perspective / Datuk Dr. Mohd. Daud Bakar.
USIM Press, 2017. -- 40 pages ; 23 cm.
HG187.4 .M64 2017 -- Kroch Library Asia
Noṭabandī - 50 dina
Noṭabandī - 50 dina / Prakāśa Biyāṇī, Kamaleśa Māheśvarī.
Indra Publishing House, 2017. -- 141 pages : illustrations ; 22 cm
HG1235 .B68 2017 -- Kroch Library Asia
Compilation of keynote papers of roundtable discussions of BIBM
A compilation of keynote papers of roundtable discussions of BIBM / editor, Dr. Toufic Ahmad Choudhury, Director General, BIBM, Dr. Prashanta Kumar Banerjee, Professor & Director (RD&C), BIBM ; consulting editor, Abed Ali.
Bangladesh Institute of Bank Management, 2016. -- 181 pages ; 25 cm.
HG3290.6 .A6 C65 2016 -- Kroch Library Asia
Handbook of investable world bond markets
Handbook of investable world bond markets : yield & risk analysis / Mohamed Ariff, Fan-Fah Cheng, Shamsher Mohamed.
Universiti Putra Malaysia Press, 2016. -- x, 256 pages: color illustrations ; 24 cm
HG4715 .M65 2016 -- Kroch Library Asia

HJ. Public finance (1 item)RSS

Survey of financial system
A survey of financial system / P. Samarasiri.
Central Bank of Sri Lanka, 2017. -- x, 284 pages ; 23 cm
HJ1320.8 .S36 2017 -- Kroch Library Asia

HM. Sociology (General) (2 items)RSS

ʻItthiphon
อิทธิพล = Influencer / ฌอน บูรณะหิรัญ.
ʻItthiphon = Influencer / Chō̜n Būranahiran.
Bō̜risat Tō̜t Lītdœ̄ Čhamkat, 2019. -- 303 pages : color illustrations ; 21 cm
HM742 .S42 2019 -- Kroch Library Asia
Go west and gowes!
Go west and gowes! : catatan seorang copywriter 3 / Budiman Hakim.
B First, 2012. -- xv, 264 pages : illustrations ; 21 cm
HM1111 .H35 2012 -- Kroch Library Asia

HN. Social history and conditions. Social problems. Social reform (8 items)RSS

Māṅgenā
Māṅgenā : Nepāla manthana / Yuga Pāṭhaka.
Phāinaprinṭa Buksa, 2017. -- 259 pages, 36 unnumbered pages ; 21 cm
HN670.9 .A8 P38 2017 -- Kroch Library Asia
Dispossessed
Dispossessed : stories from India's margins / Ashwin Parulkar [and six others].
Speaking Tiger, 2017. -- xiv, 242 pages ; 22 cm
HN690 .Z9 M26 2017 -- Kroch Library Asia
Quan hệ nông thôn-thành thị trong phát triẻ̂n bền vững vùng Đông Nam bộ
Quan hệ nông thôn-thành thị trong phát triẻ̂n bền vững vùng Đông Nam bộ : (kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia) / Lê Thanh Sang (chủ biên).
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2017. -- 439 pages ; 24 cm
HN700.5 .S68 Q36 2017 -- Kroch Library Asia
Service and governance quality of Malaysian local authorities
Service and governance quality of Malaysian local authorities : a survey of two city councils / by Hazman Shah Abdullah.
Perdana Leadership Foundation, 2017. -- 158 pages ; 21 cm
HN700.6 .H3 S47 2017 -- Kroch Library Asia
OM nai wisāhakit chumchon Thai
OM ในวิสาหกิจชุมชนไทย / แก้วตา โรหิตรัตนะ บรรณาธิการ.
OM nai wisāhakit chumchon Thai / Kǣotā Rōhitrattana bannāthikān.
Sākhā Wichā Bō̜rihān Kānpatibatkān Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2019. -- 175 pages : color illustrations ; 21 cm
HN700.55 .Z9 C61626 2019 -- Kroch Library Asia
Ying rāi
หญิงร้าย / วรธิภา สัตยานุศักดิ์กุล.
Ying rāi / Wō̜rathiphā Sattayānusakkun.
Bō̜risat Yipsī Krup, 2019. -- 255 pages : illustrations ; 22 cm
HN700.55 .A8 W67 2019 -- Kroch Library Asia
Dunia kali Code
Dunia kali Code : partisipasi, pengetahuan lokal, dan pengembangan masyarakat bantaran sungai / editor, Dicky Sofjan & John Haba.
Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2018. -- 144 pages : illustrations, colour photographs ; 21 x 25 cm
Oversize HN710 .Y6 D86 2018 + -- Kroch Library Asia
Yogyakarta dalam perubahan
Yogyakarta dalam perubahan : antologi esai bengkel bahasa dan sastra Indonesia siswa SLTA Kota Yogyakarta.
Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017. -- xiv, 212 pages : illustrations ; 21 cm
HN710 .Y6 Y64 2017 -- Kroch Library Asia

HQ. The family. Marriage. Women (12 items)RSS

Phēt
เพศ : จากธรรมชาติสู่จริยธรรม จนถึงสุนทรียะ และหุ่นยนต์ = On sex / ธเนศ วงศ์ยานนาวา.
Phēt : čhāk thammachāt sū čhariyatham čhonthưng suntharīya læ hunyon = On sex / Thanēt Wongyānnāwā.
Samnakphim Sommut, 2019. -- 403 pages : illustrations ; 21 cm
HQ21 T42 2019 -- Kroch Library Asia
Revitalization of family planning in Indonesia.
Revitalization of family planning in Indonesia.
The Government of Indonesia and United Nations Population Fund, 2009. -- vxii, 76 pages : color illustrations ; 21 cm
HQ766.5 .I5 R49 2009 -- Kroch Library Asia
Secrets and siblings
Secrets and siblings : the vanished lives of China's one-child policy / Mari Manninen ; translated by Mia Spangenberg.
Zed, 2019. -- vi, 215 pages ; 23 cm
HQ766.5 .C6 M3613 2019 -- Kroch Library Asia
Không tự khinh bỉ, không tự phí hoài
Không tự khinh bỉ, không tự phí hoài / Vãn Tình ; Xanh Dương dịch.
Nhà xuất bản Thế Giới, 2019. -- 362 pages ; 20 cm.
HQ798 .W362 2019 -- Kroch Library Asia
China's youth cultures and collective spaces
China's youth cultures and collective spaces : creativity, sociality, identity and resistance / edited by Vanessa Frangville and Gwennaël Gaffric.
Routledge, 2020. -- xii, 261 pages ; 25 cm.
HQ799 .C55 C497 2020 -- Kroch Library Asia
Hộp đen, bạn cùng giường
Hộp đen, bạn cùng giường : sách tham khảo / 2! Đẹp,
Nhà xuất bản Thanh niên, 2017. -- 135 pages : illustrations ; cm
HQ801 .H67 2017 -- Kroch Library Asia
Gió heo may đã về...
Gió heo may đã về... / Đỗ Hồng Ngọc.
Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2014. -- 125 pages : illustrations ; 17 cm
HQ1059.4 .D64 2014 -- Kroch Library Asia
Hermeneutika feminisme reformasi gender dalam Islam
Hermeneutika feminisme reformasi gender dalam Islam / Dr. Mardety Mardinsyah, M.S.I.
Bitread Publishing, 2018. -- vii, 183 pages ; 21 cm
HQ1170 .M37 2018 -- Kroch Library Asia
9 perempuan berbicara
9 perempuan berbicara : kelembutan dan ketangguhan para perempuan / Anita Anoraga [and eight others].
Stiletto Indie Book, 2017. -- viii, 258 pages : illustrations ; 20 cm
HQ1180 .A56 2017 -- Kroch Library Asia
Electoral participation of Muslim women in India
Electoral participation of Muslim women in India : a comparative study / Vasundhara Mohan.
Concept Publishing Company Pvt. Ltd., 2018. -- xiii, 296 pages ; 23 cm
HQ1236.5 .I4 M64 2018 -- Kroch Library Asia
Refashioning India
Refashioning India : gender, media, and a transformed public discourse / Maitrayee Chaudhuri.
Orient BlackSwan, 2017. -- x, 325 pages : illustrations (black and white) ; 23 cm
HQ1237.5 .I4 C448 2017 -- Kroch Library Asia
Tun Kudu, wirawati Melaka
Tun Kudu, wirawati Melaka = Tun Kudu, Melaka's heroic queen / Mohd Jamil Mukmin.
Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia, 2018. -- 44 pages : illustrations ; 23 cm.
HQ1750.6 .Z75 K83 2018 -- Kroch Library Asia

HS. Societies: secret, benevolent, etc. (1 item)RSS

Vai trò của các tổ chức xã hội trong nền kinh tế thị trường hiện đại
Vai trò của các tổ chức xã hội trong nền kinh tế thị trường hiện đại : sách tham khảo / GS. TS. Phạm Văn Dức, chủ biên.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - sự thật, 2018. -- 272 pages ; 24 cm
HS81 .V5 V36 2018 -- Kroch Library Asia

HT. Communities. Classes. Races (8 items)RSS

ASEAN smart cities network
ASEAN smart cities network / Ministry of Foreign Affairs, Singapore ; Centre for Liveable Cities.
Centre for Liveable Cities, 2018. -- xiii, 80 pages : colour illustrations, colour maps ; 25 cm
Oversize HT147 .S644 C46 2018 + -- Kroch Library Asia
Global Shanghai remade
Global Shanghai remade : the rise of Pudong New Area / Richard Hu and Weijie Chen.
Routledge, 2020. -- xvii, 271 pages : illustrations, maps ; 24 cm
HT169 .C62 S43827 2020 -- Kroch Library Asia
Urban environment in India
Urban environment in India : issues and challenges / [editors], Awadhesh Kumar Singh, Nasruddin, S.P. Singh.
Serials Publications Pvt. Ltd., 2018. -- xxii, 455 pages : illustrations (black and white), 1 map (black and white) ; 23 cm
HT243 .I4 N38 2015 -- Kroch Library Asia
Development and management of urban infrastructure in India
Development and management of urban infrastructure in India / edited by Sister Maria Rashmi A.C., Debjani Sarkar (Ghose), Amrita Chowdhury.
Rajesh Publications, 2017. -- xiv, 289 pages : illustrations (black and white), 1 map (black and white) ; 22 cm
HT384 .I4 N3742 2016 -- Kroch Library Asia
Urban reforms in India
Urban reforms in India : fast track but slow motion / V. Gnaneshwar and U.B. Singh.
Kalpaz, 2017. -- 361 pages : illustrations (black and white) ; 23 cm
HT384 .I4 G63 2017 -- Kroch Library Asia
Tipologi lanskap pesisir Nusantara (pesisir Jawa)
Tipologi lanskap pesisir Nusantara (pesisir Jawa) / oleh: Dr. Lisa Dwi Wulandari, ST, MT; Chairul Maulidi, ST, MT.
UB Press, 2017. -- xxi, 191 pages : color illustrations ; 24 cm.
HT395 .I58 J363 2017 -- Kroch Library Asia
Claiming homes
Claiming homes : confronting domicide in rural China / Charlotte Bruckermann.
Berghahn Books, 2020. -- x, 247 pages : illustrations, map ; 24 cm.
HT443 .C6 B78 2020 -- Kroch Library Asia
Tsukurikaerareru shirushi
つくりかえられる徴 : 日本近代・被差別部落・マイノリティ / 黒川みどり.
Tsukurikaerareru shirushi : Nihon kindai hisabetsu buraku mainoriti / Kurokawa Midori.
Buraku Kaihō Jinken Kenkyūjo : Hatsubaimoto Kaihō Shuppansha, 2004. -- 230 pages : illustrations ; 21 cm
HT725 .J3 K875 2004 -- Kroch Library Asia

HV. Social pathology. Social and public welfare. Criminology (12 items)RSS

Bunga rampai riset kebencanaan UI
Bunga rampai riset kebencanaan UI Kontribusi pemangku kepentingan untuk penurunan tingkat risiko bencana / Fatma Lestari [and 22 others] ; editor, Damayanti Wardyaningrum, Noorma Miryani Syamsiah.
Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 2017. -- ix, 190 pages : illustrations (chiefly color), maps ; 24 cm.
HV551.5 .I5 W37 2017 -- Kroch Library Asia
Coping with disaster
Coping with disaster : principle guidance from an Islamic perspective / The Fatwā and Islamic Research Council and Muhammadiyah Disaster Management Centre, the Central Board of Muhammadiyah ; [editors, Masyhudi Muqorobin [and eight others]].
Majelis Tarjih and Tadjid, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016. -- xviii, 142 pages ; 21 cm.
HV551.5 .I5 C67 2015 -- Kroch Library Asia
Riset dan kajian asesmen intervensi BAZNAS dalam penanggulangan bencana Sulawesi Tengah.
Riset dan kajian asesmen intervensi BAZNAS dalam penanggulangan bencana Sulawesi Tengah.
Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2018. -- vi, 72 pages : color illustrations ; 30 cm.
Oversize HV555 .I55 R57 2018x + -- Kroch Library Asia
Trẻ em khuyết tật ở Việt Nam
Trẻ em khuyết tật ở Việt Nam : kết quả điều tra quốc gia về người khuyết tật Việt Nam 2016-2017.
Tỏ̂ng cục Thống kê : UNICEF, 2018. -- 17 pages : color illustrations ; 21 cm
HV890 .V5 T75 2018 -- Kroch Library Asia
Hei yu, di 5730 tian
黑獄, 第5730天 / 鄧龍威著.
Hei yu, di 5730 tian / Deng Longwei zhu.
Ming bao chu ban she, 2017. -- 205 pages : illustrations ; 23 cm
HV5805 .D46 A3 2017 -- Kroch Library Asia
Gender and violence in historical and contemporary perspectives
Gender and violence in historical and contemporary perspectives : situating India / edited by Jyoti Atwal and Iris Flessenkämper.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. -- xii, 268 pages : illustrations ; 25 cm
HV6250.4 .W65 G4347 2020 -- Kroch Library Asia
Terrorism in Indian ocean region
Terrorism in Indian ocean region / editor, Dhruv C. Katoch.
India Foundation : Pentagon Press, 2018. -- xiv, 226 pages ; 24 cm
HV6433 .I53 C68 2017 -- Kroch Library Asia
Agrarian distress and farmer suicides in North India
Agrarian distress and farmer suicides in North India / Lakhwinder Singh, Kesar Singh Bhangoo, Rakesh Sharma.
Routledge, 2020. -- xvi, 219 pages : illustrations, maps ; 24 cm
HV6545.35 .S54 2020 -- Kroch Library Asia
Police corruption in comparative perspective
Police corruption in comparative perspective : building trust in the police in India and China / George Chak Man Lee.
Routledge, 2020. -- xiii, 234 pages : illustrations (black and white) ; 25 cm.
HV7936 .C85 L44 2020 -- [asia]
50 năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
50 năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật, 2019. -- 198 pages ; 21 cm
HV8252.5 .A2 T652 2019 -- Kroch Library Asia
Tamrūat bǣp phom
ตำรวจแบบผม : ฝ่าวิกฤต วิธีคิด ประสบการณ์ / พลตำรวจเอก นเรศ นันทโชติ.
Tamrūat bǣp phom : fā wikrit withī khit prasopkān / Phon Tamrūat ʻĒk Narēt Nanthachōt.
Phet Prakāi, 2019. -- 224 pages : illustrations ; 21 cm
HV8252.55 .A2 N27 2019 -- Kroch Library Asia
Lakaran jiwa merdeka
Lakaran jiwa merdeka : catatan dari penjara Kajang / Tian Chua.
Mentor Publishing, 2018. -- 185 pages : illustrations ; 21 cm
HV9800.6 .C483 2018 -- Kroch Library Asia

HX. Socialism. Communism. Anarchism (2 items)RSS

Politics
Politics : essays in tribute to Randhir Singh / edited by Dhananjay Rai.
Aakar, 2018. -- 383 pages : 1 illustration (black and white) ; 23 cm
HX394 .P65 2018 -- Kroch Library Asia
Di bawah bendera hitam
Di bawah bendera hitam : kumpulan tulisan anarkisme kolonial / Alimin Prawirodirdjo, dkk.
Pustaka Catut, 2018. -- xxiv, 65 pages ; 21 cm
HX944 .D53 2018 -- Kroch Library Asia

JC. Political theory (3 items)RSS

Paman Gober jadi pahlawan nasional
Paman Gober jadi pahlawan nasional : kumpulan esai / Geger Riyanto ; penyunting, Tia Setiadi.
Basabasi, 2018. -- 352 pages ; 20 cm
JC311 .R59 2018 -- Kroch Library Asia
Minjuhwa kwajŏng ŭi kukchejŏk pigyo wa Hanʾguk
民主化過程의國際的比較와韓國 / 具範謨... [et al.] 共著.
Minjuhwa kwajŏng ŭi kukchejŏk pigyo wa Hanʾguk / Ku Pŏm-mo ... [et al.] kongjŏ.
Hanʾguk Chŏngsin Munhwa Yŏnʾguwŏn, 1988. -- v, 247 p. ; 23 cm.
JC421 .M747 1988 -- Kroch Library Asia
Sērīniyom yư̄n khưn
เสรีนิยมยืนขึ้น / ปราบดา หยุ่น เขียน.
Sērīniyom yư̄n khưn / Prāpdā Yun khīan.
Samnak Nangsư̄ Taifun, 2019. -- 287 pages ; 19 cm
JC574 .P72 2019 -- Kroch Library Asia

JF. Political institutions and public administration - General (3 items)RSS

Ge guo zheng fu yu zheng zhi
各國政府與政治 / 楊幼烱著.
Ge guo zheng fu yu zheng zhi / yang you jiong zhu.
Tai wan zhong hua shu ju, 1963. -- 4 volumes : illustrations ; 21 cm
JF56 .Y22 -- Kroch Library Asia
Các tổ chức tình báo hàng đầu thế giới
Các tổ chức tình báo hàng đầu thế giới : sách tham khảo / Nguyễn Tri Tôn (biên soạn).
Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2018. -- 203 pages ; 21 cm
JF1525 .I6 C33 2018 -- Kroch Library Asia
Intelijen & pilkada
Intelijen & pilkada : pendekatan strategis menghadapi pemilu / Stepi Anriani.
PT Gramedia Pustaka Utama, 2018. -- xv, 225 pages : illustrations ; 23 cm
JF1525 .I6 A67 2018 -- Kroch Library Asia

JQ. Political institutions and public administration - Asia, Arab countries, Islamic countries, Africa, Atlantic Ocean islands, Australia, New Zealand, Pacific Ocean islands (17 items)RSS

Secularism in Indian tradition
Secularism in Indian tradition : Professor Surendra Gopal felicitation volume / edited by Sumanta Niyogi.
Papyrus, 2018. -- 215 pages ; 22 cm
JQ220 .S43 S434 2018 -- Kroch Library Asia
On the trail of the black
On the trail of the black : tracking corruption / edited by Bibek Debroy, Kishore Arun Desai.
Rupa, 2017. -- xxii, 309 pages : illustrations ; 22 cm
JQ229 .C6 O58 2017 -- Kroch Library Asia
Bhārata meṃ suśāsana
Bhārata meṃ suśāsana : siddhānta evaṃ vyavahāra / sampādaka, Ḍô. Saṅgatasiṃha, Ḍô. Rājīva Cauhāna = Good governance in India : theory & practice / by Dr. Sangat Singh & Dr. Rajeev Chouhan.
Rôyala Pablikeśana, 2018. -- 240 pages : illustrations ; 22 cm
JQ231 .N3865 2015 -- Kroch Library Asia
Political representation In India
Political representation In India : ideas and contestations, 1908-1951 / Abhay V. Datar.
Bloomsbury India, 2019. -- ix, 255 pages ; 23 cm
JQ231 .D333 2019 -- Kroch Library Asia
Indian parliamentary companion
Indian parliamentary companion : who's who of members of first to fifteenth Lok Sabha.
Lok Sabha Secretariat, 2012. -- xxix, 976 pages : illustrations ; 29 cm
Oversize JQ263 .A4 I55 2012 + -- Kroch Library Asia
Bhāratīya saṃsada
Bhāratīya saṃsada : eka rājanītika viśleshaṇa / Pro. Dharmacanda Jaina.
Āra. Bī. Esa. E. Pabliśarsa, 2018. -- 256 pages ; 22 cm
JQ292 .J3493 2018 -- Kroch Library Asia
Bangladesh
Bangladesh : who vote?, how do they vote? / M. Salimullah Khan.
A H Development Publishing House, 2018. -- 194 pages : illustrations ; 22 cm
JQ639 .A55 K43 2018 -- Kroch Library Asia
Kajian tentang parlemen
Kajian tentang parlemen / Irma Fitriana Ulfah, S. IP., M. Si., Muhtar Haboddin, S. IP., M.A., Andi Setiawan, S. IP., M. Si.
UB Press, 2017. -- xxii, 159 pages : illustrations ; 24 cm
JQ773.7 .U54 2017 -- Kroch Library Asia
Fikih kebangsaan
Fikih kebangsaan : merajut kebersamaan di tengah kebhinnekaan / Tim Bahtsul Masail Himasal ; pengantar, K.H. Maimun Zubair.
Lirboyo Press, 2018. -- xvi, 100 pages ; 21 cm
JQ777 .A2 F54 2018 -- Kroch Library Asia
Hãy cảnh giác với "diẽ̂n bié̂n hòa bình" chó̂ng phá Việt Nam
Hãy cảnh giác với "diẽ̂n bié̂n hòa bình" chó̂ng phá Việt Nam / Trung tướng, PGS. TS. Nguyễn Đình Minh.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-sự thật, 2016. -- 295 pages ; 19 cm
JQ831 .N5718 2016 -- Kroch Library Asia
State formation in China and Taiwan
State formation in China and Taiwan : bureaucracy, campaign, and performance / Julia C. Strauss.
Cambridge University Press, 2020. -- xiii, 280 pages : illustrations (black and white) ; 23 cm
JQ1510 .S7849 2020 -- Kroch Library Asia
Politics of people
The politics of people : protest cultures in China / Shih-Diing Liu.
State University of New York Press, 2019. -- xiv, 234 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
JQ1516 .L5827 2019 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gong chan dang de san shi nian
中國共産黨的三十年 / 胡喬木著.
Zhongguo gong chan dang de san shi nian / Hu Qiaomu zhu.
Ren min chu ban she, 1951. -- 77 pages ; 19 cm
JQ1519 .A5 H92 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gong chan dang di jiu ci quan guo dai biao da hui wen xian hui bian.
中国共产党第九次全国代表大会文献汇编.
Zhongguo gong chan dang di jiu ci quan guo dai biao da hui wen xian hui bian.
Shanghai zhi bu sheng huo bian ji bu, 1969. -- 62 pages ; 21 cm
JQ1519 .A5 C578 1969 -- Kroch Library Asia
Origins of the modern Japanese bureaucracy
The origins of the modern Japanese bureaucracy / Yuichiro Shimizu ; translated by Amin Ghadimi.
Bloomsbury Academic, 2020. -- xiii, 269 pages : illustrations ; 24 cm.
JQ1631 .S467 2020 -- Kroch Library Asia
Seiji no hin'i
政治の品位 : 日本政治の新しい夜明けはいつ来るか / 内田満.
Seiji no hin'i : Nihon seiji no atarashii yoake wa itsu kuru ka / Uchida Mitsuru.
Tōshindō, 2007. -- iv, 239 pages ; 19 cm
JQ1631 .U35 2007 -- Kroch Library Asia
Sōsenkyo wa kono yō ni shite hajimatta
総選挙はこのようにして始まった : 第一回衆議院議員選挙の真実 / 稲田雅洋
Sōsenkyo wa kono yō ni shite hajimatta : Daiikkai Shūgiin Giin Senkyo no shinjitsu / Inada Masahiro
Yūshisha, 2018. -- xx, 366, 13 pages : illustrations ; 20 cm
JQ1692 .I63 2018 -- Kroch Library Asia

JS. Local government. Municipal government (4 items)RSS

Role of women in district politics
Role of women in district politics / Dr. Preeti Yadav, Dr. (Mrs.) Naresh Yadav.
Shree Publishers & Distributors, 2016. -- 156 pages ; 25 cm
JS7025 .A49 Y33 2016 -- Kroch Library Asia
Marche de Cao Bang
La marche de Cao Bang : la cour et les gardiens de frontière, des origines aux conséquences de la réforme de Minh Mang / Nguyen Thi Hai.
Inalco presses, 2019. -- 278 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
JS7152.9 .C36 N48 2019 -- Kroch Library Asia
In search of local regime in Indonesia
In search of local regime in Indonesia : enhancing democratisation in Indonesia / editors, Longgina Novadona Bayo, Purwo Santoso, Willy Purna Samdhi.
Yayasan Pustaka Obor Indonesia in cooperation with PolGov Fisipol UGM and University of Oslo, 2018. -- vii, 452 pages : illustrations ; 24 cm
JS7193 .R4913 2018 -- Kroch Library Asia
Transformasi model pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak.
Transformasi model pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak.
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2016. -- xii, 192 pages ; 21 cm
JS7197.3 .T73 2016 -- Kroch Library Asia

JV. Colonies and colonization. Emigration and immigration. International migration (1 item)RSS

Indian emigrants to sugar colonies
Indian emigrants to sugar colonies : a study through Calcutta Port, 1842-1900 / Sutapa Das Dhar, Chandralekha Basu Ghosh.
Indian Council of Historical Research in association with Primus Books, 2017. -- xviii, 122 pages ; 24 cm
JV8501 .D43 2017 -- Kroch Library Asia

JZ. International relations (2 items)RSS

350 juta saat di Malaysia
350 juta saat di Malaysia : kenangan seorang diplomat Venezuela / Manuel Guzman ; penterjemah, Johan Dzulkifli.
Institut Terjemahan & Buku Malaysia, 2018. -- 1 volume (various pagings) ; 23 cm
JZ1755 .A59 G89 2018 -- Kroch Library Asia
Application of international relations theories in Asia and Africa
Application of international relations theories in Asia and Africa / [edited by] Marcin Grabowski, Tomasz Pugacewicz.
Peter Lang, 2019. -- 339 pages ; 22 cm.
JZ1980 .A67 2019 -- [asia]

KP. South Asia. Southeast Asia. East Asia (1 item)RSS

Unreported judgments under Section 66 - the Primary Courts' Procedure Act
Unreported judgments under Section 66 - the Primary Courts' Procedure Act : 2016 June - 2016 December (23 judgments incorporated) / compiled by D. A. P. Weeratna.
D.A.P. Weeratna, 9999-. -- volumes ; 21 cm
KPS695 .U57 2016 -- Kroch Library Asia

LA. History of education (4 items)RSS

India higher education report 2018
India higher education report 2018 : financing of higher education / edited by N.V. Varghese, Jinusha Panigrahi.
SAGE, 2019. -- xxiv, 400 pages : illustrations ; 22 cm
LA1153 .I469 2019 -- Kroch Library Asia
Pelan pembangunan pendidikan Malaysia
Pelan pembangunan pendidikan Malaysia : strategi implementasi / Mohammed Sani Ibrahim, Ahmad Zabidi Abdul Razak, Husaina Banu Kenayathulla.
Penerbit Universiti Malaya, 2015. -- xxvi, 840 pages ; 23 cm
LA1236 .M63 2015 -- Kroch Library Asia
Kemuhammadiyahan
Kemuhammadiyahan / Farihen [and ten others].
Suara Muhammadiyah, 2018. -- ix, 274 pages : 1 illustration ; 21 cm
LA1273 .K46 2018 -- Kroch Library Asia
Campaigns of knowledge
Campaigns of knowledge : U.S. pedagogies of colonialism and occupation in the Philippines and Japan / Malini Johar Schueller.
Temple University Press, 2019. -- xiv, 293 pages ; 23 cm.
LA1291.82 .S38 2019 -- [asia]

LB. Theory and practice of education (8 items)RSS

Cất cánh cùng lớp 1
Cất cánh cùng lớp 1 : khởi đầu vui vẻ cho trẻ thành công : đừng đẻ̂ trẻ sợ học ngay từ vạch xuất phát / Đõ̂ Xuân Thảo, Phan Thị Hồ Điệp.
Nhà xuất bản Lao Động, 2019. -- 185 pages : color illustrations ; 19 cm
LB1140 .D65 2019 -- Kroch Library Asia
Cùng con chào lớp 1
Cùng con chào lớp 1 / Lại Nhung.
Nhà xuất bản Trẻ, 2017. -- 143 pages : illustrations ; 20 cm
LB1140 .L25 2017 -- Kroch Library Asia
Čhit sưksā phatthanā panyā phāi nai
จิตศึกษา พัฒนาปัญญาภายใน : ไม่มีหินก้อนใดโง่ โรงเรียนนอกกะลา vol. 50 งอกงามสู่ความไม่มี / วิเชียร ไชยบัง.
Čhit sưksā phatthanā panyā phāi nai : mai mī hin kō̜n dai ngō rōngriān nō̜k kalā vol. 50 ngō̜k ngām sū khwāmmaimī / Wichiān Chaibāng.
Samnakphim Rōngriān Lamplāimāt Phatthanā, 2019. -- 175 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
LB1556.7 .T5 W54 2019 -- Kroch Library Asia
Education for sustainable consumption and production (ESCP)
Education for sustainable consumption and production (ESCP) : curriculum and teaching guide for secondary education / Sabrina Ho Abdullah.
Universiti Putra Malaysia Press, 2018. -- xlii, 271 pages : illustrations (some color) ; 26 cm
Oversize LB1629.5 .M4 S23 2018 + -- Kroch Library Asia
Vút bay đến bầu trời xanh nước Anh
Vút bay đến bầu trời xanh nước Anh : cẩm nang du học Vương quốc Anh.
Nhà xuất bản Trẻ, 2018. -- 181 pages, unnumbered pages : color illustrations ; 23 cm
LB2376.6 .G7́ V87 2018 -- Kroch Library Asia
Heritage dim sum
Heritage dim sum : a teacher remembers / Koh Kong Chia.
Celestial, 2018. -- xi, 260 pages : illustrations ; 20 cm
LB2832.4 .S55 K64 2018 -- Kroch Library Asia
Kānbō̜rihān ngān wichākān nai sathān sưksā phư̄a kānphatthanā thī yang yư̄n
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน = Academic administration in school for sustainable development / ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์.
Kānbō̜rihān ngān wichākān nai sathān sưksā phư̄a kānphatthanā thī yang yư̄n = Academic administration in school for sustainable development / Pariyaphō̜n Tangkhunānan.
Pariyaphō̜n Tangkhunānan, 2019. -- iv, 454 pages : illustrations ; 26 cm
Oversize LB2952.5 P27 2019 + -- Kroch Library Asia
Shanhai-ban rekishi kyōkasho no "yakusatsu"
上海版歴史教科書の「扼殺」 : 中国のイデオロギー的言論統制・抑圧 / 佐藤公彦著.
Shanhai-ban rekishi kyōkasho no "yakusatsu" : Chūgoku no ideorogī-teki genron tōsei, yokuatsu / Satō Kimihiko cho.
Nihon Kyōhōsha, 2008. -- 152, 46 pages : illustrations ; 21 cm
LB3045.7 .S28 2008 -- Kroch Library Asia

LC. Special aspects of education (8 items)RSS

Gerakan literasi sekolah dari pucuk hingga akar
Gerakan literasi sekolah dari pucuk hingga akar : sebuah refleksi / Billy Antoro.
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018. -- x, 204 pages : illustrations, photographs ; 21 cm
LC157 .I53 A67 2017 -- Kroch Library Asia
Merayakan literasi, menata masa depan
Merayakan literasi, menata masa depan : kumpulan praktik baik literasi di sekolah / penyunting, Sofie Dewayani.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018. -- xiv, 222 pages : photographs ; 19 cm
LC157 .I53 M47 2018 -- Kroch Library Asia
Tersesat yang nikmat
Tersesat yang nikmat : kisah mereka yang salah jurusan / Soleh Solihun & Alumni Fikom Unpad 97 ; penyunting: Asep Ginanjar.
Shira Media, 2016. -- 209 pages : illustrations ; 21 cm
LC210.8 .I6 S65 2016 -- Kroch Library Asia
Educational challenge in Nepal
Educational challenge in Nepal : gender, caste and ethnicity based discrimination / Man Bahadur Bhandari.
Makalu Publication House, 2016. -- 251 pages ; 22 cm
LC212.3 .N35 B43 2016 -- Kroch Library Asia
Penguatan pendidikan karakter
Penguatan pendidikan karakter : integrasi pembelajaran madrasah diniyah ke sekolah dasar / Nur Alia, dkk.
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2017. -- viii, 410 pages : illustrations ; 23 cm
LC315 .I5 A453 2017 -- Kroch Library Asia
Nithān suphāsit
Nithān suphāsit / songwāt rūp tām thō̜ngrư̄ang dōi Mō̜m Čhao Wibūnsawatwong.
Rōngphim ʻAksō̜n Niti, 1922. -- [4], 128 p. : illus. ; 20 cm.
LC951 .B9 W63 1922 -- Kroch Library Asia
Yuk patiwat ʻutsāhakam khrang thī 4 mư̄a hunyon khrō̜ng lōk kānsưksā khư̄ thāngrō̜t dīeo khō̜ng manut
ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เมื่อหุ่นยนต์ครองโลก การศึกษาคือทางรอดเดียวของมนุษย์ / เขียนโดย Taeho Yu ; แปลโดย ตรองสิริ ทองคำใส.
Yuk patiwat ʻutsāhakam khrang thī 4 mư̄a hunyon khrō̜ng lōk kānsưksā khư̄ thāngrō̜t dīeo khō̜ng manut / khīan dōi Taeho Yu ; plǣ dōi Trō̜ngsiri Thō̜ngkhamsai.
Sī ʻĒt Yūkhēchan, 2019. -- 188 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
LC1087.4 .K6 Y819 2019 -- Kroch Library Asia
Kānsongsœ̄m kānrīanrū samrap phūyai læ phūsūng ʻāyu nai sangkhom Thai
การส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในสังคมไทย / รองศาสตราจารย์ ดร. อาชัญญา รัตนอุบล.
Kānsongsœ̄m kānrīanrū samrap phūyai læ phūsūng ʻāyu nai sangkhom Thai / Rō̜ng Sātsatrāčhān Dō̜rō̜. ʻĀchanyā Rattanaʻubon.
ʻĀchanyā Rattanaʻubon, 2019. -- Khō̜. - Sō̜. [4 pages], 432 pages : illustrations ; 21 cm
LC5225 .L42 A44 2019 -- Kroch Library Asia

LG. Individual institutions - Asia, Africa, Indian Ocean islands, Australia, New Zealand, Pacific islands (3 items)RSS

Kepemimpinan Profesor Sri Darma
Kepemimpinan Profesor Sri Darma : from zero to hero / Syamsuddin Kelilauw.
Pustaka Larasan, 2018. -- x, 172 pages : illustrations ; 23 cm
LG181 .D395 K45 2018 -- Kroch Library Asia
Shinpen Dōshisha no shisōkatachi
新編同志社の思想家たち / 沖田行司編著.
Shinpen Dōshisha no shisōkatachi / Okita Yukuji hencho.
Kōyō Shobō, 2018. -- 2 volumes : illustrations ; 19 cm
LG244 .A3 O55 2018 -- Kroch Library Asia
Pathomnithēt naksưksā mai. (serial)
Pathomnithēt naksưksā mai.
Mahāwitthayālai Phāyap, 19uu-. -- v. : ill. ; 25 cm.
LG395 .C55 A1 -- Kroch Library Asia

ML. Literature on music (1 item)RSS

Sape
Sape : alat muzik tradisional Sarawak / Connie Lim Keh Nie, Narawi Haji Rashidi, Saufi Aiman Yahya.
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2016. -- xi, 238 pages ; 25 cm
ML541 .M35 L36 2016 -- Kroch Library Asia

N. Fine arts (9 items)RSS

Chīwit læ phonngān khō̜ng Pō̜n Kōkǣng (Paul Gauguin)
ชีวิตและผลงานของ ปอล โกแกง (Paul Gauguin) / หนึ่งธิดา เมตตาพร เรียงเรียง.
Chīwit læ phonngān khō̜ng Pō̜n Kōkǣng (Paul Gauguin) / Nưngthidā Mēttāphō̜n rīaprīang.
Pen Sāra, 2016. -- 191 pages : color illustrations ; 21 cm.
N6853 .G34 N86 2016 -- Kroch Library Asia
Literature of Ceylon
The literature of Ceylon / by C.E. Godakumbura.
Dept. of Cultural Affairs, 1963. -- 36 pages : illustrations ; 19 cm.
N7310.6 .A78 no. 4 -- Kroch Library Asia
Masks of Ceylon.
Masks of Ceylon.
Dept. of Cultural Affairs, Govt. of Ceylon, 1962. -- 19 pages 31 plates 19 cm.
N7310.6 .A78 no. 5 -- Kroch Library Asia
Sinhalese architecture
Sinhalese architecture / C.E. Godakumbura.
Dept. of Cultural Affairs, 1963. -- 34 pages, 12 unnumbered leaves of plates : illustrations ; 19 cm.
N7310.6 .A78 no. 3 -- Kroch Library Asia
Tenzing Rigdol
Tenzing Rigdol : dialogue.
Rossi Rossi, 2019. -- 89 pages : color illustrations ; 24 cm.
N7349 .R54 A4 2019 -- Kroch Library Asia
Soga Shōhaku Fuji Miho zubyōbu to Nihon bijutsu no yuetsu
曾我蕭白富士三保図摒風と日本美術の愉悦 / Miho Museum 編.
Soga Shōhaku Fuji Miho zubyōbu to Nihon bijutsu no yuetsu / Miho Museum hen.
Seigensha, 2015. -- 186 pages : color illustrations ; 20 cm.
N7353 .M54 2015 -- Kroch Library Asia
Nenpu de tadoru Rinpa 400-nen
年譜でたどる琳派 400年 = Illustrated chronology of Rimpa art for four hundred years / 河野元昭監修 ; 奥平俊六, 中部義隆, 玉蟲敏子, 並木誠士著.
Nenpu de tadoru Rinpa 400-nen = Illustrated chronology of Rimpa art for four hundred years / Kōno Motoaki kanshū ; Okudaira Shunroku, Nakabe Yoshitaka, Tamamushi Satoko, Namiki Seishi cho.
Tankōsha, 2015. -- 111 pages : color illustrations ; 21 cm
N7353.6 .S64 N46 2015 -- Kroch Library Asia
Bukkyō zuzōgaku
仏教図像学 : インドに仏教美術の起源を探る / 田中公明.
Bukkyō zuzōgaku : Indo ni Bukkyō bijutsu no kigen o saguru / Tanaka Kimiaki.
Shunjūsha, 2015. -- vi, 269, 5 pages : illustrations ; 20 cm
N8193 .I4 T36 2015 -- Kroch Library Asia
Goddess Vārāhī in Indian art
Goddess Vārāhī in Indian art / Sanjaya Kumar Mahapatra.
B.R. Publishing Corporation, 2018. -- xviii, 114 pages : illustrations (black and white), maps (black and white) ; 28 cm
Oversize N8195.3 .V36 M34 2018 + -- Kroch Library Asia

NA. Architecture (10 items)RSS

Ancient traditions in Toraja houses of Mamasa, West Sulawesi
Ancient traditions in Toraja houses of Mamasa, West Sulawesi : banua as centre of power of blessing / Kees Buijs.
Penerbit Ininnawa, 2018. -- xxi, 253 pages : illustrations ; 21 cm
NA208 .B85 2018 -- Kroch Library Asia
AMD Ahmedabad
AMD Ahmedabad / Riyaz Tayyibji ; editor, Ariadna A. Garreta.
Bloomsbury ; Altrim Publishers, 2017. -- 231 pages : color illustrations, color maps ; 19 cm.
NA1508 .A3 T39 2017 -- Kroch Library Asia
Sathāpattayakam Thai
Sathāpattayakam Thai / Wibūn Līsuwan.
ʻOngkānkhā khō̜ng Khurusaphā, 1986. -- 56, [1] p. : ill. ; 19 cm.
NA1521 .W52 1986 -- Kroch Library Asia
Huaxia yi jiang
華夏意匠 : 中國古典建築設計原理分析 / 李允鉌著.
Huaxia yi jiang : Zhongguo gu dian jian zhu she ji yuan li fen xi / Li Yunhe zhu.
Ming wen shu ju, 1990. -- 447 pages : illustrations ; 30 cm
Oversize NA1540 .L48 1990 + -- Kroch Library Asia
Rawāng banthat sathāpat dǣn mangkō̜n
ระหว่างบรรทัดสถาปัตย์แดนมังกร / นิธิพันธ์ วิประวิทย์.
Rawāng banthat sathāpat dǣn mangkō̜n / Nithiphan Wiprawit.
Samnakphim Matichon, 2019. -- 198 pages : color illustrations ; 21 cm
NA1540 .N57 2019 -- Kroch Library Asia
Diversity in the great unity
Diversity in the great unity : regional Yuan architecture / Lala Zuo.
University of Hawaiʻi Press, 2019. -- xvii, 226 pages : illustrations, maps ; 27 cm.
Oversize NA1543.4 .Z86 2019 + -- Kroch Library Asia
Bauddha stūpa.
Bauddha stūpa.
[unknown publisher], 1967. -- [22], 120 pages : illustrations, 119 plates, map (on lining papers) ; 22 cm.
NA5960 .R23 -- Kroch Library Asia
Taj Mahal
Taj Mahal : multiple narratives / Amita Baig, Rahul Mehrotra.
Om Books International, 2017. -- 256 pages : illustrations (chiefly in color) ; 33 cm
Oversize NA6008 .A37 B35 2017 ++ -- Kroch Library Asia
Timeless houses
Timeless houses : architecture for living in Sri Lanka / by architect Anura Ratnavibhushana, Dip. Arch. (Royal Danish Academy), FIA (SL).
Anura Ratnavibhushana, 2014. -- 124 pages : illustrations (chiefly color) ; 37 cm
Oversize NA7430 .R38 2014 ++ -- Kroch Library Asia
Courtyard living
Courtyard living : contemporary houses of the Asia-Pacific / Charmaine Chan.
Thames & Hudson, 2019. -- 272 pages : illustrations (colour), plans (colour) ; 30 cm
Oversize NA7523 .C43 2019 + -- [asia]

NB. Sculpture (2 items)RSS

Sinlapa ʻIndōnīsīa samai bōrān
Sinlapa ʻIndōnīsīa samai bōrān / khō̜ng Sātsatrāčhān Mō̜m Čhao Suphattharadit Ditsakun.
Sưksaphan Phānit, 1975. -- 111 pages, 197 leaves of plates : illustrations, plans, folded maps ; 19 cm
NB1026 .S94 -- Kroch Library Asia
Ishi no shūkyō
石 の 宗教 / 五来 重.
Ishi no shūkyō / Gorai Shigeru.
Kadokawa Shoten, 1988. -- 265 p. : ill. ; 19 cm.
NB1053 .G67 -- Kroch Library Asia

NC. Drawing. Design. Illustration (3 items)RSS

Taishō imajurii no sekai
大正イマジュリィの世界 : デザインとイラストレーションのモダーンズ / 監修・山田俊幸.
Taishō imajurii no sekai : dezain to irasutorēshon no modānzu / kanshū Yamada Toshiyuki.
Pie Bukkusu, 2010. -- 191 pages : chiefly color illustrations ; 21 cm
NC991 .T357 2010 -- Kroch Library Asia
Mangaka, Anime sakka jinmei jiten
漫画家 アニメ 作家 人名 事典 / 日外 アソシエーツ 編集部 編.
Mangaka, Anime sakka jinmei jiten / Nichigai Asoshiet̄su Henshūbu hen.
Nichigai Asoshiet̄su : hatsubai Kinokuniya Shoten, 1997. -- v, 497 p. : ill. ; 22 cm.
NC1700 .M36x 1997 -- Kroch Library Asia
Sanʻʺ Krvayʻ e* Porā - Gvacā
Sanʻʺ Krvayʻ e* Porā - Gvacā / Sanʻʺ Krvayʻ.
Khaṅʻ Kyoʻ Cā pe, 1965. -- Unpaged numberes : chiefly illustrations ; 24 cm
NC1729 .B87 S26 1965 -- Kroch Library Asia

ND. Painting (11 items)RSS

Surga kemelut pelukis Hendra
Surga kemelut pelukis Hendra : dari pengantin revolusi sampai terali besi / Agus Dermawan T. ; editor: Candra Gautama.
KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2018. -- xiii, 290 pages : illustrations (some color) ; 23 cm
ND1026.8 .G86 D47 2018 -- Kroch Library Asia
Zhi zhai shu hua lu
觶齋書畫錄 / 郭葆昌撰. 愛吾廬題跋 / 呂世宜撰.
Zhi zhai shu hua lu / Guo Baochang zhuan. Ai wu lu ti ba / Lü Shiyi zhuan.
Han hua wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1971. -- 82, 104 p. ; 22 cm.
ND1040 .K962 1971 -- Kroch Library Asia
Vide et plein
Vide et plein : le langage pictural chinois / François Cheng.
Éditions du Seuil, 1979. -- 154, [7] pages, 12 unnumbered leaves of plates : illustrations ; 21 cm
ND1042 .C51 -- Kroch Library Asia
Ou bo luo shi shu hua guo mu kao
甌鉢羅室書畫過目考 [4卷, 卷首, 附卷] 李玉棻撰.
Ou bo luo shi shu hua guo mu kao [4 juan, juan shou, fu juan] Li Yufen zhuan.
Han hua wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1971. -- 336 p. 22 cm.
ND1043 .L67 1971 -- Kroch Library Asia
Scrapbook for Chinese collectors
Scrapbook for Chinese collectors : a Chinese treatise on scrolls and forgers : Shu-hua-shuo-ling. / Translated with an introd. and notes by R. H. van Gulik.
Impr. Catholique, 1958. -- 84, 16 p. : ill., port. ; 21 cm.
ND1043 .L92 1958 -- Kroch Library Asia
Dipinti giapponesi del periodo muromachi
Dipinti giapponesi del periodo muromachi / [testo di Giovanni Poncini].
Museo nazionale d'arte orientale, 1977. -- 32 p. : ill. ; 17 cm.
ND1053.4 .P79 -- Kroch Library Asia
Edo painting: Sotatsu and Korin.
Edo painting: Sotatsu and Korin. Translated by John M. Shields.
Weatherhill, 1972. -- 162 pages illustrations (some color) 24 cm.
ND1053.5 .M68 1972 -- Kroch Library Asia
Koga Harue no zenbō
古賀春江の全貌 : 新しい神話がはじまる / [古賀春江]
Koga Harue no zenbō : atarashii shinwa ga hajimaru = Koga Harue : a retrospective / [Koga Harue]
Tōkyō Shinbun, 2010. -- 223 pages : illustrations (some color) ; 27 cm
Oversize ND1059 .K6127 A4 2010 + -- Kroch Library Asia
Sugu wakaru Nihon no dentōshoku
すぐわかる日本の伝統色 / 福田邦夫著.
Sugu wakaru Nihon no dentōshoku / Fukuda Kunio cho.
Tōkyō Bijutsu, 2011. -- 16, 159 pages : color illustrations ; 21 cm
ND1489 .F832 2011 -- Kroch Library Asia
Lim Cheng Hoe
Lim Cheng Hoe : painting Singapore / editor, Low Sze Wee ; authors, Cheo Chai-hiang, Chia Wai Hon, Gog Sing Hooi, Goh Sze Ying, Low Sze Wee, T.K. Sabapathy, Constance Sheares.
National Gallery Singapore, 2018. -- 159 pages : color illustrations ; 29 cm
Oversize ND2070 .L526 A4 2018 + -- Kroch Library Asia
Čhān wai nai phāp
จารไว้ในภาพ = Murals say / เรื่องและภาพ อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย ; ออกแบบปกและรูปเล่ม วิจิตรา ชัยศรี.
Čhān wai nai phāp = Murals say / rư̄ang læ phāp ʻŪthō̜ng Prasātwinitchai ; ʻō̜kbǣp pok læ rūp lem Wičhittrā Chaisī.
ʻŪthō̜ng Prasātwinitchai, 2019. -- 2 volumes : color illustrations ; 20 cm
ND2835 .A1 U744 2019 -- Kroch Library Asia

NE. Print media (2 items)RSS

Gensun bijutsukan
原寸美術館 = 100% / 北斎 ; 監修小林忠.
Gensun bijutsukan = 100% / Hokusai ; kanshū Kobayashi Tadashi.
Shōgakkan, 2016. -- 199 pages : color illustrations ; 30 cm.
Oversize NE1325 .K3 A4 2016 + -- Kroch Library Asia
Edo, Meiji no shikaku
江戶・明治の視覚 : 銅版・石版万華鏡 / 森登.
Edo, Meiji no shikaku : dōban, sekiban mangekyō / Mori Noboru.
Nihon Kosho Tsūshinsha, 2017. -- 373 pages, [8] pages of plates : illustrations (some color) ; 22 cm
NE2084.2 .M67 2017 -- Kroch Library Asia

NK. Decorative arts (6 items)RSS

Raffles in Southeast Asia
Raffles in Southeast Asia : revisiting the scholar and statesman / edited by Stephen A. Murphy, Naomi Wang, Alexandra Green ; contributors, Farish A. Noor, Julian Davison, Martyn E. Y. Low.
Asian Civilisations Museum, 2019. -- 335 pages : chiefly color illustrations, maps ; 28 cm.
Oversize NK1052 .R34 2019 + -- Kroch Library Asia
Malaixiya chuan tong gong yi
馬來西亞 傳統 工藝 = Malaysian traditional crafts / [香港 博物館 編輯].
Malaixiya chuan tong gong yi = Malaysian traditional crafts / [Xianggang bo wu guan bian ji].
Xianggang shi zheng ju, 1980. -- 113 p. : chiefly ill. (some col.) ; 23 cm.
NK1056 .M12 -- Kroch Library Asia
Misadventures in collecting Chinese antiques
Misadventures in collecting Chinese antiques / Dr. Chiew Seen Kong.
Times Editions - Marshall Cavendish, 2005. -- 177 pages : color illustrations ; 23 cm.
NK1068 .C495 2005 -- Kroch Library Asia
Song yun ju cang jing ji.
嵩雲居藏鏡集.
Song yun ju cang jing ji.
publisher not identified, 19uu. -- 1 volume (unpaged) : chiefly illustrations ; 30 x 34 cm
Oversize NK8440.2 .C6 S66 ++ -- Kroch Library Asia
Indiennes
Indiennes : material for a thousand stories / Swiss National Museum (ed.) ; [authors Helen Bieri Thomson ... [et al.] ; Translation Simon Thomas].
Christoph Merian Verlag, 2019. -- 136 pages : illustrations (some in colour) ; 30 cm.
Oversize NK8876 .A1 I53 2019 + -- Kroch Library Asia
Tenun Doyo dan Sulam Tumpar
Tenun Doyo dan Sulam Tumpar : seni wastra Kutai Barat . / penulis: Syahmedi Dean ; editor: Nana Lystiani.
PT Gramedia Pustaka Utama, 2018. -- 135 pages : color illustrations ; 26 cm
NK8880 .A3 D43 2018 + -- Kroch Library Asia

NX. Arts in general (1 item)RSS

Nu substance 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Nu substance 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Common Room Networks Foundation, 2012. -- 180 pages : color illustrations ; 22 cm
NX430 .I52 B36 2012 -- Kroch Library Asia

P. Language and literature (11 items)RSS

Introduction to Indian textual criticism,
Introduction to Indian textual criticism, by S.M. Katre. With appendix II by P.K. Gode.
Published by S.M. Katre for the Deccan College Post-graduate and Research Institute, 1954. -- xvii, 148 pages illustrations 22 cm.
P47 .K35 1954 -- Kroch Library Asia
Masyarakat dan teks media
Masyarakat dan teks media : membangun nalar kritis atas hegemoni media / oleh Abdul Wahid, Dhinar A.P.
UB Press, 2017. -- xxi, 216 pages : illustrations (color) ; 24 cm
P92 .I5 W34 2017 -- Kroch Library Asia
Kānsư̄sān kap nǣokhit kānkhāmphon watthanatham
การสื่อสารกับแนวคิดการข้ามพ้นวัฒนธรรม = Communication & transculturalism / ปรีดา อัครจันทโชติ.
Kānsư̄sān kap nǣokhit kānkhāmphon watthanatham = Communication & transculturalism / Prīdā ʻAkkharačhanthachōt.
Khana Nithētsāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2018. -- 193 pages : illustrations ; 27 cm
Oversize P94.6 .P75 2018 + -- Kroch Library Asia
Bhāratīya rājanīti meṃ mīḍiyā kī bhūmikā
Bhāratīya rājanīti meṃ mīḍiyā kī bhūmikā / Ḍô. Śītala Prasāda Mahendrā evaṃ Priyaṅkā Basavāla = Bhartiya rajniti me media ki bhumika / by Dr. Shital Prasad Mahendra, Priyanka Baswal.
Rājasthānī Granthāgāra, 2017. -- 108 pages ; 22 cm
P95.82 .I4 M34 2017 -- Kroch Library Asia
Second language learning and language teaching
Second language learning and language teaching / Vivian Cook.
E. Arnold ; Distributed in the USA by Routledge, Chapman and Hall, 1991. -- iv, 168 pages : illustrations ; 24 cm
P118.2 .C67 1991 -- Kroch Library Asia
Linguistics.
Linguistics.
Penguin Books, 1971. -- 267 p. ; 19 cm.
P121 .C95 L7 1977 printing -- Kroch Library Asia
Transactions of the University of Ceylon Linguistic Society
Transactions of the University of Ceylon Linguistic Society / edited by M.W. Sugathapala de Silva.
University of Ceylon Linguistic Society, 1964. -- 100 pages ; 22 cm
P125 .T73 1964 -- Kroch Library Asia
Evolution of the concept of synchronic linguistics and its implications on the study of language in 20th century
Evolution of the concept of synchronic linguistics and its implications on the study of language in 20th century / a thesis submitted by Avinash Pandey under the guidance of Dr. R. V. Dhongde.
[unknown publisher], 2009. -- 321 leaves ; 30 cm
Oversize P146 .P36 2009 + -- Kroch Library Asia
Preliminaries to speech analysis
Preliminaries to speech analysis : the distinctive features and their correlates / Roman Jakobson, C. Gunnar M. Fant [and] Morris Halle.
M.I.T. Press, 1976. -- viii, 64 pages : illustrations ; 24 cm
P221 .J3 1976 -- Kroch Library Asia
Principles of the International Phonetic Association;
The principles of the International Phonetic Association; being a description of the International phonetic alphabet and the manner of using it, illustrated by texts in 51 languages.
International Phonetic Association, 1949. -- 53 pages illustrations 22 cm
P227 .I5 1966 reprint -- Kroch Library Asia
Han'guk, Ilbon, Singgap'orŭ ŭi haengbok kamjŏng sot'ong e kwanhan munhwa hoengdanjŏk yŏn'gu
한국, 일본, 싱가포르 의 행복 감정 소통 에 관한 문화 횡단적 연구 = A cross-cultural study of communicating emotions of happiness in Korea, Japan, and Singapore / 이 성범 지음.
Han'guk, Ilbon, Singgap'orŭ ŭi haengbok kamjŏng sot'ong e kwanhan munhwa hoengdanjŏk yŏn'gu = A cross-cultural study of communicating emotions of happiness in Korea, Japan, and Singapore / Yi Sŏng-bŏm chiŭm.
Chininjin, 2019. -- 257 pages : illustrations ; 23 cm
P325.5 .E56 Y55 2019 -- Kroch Library Asia

PE. English language (2 items)RSS

Kānsō̜n phāsā ʻAngkrit čhāk phāpphayon
การสอนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ / พชร สายเพ็ชร์.
Kānsō̜n phāsā ʻAngkrit čhāk phāpphayon / Phachara Sāiphet.
Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2019. -- 271 pages : illustrations ; 26 cm
Oversize PE1130 .T45 P42 2019 + -- Kroch Library Asia
Pedoman penulisan karya ilmiah
Pedoman penulisan karya ilmiah / tim penyusun, Drs. C. Ruddyanto, M.A. [and five others].
Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, Balai Bahasa Denpasar, 2008. -- iv, 88 pages : illustrations ; 21 cm
PE1475 .R83 2008 -- Kroch Library Asia

PJ. Oriental languages and literatures (2 items)RSS

Papers on South Asian linguistics.
Papers on South Asian linguistics.
Dept. of Linguistics, University of Illinois, 1973. -- ii, 154 pages 28 cm.
Oversize PJ26 .K3 + -- Kroch Library Asia
Imam syafi'i dan mazhabnya di negara Brunei Darussalam
Imam syafi'i dan mazhabnya di negara Brunei Darussalam / [penyunting] Nurol Huda Haji Ismail.
UNISSA Press, 2017. -- xi, 175 pages : illustrations ; 23 cm
PJ7741 .S46 Z676 2017 -- Kroch Library Asia

PK. Indo-Iranian languages and literatures (37 items)RSS

Selected papers
Selected papers / Colette Caillat.
Pali Text Society, 2011. -- lxxiii, 387 pages : maps ; 23 cm
PK115 .C35 2011 -- Kroch Library Asia
Saṃskr̥tadvitīyādarśaḥ
Saṃskr̥tadvitīyādarśaḥ = Reader II / by Vidyasagar K.L.V. Sastri.
R.S. Vadhyar & Sons, 1957. -- 128 pages : illustrations (black and white) ; 19 cm.
PK435 .S272 1957 -- Kroch Library Asia
Saṃskr̥tatr̥tīyādarśaḥ
Saṃskr̥tatr̥tīyādarśaḥ / Ke. El. Vyāsarāya Śāstriṇā = Reader III, by Pandit Vidyasagar K.L.V. Sastri.
R. Subrahmanya Vadhyar, 1933. -- 128 pages : illustrations (black and white) ; 19 cm
PK435 .S273 1933 -- Kroch Library Asia
Graduated Pali course.
A graduated Pali course. (Part I) / by Sumańgala Súriyagoḍa Thera ; edited by Senart Wijayasundara.
Buddhist Cultural Centre, 1994. -- xv, 236 pages ; 22 cm
PK1020 .T45 1994 -- Kroch Library Asia
Kachchayano's Pali grammar with chrestomathy & vocabulary
Kachchayano's Pali grammar with chrestomathy & vocabulary / by Francis Mason.
Sri Satguru Publications, 1984. -- viii, 209 pages.
PK1021 .M37 1984 -- Kroch Library Asia
Languages of Mizoram
The languages of Mizoram / chief editor, G.N. Devy ; editor, Lalnunthangi Chhangte.
Orient Blackswan, 2018. -- xxxvi, 218 pages ; 25 cm
PK1541 .L3664 2018 -- Kroch Library Asia
Freedom fables
Freedom fables : satires and political writings / Rokeya Sakhawat Hossain ; translated from the original Bengali by Kalyani Dutta.
Zubaan, 2019. -- x, 147 pages ; 21 cm
PK1718 .R55 A2 2019 -- Kroch Library Asia
Game of Moirai
The game of Moirai : Jahan Ara Siddiqui / translated by Bilqis Nazli ; edited by Md. Touhid Hossain.
Academic Press and Publishers Library, 2018. -- 144 pages ; 22 cm
PK1730.39 .I426 G35 2018 -- Kroch Library Asia
Beginning course in Dhivehi
A beginning course in Dhivehi / by Madulu Waheed and Bruce Cain.
Madulu Waheed and Bruce Cain, 1994. -- iii, 140 pages ; 30 cm
Oversize PK1836.2 .W34 1994 + -- Kroch Library Asia
Gujarati self-instructor
Gujarati self-instructor : parts I and II ; a simple guide for beginners with pronunciations in roman characters ; contains a systematic treatment of the subject and a detailed introduction on the structure of the language ; specially prepared for South Indians, Christians, Parsis, Sindhis, Maharashtrians, North Indians, Foreigners, etc. / by A.T. Shahaney.
School & College Bookstall, 1972. -- 203 pages ; 18 cm
PK1845 .S5 1972 -- Kroch Library Asia
Basic course in Hindi
A basic course in Hindi / by O.L. Chavarria-Aguilar and Bruce R. Pray ; with Preeti Kaul Johri and Brijendra Singh.
publisher not identified, 1961. -- vii, ii, 515 pages in various pagings ; 28 cm
Oversize PK1933 .C53 + -- Kroch Library Asia
Binding as an interface condition
Binding as an interface condition : an investigation of Hindi scrambling / by Douglas Arnold Jones.
[unknown publisher], 1993. -- 119 pages : illustrations ; 29 cm
Oversize PK1933 .J66 1993a + -- Kroch Library Asia
Concise grammar of the Hindi language
Concise grammar of the Hindi language / H.C. Scholberg.
Oxford University Press, 1955. -- xvi, 159 pages ; 22 cm
PK1933 .S4 1955 -- Kroch Library Asia
Hindi self-taught
Hindi self-taught / Ashutosh Ojha.
Orient Paperbacks, 1973. -- 315 pages ; 17 cm
PK1933 .O34 1973x -- Kroch Library Asia
Introductory Hindi course
Introductory Hindi course / devised by R. Caldwell Smith and S.C.R. Weightman ; written by the principals and teachers of the Landour Language School.
North India Institute of Language Study Society, 1990. -- xvi, 500 pages ; 26 cm
Oversize PK1933 .I57 1990 + -- Kroch Library Asia
Studies in Hindi linguistics
Studies in Hindi linguistics : selected papers from the Conference on Current Trends in Indian Linguistics, with special reference to Hindi, 5th to 8th April 1968 / organized by the American Institute of Indian Studies in Cooperation with the Department of Linguistics, University of Delhi.
American Institute of Indian Studies, 1968. -- xii, 198 leaves : illustrations ; 29 cm
Oversize PK1933 .C66 1968 + -- Kroch Library Asia
Hindi grammar and translation
Hindi grammar and translation : (best teacher of correct and standard Hindi) / Dr. S.N. Sharma, M.A., Ph.D., D.Litt., B.T., T.D.
Lakhani Book Depot, 1969. -- x, 264 pages ; 22 cm
PK1934 .S21925 1969 -- Kroch Library Asia
Say it in Hindi
Say it in Hindi / by Veena Talwar Oldenburg.
Dover Publications, 1981. -- 238 pages ; 14 cm.
PK1935 .O45 -- Kroch Library Asia
Evolution of Awadhi (a branch of Hindi)
Evolution of Awadhi (a branch of Hindi) / Baburam Saksena.
Motilal Banarsidass, 1971. -- xviii, 562 pages : illustrations ; 22 cm
PK1942 .S3 1971 -- Kroch Library Asia
Tulasidasa's Shriramacharitamanasa
Tulasidasa's Shriramacharitamanasa = The holy lake of the acts of Rama / edited and translated into Hindi & English by R.C. Prasad.
Motilal Banarsidass, 1990. -- xxv, 894 pages, 9 unnumbered leaves of plates : color illustrations ; 34 cm
Oversize PK1947.9 .T83 R313 1990 ++ -- Kroch Library Asia
Urdu for pleasure for ghazal lovers
Urdu for pleasure for ghazal lovers : 10,000 Urdu words, English-Hindi / by Sultān Nathānī.
Nathānī Ṭrusṭ, 1988. -- xvi, 380 pages ; 22 cm
PK1976 .N38 1988 -- Kroch Library Asia
Dictionary of Urdū, classical Hindī, and English
A dictionary of Urdū, classical Hindī, and English / by John T. Platts.
Crosby Lockwood and Son, 1911. -- viii, 1259 pages ; 25 cm
PK1986 .P4 1911 -- Kroch Library Asia
Terasa kavitāeṃ
Terasa kavitāeṃ / Niraṅkāra Nārāyana Saksenā.
Śivā Svāti Prakāśana, 1994. -- 90 pages ; 22 cm
PK2098.36 .K67 T47 1994 -- Kroch Library Asia
Case in English and Marathi
Case in English and Marathi / R. V. Kulkarni ; supervisor: Professor K. S. Yadurajan.
[unknown publisher], 1988. -- iv, 281 leaves : illustrations ; 30 cm
Oversize PK2357 .K85 1988 + -- Kroch Library Asia
Topics in the grammar of Marwari
Topics in the grammar of Marwari / by David S. Magier.
[unknown publisher], 1983. -- ix, 356 leaves : 2 maps
Oversize PK2463 .M35 1983a + -- Kroch Library Asia
Bhalesī dialect
The Bhalesī dialect / by Siddheshwar Varma.
Royal Asiatic Society of Bengal, 1948. -- 64 pages ; 25 cm.
PK2610 .B48 V37 1948 -- Kroch Library Asia
Pr̥thvīrāja rāso
Pr̥thvīrāja rāso : tīna adhyāya : mahākavi Candabaradāī kr̥ta rāso kī samīkshā evaṃ ādi parva, padamāvatī samaya tathā revātaṭa kī mūla sahita vyākhyā / lekhaka Deśarāja Siṃha Bhāṭī, Lakshmaṇadatta Gautama.
Aśoka Prakāśana, 1963. -- 299 pages ; 18 cm
PK2708.9 .C33 P7 1963 -- Kroch Library Asia
Spoken Sinhalese for beginners.
Spoken Sinhalese for beginners. With a foreword by F.W. Scott.
M.D. Gunasena, 1953. -- 80 pages 18 cm
PK2813 .R3 1953 -- Kroch Library Asia
Literary Sinhala inflected forms
Literary Sinhala inflected forms : a synopsis, with a transliteration guide to Sinhala script / James W. Gair, W.S. Karunatilaka ; with the assistance of Gregory Pearson and Heloise Perera.
South Asia Program and Dept. of Modern Languages and Linguistics, Cornell University, 1976. -- xii, 81 pages ; 28 cm
Oversize PK2819 .G3 + -- Kroch Library Asia
Sanskrit on the silk route
Sanskrit on the silk route / edited by Shashibala.
Bharatiya Vidya Bhavan, 2016. -- x, 322 pages : illustrations (black and white, and colour), maps (black and white, and colour) ; 25 cm
PK2905 .I58 2013 -- Kroch Library Asia
Kāraka theory embodied in the Rāma story
The Kāraka theory embodied in the Rāma story : a Sanskrit textbook in medieval India / Yūto Kawamura ; with a foreword by George Cardona.
DK Printworld, 2018. -- ix, 187 pages ; 23 cm
PK3791 .B562 B5325 2018 -- Kroch Library Asia
Ocean of mirth
The ocean of mirth : reading Hāsyārṇava-Prahasanaṁ of Jagadēśvara Bhaṭṭāchārya : a political satire for all times / translated with an introduction by Jyotirmaya Sharma.
Routledge, 2020. -- xiii, 80 pages ; 24 cm
PK3794 .J252 H3313 2020 -- Kroch Library Asia
Kavitākallolinī
कविताकल्लोलिनी / डॉ. स्वर्गकुमारमिश्रः
Kavitākallolinī / Ḍô. Svargakumāramiśraḥ
Śivālika Prakāśana, 2017. -- 138 pages ; 22 cm
PK3799 .M63 K38 2017 -- Kroch Library Asia
Pāḷi pāṭha saṅgaho.
Pāḷi pāṭha saṅgaho.
[unknown publisher], 1964. -- viii, 208 pages 19 cm
PK4545 .V5 -- Kroch Library Asia
Ecofeminism and the Indian novel
Ecofeminism and the Indian novel / Sangita Patil.
Routledge/ Earthscan from Routledge, 2020. -- x, 150 pages ; 25 cm.
PK5423.5 .E46 P38 2020 -- Kroch Library Asia
Non-nominative subjects in Kashmiri
Non-nominative subjects in Kashmiri / by Fayez Mohammed Altaha.
[unknown publisher], 1985. -- xviii, 243 leaves
PK7021 .A47 1985a -- Kroch Library Asia
Poetry as prayer in the Sanskrit hymns of Kashmir
Poetry as prayer in the Sanskrit hymns of Kashmir / Hamsa Stainton.
Oxford University Press, 2019. -- xiii, 334 pages ; 25 cm
PK7031 .S73 2019 -- Kroch Library Asia

PL. Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania (179 items)RSS

Kanji no mirai
漢字の未来 / 野村雅昭.
Kanji no mirai / Nomura, Masāki.
Sangensha, 2008. -- 317 pages : illustrations ; 21 cm
PL528 .N66 2008 -- Kroch Library Asia
Tanikawa Kotosuga jihitsubon Wakun no shiori
谷川士清自筆本倭訓栞 : 影印・研究・索引 / 三澤薰生編著.
Tanikawa Kotosuga jihitsubon Wakun no shiori : eiin kenkyū sakuin / Misawa Shigeo hencho.
Bensei Shuppan, 2008. -- 4, 1112, 92 pages : facsimiles ; 22 cm
PL674.5 .T359 2008 -- Kroch Library Asia
Nhà văn Nhật Bản thế kỷ XX
Nhà văn Nhật Bản thế kỷ XX / Đào Thị Thu Hằng.
Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2018. -- 297 pages, 4 unnumbered pages : illustrations ; 24 cm
PL723 .D36 2018 -- Kroch Library Asia
Hyakunin isshu Sōgi shō
百人一首宗祇抄 / 姉小路基綱筆 ; 小川剛生編.
Hyakunin isshu Sōgi shō / Anegakōji Mototsuna hitsu ; Ogawa Takeo hen.
Miyai Shoten, 2018. -- 139 pages : illustrations ; 21 cm
PL728.5 .O4 S63 2018 -- Kroch Library Asia
Kōrin karuta de yomu hyakunin isshu handobukku
光琳カルタで読む百人一首ハンドブック / 久保田淳監修.
Kōrin karuta de yomu hyakunin isshu handobukku / Kubota Jun kanshū.
Shōgakukan, 2009. -- 143 pages : color illustrations ; 21 cm
PL728.5 .O4 K67 2009 -- Kroch Library Asia
Ogura hyakunin isshu
小倉百人一首 : 本格の書 麗しの仮名作例集 / 奥江晴紀.
Ogura hyakunin isshu : honkaku no sho uruwashi no kana sakureishū / Okue Haruki.
Bensei Shuppan, 2016. -- 238 pages : illustrations (chiefly color), portrait ; 31 cm
Oversize PL728.5 .O4 O584 2016 ++ -- Kroch Library Asia
Koten waka no sekai
古典和歌の世界 : 歌題と例歌(証歌)鑑賞 / 三村晃功著.
Koten waka no sekai : kadai to reika (shōka) kanshō / Mimura Terunori cho.
Shintensha, 2010. -- 255 pages ; 19 cm.
PL728.8117 .S4 M56 2010 -- Kroch Library Asia
Nō utai yomoyama banashi
能謡四方山ばなし / 藤城繼夫著.
Nō utai yomoyama banashi / Fujishiro Tsugio cho.
Nōgaku Shuppansha, 2007. -- 292 pages : illustrations ; 19 cm
PL735 .F85 2007 -- Kroch Library Asia
Nihon kanbun shōsetsu no sekai
日本漢文小說の世界 : 紹介と研究 / 日本漢文小說研究会編.
Nihon kanbun shōsetsu no sekai : shōkai to kenkyū / Nihon Kanbun Shōsetsu Kenkyūkai hen.
Hakuteisha, 2005. -- 196 pages : illustrations ; 22 cm
PL742.89 .N54 2005 -- Kroch Library Asia
Nō yomigaeru jōnen
能・よみがえる情念 : 能を読む / 馬場あき子.
Nō yomigaeru jōnen : nō o yomu / Baba Akiko.
Hinoki Shoten, 2010. -- 282 pages ; 21 cm.
PL765 .B33 2010 -- Kroch Library Asia
Kojiki no moji sekai
古事記の文字世界 / 矢嶋泉著.
Kojiki no moji sekai / Yajima Izumi cho.
Yoshikawa Kōbunkan, 2011. -- 3, 414, 11 pages : illustrations ; 22 cm
PL784 .K6 Y29 2011 -- Kroch Library Asia
Ōsaka kurashi mukashi annai.
大阪暮らしむかし案内. 江戶時代編 : 絵解き井原西鶴 / 本渡章.
Ōsaka kurashi mukashi annai. Edo jidai hen : etoki Ihara Saikaku / Hondo Akira.
Sōgensha, 2012. -- 254 pages : illustrations ; 21 cm
PL794 .Z5 H645 2012 -- Kroch Library Asia
Mishima Yukio kakeochi densetsu
三島由紀夫亡命伝說 / 松本健一.
Mishima Yukio kakeochi densetsu / Matsumoto Ken'ichi.
Henkyōsha ; Hatsubaijo Keisō Shobō, 2007. -- 220 pages ; 20 cm.
PL833 .I7 Z6638 2007 -- Kroch Library Asia
Routledge course in Korean translation
The Routledge course in Korean translation / Jieun Kiaer.
Routledge, 2018. -- vii, 185 pages : illustrations ; 23 cm
PL928 .K45 2018 -- Kroch Library Asia
Korean literature through the Korean wave
Korean literature through the Korean wave / Jieun Kiaer and Anna Yates-Lu.
Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2019. -- ix, 240 pages ; 26 cm
PL952 .K53 2019 -- Kroch Library Asia
Ch'ŏnnyŏn ŭi chilmun
천년 의 질문 : 조 정래 장편 소설.
Ch'ŏnnyŏn ŭi chilmun : Cho Chŏng-nae changp'yŏn sosŏl.
Haenaem, 2019. -- 3 volumes (413, 405, 403 pages) ; 20 cm
PL992.17 .C38 C466 2019 -- Kroch Library Asia
Pop Chinese
Pop Chinese : a Cheng & Tsui bilingual handbook of contemporary colloquial expressions / compiled by Yu Feng [and others] = [Hua shi zhe mo shuo : Han Ying Zhongguo dang dai liu xing kou yu shou ce / Feng Yu and others].
Cheng & Tsui Co., 2007. -- ix, 466 pages ; 23 cm
PL1128 .P67 2007 -- Kroch Library Asia
Japanese discovery of Chinese fiction
The Japanese discovery of Chinese fiction : The water margin and the making of a national canon / William C. Hedberg.
Columbia University Press, 2020. -- xii, 250 pages ; 24 cm
PL2694 .S53 H686 2020 -- Kroch Library Asia
Shi cheng di biao shi xue
狮城地标诗学 / 作者 陈志锐 ; 摄影 陈志锐, 何秀云, 黄玉莲, 陈慧燕.
Shi cheng di biao shi xue / zuo zhe Chen Zhirui ; she ying Chen Zhirui, He Xiuyun, Huang Yulian, Chen Huiyan.
Cheng shi shu fang, 2017. -- vii, 113 pages : color illustrations, color photographs ; 21 x 21 cm
Oversize PL2840 .Z235 S5 2017 + -- Kroch Library Asia
Trời xanh đỗ lệ
Trời xanh đỗ lệ / Quỳnh Dao ; người dịch, Đỗ Hồng Thanh, Phan Thu Vân.
Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, 2019. -- 3 volumes (294, 329, 326 pages) ; 21 cm.
PL2840 .C35 C36 2019 -- Kroch Library Asia
Tam sơ
Tam sơ / Thất Bảo Tô ; dịch Vũ Thị Sinh.
Nhà xuất bản Phụ Nữ, 2019. -- 478 pages ; 24 cm
PL2892.3 .B38 S36 2019 -- Kroch Library Asia
Người là tháng tư của thế gian
Người là tháng tư của thế gian / Thanh La Phiến Tử ; TMT dịch.
Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019. -- 295 pages ; 23 cm.
PL2892.5 .N565 W65 2019 -- Kroch Library Asia
Jianguo
Jianguo : Xie Yumin xiao shuo / Xie Yumin = Kian Kok / by Chia Joo Ming.
Fu hao shi da zhong chuan bo ji gou, 2018. -- 283 pages ; 21 cm
PL2921.5 .E92 J536 2018 -- Kroch Library Asia
Trái tim em luôn hướng về anh
Trái tim em luôn hướng về anh / Diệp Tử ; Nguyễn Hải Phương dịch.
Nhà xuất bản Văn học, 2019. -- 317 pages ; 21 cm.
PL2924 .Z75 A45 2019 -- Kroch Library Asia
Mình có nợ nhau từ kiếp trước
Mình có nợ nhau từ kiếp trước : tiểu thuyết / Tào Đình ; Thúy Ngọc dịch.
Nhà xuất bản Văn học, 2019. -- 544 pages ; 21 cm
PL2932 .A86 Q43 2019 -- Kroch Library Asia
Quên để hạnh phúc
Quên để hạnh phúc / Tào Đình ; Nguyễn Hồng Hà dịch.
Nhà xuất bản Văn học, 2019. -- 2 volumes (402 pages, 420 pages) ; 21 cm.
PL2932 .A86 Z43 2019 -- Kroch Library Asia
Năm tháng vội vã
Năm tháng vội vã : tiẻ̂u thuyết / Cửu Dạ Hồi ; Hàn Vũ Phi dịch.
Nhà xuất bản Văn học, 2019. -- 2 volumes (462, 472 pages) ; 21 cm
PL2942.5 .U94 C66 2019 -- Kroch Library Asia
Ru guo hai you ying huo chong
如果还有萤火虫 / 林得楠.
Ru guo hai you ying huo chong / Lin Denan.
Ling zi chuan mei si ren you xian gong si, 2017. -- 175 pages, 1 unnumbered page : color illustrations ; 22 cm.
PL2946.5 .D46 R8 2017 -- Kroch Library Asia
Ai shang yi zuo cheng
爱上一座城 / 齐亚蓉著.
Ai shang yi zuo cheng / Qi Yarong zhu.
Ba fang wen hua chuang zuo shi, 2018. -- xviii, 212 pages : color illustrations ; 21 cm
PL2954 .Y327 A3 2018 -- Kroch Library Asia
Đạo mộ truy tung
Đạo mộ truy tung / Xà Tòng Cách ; Vân Ca, dịch.
Nhà xuất bản Văn học, 2019. -- 538 pages ; 24 cm
PL2958 .E266 M45 2019 -- Kroch Library Asia
Dou sou
抖擞 / 辛羽编撰.
Dou sou / Xin Yu bian zhuan.
Shui mu zuo fang chu ban she, 2018. -- 231 pages : illustrations ; 21 cm.
PL3097 .S5 X569 2018 -- Kroch Library Asia
2017 nian wen zi xian xiang
2017年文字现象 : 联合早报《文艺城》文选 = Literary phenomena 2017 : a collection of Lianhe Zaobao literary writings / 希尼尔主编.
2017 nian wen zi xian xiang : Lian he zao bao "Wen yi cheng" wen xuan = Literary phenomena 2016 : a collection of Lianhe Zaobao literary writings / Xi Nier zhu bian.
Lian he zao bao, 2018. -- 428 pages : portraits ; 21 cm
PL3515.5 .A65 2018 -- Kroch Library Asia
Nameṭiekā smr̥tikā chāpaharū
Nameṭiekā smr̥tikā chāpaharū / Prakāśa Pradhānāṅga.
Bhikshu Sudarśana Lumanti Pucaḥ, 2016. -- ka-ga, 90 pages ; 22 cm
PL3801 .N59 P73 2016 -- Kroch Library Asia
Rabop kham phāsā Thai
ระบบคำภาษาไทย / สุนันท์ อัญชลีนุกูล.
Rabop kham phāsā Thai / Sunan ʻAnchalīnukūn.
Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2019. -- 224 pages ; 21 cm
PL4171 S86 2019 -- Kroch Library Asia
Čhunlasān "Bannasin". (serial)
จุลสาร "บรรณศิลป์".
Čhunlasān "Bannasin".
Chumnum Wannasin, ʻOngkān Nisit Mahāwitthayālai Kasētsāt, 19uu-uuuu. -- volumes ; 25 cm
PL4204.5 C48 -- Kroch Library Asia
Sakkarāt pradit
ศักราชประดิษฐ์ : รวมเรื่องสั้นจากโครงการประกวดเรื่องสั้นแนวทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 / เขียนโดย กล้า สมุทวณิช [และอีกสิบห้าคน].
Sakkarāt pradit : rūam rư̄ang san čhāk khrongkān prakūat rư̄ang san nµ̄o witthayāsā khrang thī 4 / khīan dōi Klā Samutwānit [and fifteen others].
Nanmeebooks, 2019. -- 295 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
PL4208 .S25 2019 -- Kroch Library Asia
24 chūamōng
24 ชั่วโมง : รวมเรื่องสั้นนักเขียนรางวัลกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ / แพรพลอย วนัช.
24 chūamōng : rūam rư̄angsan nakkhīan rāngwan Kanokphong Songsomphan / Phrǣphlō̜i Wanat.
Samnakphim Nākhō̜n, 2019. -- 207 pages : illustrations ; 19 cm
PL4209 .P55489 A14 2019 -- Kroch Library Asia
Chan khư̄ sūan dō̜kmai nai khwāmdīeodāi khō̜ng thœ̄
ฉันคือสวนดอกไม้ในความเดียวดายของเธอ / พิบูลศักดิ์ ละครพล, เรื่องและภาพ.
Chan khư̄ sūan dō̜kmai nai khwāmdīeodāi khō̜ng thœ̄ / Phibūnsak Lakh̜̄onphon, rư̄ang læ phāp.
Phrǣo Samnakphim, 2014. -- 295 pages : color illustrations ; 19 cm.
PL4209 .P5319 C42 2014 -- Kroch Library Asia
Chat kanok
ฉัตรกนก / พงศกร.
Chat kanok / Phongsakō̜n.
Samnakphim Krūp Phaplitching, 2019. -- 428 pages : illustrations ; 21 cm.
PL4209 .P475 C42 2019 -- Kroch Library Asia
Dūangčhai rabāi sī
ดวงใจระบายสี / ปิยะพร ศักดิ์เกษม, เขียน.
Dūangčhai rabāi sī / Piyaphō̜n Sakkasēm, khīan.
Samnakphim ʻArun, 2019. -- 408 pages ; 19 cm.
PL4209 .P655 D82 2019 -- Kroch Library Asia
Hak mum Zero
หักมุม Zero / นิพันธ์ ทารีมุกข์.
Hak mum Zero / Niphan Thārīmuk.
Hak Mum 1.0, 2019. -- 537 pages : color illustrations ; 17 cm
PL4209 .N7117 H25 2019 -- Kroch Library Asia
Khemkhǣng khǣnai kō̜ tō̜ng rō̜ng hai pen
เข้มแข็งแค่ไหนก็ต้องร้องไห้เป็น / ปะการัง, เขียน ; แก้วตา ยงจินดารัตน์, ถ่ายภาพ.
Khemkhǣng khǣnai kō̜ tō̜ng rō̜ng hai pen / Pakārang, khīan ; Kǣotā Yongčhindārat, thāi phāp.
Phrǣo Samnakphim, 2016. -- 179 pages : color illustrations ; 19 cm.
PL4209 .P1502 K44 2016 -- Kroch Library Asia
Khūat khon yū hon dai
ฃวดฅนอยู่หนใด / ชัยกร หาญไฟฟ้า, เขียน ; ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. กุสุมา รักษมณี, บรรณาธิการและคำนิยม ; ธนากร ศรีวิเชียร, ภาพปกและภาพประกอบ.
Khūat khon yū hon dai / Chaiyakō̜n Hānfaifā, khīan ; Sātsatrāčhān Kīattikhun Dō̜rō̜. Kusumā Rakmanī, bannāthikān læ khamniyom ; Thanākō̜n Sīwichīan, phāp pok læ phāp prakō̜p.
Nanmībuk, 2019. -- 198 pages : illustrations ; 21 cm
PL4209 .C4211 K48 2019 -- Kroch Library Asia
Kon rattikān
กลรัตติกาล / คีตา, เขียน.
Kon rattikān / Khītā, khīan.
Samnakphim ʻArun, 2016. -- 401 pages ; 21 cm.
PL4209 .N722 K66 2016 -- Kroch Library Asia
Ko̜ chatā khāt
เกาะชะตาขาด = Summer / ปองวุฒิ, เขียน.
Ko̜ chatā khāt = Summer / Pōngwut, khīan.
Phrµ̄o Samnakphim, 2013. -- 197 pages ; 22 cm
PL4209 .P746 K64 2013 -- Kroch Library Asia
Lāk thō̜i nai rō̜i thāng
หลากถ้อยในรอยทาง : รวมบทกวี / โชคชัย บัณฑิต เขียน.
Lāk thō̜i nai rō̜i thāng : rūam bot kawī / Chōkchai Bandit khīan.
Phrǣo Samnakphim, 2016. -- 109 pages ; 19 cm
PL4209 .C533595 L25 2016 -- Kroch Library Asia
Lem nī thī phom ʻān
เล่มนี้ที่ผมอ่าน / กอบพร ถิรเจริญสกุล.
Lem nī thī phom ʻān / Kō̜pphō̜n Thiračharœ̄nsakun.
Samnakphim Phrǣo Yaowachon, 2019. -- 97 pages ; 19 cm.
PL4209 .K84 L46 2019 -- Kroch Library Asia
Likhit sanēhā khām phop
ลิขิตเสน่หาข้ามภพ / วิรัตต์ยา, เขียน.
Likhit sanēhā khām phop / Wiratyā, khīan.
Samnakphim ʻArun, 2016. -- 401 pages ; 21 cm.
PL4209 .W79839 L55 2016 -- Kroch Library Asia
Look up ngœ̄i nā sop tā dāo
Look up เงยหน้าสบตาดาว / ปะการัง, เขียน.
Look up ngœ̄i nā sop tā dāo / Pakārang, khīan.
Phrǣo Samnakphim, 2014. -- 184 pages : color illustrations ; 19 cm.
PL4209 .P1502 L66 2014 -- Kroch Library Asia
Lūang Tā Čhiu kap čhāo Pō̜ng
หลวงตาจิ๋วกับเจ้าป๋อง / ชมัยภร แสงกระจ่าง.
Lūang Tā Čhiu kap čhāo Pō̜ng / Chamaiphō̜n Sǣngkračhāng.
Khom Bāng, 2019. -- 164 pages : illustrations ; 22 cm
PL4209 .P53015 L82 2019 -- Kroch Library Asia
Manut pen sat palāt
มนุษย์เป็นสัตว์ประหลาด / องอาจ ชัยชาญชีพ.
Manut pen sat palāt / ʻŌ̜ngʻāt Chaichānchīp.
Samnak Pet Tao Khwāi, 2019. -- 193 pages : illustrations ; 17 cm
PL4209 .O55 M26 2019 -- Kroch Library Asia
Māmīeo læ phư̄an
ม่าเหมี่ยวและเพื่อน / สุมาลี, เขียน ; ล่องหน, ภาพประกอบ.
Māmīeo læ phư̄an / Sumālī khīan ; Lō̜nghon, phāp prakō̜p.
Nānmibuk, 2018. -- 230 pages : color illustrations ; 21 cm
PL4209 .S85 M26 2018 -- Kroch Library Asia
Mīt mǭ sīthǭng
Mīt mǭ sīthǭng / Thārā Sīʻanurak.
Nānmī Buk, 2018. -- 136 pages : illustrations ; 20 cm
PL4209 .T362467 M57 2018 -- Kroch Library Asia
Mon thotsathit
มนตร์ทศทิศ / ราตรี อธิษฐาน, เขียน.
Mon thotsathit / Rātrī ʻAthithān, khīan.
Samnakphim ʻArun, 2019. -- 575 pages ; 21 cm.
PL4209 .R233 M66 2019 -- Kroch Library Asia
Mǣ kap lūk
แม่กับลูก / แดนอรัญ แสงทอง.
Mǣ kap lūk / Dǣnʻaran Sǣngthō̜ng.
Samnakphim Wēlā, 2019. -- 125 pages ; 17 cm
PL4209 .D133 M24 2019 -- Kroch Library Asia
Mư̄prāp khāosān sēk
มือปราบข้าวสารเสก / กรกานท์ .
Mư̄prāp khāosān sēk / Kō̜nkān.
Sathāphō̜n Buk, 2015. -- 356 pages ; 21 cm.
PL4209 .K6638 M87 2015 -- Kroch Library Asia
Nang sāp
นางสาป / อรุโณชา, เขียน.
Nang sāp / Arunōchā.
Samnakphim ʻArun, 2017. -- 352 pages ; 21 cm.
PL4209 .A788 N26 2017 -- Kroch Library Asia
Ngư̄an rak nai rō̜i ngao
เงื่อนรักในรอยเงา / อิม ดาดา, เขียน.
Ngư̄an rak nai rō̜i ngao / ʻIm Dādā, khīan.
Samnakphim ʻArun, 2016. -- 334 pages ; 21 cm.
PL4209 .I56 N58 2016 -- Kroch Library Asia
Niyāi rak sōk khō̜ng Pō̜. ʻIntharapālit læ bư̄ang rǣk khō̜ng Phon Nikō̜n Kimngūan
นิยายรักโศกของ ป.อินทรปาลิต และเบื้องแรกของ พล นิกร กิมหงวน / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.
Niyāi rak sōk khō̜ng Pō̜. ʻIntharapālit læ bư̄ang rǣk khō̜ng Phon Nikō̜n Kimngūan / Wichitwong Na Pō̜mphēt.
Samnakphim Sǣngdāo, 2018. -- 206 pages, 16 unnumbered pages : illustrations (chiefly colour) ; 21 cm
PL4209 .P935 Z85 2018 -- Kroch Library Asia
Nưng dīeo nai khwāmsongčham
หนึ่งเดียวในความทรงจำ / พราวพุธ, เขียน.
Nưng dīeo nai khwāmsongčham / Phrāophut, khīan.
Samnakphim Krūp Phaplitching, 2015. -- 378 pages : illustrations ; 21 cm.
PL4209 .P5678 N86 2015 -- Kroch Library Asia
Pen thœ̄ thī dīkwā dœ̄m
เป็นเธอที่ดีกว่าเดิม / ปะการัง, เขียน ; แก้วตา ยงจินดารัตน์, ถ่ายภาพ.
Pen thœ̄ thī dīkwā dœ̄m / Pakārang, khīan ; Kǣwtā Yongčhindārat, thāi phāp.
Prǣo Samnakphim, 2016. -- 212 pages ; 19 cm
PL4209 .P1502 P47 2016 -- Kroch Library Asia
Phanthakān ʻammata
พันธกานต์อมตะ / พราวพุธ, เขียน.
Phanthakān ʻammata / Phrāophut, khīan.
Samnakphim Krūp Phaplitching, 2017. -- 315 pages : illustrations ; 21 cm.
PL4209 .P5678 P42 2017 -- Kroch Library Asia
Phō̜
พ่อ : นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ / ปองพล อดิเรกสาร.
Phō̜ : nawaniyāi ʻing prawattisāt phāk nưng / Pō̜ngphon ʻAdirēksān.
Praphansān, 2002-2019. -- 3 volumes ; 19 cm
PL4209 .A26 P46 2002 -- Kroch Library Asia
Phračhan song klot
พระจันทร์ทรงกลด / โชติ ศรีสุวรรณ
Phračhan song klot / Chōt Sīsuwan.
Samnakphim Sathāphō̜n Buk, 2010. -- 138 pages : illustrations ; 21 cm
PL4209 .C53505 P47 2010 -- Kroch Library Asia
Phūkhon nai lōk phāpfan
ผู้คนในโลกภาพฝัน : รวมเรื่องสั้น / อดิศร ไพรวัฒนานุพันธ์.
Phūkhon nai lōk phāpfan : rūam rư̄angsan / ʻAdisō̜n Phraiwatthanānuphan.
Samnakphim Sommut, 2019. -- 136 pages ; 18 cm
PL4209 .A267 P48 2019 -- Kroch Library Asia
Phǣn phāp kawī phlēng
Phǣn phāp kawī phlēng / Santiphāp Nākhō.
Phrǣo, 2014. -- 151 pages : illustrations ; 19 cm
PL4209 .S2347 P42 2015 -- Kroch Library Asia
Rim khlǭng rak
ริมคลองรัก / จักรา.
Rim khlǭng rak / Čhakkrā.
Samnakphim ʻArun, 2016. -- 302 pages ; 21 cm.
PL4209 .C4225 R56 2016 -- Kroch Library Asia
Rommai bai bāng
ร่มไม้ใบบาง / ว.วินิจฉัยกุล.
Rommai bai bāng / Wō̜. Winitchaikun.
ʻArun, 2019. -- 342 pages ; 21 cm.
PL4209 .W856 R66 2019 -- Kroch Library Asia
Sam Kok
สามก๊ก : ฉบับคิดใหม่ / สุขสันต์ วิเวกเมธากร (เล่า ชวน หัว), เรียบเรียง.
Sam Kok : chabap khitmai / Suksan Wiwēkmēthākō̜n (Lao Chūan Hūa), rīaprīang.
Samnakphim Bān Phraʻāthit, 2019. -- 327 pages : illustrations ; 23 cm
PL4209 .S17 S858 2019 -- Kroch Library Asia
Saphān sǣng kham
สะพานแสงคำ / ปิยะพร ศักดิ์เกษม เขียน.
Saphān sǣng kham / Piyaphō̜n Sakkasēm, khīan.
Samnakphim ʻArun, 2018. -- 510 pages ; 19 cm.
PL4209 .P655 S27 2018 -- Kroch Library Asia
Sāifon mō̜rana
สายฝนมรณะ = Rain / ปองวุฒิ, เขียน.
Sāifon mō̜rana = Rain / Pō̜ngwut, khīan.
Phrǣo Samnakphim, 2013. -- 210 pages ; 21 cm
PL4209 .P746 S25 2013 -- Kroch Library Asia
Sư̄a dam
เสือดำ / ป. อินทรปาลิต.
Sư̄a dam / Pō̜. ʻInthrapālit.
Samnakphim Sǣngdāo, 2019. -- 2 volumes ; 21 cm
PL4209 .P935 S7 2019 -- Kroch Library Asia
Thǣn mư̄ang fā
แถนเมืองฟ้า / พราวพุธ.
Thǣn mư̄ang fā / Phrāophut.
Kō̜rūp Phaplitching, 2015. -- 243 pages ; 21 cm
PL4209 .P5678 T42 2015 -- Kroch Library Asia
Tō̜ chatā
ต่อชะตา : เรื่องจริงเขียนจากประสบการณ์จริง / แม่คุณ ; เรียบเรียงโดย องค์อร พรงาม.
Tō̜ chatā : rư̄ang čhing khīan čhāk prasopkān čhing / Mǣkhrun ; rīaprīang dōi ʻŌ̜ngʻō̜n Phō̜nngām.
ʻŌ̜ngʻō̜n Phō̜nngām, 2019. -- 240 pages ; 21 cm
PL4209 .M334 T64 2019 -- Kroch Library Asia
ʻAtsawin ʻutu kap pīsāt tang pǣt
อัศวินอุตุกับปีศาจทั้ง 8 / ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร, เรื่อง ; noetta, ภาพ.
ʻAtsawin ʻutu kap pīsāt tang pǣt / Khunkhao Sinthusēn Khēčhō̜nbut, rư̄ang ; Noetta, phāp.
Samnakphim Phū Tawan, 2017. -- 256 pages : illustrations ; 21 cm
PL4209 .K4656 A77 2017 -- Kroch Library Asia
ʻĀthan rư̄an tānī
อาถรรพณ์เรือนตานี / by Tidnum.
ʻĀthan rư̄an tānī / by Tidnum.
Samnakphim Ghost Story, 2019. -- 191 pages : illustrations ; 21 cm
PL4209 .T59584 A74 2019 -- Kroch Library Asia
"Just a human being"
"Just a human being" : and other tales from contemporary Cambodia / edited by Teri Shaffer Yamada.
Nou Hach Literary Association, 2013. -- xiv, 91 pages ; 23 cm.
PL4328.82 .E5 J87 2013 -- Kroch Library Asia
Những vấn đề ngôn ngữ và văn hóa
Những vấn đề ngôn ngữ và văn hóa / PGS.TS. Lê Đức Luận.
Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2019. -- volume <1> ; 24 cm
PL4374 .L413 2019 -- Kroch Library Asia
Từ điẻ̂n Anh-Việt
Từ điẻ̂n Anh-Việt / Đào Đăng Phong, Ninh Hùng, Trần Văn Huân.
Nhà xuất bản Hò̂ng Đức, 2018. -- 1035 pages ; 16 cm
PL4376 .D19 2018 -- Kroch Library Asia
Từ điẻ̂n Anh-Việt
Từ điẻ̂n Anh-Việt = English-Vietnamese dictionary : hơn 90.000 đầu mục từ / biên soạn Việt Fame ; hiệu đính: Hội ngôn ngữ học TP. Hồ Chí Minh.
Nhà xuất bản Hò̂ng Đức, 2018. -- 1114 pages ; 18 cm
PL4376 .V5832 2018 -- Kroch Library Asia
Từ điển-sách công cụ chữ Hán của Việt Nam và Trung Quốc
Từ điển-sách công cụ chữ Hán của Việt Nam và Trung Quốc / Trần Văn Chánh.
Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019. -- 309 pages : illustrations ; 21 cm
PL4377 .T682 2019 -- Kroch Library Asia
Từ điẻ̂n chính tả
Từ điẻ̂n chính tả : dành cho học sinh / Bích Hằng và Nhóm biên soạn.
Nhà xuất bản Dân trí, 2019. -- 495 pages ; 18 cm
PL4377 .B533 2019 -- Kroch Library Asia
Từ điẻ̂n chính tả tiếng Việt
Từ điẻ̂n chính tả tiếng Việt / Văn Lang Culture JSC.
Nhà xuất bản Thanh Hóa, 2019. -- 512 pages ; 16 cm
PL4377 .V225 2019 -- Kroch Library Asia
Những quan niệm, những thế giới nghệ thuật văn chương /c PGS. TS. Lê Quang Hưng.
Những quan niệm, những thế giới nghệ thuật văn chương /c PGS. TS. Lê Quang Hưng.
Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2019. -- 273 pages, 1 unnumber page ; 24 cm
PL4378 .L4335 2019 -- Kroch Library Asia
Tài năng & người thưởng thức
Tài năng & người thưởng thức / Đặng Anh Đào.
Nhà xuất bản Tri thức, 2018. -- 363 pages : illustrations ; 21 cm
PL4378 .D26 2018 -- Kroch Library Asia
Miền ca dao.
Miền ca dao.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2019. -- 121 pages : color illustrations ; 14 cm
PL4378.6 .M55 2019 -- Kroch Library Asia
Cùng gọi tên kỷ niệm
Cùng gọi tên kỷ niệm / Gà Con và các bạn.
Nhà xuất bản Thanh Niên, 2018. -- 200 pages ; 20 cm
PL4378.8 .C837 2018 -- Kroch Library Asia
Lời thì thầm của ba người con gái Huế xưa
Lời thì thầm của ba người con gái Huế xưa : truyện và kí / Minh Đức Hoài Trinh, Linh Bảo, Băng Thanh.
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2019. -- 383 pages : illustrations ; 24 cm.
PL4378.8 .L6517 2019 -- Kroch Library Asia
Nỗi nhớ
Nỗi nhớ / Nhiều tác giả.
Nhà xuất bản Thanh niên, 2019. -- 302 pages ; 21 cm
PL4378.8 .N683 2019 -- Kroch Library Asia
Trong tim ai cũng có một mặt trời
Trong tim ai cũng có một mặt trời / Thích Chân Tính chủ biên.
Nhà xuất bản Thanh niên, 2017. -- 165 pages : illustrations ; 21 cm
PL4378.8 .T661178 2017 -- Kroch Library Asia
Ai đó cần có tôi
Ai đó cần có tôi / Bảo Châu.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 229 pages ; 20 cm
PL4378.9 .N55145 A45 2017 -- Kroch Library Asia
Cả một trời thương
Cả một trời thương : truyện ngắn / Trúc Thiên.
Nhà xuất bản Văn hóa-văn nghệ, 2018. -- 182 pages ; 21 cm
PL4378.9 .T8553 C35 2018 -- Kroch Library Asia
Giá như mình vẫn còn bên nhau
Giá như mình vẫn còn bên nhau : thơ, tản văn, truyện ngắn / Sương Mai.
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 218 pages ; 21 cm
PL4378.9 .S862 G53 2018 -- Kroch Library Asia
Giọt nước mắt em rơi đằng sau ô cửa sổ
Giọt nước mắt em rơi đằng sau ô cửa sổ : tập truyện ngắn / Ngân Kim.
Nhà xuất bản Hà Nội, 2018. -- 205 pages ; 20 cm
PL4378.9 .N415 G56 2018 -- Kroch Library Asia
Góc phố
Góc phố : tập truyện ngắn / Mai Hương.
Nhà xuất bản Trẻ, 2019. -- 247 pages : illustrations ; 20 cm.
PL4378.9 .M33257 G63 2019 -- Kroch Library Asia
Học trò bây giờ cô đơn lắm
Học trò bây giờ cô đơn lắm / Thầy bói ngôc.
NXB Văn học, 2015. -- volumes : illustrations ; 16 cm
PL4378.9 .T395 H63 2015 -- Kroch Library Asia
Lạc lối
Lạc lối : tiểu thuyết / Thùy Dương.
Nhà xuất bản Trẻ, 2019. -- 327 pages ; 20 cm
PL4378.9 .T58283 L33 2019 -- Kroch Library Asia
Một cõi thâm tình
Một cõi thâm tình : truyện / Trần Hiệp.
Nhà xuất bản Hà Nội, 2019. -- 239 pages ; 21 cm
PL4378.9 .T744 M67 2019 -- Kroch Library Asia
Ngắm tuỏ̂i trẻ quay cuồng trong tĩnh lặng
Ngắm tuỏ̂i trẻ quay cuồng trong tĩnh lặng / Lu Mann Up.
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2018. -- 233 pages ; 20 cm
PL4378.9 .L8168 N53 2018 -- Kroch Library Asia
Ngọn đèn không tắt
Ngọn đèn không tắt : tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Tư.
Nhà xuất bản Trẻ, 2018. -- 63 pages : illustrations ; 20 cm
PL4378.9 .N56083 N46 2018 -- Kroch Library Asia
Nhà văn Hà Lâm Kỳ
Nhà văn Hà Lâm Kỳ : nghiên cứu, phê bình / Hoàng Việt Quân.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2018. -- 283 pages ; 19 cm
PL4378.9 .H2325 N53 2018 -- Kroch Library Asia
Nhạc cây
Nhạc cây : [tập truyện ngắn] / Nguyễn Văn Học.
Nhà xuất bản Hà Nội, 2019. -- 194 pages : illustrations ; 21 cm
PL4378.9 .N56817 N433 2019 -- Kroch Library Asia
Nhật kí mẹ mỡ
Nhật kí mẹ mỡ / Khúc Cẩm Huyên.
Nhà xuất bản Kim Đồng, 2018. -- 156 pages : illustrations ; 19 cm
PL4378.9 .K4624 N48 2018 -- Kroch Library Asia
Những truyện hay viết cho thiếu nhi
Những truyện hay viết cho thiếu nhi / Phong Thu.
Nhà xuất bản Kim đồng, 2018. -- 260 pages : illustrations ; 21 cm
PL4378.9 .P5535 N48 2018 -- Kroch Library Asia
Prince of the sea
The Prince of the sea = Hoàng Tử Biển : song ngữ Anh-Việt / Hồ Mộng Nhã Uyển = Mina Ho Ferrante ; minh họa: Hồ Mộng Nhã Uyển.
Nhà xuất bản Tổng Hợp Thành Phố́ Hồ Chí Minh, 2016. -- 133 pages : illustrations ; 21 cm
PL4378.9 .F47 P75 2016 -- Kroch Library Asia
Sen
Sen / Nguyễn Bảo Trung.
Nhà xuất bản Lao Động, 2018. -- 204 pages : illustrations ; 19 cm
PL4378.9 .N447895 S46 2018 -- Kroch Library Asia
Sống như một nàng mèo
Sống như một nàng mèo / Mèo W.
Nhà xuất bản Thế giới, 2018. -- 171 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
PL4378.9 .M42 S66 2018 -- Kroch Library Asia
Tha thứ cho nhau
Tha thứ cho nhau / Hồng Bối.
Nhà xuất bản Lao Động, 2018. -- 223 pages : illustrations ; 20 cm
PL4378.9 .H6454 T43 2018 -- Kroch Library Asia
Thơ thả̂n
Thơ thả̂n / Nguyễn Văn Thiềng.
Trường THPT Phố Mới, 2018. -- 153 pages : illustrations ; 21 cm
PL4378.9 .N57248 T46 2018 -- Kroch Library Asia
Viết và đối thoại
Viết và đối thoại / Trần Mai Hạnh.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 2019. -- 863 pages, 10 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm
PL4378.9 .T765633 V54 2019 -- Kroch Library Asia
Vùng biến mất
Vùng biến mất : tập truyện ngắn / Trần Kiêm Hạ.
Nhà xuất bản Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019. -- 119 pages ; 21 cm.
PL4378.9 .T76525 V86 2019 -- Kroch Library Asia
Đàn bà thì phù phiếm
Đàn bà thì phù phiếm / Hà Thanh Vân.
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2017. -- 294 pages : illustrations ; 21 cm
PL4378.9 .H27 D36 2017 -- Kroch Library Asia
Đêm cuối cùng ở Trường Sơn
Đêm cuối cùng ở Trường Sơn : truyện vừa / Phạm Thành Long.
nhà xuất bản Hội nhà văn, 2018. -- 132 pages ; 20 cm
PL4378.9 .P52283 D46 2018 -- Kroch Library Asia
Đôi khi tình yêu chỉ là chuyện một người
Đôi khi tình yêu chỉ là chuyện một người : tập truyện ngắn / Thiên Bình.
Nhà xuất bản Hà Nội, 2017. -- 194 pages ; 21 cm
PL4378.9 .T4365 D65 2017 -- Kroch Library Asia
Đừng mơ sói ạ!
Đừng mơ sói ạ! : tiểu thuyết / Đặng Hoài.
Nhà xuất bản Tổng hợp, 2019. -- 359 pages ; 23 cm
PL4378.9 .D182123 D86 2019 -- Kroch Library Asia
Nghiên cứu, lí luận, phê bình văn học ở Nam Bộ thời kì 1865-1954
Nghiên cứu, lí luận, phê bình văn học ở Nam Bộ thời kì 1865-1954 / Nguyễn Thị Thanh Xuân (chủ biên) [and fourteen others].
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2018. -- 827 pages ; 24 cm
PL4378.85 .S672 N75 2018 -- Kroch Library Asia
Có thể có, có thể không
Có thể có, có thể không : tập truyện ngắn / Y Ban.
Nhà xuất bản Trẻ, 2019. -- 175 pages ; 20 cm
PL4389 .Y103 C65 2019 -- Kroch Library Asia
Những truyện hay viết cho thiếu nhi
Những truyện hay viết cho thiếu nhi / Tô Hoài.
Nhà xuất bản Kim đồng, 2017. -- 302 pages : illustrations ; 21 cm
PL4389 .T63 N54 2017 -- Kroch Library Asia
Số đỏ
Số đỏ / Vũ Trọng Phụng.
Nhà xuất bản Kim đồng, 2019. -- 236 pages : illustrations ; 19 cm
PL4389 .V98 S6 2019 -- Kroch Library Asia
Tết của tù đàn bà
Tết của tù đàn bà : truyện ngắn / Nguyên Hồng.
Nhà xuất bản Văn học, 2019. -- 198 pages ; 21 cm
PL4389 .N5641 T37 2019 -- Kroch Library Asia
Truyện ngắn Nam Cao
Truyện ngắn Nam Cao / Nam Cao.
Nhà xuất bản Kim đồng, 2019. -- 206 pages : illustrations ; 19 cm
PL4389 .N17 T74 2019 -- Kroch Library Asia
Tuỏ̂i ngọc ngày chưa xưa
Tuỏ̂i ngọc ngày chưa xưa : đoản văn và truyện / Nguyễn Thị Minh Ngọc.
Nhà xuất bản Văn hóa-văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 2018. -- 119 pages : illustrations ; 17 cm
PL4389.3 .T41537 T86 2018 -- Kroch Library Asia
Tuỏ̂i thơ dữ dội
Tuỏ̂i thơ dữ dội / Phùng Quán.
Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019. -- 2 volumes (398, 398 pages) ; 21 cm
PL4390.26 .H93 T9 2019 -- Kroch Library Asia
Dravidian syntax
Dravidian syntax : a comparative study / Rose Mary A..
[unknown publisher], 1991. -- 431 leaves ; 30 cm
Oversize PL4603 .R67 1991 + -- Kroch Library Asia
Malayalam and English dictionary
A Malayalam and English dictionary / by Rev. H. Gundert.
Sahitya Pravarthaka, 1962. -- 988 pages, 1 unnumbered leaf of plates : portrait ; 26 cm
PL4716 .G863 1962 -- Kroch Library Asia
Diary of a Malayali madman
Diary of a Malayali madman / N. Prabhakaran ; translated from the Malayalam by Jayasree Kalathil.
Harper Perennial, 2019. -- 254 pages ; 20 cm
PL4718.9 .P65 A2 2019 -- Kroch Library Asia
Tamil-English dictionary.
Tamil-English dictionary.
St. Joseph's Catholic Press, 1950. -- 419 pages ; 20 cm
PL4756 .T34 1950 -- Kroch Library Asia
Tamil̲ ilakkiyattil Muslim aṭaiyāḷam
Tamil̲ ilakkiyattil Muslim aṭaiyāḷam : Pērāciriyar Ma. Mu. Uvais nin̲aivuk karuttaraṅka cir̲appu veḷiyīṭu / patippāciriyarkaḷ R̲amīs Aptullā, Ka. Irakuparan̲ = Tamil ilakkiyaththil Muslim adaiyaalam / edited by Rameez Abdulla, K. Raguparan.
Mol̲littur̲ai, Ilaṅkait Ten̲kil̲akkup Palkalaikkal̲akam, 2017. -- xx, 219 pages ; 22 cm
PL4758 .T25573 2017 -- Kroch Library Asia
Cāmpal pūtta vān̲amum cila naṭcattiraṅkaḷum
Cāmpal pūtta vān̲amum cila naṭcattiraṅkaḷum : cirukataikaḷ / Kor̲r̲ai Pi. Kiruṣṇān̲antan̲ = Saampal pooththa vanamum sila natsathirankalum : (short stories) / Kotrai. P. Krishnananthan.
Jīvanati, 2017. -- 120 pages ; 21 cm
PL4758.9 .K55153 C36 2017 -- Kroch Library Asia
Colla vēṇṭiya kataikaḷ
Colla vēṇṭiya kataikaḷ / Murukapūpati = Sollavendiya kathaikal / L. Murugapoopathy.
Jīvanati, 2017. -- vi, 134 pages ; 21 cm
PL4758.9 .M7919 C65 2017 -- Kroch Library Asia
Collimuṭiyātavai
Collimuṭiyātavai / Jeyamōkan̲ = Sollimudiyathavai : essays / Jeyamohan.
Nar̲r̲in̲ai Patippakam, 2017. -- 160 pages ; 22 cm
PL4758.9 .J4569 C65 2017 -- Kroch Library Asia
Irāvaṇēcan̲
Irāvaṇēcan̲ : Maṭṭakkaḷappin̲ vaṭamōṭikkūttin̲ āṭal pāṭalkaḷai aṭippaṭaiyākak koṇṭa or putiya nāṭakam / Pērāciriyar Ci. Maun̲akuru = Raavanesan / by Prof. S. Mounaguru.
Kumaran̲ Puttaka Illam, 2016. -- xxii, 97 pages : illustrations ; 22 cm
PL4758.9 .M38 I73 2016 -- Kroch Library Asia
Linguistic and critical study of Appar Tēvāram (hymns)
A linguistic and critical study of Appar Tēvāram (hymns) / thesis submitted for the degree of doctor of philosophy (by) C. Singaravelu, Center of Advanced Study in Linguistics.
[unknown publisher], 1972. -- 564 leaves ; 29 cm
Oversize PL4758.9 .A65 Z88 1972 + -- Kroch Library Asia
Tal̲umpu
Tal̲umpu : (iru nāvalkaḷ) / Mā. Pālaciṅkam = Thazumpu : two short fictions / M. Balasingham.
Puravalar Puttakap Pūṅkā, 2016. -- 196 pages ; 22 cm
PL4758.9 .P2375 T35 2016 -- Kroch Library Asia
Yāl̲ppāṇa man̲n̲ar nir̲uviya Tamil̲ccaṅkam
Yāl̲ppāṇa man̲n̲ar nir̲uviya Tamil̲ccaṅkam / Ñān̲am Pālaccantiran̲ = 'Yalppana manner niruviya Thamil Sangam' / Gnanam Balachandran.
Ñān̲am Patippakam, 2015. -- vii, 51 pages : illustrations ; 22 cm.
PL4758.85 .S722 P35 2015 -- Kroch Library Asia
Dictionary, Telugu and English
A dictionary, Telugu and English : explaining the colloquial style used in business and the poetical dialect, with explanations in English and in Telugu. / by Charles Philip Brown.
Andhra Pradesh Sahithya Akademi, 1966. -- xxi, 1330, xxxii, 131 pages ; 26 cm
PL4776 .B7 1966 -- Kroch Library Asia
Pemilihan bahasa Tobati-bahasa Indonesia di kalangan penutur jati bahasa Tobati
Pemilihan bahasa Tobati-bahasa Indonesia di kalangan penutur jati bahasa Tobati / penyusun, Sitti Mariati S., S.S. [and three others] ; penyunting, Supriyanto Widodo.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Papua, 2017. -- xviii, 162 pages ; 21 cm
PL5051 .P46 2017 -- Kroch Library Asia
Prosiding Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia
Prosiding Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia (KIMLI) 2018 / penyunting, Katharina Endriati Sukamto.
Universitas Papua, 2018. -- vi, 347 pages : illustrations ; 29 cm
PL5051 .M37 S85 2018 + -- Kroch Library Asia
Anthologi puisi
Anthologi puisi / Yunarni Siregar (editor) and Departemen Agama Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta.
Departemen agama madrasah aliyah negeri 4 Jakarta, 2016. -- vii, 78 pages ; 18 cm
PL5086 .A43 2016 -- Kroch Library Asia
Marhaban ya Ramadhan
Marhaban ya Ramadhan : antologi puisi 101 penyair Nusantara / pengantar, Abdul Hadi W.M.
Perkumpulan Rumah Seni Asnur, 2018. -- xvii, 330 pages : illustrations ; 21 cm
PL5086 .M38 2018 -- Kroch Library Asia
Sabilulungan berpuisi
Sabilulungan berpuisi / pengantar, Drs. H. Dede Amar, M.M. Pd., Drs. Syamsudin Hermawan, M.M. Pd., Idris Apandi.
Samudra Biru, 2018. -- 2 volumes ; 21 cm
PL5086 .S33 2018 -- Kroch Library Asia
Antologi puisi
Antologi puisi : saya adalah guru / Sumiati [and three others].
Badan Penerbit UNM, 2018. -- 77 pages : illustrations ; 20 cm
PL5089 .S85 A82 2018 -- Kroch Library Asia
Bahwa cinta itu ada
Bahwa cinta itu ada / 3G Gading-gading Ganesha Dermawan Wibisono.
Diterbitkan atas kerja sama Ganesha Creative Industry [dan] Mizan Kronik Zaman Baru, 2010. -- 390, [1] pages ; 21 cm
PL5089 .W53 B3 2010 -- Kroch Library Asia
Carang carang wisa
Carang carang wisa : novel / Tulus Setiyadi, S.T.P.
Pustaka Ilalang, 2018. -- iv, 160 pages : 21 cm
PL5089 .S4452 C3 2018 -- Kroch Library Asia
Dari lubuk Cimanuk ke muara kerinduan ke laut impian
Dari lubuk Cimanuk ke muara kerinduan ke laut impian : buku puisi / Faris Al Faisal.
Rumah Pustaka, 2018. -- xx, 146 pages ; 20 cm
PL5089 .F154 D3 2018 -- Kroch Library Asia
Kamus Pramoedya Ananta Toer
Kamus Pramoedya Ananta Toer / oleh Koesalah Soebagya Toer ; penyunting: Soesilo Toer.
Warning Books ; Pataba Press, 2018. -- v, 351 pages ; 19 cm
PL5089 .T8 Z459 2018 -- Kroch Library Asia
Loveandah
Loveandah : untaian berlian cinta dari Asmirandah / Asmirandah.
Qanita, 2012. -- 231, [4] p. : illustrations (chiefly color). ; 21 cm.
PL5089 .A76 2012 -- Kroch Library Asia
Mbrecew, perjuangan meraih cinta Urinyai
Mbrecew, perjuangan meraih cinta Urinyai / Mbre Wou = Mbrecew, fight for finding the true love of Urinyai / Mbre Wou.
Medium, 2014. -- 62 pages, 1 unnumbered leaf of plates : illustrations ; 20 cm
PL5089 .W68 M37 2014 -- Kroch Library Asia
Mei Merah 1998
Mei Merah 1998 : (kala arwah berkisah) : novel / Naning Pranoto.
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018. -- viii, 222 pages : illustrations ; 19 cm
PL5089 .P676 M45 2018 -- Kroch Library Asia
Memanjat bukit cahaya
Memanjat bukit cahaya : kumpulan cerpen sufistik / Kuswaidi Syafi'ie.
Basabasi, 2018. -- 146 pages ; 20 cm
PL5089 .S9225 M4 2018 -- Kroch Library Asia
Pitung
Pitung : kiprah jihad tujuh pendekar Betawi : sebuah novel / Rizki Ridyasmara ; penyunting, Woro Lestari, Diyah Rahma.
Salsabila, 2018. -- 358 pages : illustrations ; 21 cm
PL5089 .R545 P5 2018 -- Kroch Library Asia
Proses kreatif patung dan cerita-cerita lain
Proses kreatif patung dan cerita-cerita lain / Damiri Mahmud.
Dinas Perpustakaan dan Arsip, Provinsi Sumatera Utara, 2018. -- 192 pages ; 21 cm
PL5089 .M34 P7 2018 -- Kroch Library Asia
Puitikologi laut
Puitikologi laut : untold story behind WOC / Reiner Emyot Ointoe.
Yayasan Serat Manado, 2012. -- viii, 84 pages ; 18 cm
PL5089 .O36 P85 2012 -- Kroch Library Asia
Si Doel
Si Doel : the movie / Kinanti W.P.
Falcon Publishing, 2018. -- 220 pages ; 21 cm
PL5089 .K515 S5 2018 -- Kroch Library Asia
Svetsna & cerita-cerita lainnya
Svetsna & cerita-cerita lainnya / Pangerang P. Muda.
Mecca Publishing, 2018. -- iv, 177 pages ; 21 cm
PL5089 .M9315 S9 2018 -- Kroch Library Asia
Telapak air
Telapak air : sepilihan sajak, 2010-2012 / Soni Farid Maulana.
Penerbit Kosa Kata Kita, 2018. -- xii, 74 pages ; 21 cm
PL5089 .M38 T45 2018 -- Kroch Library Asia
Cerita-cerita sejarah dalam naskah Melayu
Cerita-cerita sejarah dalam naskah Melayu : alih aksara / oleh Didik Purwanto.
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2018. -- viii, 130 pages : illustrations ; 23 cm
PL5103 .P87 2018 -- Kroch Library Asia
Comparison of acoustic characteristics of Batubara and Langkat Malay dialects
The comparison of acoustic characteristics of Batubara and Langkat Malay dialects / Dr. Tengku Syarfina, M. Hum., Prof. Tengku Silvana Sinar, M.A., Ph. D.
Penerbit Mitra, 2013. -- viii, 84 pages : illustrations ; 21 cm
PL5128 .S94 S93 2013 -- Kroch Library Asia
Pantun
Pantun : the poetry of passion / Muhammad Haji Salleh.
University of Malaya Press, 2018. -- x, 108 pages : illustrations, facsimiles, maps ; 23 cm
PL5132 .M843 2018 -- Kroch Library Asia
Datoʼ Onn
Datoʼ Onn : janganlah aku kaulupakan / Saadiah Hj. Ibrahim.
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2016. -- 304 pages ; 19 cm.
PL5139 .S132 D38 2016 -- Kroch Library Asia
Pantun dari tujuh tanjung
Pantun dari tujuh tanjung / Muhammad Haji Salleh, sasterawan negara.
Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2018. -- xi, 97 pages : color illustrations ; 17 cm
PL5139 .M777 P36 2018 -- Kroch Library Asia
Dunung
Dunung : antologi esai sastra lan budaya Jawa penulis sastra dan budaya Jawa Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017.
Dinas Kebudayaan, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017. -- xii, 116 pages : illustrations ; 23 cm
PL5170 .D86 2017 -- Kroch Library Asia
Srawung
Srawung : antologi geguritan / penulis sastra dan budaya Jawa Daerah Istimewa Yogyakarta 2017.
Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017. -- xvi, 166 pages : illustrations ; 23 cm
PL5172 .S73 2017 -- Kroch Library Asia
Tepung
Tepung : antologi cerkak.
Dinas Kebudayaan, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017. -- xiii, 234 pages sca : illustrations ; 23 cm
PL5175 .T46 2017 -- Kroch Library Asia
Candramawa
Candramawa : antologi geguritan / Herry Abdi Gusti.
Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro makarya bareng Azzagrafika, Yogyakarta, 2017. -- xvi, 98 pages : illustration ; 21 cm
PL5179 .G87 C36 2017 -- Kroch Library Asia
Dalan sidhatan
Dalan sidhatan : kumpulan cerkak / Widodo Basuki.
Penerbit SatuKata Book, 2018. -- xiv, 134 pages ; 20 cm
PL5179 .B37 D3 2018 -- Kroch Library Asia
Dhadhung kepuntir
Dhadhung kepuntir : novel / Tulus Setiyadi, STP.
Pustaka Ilalang, 2018. -- iv, 160 pages ; 21 cm
PL5179 .S48 D43 2018 -- Kroch Library Asia
Kembang setaman PSJB 2018
Kembang setaman PSJB 2018 : kumpulan crita cekak lan geguritan / pangripta: Anggota Sanggar Sastra Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro (PSJB) : Sri Setya Rahayu [and eighteen others] ; edtor: Hary Nugroho, Ekwanto Pujo Purnomo, S.Pd.
Sanggar Sastra, Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro (PSJB) ; Penerbit Majas, 2018. -- 200 pages : illustrations ; 21 cm
PL5179 .R34 K46 2018 -- Kroch Library Asia
Kidung langit
Kidung langit : antologi geguritan / Nono Warnono.
Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro, 2018. -- xvi, 162 pages : illustration ; 21 cm
PL5179 .W37 K53 2018 -- Kroch Library Asia
Klamat
Klamat : kumpulan crita cekak kadurjanan / Tiwiek S.A.
Penerbit Paramarta Trenggalek, 2018. -- v, 274 pages ; 21 cm
PL5179 .T595 K5 2018 -- Kroch Library Asia
Lintang panjer esuk
Lintang panjer esuk : kumpulan crita cekak / J.F.X. Hoery.
Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro ; Azzagrafika, 2018. -- xii, 148 pages ; 21 cm
PL5179 .H64 L56 2018 -- Kroch Library Asia
Mintarsih
Mintarsih : ledhek pepujanku / Tulus Setiyadi, STP.
Pustaka Ilalang, 2018. -- iv, 156 pages : 21 cm
PL5179 .S48 M56 2018 -- Kroch Library Asia
Pedhut kembang desa
Pedhut kembang desa : novel / Tulus Setiyadi, STP.
Pustaka Ilalang, 2018. -- iv, 147 pages : 21 cm
PL5179 .S48 P43 2018 -- Kroch Library Asia
Rembulan kalangan
Rembulan kalangan : novel Basa Jawa / Ariesta Widya.
Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro (PSJB), 2018. -- viii, 154 pages : illustration ; 21 cm
PL5179 .W53 R46 2018 -- Kroch Library Asia
Tumelung ing wewaler
Tumelung ing wewaler : antologi crita cekak / déning, Harwimuka.
Surya Samudra, 2018. -- v, 169 pages : illustration ; 21 cm
PL5179 .H37 T86 2018 -- Kroch Library Asia
Kupu-kupu kuning ngindang di Candi Dasa
Kupu-kupu kuning ngindang di Candi Dasa / I Ketut Sandiyasa.
Pustaka Ekspresi, 2018. -- v, 95 pages ; 21 cm
PL5224 .S26 K87 2018 -- Kroch Library Asia
Silunglung
Silunglung : pupulan puisi Bali modérn / I Nengah Jati.
Pustaka Ekspresi, 2018. -- v, 75 pages ; 21 cm
PL5224 .J38 S55 2018 -- Kroch Library Asia
101 cerita di balik kota kembang
101 cerita di balik kota kembang : antologi cerpen / editor, Sudarwati, S. Pd.
Badan Penerbit UNM, 2018. -- xii, 272 pages ; 21 cm
PL5454 .A2 S83 2018 -- Kroch Library Asia
Grammar of Lenakel
A grammar of Lenakel / by John Lynch.
Dept. of Linguistics, Research School of Pacific Studies, Australian National University, 1978. -- vi, 135 pages ; 25 cm.
PL6316 .T3595 L438 -- Kroch Library Asia

PN. Literature (General) (16 items)RSS

In the land of buried tongues
In the land of buried tongues : testimonies and literary narratives of the war of liberation of Bangladesh / Chaity Das.
Oxford University Press, 2017. -- xx, 337 pages : illustrations ; 23 cm
PN56.3 .B28 D28 2017 -- Kroch Library Asia
Khūmư̄ nakkhīan
คู่มือนักเขียน / เขียนโดย จรูญพร ปรปักษ์ประลัย.
Khūmư̄ nakkhīan / khīan dōi Čharūnphō̜n Pō̜rapakpralai.
Samnakphim Sǣngdāo, 2019. -- 351 pages ; 23 cm
PN151 .C42 2019 -- Kroch Library Asia
Powers of the real
Powers of the real : cinema, gender, and emotion in interwar Japan / Diane Wei Lewis.
Published by the Harvard University Asia Center, 2019. -- xiii, 267 pages : illustrations ; 24 cm.
PN1993.5 .J3 L48 2019 -- Kroch Library Asia
3rd Dhaka International Conference on Women in Cinema
3rd Dhaka International Conference on Women in Cinema : 13-14 January 2017 / organized by Rainbow Film Society ; editor, M. Shafiqur Rahman.
Rainbow Film Society, 2017. -- 95 pages : illustrations ; 24 cm
PN1995.9 .W6 D48 2017 -- Kroch Library Asia
Shyam Benegal's India
Shyam Benegal's India : alternative images / Vivek Sachdeva.
Routledge, 2020. -- ix, 185 pages ; 24 cm
PN1998.3 .B467 S23 2020 -- Kroch Library Asia
Bhagavata mela
Bhagavata mela : my tryst with tradition / Indumati Raman ; foreword by Shanta Gokhale.
Indus Source Books, 2018. -- xviii, 297 pages, 30 unnumbered pages of plates : illustrations (black and white, and colour) ; 24 cm
PN2885 .T3 I53 2018 -- Kroch Library Asia
Kisah hidup seniman agung P. Ramlee
Kisah hidup seniman agung P. Ramlee / sasterawan negara, Abdullah Hussain.
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2016. -- vii, 279 pages ; 22 cm
PN2899.8 .P73 A34 2016 -- Kroch Library Asia
Shinchō no kōza
志ん朝の高座 / 横井洋司写真 ; 京須偕充文.
Shinchō no kōza / Yokoi Yōji shashin ; Kyōsu Tomomitsu bun.
Chikuma Shobō, 2005. -- 252 pages : illustrations (some color) ; 22 cm
PN2928 .K595 K96 2005 -- Kroch Library Asia
Tatekawa Danshi jiden kyōki arite
立川談志自伝狂気ありて / 立川談志.
Tatekawa Danshi jiden kyōki arite / Tatekawa Danshi.
Aki Shobō, 2012. -- 275 pages, [16] pages of plates : illustrations (some color) ; 22 cm
PN2928 .T38 A3 2012 -- Kroch Library Asia
Mei li ji ti ji yi
美丽集体记忆 / 许永顺.
Mei li ji ti ji yi / Xu Yongshun.
Xu Yongshun gong zuo ting, 2018. -- 52 pages : illustrations (some color), maps ; 25 cm
PN2960 .S5 X828 2018 -- Kroch Library Asia
Ta men
她门 / 联合编剧 林志坚, 刘晓义 = The Bride always knocks twice / co-written by Jonathan Lim, Liu Xiaoyi.
Ta men / lian he bian ju Lin Zhijian, Liu Xiaoyi = The Bride always knocks twice / co-written by Jonathan Lim, Liu Xiaoyi.
Shi jian ju chang, 2015. -- xxiii, 152 pages : color illustrations ; 21 cm.
PN2960 .S55 T35 2015 -- Kroch Library Asia
Taishū shakaika to chishikijin
大衆社会化と知識人 : 長谷川如是閑とその時代 / 古川江里子.
Taishū shakaika to chishikijin : Hasegawa Nyozekan to sono jidai / Furukawa Eriko.
Fuyō Shobō Shuppan, 2004. -- 352 pages ; 22 cm
PN5406 .H3 F87 2004 -- Kroch Library Asia
Agos
Agos : modern European writers in Filipino / mga kuwentong pinili ni Jaroslav Olša, Jr. ; tagasalin Susana B. Borrero.
Inilathala at ipinamamahagi ng Anvil Publishing, 2018. -- xvii, 231 pages ; 21 cm
PN6120.2 .A36 2018 -- Kroch Library Asia
Peneliti membanyol
Peneliti membanyol / Sukendra Martha ; penyunting: Budiman.
Penerbit Buku Ilmiah Populer, 2005. -- xix, 180 pages : illustrations ; 17 cm
PN6231 .L35 M37 2005 -- Kroch Library Asia
Nagi no oitoma
凪のお暇 = Nagi's long vacation / コナリミサト.
Nagi no oitoma = Nagi's long vacation / Konari Misato.
Akitashoten, 2017-. -- volumes : chiefly illustrations ; 19 cm.
PN6790 .J33 K6778 N34 2017 -- Kroch Library Asia
Wept'un ŭi sŏsa konggan
[Wep]툰 의 서사 공간 / 양 혜림.
Wept'un ŭi sŏsa konggan / Yang Hye-rim.
K'ŏmyunik'eisyŏn p\Puksŭ, 2019. -- xvii, 94 pages ; 19 cm.
PN6790 .K6 Y36 2019 -- Kroch Library Asia

PQ. French literature - Italian literature - Spanish literature - Portuguese literature (1 item)RSS

Qu'est-ce qui est plus grand?
Qu'est-ce qui est plus grand? / Huwaida Ishaaq ; illustrated by Cristina Nance Yong.
Heartwrite Publishing, 2016. -- 26 pages : color illustrations ; 24 cm
PQ3979.3 .H89 Q47 2016 -- Kroch Library Asia

PR. English literature (13 items)RSS

Rama and Sita.
Rama and Sita.
Associated Newspapers of Ceylon, 1964. -- 64 pages ; 19 cm
PR6057 .U47 R3 -- Kroch Library Asia
Lost cūlavaṃsa, or The un importance of being earnest about Aryan & Dravidian
The lost cūlavaṃsa, or The un importance of being earnest about Aryan & Dravidian / Ernest Macintyre.
Vijitha Yapa Publications, 2016. -- xiii, 94 pages, 4 unnumbered pages, 8 unnumbered pages of plates : color illustrations, portrait ; 21 cm
PR9440.9 .M32 L67 2016 -- Kroch Library Asia
Narratives of deconstruction
Narratives of deconstruction : a postcolonial study of select dalit novels / by U.S. Saranya.
Kalpaz, 2018. -- 163 pages ; 23 cm
PR9492.5 .D35 S27 2018 -- Kroch Library Asia
Dev & Simran
Dev & Simran : a novel / Eunice De Souza.
Penguin Books, 2003. -- 127 pages ; 19 cm
PR9499.3 .D43 D483 2003 -- Kroch Library Asia
Beckoning isle
The beckoning isle : the real special forces story / Abhay Narayan Sapru.
Wisdom Tree, 2017. -- xix, 157 pages : illustration, map ; 21 cm
PR9499.4 .S263 B43 2017 -- Kroch Library Asia
Goodbye Freddie Mercury
Goodbye Freddie Mercury / Nadia Akbar.
Penguin Random House India, 2018. -- 340 pages ; 21 cm
PR9499.4 .A42 G6 2018 -- Kroch Library Asia
Sun and two seas
The sun and two seas / Vikramajit Ram.
Speaking Tiger, 2016. -- 265 pages ; 21 cm
PR9499.4 .R36 S86 2016 -- Kroch Library Asia
Until the lions
Until the lions : echoes from the Mahabharata / Karthika Naïr.
Archipelago Books, 2019. -- ix, 284 pages ; 23 cm
PR9499.4 .K3774 A6 2019 -- Kroch Library Asia
When the crows visit
When the crows visit / Anupama Chandrasekhar.
Nick Hern Books, 2019. -- 100 pages ; 20 cm
PR9499.4 .C44 W44 2019 -- Kroch Library Asia
Afterimage
Afterimage / poems by Werner Kho.
Math Paper Press, 2018. -- 41 pages ; 21 cm
PR9570 .S53 K4533 2018 -- Kroch Library Asia
Regarding
Regarding / Madeleine Lee.
National Gallery Singapore, 2018. -- 70 pages : chiefly color illustrations ; 20 cm
PR9570 .S53 L394 2018 -- Kroch Library Asia
Romancing the language
Romancing the language : a writer's lasting love affair with English / Catherine Lim.
Marshall Cavendish Editions, 2018. -- 156 pages : portrait ; 20 cm
PR9570 .S53 L477 2018 -- Kroch Library Asia
Singapore Literature Prize.
Singapore Literature Prize.
Singapore Book Council Limited, 2018. -- 264 pages : color illustrations ; 21 x 22 cm.
Oversize PR9570 .S52 S56 2018 + -- Kroch Library Asia

PZ. Fiction and juvenile belles lettres (7 items)RSS

Ăn ngoan đẻ̂ lớn
Ăn ngoan đẻ̂ lớn / Lê Lan Anh ; Kim Ngân minh họa.
Nhà xuất bản Trẻ, 2019. -- 35 pages : color illustrations ; 23 cm
PZ90 .V6 L4387 2019 -- Kroch Library Asia
Khi mẹ vắng nhà
Khi mẹ vắng nhà / Lê Lan Anh ; Kim Ngân minh họa.
Nhà xuất bản Trẻ, 2019. -- 34 pages : color illustrations ; 23 cm
PZ90 .V6 L43872 2019 -- Kroch Library Asia
Lớn lên theo từng chuyến đi
Lớn lên theo từng chuyến đi / Lê Lan Anh ; OTB Creative minh họa.
Nhà xuất bản Trẻ, 2019. -- 39 pages : color illustrations ; 23 cm
PZ90 .V6 L43873 2019 -- Kroch Library Asia
Những câu chuyện về Mèo
Những câu chuyện về Mèo / Nhiều tác giả ; Thúy Toàn biên soạn.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2019. -- 141 pages ; 21 cm
PZ90 .V6 N54978 2019 -- Kroch Library Asia
Truyện kẻ̂ về lòng vị tha
Truyện kẻ̂ về lòng vị tha / Quang Lân (sưu tầm và tuyển chọn).
Nhà xuất bản Dân trí, 2018. -- 199 pages : illustrations ; 21 cm
PZ90 .V6 T86234 2018 -- Kroch Library Asia
Truyện kẻ̂ về sự công bằng
Truyện kẻ̂ về sự công bằng / Quang Lân (sưu tầm và tuyển chọn).
Nhà xuất bản Dân trí, 2018. -- 203 pages : illustrations ; cm
PZ90 .V6 T862424 2018 -- Kroch Library Asia
Truyện kẻ̂ về ước mơ, khát vọng
Truyện kẻ̂ về ước mơ, khát vọng / Quang Lân (sưu tầm và tuyển chọn).
Nhà xuất bản Dân trí, 2018. -- 199 pages : illustrations ; 21 cm
PZ90 .V6 T862345 2018 -- Kroch Library Asia

Q. Science (1 item)RSS

Sengklekman
Sengklekman : apakah benar bumi itu datar? : komik pintar / Original creator: Julian Syahputra; Penulis Naskah: Rafly Nugroho, Yahya Muhaimin.
PT Elex Media Komputindo, 2018. -- 1 volume (unpaged) : chiefly illustrations ; 22 cm
Q163 .S93 2018 -- Kroch Library Asia

QA. Mathematics (1 item)RSS

Bǣphīan lēk san pathom pī thī sō̜ng
Bǣphīan lēk san pathom pī thī sō̜ng / khō̜ng Kōng Vitthanyākān Kasūang Sưksāthikān.
Kōng Vitthanyākān, Kasūang Sưksāthikān, 1965. -- 149 pages : color illustrations ; 21 cm
QA107 .B24 1965 -- Kroch Library Asia

QC. Physics (1 item)RSS

Hokkyoku o meguru kikō hendō no seijigaku
北極をめぐる気候変動の政治学 : 反所有的コモンズ論の試み / 片山博文著.
Hokkyoku o meguru kikō hendō no seijigaku : hanshoyūteki komonzuron no kokoromi / Katayama Hirofumi cho.
Bunshindō, 2014. -- ii, 261 pages : illustrations ; 22 cm
QC994.8 .K38 2014 -- Kroch Library Asia

QE. Geology (1 item)RSS

Making of geology in India
The making of geology in India : a historical study in science and colonialism 1767-1856 / Dr. Sujaya Sarkar.
Progressive Publishers, 2016. -- 400 pages : illustrations (black and white), maps (black and white) ; 22 cm
QE295 .S27 2016 -- Kroch Library Asia

QH. Natural history - Biology (1 item)RSS

Rehabilitasi terumbu karang
Rehabilitasi terumbu karang / oleh Guntur, Abu Bakar Sambah, A. A. Jaziri.
UB Press, 2018. -- xvii, 119 pages ; 24 cm
QH77 .I5 G86 2018 -- Kroch Library Asia

QK. Botany (1 item)RSS

Tumbuhan obat Papua
Tumbuhan obat Papua : potensi dan pemanfaatannya / Suharnao, Rosye H. R. Tanjung dan Maklon Warpur.
Aura Pustaka, 2011. -- viii, 164 p. ; 21 cm.
QK99 .I5 S84 2011 -- Kroch Library Asia

QL. Zoology (5 items)RSS

Avium
Avium : an endless journey through Sri Lankan wilds / Milinda Wattegedara, Raveendra Siriwardene, Sadeepa Gunawardana ; text editor, Sudheera Gunawardana.
Raveendra Siriwardene, 2016. -- 159 pages, 1 unnumbered page : color illustrations ; 26 x 27 cm
Oversize QL334 .C4 W38 2016 + -- Kroch Library Asia
Pedoman identifikasi dan pendataan hiu apendiks II CITES
Pedoman identifikasi dan pendataan hiu apendiks II CITES / penyusun, Didi Sadili [and four others] ; editor, Agus Dermawan.
Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, 2015. -- vi, 55 pages : color illustrations ; 21 cm.
QL638.9 .P43 2015 -- Kroch Library Asia
Pedoman pemanfaatan penyu dan habitatnya sebagai obyek wisata dan edukasi yang berkelanjutan.
Pedoman pemanfaatan penyu dan habitatnya sebagai obyek wisata dan edukasi yang berkelanjutan.
Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015. -- vii, 52 pages : color illustrations ; 21 cm.
QL666 .C5 P43 2015 -- Kroch Library Asia
Birds of Terengganu
Birds of Terengganu : burung-burung di negeri Terengganu / text & photography Anuar McAfee.
Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin, 2017. -- 157 pages : color illustrations ; 19 cm
QL691 .M4 A58 2017 -- Kroch Library Asia
Những câu chuyện về Chuột
Những câu chuyện về Chuột / Nhiều tác giả ; Thúy Toàn biên soạn.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2019. -- 136 pages ; 21 cm
QL737 .R6 N52 2019 -- Kroch Library Asia

QP. Physiology (1 item)RSS

Introduction to phonetics
Introduction to phonetics / by L.F. Brosnahan and Bertil Malmberg.
Cambridge University Press, 1979. -- ix, 243 pages : illustrations ; 22 cm
QP306 .B75 1976 -- Kroch Library Asia

R. Medicine (1 item)RSS

Piety, profession and sisterhood
Piety, profession and sisterhood : medical women and female medical education in nineteenth century India / Jharna Gourlay.
KP Bagchi & Company, 2018. -- xx, 348 pages : illustrations ; 22 cm
R814 .A6 G68 2018 -- Kroch Library Asia

RA. Public aspects of medicine (10 items)RSS

Report on assesment of health financing system in selected districts and municipalities, 2008
Report on assesment of health financing system in selected districts and municipalities, 2008 / team research, Ascobat Gani [and ten others].
Australia Indonesia Partnership, 2008. -- ix, 113, ix, 109 pages : illustrations ; 21 cm
RA410.55 .I5 G36 2008 -- Kroch Library Asia
Sanitation in India
Sanitation in India : a socio-cultural study / edited by Prof. Binod Kumar Choudhary.
Jnanada Prakashan (P&D) in association with National Institute of Cleanliness Education and Research (NICER), 2018. -- xi, 272 pages : illustrations (black and white), maps (black and white) ; 24 cm
RA567.5 .I4 N38 2013 -- Kroch Library Asia
National HIV and AIDS strategy and action plan, 2010-2014
National HIV and AIDS strategy and action plan, 2010-2014 : the attachment to the regulation of Coordinating Minister for People's Welfare as Chair of National AIDS Commission no. 08/PER/Menko/Kesra/2010.
Indonesian National AIDS Commission, 2010. -- xvi, 94 pages : color illustrations ; 25 cm
RA643.86 .I5 S74313 2010 -- Kroch Library Asia
Panduan pengintegrasian gender dalam kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah.
Panduan pengintegrasian gender dalam kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Republik Indonesia, 2015. -- viii, 105 pages : colour illustrations ; 21 x 21 cm
Oversize RA643.86 .I5 P364 2015 + -- Kroch Library Asia
Mid-term program performance evaluation
Mid-term program performance evaluation : community empowerment of people against tuberculosis : #AID-497-A-13-00003, #AID-497-A-13-00007,#AID-497-A-13-00011.
USAID, 2016. -- 108 pages : color maps ; 30 cm.
Oversize RA644 .T7 M53 2016 + -- Kroch Library Asia
Nghỉ hưu là sự khởi đầu
Nghỉ hưu là sự khởi đầu : sống vui khỏe hạnh phúc / Bác sĩ Trần Văn Năm nguyên Phó Viện trưởng điều hành Viện y dược học Dân tộc TP. Hồ Chí Minh..
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2019. -- 122 pages : illustrations ; 21 cm
RA777.6 .T73 2019 -- Kroch Library Asia
Kesihatan wanita pada usia emas
Kesihatan wanita pada usia emas : kenyataan dan harapan / Nik Hazlina Nik Hussain.
Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2018. -- xii, 217 pages : illustrations ; 24 cm
RA778 .H39 2018 -- Kroch Library Asia
Psychological impact of the partition of India
The psychological impact of the partition of India / edited by Sanjeev Jain, Alok Sarin.
SAGE Publications India, Pvt Ltd, 2018. -- xvi, 241 pages ; 22 cm
RA790.7 .I5 P79 2018 -- Kroch Library Asia
"million dollar" leg
The "million dollar" leg : medical misadventures / Lee Soh Hong.
Cancerstory.com, 2014. -- xi, 84 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
RA990 .S55 L44 2014 -- Kroch Library Asia
Lucky ones
Lucky ones : a life worth living / Lee Soh Hong, FCCA, founder of Cancerstory.com.
Cancerstory.com, 2017. -- iv, 80 pages : illustrations ; 21 cm
RA990 .S55 L447 2017 -- Kroch Library Asia

RC. Internal medicine (2 items)RSS

Shamans, mystics, and doctors
Shamans, mystics, and doctors : a psychological inquiry into India and its healing traditions / Sudhir Kakar.
Knopf, 1982. -- x, 306 p. : ill. ; 22 cm.
RC451 .I4 K13 -- Kroch Library Asia
Pedoman pelayanan gizi bagi ODHA.
Pedoman pelayanan gizi bagi ODHA.
Kementerian Kesehatan RI, 2014. -- vi, 70 pages : illustrations ; 21 cm
RC606.6 .P44 2014 -- Kroch Library Asia

RG. Gynecology and obstetrics (1 item)RSS

Women and Himalayan society
Women and Himalayan society : an anthology of social-anthropological essays / Dr. Bina Saklani.
Sarita Book House, 2018. -- viii, 272 pages, 15 unnumbered pages of plates : illustrations (colour), map ; 22 cm
RG106.4 .I4 S25 2018 -- Kroch Library Asia

RJ. Pediatrics (1 item)RSS

Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng
Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng / BS. Đỗ Hồng Ngọc.
Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019. -- 392 pages : illustrations ; 21 cm
RJ61 .D63 2019 -- Kroch Library Asia

RM. Therapeutics. Pharmacology (2 items)RSS

Kamus farmasi farmakologi.
Kamus farmasi farmakologi.
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015. -- xvi, 111 pages ; 22 cm.
RM36 .K36 2015 -- Kroch Library Asia
Eat clean
Eat clean : thực đơn 14 ngày thanh lọc cơ thể và giảm cân / Health coach Quỳnh Nga ; minh họa, Deto Concept.
Nhà xuất bản Thế giới, 2019. -- 159 pages : color illustrations ; 24 cm.
RM222.2 .Q89 2019 -- Kroch Library Asia

S. Agriculture (1 item)RSS

Agroecology for sustainable food systems
Agroecology for sustainable food systems / Lim Li Ching.
Third World Network, 2018. -- viii, 19 pages ; 21 cm.
S494.5 .S86 L56 2018 -- Kroch Library Asia

SB. Plant culture (4 items)RSS

Yŏnkkot ŭi munpŏp
연꽃 의 문법 : 동서 비교 문화론 = The grammar of a lotus flower / 편 무영.
Yŏnkkot ŭi munpŏp : tongsŏ pigyo munhwaron = The grammar of a lotus flower / P'yŏn Mu-yŏng.
Minsogwŏn, 2019. -- 349 pages : illustrations ; 23 cm.
SB205 .L7 P96 2019 -- Kroch Library Asia
Medicinal forest
Medicinal forest / editor, MP Mazura.
Forest Research Institute Malaysia, 2016-. -- 1 volume : illustrations ; 28 cm
Oversize SB294 .M4 M43 2016 + -- Kroch Library Asia
ʻĀnāčhak phak phư̄nthin
อาณาจักรผักพื้นถิ่น / วัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด, บรรณาธิการ ; โสภา ศรีสำราญ, เรียบเรียง.
ʻĀnāčhak phak phư̄nthin / Wanlaphā Wǣnwinlīanwāt, bannāthikān ; Sōphā Sīsamrān rīaprīang.
ʻInī Khrư̄akhāi Nawattakam Sākon, 2019. -- 208 pages ; 21 cm
SB320.8 .T5 S67 2019 -- Kroch Library Asia
Making the past present for the future
Making the past present for the future : integrated heritage conservation through Geopark model / edited by Rahimah Abdul Aziz, Ong Puay Liu, Sarah Aziz.
Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2017. -- 217 pages : illustrations, maps ; 23 cm
SB484 .M3 M35 2017 -- Kroch Library Asia

SF. Animal culture (1 item)RSS

Nala cat
Nala cat / วรีสิริ เมธาจิตติพันธ์, เรื่องและภาพ.
Nala cat / Warīsiri Mēthāčhittiphan, rư̄ang læ phāp.
Samnakphim Sapring Buk, 2015. -- 134 pages : color illustrations ; 19 cm
SF445.5 .W27 2015 -- Kroch Library Asia

SH. Aquaculture. Fisheries. Angling (1 item)RSS

Pengelolaan sumberdaya perikanan pelagis
Pengelolaan sumberdaya perikanan pelagis / oleh: Aida Sartimbul [and seven others].
UB Press, 2017. -- xxiii, 208 pages : illustrations (some color); maps (some color) ; 24 cm
SH307 .I5 S27 2017 -- Kroch Library Asia

TD. Environmental technology. Sanitary engineering (1 item)RSS

Sanitasi di Indonesia timur
Sanitasi di Indonesia timur : keberlanjutan dan inovasi kebijakan / oleh Anggun Trisnanto.
UB Press, 2017. -- xxvi, 139 pages ; 24 cm
TD113 .I55 T75 2017 -- Kroch Library Asia

TN. Mining engineering. Metallurgy (1 item)RSS

Lumpur Lapindo
Lumpur Lapindo : studi kasus gerakan sosial korban bencana lumpur Lapindo / Dr. Oman Sukmana, M. Si.
Suluh Media, 2018. -- xxiii, 290 pages : illustrations ; 24 cm
TN311 .S85 2018 -- Kroch Library Asia

TP. Chemical technology (1 item)RSS

"Genji monogatari" no iro jiten
「源氏物語」の色辞典 / 吉岡幸雄.
"Genji monogatari" no iro jiten / Yoshioka Sachio.
Shikōsha, 2008. -- 255 pages : color illustrations ; 22 cm
TP901 .Y67 2008 -- Kroch Library Asia

TR. Photography (1 item)RSS

Alam pustaka
Alam pustaka = the world of pustaka / [Pharo Abd. Hakim, Saiee Driss, Mahmud Yusop] ; translated by Salleh Sulaiman.
Pustaka Negeri Sarawak, 2015. -- 200 pages : color illustrations ; 25 cm
TR721 A43 2015 -- Kroch Library Asia

TX. Home economics (8 items)RSS

Dinh dưỡng dành cho ngôi sao bóng đá
Dinh dưỡng dành cho ngôi sao bóng đá / Nguyễn Nguyên và Nhóm chuyên gia dinh dưỡng NutiFood.
Nhà xuất bản Trẻ, 2019. -- 191 pages : color illustrations ; 20 cm
TX361 .A8 N48 2019 -- Kroch Library Asia
Vào bếp nấu ăn săn ngay điểm tốt
Vào bếp nấu ăn săn ngay điểm tốt / Đỗ Xuân Thảo, Phan Thị Hồ Điệp ; Cloud Pillow Studio minh họa.
Nhà xuất bản Lao động : Thaihabooks, 2019. -- 101 pages : color illustrations ; 24 cm
TX652.5 .D65 2019 -- Kroch Library Asia
Kỹ thuật chế biến
Kỹ thuật chế biến : Bún, mì, cháo, phở... / Nguyễn Dzoãn Cả̂m Vân.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019. -- 175 pages : color illustrations ; 21 cm
TX724.5 .V6 N54365 2019 -- Kroch Library Asia
Selayang pandang kuliner Indonesia
Selayang pandang kuliner Indonesia : peran media cetak & lembaga kuliner : +100 resep hidangan nusantara . / penulis: Tuti Soenardi [and seven others] ; editor: Intarina Hardiman.
PT Gramedia Pustaka Utama, 2018. -- 260 pages : illustrations ; 24 cm
TX724.5 .I5 S645 2018 -- Kroch Library Asia
Three dishes one soup
Three dishes one soup : inside the Singapore kitchen / Lace Zhang.
Marshall Cavendish Cuisine, 2018. -- 107 pages : colour illustrations ; 26 cm
Oversize TX724.5 .S55 Z43 2018 + -- Kroch Library Asia
ʻĀhān pen yā
อาหารเป็นยา / ศรีสมร คงพันธุ์
ʻĀhān pen yā / Sīsamō̜n Khongphan.
Bō̜risat Sō̜. Sō̜. Sō̜. Sō̜., 2017. -- 138 pages : color illustrations ; 22 cm
TX724.5 .T5 S522 2017 -- Kroch Library Asia
30 thực đơn ăn chay giúp giảm béo
30 thực đơn ăn chay giúp giảm béo / Quỳnh Hương.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019. -- 183 pages : color illustrations ; 21 cm
TX837 .Q95 A16 2019 -- Kroch Library Asia
Những món chay ngon
Những món chay ngon : 30 công thức nấu ăn của Yanny / Yanny Đặng.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019. -- 63 pages : color illustrations ; 21 cm.
TX837 .Y38 N48 2019 -- Kroch Library Asia

U. Military science (1 item)RSS

Atarashii sensō towa nanika
「新しい戦争」とは何か : 方法と戦略 / 川上高司編著.
Atarashii sensō towa nanika : hōhō to senryaku / Kawakami Takashi hencho.
Mineruba Shobō, 2016. -- ix, 330 pages : illustrations ; 21 cm
U21.2 .K39 2016 -- Kroch Library Asia

UA. Armies: Organization, distribution, military situation (6 items)RSS

Defence reforms
Defence reforms : a national imperative / editors, Gurmeet Kanwal, Neha Kohli.
Institute for Defence Studies and Analyses : Pentagon Press, 2018. -- xii, 248 pages : illustrations (black and white) ; 24 cm
UA840 .D435 2018 -- Kroch Library Asia
Bangladesh army in overseas operations
Bangladesh army in overseas operations / editorial board, Brigadier General Md. Tariqul Alam, ndc, psc, Colonel M Raquibul Haq, psc, Lieutenant Colonel Ali Reza Muhammad Asaduzzaman, psc, Major Md. Delwar Hossain, SPP, psc ; graphicsm Kazi Sujan.
Overseas Operations Directorate, Bangladesh Army Headquarters, 2017. -- 216 pages : color illustrations ; 21 x 29 cm
Oversize UA853 .B36 B25 2017 + -- Kroch Library Asia
Forgotten sentinels
The forgotten sentinels : the Sepoys of Malaya, Singapore & South-east Asia : the founding years, 18th to early 20th centuries / N. Nedumaran ; foreword by Field Marshal Sir John Chapple.
N. Nedumaran, 2017. -- 339 pages : illustrations (some color) ; 25 cm
UA853 .N35 N43 2017 -- Kroch Library Asia
Operasi Dwikora
Operasi Dwikora : sebuah perang yang terlupakan di Indonesia / Nino Oktorino ; penyunting, Eko Nugroho.
PT Elex Media Komputindo, 2018. -- 144 pages : illustrations, maps, photographs ; 24 cm.
UA853 .I5 O38 2018 -- Kroch Library Asia
Origins of the North Korean garrison state
Origins of the North Korean garrison state : the People's Army and the Korean War / Youngjun Kim.
Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2018. -- xxii, 248 pages: illustrations ; 24 cm.
UA853 .K5 K56 2018 -- Kroch Library Asia
Securitising Singapore
Securitising Singapore : state power and global threats management / Syed Mohammed Ad'ha Aljunied.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. -- xii, 201 pages ; 25 cm.
UA853 .S5 A45 2020 -- Kroch Library Asia

Z. Bibliography. Library science (2 items)RSS

Indian palaeography
Indian palaeography / by Ahmad Hasan Dani.
Munshiram Manoharlal, 1986. -- xxviii, 297 pages, 88 pages of plates ; 23 cm
Z115 .I3 D3 1986 -- Kroch Library Asia
Perpustakaan penggerak peradaban
Perpustakaan penggerak peradaban / Shaharom T.M. Sulaiman, Mohammad Fazli Baharuddin.
IM Books. Everything, 2016. -- 127 pages : illustrations (color) ; 24 cm
Z716.4 .S43 2016 -- Kroch Library Asia

~. [No Classification] (1 item)RSS

Chen Ziqian zuo pin (video)
陈子谦作品 : 881 = A Royston Tan film / 昭瑋電影公司 ; MediaCorp Raintree Pictures, Media Development Authority, Singapore, Zhao Wei Films, Scorpio East Entertainment, Infinite Frameworks present a Royston Tan film ; written & directed by Royston Tan.
Chen Ziqian zuo pin : 881 = A Royston Tan Film / Zhao Wei dian ying gong si ; MediaCorp Raintree Pictures, Media Development Authority, Singapore, Zhao Wei Films, Scorpio East Entertainment, Infinite Frameworks present a Royston Tan film ; written & directed by Royston Tan.
Speedy Video Distributors, 2007. -- 1 videodisc (approximately 105 min.) : sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10378 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V